2019-10-07

Spalio 8 dieną Liuksemburge vyks ES pasitarimas dėl migrantų iš Italijos ir Graikijos paskirstymo

Višegrado šalių (Lenkijos, Vengrijos, Čekijos ir Slovakijos, V4) pozicija rytoj prasidedančiame ES valstybių vidaus reikalų ministrų pasitarime Liuksemburge aiški. Kaip pranešė Lenkijos spauda, V4 valstybių atstovai priešinsis privalomam nelegalių migrantų parskirstymui. Jų nuomone, tai nebus efektyvus problemos sprendimas.

Maltoje rugsėjo 23 dieną vyko Prancūzijos, Vokietijos, Italijos ir Maltos vidaus reikalų ministrų pasitarimas dėl Afrikos nelegalų paskirstymo sutarties, kurią numatoma kitoms ES valstybėms primesti prievarta spalio 8 dieną Liuksemburge. Šiame pasitarime, apie kurio rezultatus nieko konkretaus spaudai nebuvo nepranešta, dar dalyvavo ES pirmininkaujančios Suomijos atstovas ir aršus sorošininkas ES komisaras migracijos klausimams Dimitris Avramopulos.


Lenkijos laikraščio „Dziennik Gazeta Prawna” (Juridinis laikraštis) žiniomis, Liuksemburge visų ES valstybių vidaus reikalų ministrai turės pranešti, kiek migrantų jos „laisvanoriškai“ priims iš Italijos ir Graikijos.

Minėtas laikraštis nurodo, kad Varšuvos pozicija šiuo klausimu lieka nepakitusi ir Lenkija nesutiks su laisvanorišku migrantų paskirstymo mechanizmu, nors jis būtų ir laikinas.

Lenkijos Vidaus Reikalų ir administracijos ministras pasakė, kad „privalomo peskirstymo koncepcija nėra nei efektyvus atsakas į naujus iššūkius“, kad tai yra „traukos faktorius“ ir „gali sustiprinti srautą ES kryptimi“.

Laikraštis pabrėžė, kad migrantų perskirstymui priešinsis kitos V4 valstybės. Vokietijos vidaus reikalų ministras Horstas Zeehoferis paskelbė, kad Vokietija gali priimti 22 procentus migrantų iš Italijos. Vokietijos gyventojų apklausos parodė, kad 54 procentai vokiečių „visai“ ar „greičiau“ atmeta Zeehoferio planus.

Nuorodos:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą