2019-10-06

Tik 1 (!) iš 10 „prieglobsčio prašytojų“ Švedijoje dirbaKiek daugiau dešimties procentų darbingo amžiaus „prieglobsčio prašytojų“, atvykusių į Švediją nuo 2015 metų, čia dirba. Apie tai pranešė švedų dienraštis Aftonbladed.

Švedijos statistikos tarnybos atliktas tyrimas parodė, kad bedarbystės lygis tarp „prieglobsčio prašytojų“ neproporcingai aukštas. Tai susiję su ypač žema atėjūnų iš Artimųjų Rytų ir Afrikos kvalifikacija.Statistika parodė, kad įš 40019 „prieglobsčio prašytojų“, turinčių leidimą nuolatos gyventi Švedijoje, kuriems yra virš 15 metų, tik 4574 žmonės pajėgūs čia gyventi iš jų uždirbamų pajamų. 18 405 yra išlaikomi savivaldybių, o 9970 gauna studentų kreditą.

Aftonbladet pažymi, kad „aštuoniuose iš dešimties municipalitetų, kuriuose gavo didžiausią prieglobsčio prašytojų skaičiųs 2015 metais, yra pats didžiausias bedarbystės ir pašalpų gavėjų skaičius.

Örebro regiono Ljusnarsberg savivaldybėje, gavusioje didžiausią migrantų skaičių (230 tūkstančiui vietos gyventojų), stebimas nedarbo augimas virš 10 procentų, o 22,9% gyventojų gauna socialinę paramą. Tokia pati situacija ir Norberg mieste (Västmanland apylinkė). Čia bedarbių skaičius yra 8,6 % , o 16,9% gyventojų gauna socialinį aprūpinimą.

Mokslininko ekonomisto Per Lundborg žodžiais, Švedija yra viena iš aukščiausio tecnologinio lygio šalių pasaulyje, o atvykę imigrantai yra ypač žemos kvalifikacijos. Jie niekada nesugebės integruotis į šią darbo rinką, todėl Lundborg siūlo Švedijos darbo rinką adaptuoti prie šių bemokslių žmonių poreikių, padaryti ją mažiau technologiška, „su didesne dalimi lengvesnių darbų“. Tai reiškia ne ką kitą, kaip deindustrializaciją, pajamų ir gyvenimo lygio kritimą, siekį Švediją padaryti trečiojo pasaulio valstybe, ką šios šalies valdžia ir daro.

JTO pabėgėlių konvencija numato, kad pasibaigus konfliktui pabėgėliai yra gražinami į savo kilmės šalis. Sirijoje ir Irake, absoliučiai visose Afrikos šalyse, iš kur yra šie „pabėgėliai“, jų gyvybėms nėra jokio pavojaus, o Sirijos valdžia kviečia juos sugrįžti. Tai kokiems galams šiuos protiškai atsilikusius žmones laikyti Europoje, juo labiau čia „integruoti“. Yra akivaizdu, kad šie „pabėgėliai“ yra reikalingi tam, kad atnešti į nacionalines ES valstybes papildomas problemas ir jas sunaikinti, Europos tautas paversti mišrios rasės „kiekybės žmonėmis,“ kaip numatė ES „tėvas“ Kudenhove Kalergi. Visi šie dirbtinai į Europą perkelti „pabėgėliai“ yra mūsų kontinento ekonominė savižudybė.

Nuorodos:

Apie kriminogeninę situaciją Švedijoje:

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą