2019-10-12

Išgalvota CO2 problema – ekonominė ir ekologinė diversija prieš LietuvąNobelio komitetui pakako proto, kad globalistų po pasaulį vežiojamai psichiškai ligotai merginai Gretai Thunberd, perrengtai į vaiką, neskirti Nobelio taikos premijos. Labiausiai tos merginos gaila, kad niekas jai, metus sėdėjusiai ne mokykloje, o prie Švedijos parlamento, neįdėjo į rankas vaikiškos knygelės apie dinozaurus, gyvenusius prieš milijonus metų, mezozojaus eroje, kur parašyta, kad tais laikais vandens lygis pasaulio vandenynuose buvo keliais šimtais metrų aukštesnis negu dabar, kad tokiu atveju jos gimtoji Švedija, beveik visa Europa, būtų gyliai po vandeniu, kad klimatas žemėje keitėsi daugybę kartų, kad apledėjimai žemėje keitė atšilimus.

Gerieji dėdės sorošai neatnešė tai neprotingai mergaitei ir vaikiškos knygelės, kurioje pasakojama, kaip vyksta fotosintezė, kad žaliesiems augalams, turintiems chlorofilą, CO2 yra būtinas, kad vykdyti fotosintezę, knygelės, kurioje parašyta, kas įvyktų mūsų planetoje, jeigu CO2 koncentracija staiga imtų mažėti.

Kad šių elementarių tiesų nesupranta neišsilavinusi ir protiškai atsilikusi Švedų mergina, tai nestebina, bet kad buka verslių šarlatanų sorošų propaganda apie klimato šilimą gali aptemdyti šimtų milijonų mokyklas lankiusių žmonių protus, to jau per daug.CO2 įtaka klimatui – kvailystė, o požeminė CO2 saugykla Lietuvoje – dar didesnė kvailystė.

1 kvailystė – CO2 poveikis klimatui. CO2 - ne problema, tai globalistų afera, jų sugalvotas būdas mus visus melžti.

Žemiau pateikiu video „Visa tiesa apie globalų atšilimą – TOP 10 apie globalią aferą su klimatu.“ ir lietuvišką šio video tekstą:


Tai anglies dvideginis. Tai jis iššaukia globalų atšilimą, o reiškia kiekvienas iš mūsų – nusikaltėlis, naikinantis planetą.

Ledynai tirpsta, temperatūra kyla... Bet... Stop. CO2 bespalvės dujos, ką jos bendro turi su išmetimais į atmosferą? O kokią įtaką jos gali turėti, jei sudaro 15 šimtųjų procento nuo visų šiltnamio dujų? Kodėl mums primeta kovą su CO2, vietoj kovos su dulkėmis, arba, pavyzdžiui, su plastiku ir šiukšlėmis, kurių planetoje jau ištisas kontinentas – taip vadinama didžiojo vandenyno šiukšlių dėmė?

Kam tai naudinga? Pasiaiškinkim. Pradėkim nuo citatos JAV mokslų akademijos prezidento Frederiko Zeico, ir šitą pareiškimą pasirašė 15 tūkstančių jo kolegų mokslininkų.
„Nėra jokių įtikinamų mokslinių įrodymų, kad antropogeninis išmetimas CO2, metano ar kitų šiltnamio dujų, sukelia ar gali ateityje sukelti katastrofišką Žemės atmosferos šilimą ir klimato pasikeitimą“.

O štai citata iš JTO tarpvyriausybinės ekspertų grupės ataskaitos už 2013 metus:
„Žmogaus poveikis buvo pagrindine atšilimo priežastimi nuo XX-to amžiaus vidurio“.

Kas iš jų teisus? Pradėkime iš eilės. Klimatas tikrai keičiasi. Nuo amžiaus pradžios vidutinė temperatūra pakilo 0,74 laipsnio. Bet klimatas keitėsi visos žemės istorijos bėgyje. Buvo viduramžių klimato optimumas, kurio metu tris šimtai metų Norvegijos poliarinėse platumose buvo galima auginti grūdines kultūras, o Škotijoje auginti vynuoges, šiandien ledais sukaustyta Grenlandija buvo klestinti apgyvendinta Norvegijos kolonija. Buvo ir taip vadinamas „mažasis ledynmetis“. 1438 metais į Paryžiaus gatves iš Bolonės miško atėjo gelbėdamiesi nuo šalčio vilkai, o Rusijoje 1600-siais europinėje šalies dalyje sniego danga susiformuodavo jau rugsėjo mėnesį. Klimato kitimas buvo, yra ir bus, rimti mokslininkai-klimatologai to neneigia. Bet jie neigia globalaus atšilimo mitą.

Štai Rusijos MA Geografijos instituto direktoriaus, akademiko Vladimiro Kotliakovo citata:
„Iš tiesų Kioto protokolas ir visa globalaus atšilimo problema moksliškai nepagrįsta. Įrodymų to, kad atšilimas tęsis, nėra jokių. Šiame reikale primaišyta per daug politikos ir milžiniški pinigai. Pačių šiltnamio dujų įtaka į klimatą yra minimalus“.

Šiame grafike parodyti tyrimai ledo kerno iš Grenlandijos. Per pastaruosius 15 tūkstančių metų planeta ramiai pergyveno momentinį temperatūros augimą 10 laipsnių, 11 laipsnių, atšalimus 8-10 laipsnių. Plius 2-3 laipsniai – tai norma Žemei. O adeptai globalaus atšilimo kiekvienais metais išplauna po 150 milijardų dolerių kovai su 1,5 laipsnio, vietoj to, kad spręsti iš tiesų svarbias ekologines problemas.

Planeta ypač subalansuota sistema, žmonija praktiškai neveikia į šiuos procesus. Štai ryškus pavyzdys. Nesenai įvykęs sprogimas vulkano Islandijoje, kuris savaitei sustabdė visus lėktuvų skrydžius, išmetė СО2 daugiau, negu visa žmonija per 10 metų. Dar daugiau, viskas apversta aukštyn kojom. Ne temperatūra auga dėl didėjimo СО2 atmosferoje, o CO2 didėja todėl, kad tapo šilčiau. Tai mokslinis faktas, įrodytas tiriant ledo kernus iš Antarktidos, gautus specialistų iš Sankt Peterburgo kalnų instituto. Gręžiant ledą stotyje „Vostok“ Antarktidoje buvo vykdomi matavimai CO2 koncentracijos oro burbuliukuose, kurie buvo rasti ledo masėje. Matavimai parodė, kad iš pradžių keitėsi temperatūra, ir tik jai iš paskos, po 500–600 metų – koncentracija СО2. Kodėl būtent 500–600 metų? Per šį laiką pilnai susimaišo viršutinis Pasaulio vandenyno sluoksnis, kuriame CO2 90 kartų daugiau, negu atmosferoje.

Tarp kitko, apie vandenyną. Visos klimato šilimo teorijos pamatas tai, kas pasaulio vandenynas šyla, ir tai baisiausia, juk tai provokuoja ledynų tirpimą. Tačiau faktai tai neigia. Yra globali sistema Argo. Ją sudaro 3341 plūdurai 100 metrų gylyje, jie tiesiogiai sujungti su specialiais palydovais. Ši sistema gana tolygiai padengia visus Žemės okeanus. Sensoriai visur rodo temperatūros kritimą. Bet jeigu okeanas – tai gigantiškas akumuliatorius ir pokyčiai ten vyksta šimtus metus, ir jeigu jis net ėmė šalti, apie kokį atšilimą iš viso galima kalbėti? Greičiau laikas ruoštis naujam atšalimui.

CO2 - ne problema, tai globalistų afera, jų sugalvotas būdas daryti pinigus „iš oro“.

2 kvailystė – požeminė CO2 saugykla.Laidoti po žeme anglies dvideginį, kuris neturi jokios įtakos į klimato šilimą, yra didžiausia beprotybė, kokią tik galima sugalvoti. Tai ekonominė ir ekologinė diversija prieš Lietuvą.

Atviras kreipimasis dėl planų Lietuvos žemės gelmėse laidoti anglies dioksidą:


Mes, žemiau pasirašiusieji, reikalaujame, kad būtų atsisakyta planų žemės gelmėse saugoti gamybos atliekas, anglies dioksidą. Aplinkos ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybos, mokslininkų ir užsienio šalių patirtis rodo, kad CO² ilgalaikis saugojimas žemės gelmėse yra susijęs su rizika geriamam vandeniui, kitoms naudingosioms iškasenoms, aplinkai ir žmonių sveikatai. Manome, kad šis suinteresuotų grupių sugalvotas eksperimentas yra ekonomine, aplinkosaugine bei socialine prasme žalingas valstybei.Mokslininkai perspėja, kad įgyvendinant geologinį CO² saugojimą galimas staigus uolienų plyšių ir įtrūkių atsiradimas, galimas uolienų vientisumo pažeidžiamumas, kas gali daryti įtaką požeminio geriamo vandens užteršimui. CO² ar sūrymų nutekėjimas iš CO² saugyklos į kitus požeminio vandens sluoksnius gali padidinti požeminio vandens rūgštingumą, pakeisti mineralizaciją, mobilizuoti metalus. Kitos rizikos, kaip metano išstūmimas, saugyklos slėgio kitimas dėl injektuotų CO² dujų slėgio, gali pakeisti požeminio vandens srauto greitį ir kryptį, spūdį. Pažymėtina, kad vakarų Lietuva yra unikali, lyginant su aplinkinėmis teritorijomis, dėl čia randamų nemažų geoterminių energijos išteklių. Tačiau teritorijos perspektyvios geoterminės energetikos vystymui netinkamos CO² saugojimui arba priešingai – įrengus CO² saugyklą nebus galima panaudoti geoterminio vandens.Lietuva, skirtingai nuo kitų ES šalių, beveik neturi taršios pramonės. Todėl visiškai neaišku, kodėl norime prisiimti kitų šalių, pramonėje naudojančių akmens anglį, įsipareigojimus. Tokios ES šalys, kaip Austrija, Kroatija, Estija, Latvija, Slovėnija ir dalinai Čekija, Suomija, Liuksmeburgas ir kitos valstybės draudžia savo teritorijoje įrengti anglies dioksido saugyklas. Kai dauguma ES šalių ieško naujų metodų kaip sumažinti anglies dioksido išmetimus ir juos panaudoti antrą kartą, Vyriausybė eilinį kartą, neatlikus netgi kaštų naudos analizės, bando įtikinti, kad pirmiau įgyvendinsime, o paskui pamatysime.


Toks trumparegiškas požiūris įsileidžiant užsienio investicijas, naudingas tik investuotojams ir neatsižvelgiant į jų pasekmes perspektyvoje gali turėti neprognozuojamų padarinių šalies ateičiai. Todėl mes pareiškiame, kad didelė dalis Žemaitijos žmonių rinkimuose į Parlamentą ir Vyriausybę rinko patikimus, žaliųjų idėjų vedamus politikus. Reikalaujame, kad būtų laikomasi tų nuostatų, kurios įrašytos Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos programoje bei buvo išsakytos rinkimų metu.

Mes reikalaujame Žemaitijos žemėje stabdyti planuojamą CO² saugyklų įrengimą ir tikimės, kad valdžia ir turtai yra ne vienintelės jūsų vertybės, ir kad dar rūpi mūsų vaikų, anūkų, mūsų šalies ateitis. Komentarų nėra:

Rašyti komentarą