2019-10-01

Imigracija į Lietuvos socialio aprūpinimo sistemą rugsėjo mėnesį


Jeigu kenki savo šaliai, ją naikini, tuomet gali tikėtis šiltos vietos globalistiniame Briuselyje. Lietuvos judai stengiasi. Takus tokiai Tautos išdavystei pramynė partinės mokyklos mokslinė sekretorė Dalia Grybauskaitė. Vienas iš tokių aktyviausių lietuvių tautos išdavikų šiuo metu yra buvęs sovietinis komunistas-funkcionierius, dabartinis užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Ženklu, kad prieš kelias dienas net Kudenhove-Kalergi medalistas Vytautas Landsbergis pasibaisėjo šio fliugerio veikla, ragino jį atsistatydinti.

Merkel pastangų dėka rugpjūčio mėnesį iš Italijos vyriausybės buvo pašalinti griežtos atimigracinės politikos šalininkai – Šiaurės lygos atstovai, vadovaujami partijos pirmininko Matteo Salvini. Naujoji vyriausybė deda visas pastangas, kad kuo greičiau atstatyti juodaodžių afrikiečių importą į Europą. Šie žmonės užkulisiniams ES vadovams yra reikalingi tam, kad pagal ES „tėvo“ Kudenhove Kalergi planą europiečius padaryti mišrios rasės hibridais „kiekybės žmonėmis“. Jie turi tarnauti „kokybės žmonėms“ - žydų elitui.

Afrikos juodasis kranas net šniokščia. Šiuo metu per dieną Italijoje išsilaipina iki 100 negrų. Gitano Nausėdos ir minėto Lino Linkevičiaus pastangų dėka, iš šio šimto „deimantų“ bent po kelis kasdien bus skirta Lietuvai, kad Tautos išdavikai turėtų pakankamai reproduktorių gaminti „įvairių genetinių konstrukcijų lietuvį“, kaip sakė eurokomisaras Vytenis Andriukaitis.
Rugsėjo 23 dieną įvyko ES VRM vadovų pasitarimas Maltoje, o spalio 8 dieną vyks posėdis ES premjerų Liuksemburge. Jo metu bus pasidalinta „juodaisiais deimantais“. Kalbama, kad Vokietija ir Prancūzija įsipareigos paimti po 25 procentus į Italiją atvykstančių afrikiečių, 10%- Italija, o likę 40% - bus išdalinti kitoms migrantus priimančioms šalims. Tarp aštuonių šalių-savižudžių buvo paminėta ir Lietuva.

Lietuvos valdžia 2018 metų liepos 8 dieną pakeitė Užsieniečių teisinės padėties įstatymą ir nuo tol kiekvienas veltėdis, svieto perėjūnas, gali atvykti į Lietuvą ir pasiprašyti prieglobsčio. Turime rezultatą: vien šiais metais mums ant sprando atsisėdo 146 tokie „prieglobsčio prašytojai“.

Šiais metais aš jau skelbiau duomenis apie atvykstančius „prieglobsčio prašytojus“:


Žemiau aš pateikiu 9 šių metų mėnesių duomenis (žiūr. lentelę) ir rugsėjo mėnesio išrašus iš Valstybinės sienos apsaugos tarnybos ataskaitų.

Daugiausiai šiais metais „prieglobsčio prašytojų“ atvyko iš Tadžikistano - 94 ir Rusijos - 59 žmonės. Nei vienoje iš šių valstybių nevyksta joks karas ir nėra abejonės, kad tai yra geresnio gyvenimo ieškotojai, o ne politiniai disidentai. 

Kiek šie „prieglobsčio prašytojai“ mums kainuoja, niekas tiksliai nežino. Seimo nario Rimanto Dagio duomenimis, po 1000 eurų kas mėnesį. Manau, kad tai ne galutiniai kaštai, į kuriuos neįskaičiuota sveikatos apsauga ir kitos sąnaudos.

Lietuvą šiais metais (iki rugsėjo 1 dienos) atvyko prieglobsčio prašytojų:

Eil.Nr.
Šalis
Atvyko 2018 m. per 2 pusmetį
Atvyko 2019 m. iki rugsėjo 1 dienos.

Atvyko 2019 m.
rugsėjo mėn.
Viso per
9 šių metų
mėnesius.
1
Albanija
42
Armėnija
1
1

1
3
Sirija
15
8

8
4
Azerbaidžanas
7
1

1
5
Irakas
17
1


6
Tadžikistanas
20
84
10
94
7
Vietnamas
568
Baltarusija
3
2

2
9
Rusija
9
36
23
59
10
Afganistanas
3
7


11
Turkija
512
Kinija
313
Uzbekija

4


14
Egiptas

1


15
Šri Lanka

1
Viso: 66
Viso: 146
Viso: 33
Viso:179

Rugsėjo mėnesio išrašai iš Valstybinės sienos apsaugos tarnybos ataskaitų:

2019-09-03 13.45 val. Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Medininkų PKP, į Lietuvos Respubliką lengvuoju automobiliu Renault Logan, valst. Nr. P758CY39 (RU reg.), kurį vairavo RU pilietis Konstantin Tumashevich, gim. 1984 m., atvyko 5 TJ piliečiai (šeima): I.M., gim. 1978 m. (vyr.), M. M., gim. 1987 m. (mot.), Y. M., gim. 2009 m. (vyr.), S. M., gim. 2015 m. (mot.), M. M., gim. 2013 m. (mot.), kurie žodžiu pasiprašė prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje. Užsieniečių dokumentuose Šengeno valstybių vizų nėra. Pirminius prieglobsčio priėmimo suteikimo procedūros veiksmus atlieka Vilniaus pasienio rinktinės Migracijos skyrius.

2019-09-09 13.15 val. Vilniaus pasienio rinktinės Vilniaus oro uosto pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Vilniaus oro uosto PKP, reisu LH886 iš Frankfurto, pagal Dublino III Reglamentą grąžintas TJ pilietis R. B., gim. 1967 m., kuris žodžiu pasiprašė prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. Užsienietis perduotas URC pareigūnams. 17.5 val. asmuo pristatytas ir apgyvendintas URC.

2019-09-11 15 val. Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Medininkų PKP, į Lietuvos Respubliką pakeleivingais automobiliais atvyko TJ piliečiai N. N., gim.1967 m., (mot)., A. N., gim. 2009 m. (vyr.)., D. J.,gim. 1989 m. (mot)., S. J., gim. 1988 m. (mot.), kurie raštu pasiprašė prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje, ir RU pilietis R. S., gim. 1982 m. (vyr)., kuris žodžiu pasiprašė prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje. Užsieniečių dokumentuose Šengeno valstybių vizų nėra. Informuotas MGD PRS, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija. Pirminius prieglobsčio procedūros veiksmus vykdys Vilniaus pasienio rinktinės Migracijos skyrius. TJ piliečiai bus patalpinti Lavoriškių pasienio užkardos, RU pilietis Kenos pasienio užkardos prieglobsčio prašytojų patalpose.

2019-09-15 0.05 val. Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Medininkų PKP, į Lietuvos Respubliką vyko RU piliečiai: A. A., gim. 1988 m. (vyr.), A. T., gim. 1988 m. (mot.), Z. A., gim. 2006 m. (vyr.), R. A., gim. 2008 m. (mot.), I. A., gim. 2010 m. (vyr.), R. A., gim. 2011 m. (mot.), A. A., gim. 2013 m. (vyr.), S. A. gim. 2015 m. (mot.), raštu pasiprašė prieglobsčio Lietuvos Respublikoje sau ir savo nepilnamečiams vaikams. Užsieniečių dokumentuose Šengeno valstybių vizų nebuvo. Informuotas MGD PRS. Pirminius prieglobsčio procedūros veiksmus vykdys Vilniaus pasienio rinktinės Migracijos skyrius. RU piliečiai
patalpinti Adutiškio pasienio užkardos prieglobsčio prašytojų patalpose.

2019-09-19 14.5 val. Vilniaus pasienio rinktinės Lavoriškių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Lavoriškių PKP, į Lietuvos Respubliką atvyko RU piliečiai: I. Ch., gim. 1984 m. (vyr.), R. Dz., gim.1989 (mot.) ir vaikai R. Ch., gim. 2019 m. (mot.), S. Dz., gim. 2010 m. (vyr.), Al-Dz. Ch., gim. 2013 m. (vyr.) , A.Ch. gim. 2014 m. (vyr.), kurie raštu pasiprašė prieglobsčio Lietuvos Respublikoje sau ir savo nepilnamečiams vaikams. Užsieniečių dokumentuose Šengeno valstybių vizų nebuvo. Informuotas MGD PRS. Pirminius prieglobsčio procedūros veiksmus vykdys Vilniaus pasienio rinktines Migracijos skyrius. RU piliečiai patalpinti Ignalinos pasienio rinktinės Tveriačiaus pasienio užkardos prieglobsčio prašytoju patalpose.

2019-09-24 15.5 val. Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Raigardo PKP, į Lietuvos Respubliką atvyko RU piliečiai: R.V., gim. 1983 m., M. I., gim. 2006 m., S-K.I, gim. 2003 m., A. I., gim. 2007 m., A. B., gim. 1979 m., A.M., gim. 1989 m., S.M, gim. 2018 m., M. M., gim. 2019 m., kurie pateikė raštiškus prašymus dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje. Asmenis lydėjo du Lietuvos advokatai. Apie prieglobsčio prašytojus informuoti MGD Prieglobsčio skyrius. Asmenys laikinai apgyvendinti Raigardo PKP prieglobsčio prašytojų patalpose.

LRT Užsienio reikalų ministerija nurodė, kad „2019-ųjų kovą į Lietuvą iš Italijos buvo perkelti 4 žmonės, yra priimtas sprendimas priimti dar po keletą asmenų iš Italijos ir Maltos, atitinkančių prieglobsčio suteikimo kriterijus. Kiek tiksliai yra tie „keletas asmenų“ nenurodoma.

Laukia galingas nelegalų antplūdis iš Turkijos.

Il Gornale duomenimis Graikijoje kiekvieną naktį išsilaipina nelegalai iš Turkijos. Samo saloje šiais metais išsilaipino 38598 migrantai. Turkija iš ES už migrantų sulaikymą gavo 6 milijardus eurų, o dabar reikalauja dar tiek pat. Kiekvieną naktį atplaukia po 150-200 žmonių, sako vidaus reikalų viceministras Giorgos Koumoutsakos, o „tūkstančiai migrantų susirinko Izmire ir pasiruošę perėjimui“. Izmire migrantai su kontrabandininkais susisiekia per socialinį tinklą Facebook talkinantį jiems. Nusikaltėliams negalioja Facebook „bendruomenės standartai“, tinklo cenzūra, vykdoma Lietuvoje.

Kontrabandistų taikinyje Graikijos Samo, Lesbo, Koso, Chioso ir Leroso salos. Rugsėjo 29 dieną Lesbo saloje esančioje imigrantų stovykloje kilo riaušės, kurių metu žuvo du migrantai. Vietos gyventojų nuomone, Graikijai gresia krachas.

Aš manau, kad su nausėdomis ir linkevičiais Lietuvai gresia dar greitesnis krachas. O gal jis jau ir atėjo, jei pabėgo pusė Lietuvos gyventojų, o liberastai Lukiškių aikštėje montuoja raudų sieną.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą