2019-10-27

LAPKRIČIO 9 DIENĄ RENGIAMAS MITINGAS PRIE LRT “ATSISAKAU SAVO MOKESČIAIS REMTI ANTIKONSTITUCINĘ LRT”


"Atsisakau savo mokesčiais remti antikonstitucinę LRT" - viešas renginys

· Rengėjas (-ai): Apginkime Lietuvos šeimas

  • 2019 m. lapkričio 9 d., šeštadienis, nuo 14:00 iki 16:00
  • S. Konarskio gatvė 49, LT-03123 Vilnius, Lietuva
LAPKRIČIO 9 d. (šeštadienį), 14:00 VAL. PRIE LRT (Konarskio 49, Vilnius) VYKS PROTESTO MITINGAS: „ATSISAKAU SAVO MOKESČIAIS REMTI ANTIKONSTITUCINĘ LRT“

Organizatoriai prašė, kad policija užtikrintų viešąją tvarką ir greta renginio nebūtų incidentų, „konservatyviųjų liberalmarkistų“ jaunimo rėksnių, remiančių LGBTQ sektos „pajėgas“, nes jie jau kartą prie LRT rengė provokacijas prieš protestuojančius piliečius.

Pasisakys garsūs Lietuvoje žmonės, ginantys šeimas, vaikus, visuomenę nuo žalingos ir klaidinančios propagandos, skleidžiamos LRT, nuo tendencingai pateikiamos informacijos, brukamų žiūrovui asmeninių, tendencingų kai kurių laidų vedėjų politinių nuostatų, jų nuomonių.

Bus kalbama prieš TENDENCINGAI nesudaromas sąlygas pasisakyti patriotams, ginantiems tradicines vertybes. Prieš bandymą perrašyti Lietuvos laisvės kovų istoriją, tendencingai į laidas kviečiant antilietuviškai nusiteikusius liberalinius, istorijos faktus klastojančius istorikus, antilietuvius LŽB atstovus.

Bus akcentuojama, kad nekviečiami į LRT laidas faktais kalbantys istorikai, politikai - liberalmarksistinės politikos oponentai, bandantys vienyti tautą, išsaugoti Lietuvos krikščioniškas vertybes, apginti LR Konstitucijoje nusakytą šeimos sąvoką ir teisę auklėti savo vaikus, nekviečiami ir net puolami politikai, bandantys apginti Lietuvos žemę, miškus, tautiškumą, lietuvių kalbą, valstybingumą ir Tėvynės Lietuvos savarankiškumo išsaugojimą ES.

LRT, išlaikoma mokėtojų pinigais, privalo būti nešališka ir perteikti tik tai, kas vyksta Lietuvoje, pasaulyje, o ne „plauti“ žiūrovams smegenis liberalglobolistine politika.

Kviečiame Lietuvos žmones aktyviai dalyvauti šiame proteste - mitinge su vėliavomis, protesto plakatais, išreiškiančiais Jūsų požiūrį į tai, kas vyksta LRT, kokios laidos („Gėjai tėčiai“) mums brukamos.

Pranešimas parengtas remiantis gerbiamos Astros Genovaitės Astrauskės, kuri yra viena iš mitingo organizatorių, man pateikta informacija.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą