2019-11-22

Jelcino bendražygis Poltoraninas: Putinas sunaikino Rusiją. Dabar čia gyvena 70 milijonų žmonių, o 85% pramonės priklauso užsieniui (video, teksto vertimas į lietuvių kalbą)


Militaristiškai nusiteikę karinio šroto pirkimo entuziastai su pūtomis ant lūpų mums įrodinėja, kad Rusiją reikia „atgrasyti“, kad nesvarbu nykstanti Lietuva, badaujantys seneliai, vaikai, skurstantys ugniagesiai, mokytojai, gydytojai, mokslininkai... kad svarbiausia – kuo daugiau prisipirkti ginklų, atsivežti į Lietuvą kuo daugiau užsieniečių kareivių ir juos už mūsų pinigus karališkai maitinti, o patiems bastytis po Irako, Sirijos dykumas, Afganistane sodinti ąžuolus, kuo gyrėsi viena ministrė, serganti militaristine psichoze.

Mano nuomone, esame kolonija, kuri per prievartą verčiama pirkti visokį šlamštą, o valdžioje turime bestuburius, kuriems iškelta užduotis – sunaikinti lietuvių tautą. Gal aš ir klystu. Duok Dieve!

Įdomu tai, kad Putino Rusija yra tokia pati JAV kolonija, kaip ir Lietuva. Rusijos pramonė priklauso JAV kapitalui, o jos valdžia savo privogtus pinigus slepia JAV kontroliuojamuose ofšoruose.

Aš teigiu, kad visi Rusijos „atgrasymai“ yra melas, apgavystė, sugalvota tam, kad apiplėšti Lietuvą, naikinti mūsų tautą.

Žemiau pateikiu labai svarbius garsaus Rusijos politiko Michailo Poltoranino pateikiamus faktus ir tegul „rusai puola“-idiotai anušauskai ir komunistai išverstakailiai linkevičiai juos paneigia.Michailas Poltoraninas (1939). Baigė Kazachstane universitetą, po to Aukštąją partinę mokyklą. Komunistas nuo 1960 metų. 1964 metais ėmė dirbti žurnalistu. 1986 vadovavo laikraščiui „Maskvos tiesa“ („Московская правда"). 1987 metais „Elcino kalbos“, pasakytos KP CK plenume autorius. 1989 metais TSRS deputatas. 1990 paskirtas Rusijos federacijos Spaudos ir masinės informacijos ministru. 1992 metais paskirtas spaudos ministru ir RF vyriauasybės vadovo pavaduotoju. 1993 Valstybės Dūmos deputatas.

Michailas Poltoraminas ir Borisas Jelcinas


Putinas trotilo ekvivalente

Žurnalistas: Jeigu paliesti valdžios perdavimą, Jelcinas perdavė valdžią Putinui, kaip tai įvyko? Keliais žodžiais gal charakterizuosite Putiną kas jis, kokia tai asmenybė, jūsų nuomone? Jelcino pasirinkimas teko Putinui. Toliau pakalbėsime apie jūsų požiūrį, kas dabar vyksta.

Michailas Poltoraninas: Jie ieškojo pirmiausiai niekingą žmogų, nes pastatyk į šitą vietą savarankišką figūrą, jis įsitvirtinęs ims įvedinėti savo tvarką. Reikėjo surasti žmogų, kuris būtų be jokių principų, absoliučiai. KGB-istai visi tokie, juo labiau tokio lygio kaip Putinas. Jis ne koks nors ten rezidentas. Toliau, kaip aš supratau, ir parašiau knygoje, jie jį patikrino ant Rochlino (kariškių suokalbio prieš Jelciną organizatorius 1998 metais, A.L.), kas užmušė Rochliną, kurio byla niekas nenori užsiiminėti. 

Mano asmeninė nuomonė, kad jis (Putinas) dalyvavo šioje byloje. Jis pasireiškė šioje byloje. Ji Jelcino duktė Tania kuravo. Jį išgelbėjo nuo kalėjimo. Jis tuomet kabojo ant plauko, kada jį išgelbėjo nuo kalėjimo. Kolumbijos mafija dirbo Piteryje per Putiną. Narkotikų mafija. Jis buvo susitepęs, švarios vietos nebuvo, todėl jį paėmė.

Todėl ką šitas žmogus gali padaryti. Tai ką aš matau, kas vyksta dabar, jis naikina Rusiją. Putinizmas tai baisus reiškinys. Jis ne tik atėjo, kaip kalėjimo „pachanas“, prieš kurį visi šliaužioja ant keturių, Putinizmas yra baisus tuo, kad jį supantys žmonės už pinigus parduoda viską, o juo labiau Piterio mafija, ir įdomiausia tai, kad dabar Putinas pažeidė konstitucijos visus straipsnius. Iš pradžių aš maniau, kad jis agentas tarptautinio sionizmo, jo tikslas sunaikinti Rusiją, todėl, kad sionizmas iškėlė užduoti palikti 35 milijonus žmonių Rusijoje iki 50-ųjų metų, kurie aptarnaus dujų kompleksus, vamzdžius, o po to žiūriu, ne, tiesiog jie kažkokie vienaląsčiai, pasipelnymo troškimas,
vogti ir kaupti pinigus.

Žurnalistas: Bet jau tiek privogta!

Poltoraninas: Putinas nesustoja. Į burną ir ten... Jis visas struktūras paminė po savim. MIP tuojau virto rišamais šunimis. Demokratija virto Putino rišamais šunimis. Teismas ir prokuratūra virto Putino mafijos rišamais šunimis. Tardymo komitetas virto Putino rišamu šunimi. Visos struktūros virto Putino rišamais šunimis. Kai tautoje jei tik kas ima kilti, tuojau jie pradeda graužti, veržliai naikinti tą paspriešinimą. Todėl švietimas naikinamas, todėl televizija daro viską, kad iš tautos daryti galvijus, todėl šiandien mes nematome resursų, kad kas nors sukiltų. Tai reikia stipriai organizuoti. Jie irgi tai supranta. Putinas daro viską, kad nebūtų stambių kolektyvų. Kad negalėtų surinkti dešimt milijonų žmonių ir eiti į Maskvą. Dar daugiau. Ėmė skaldyti: „skaldyk ir valdyk“. Gydytojai ir mokytojai. Pas vadovus algos didelės, pas kitus – mažos. Direktoriams didina algas, kitiems mažina. Mušasi tarpusavyje mokytojai, gydytojai irgi mušasi. Visi mušasi, o Putinas sėdės. Ši šalis negali gyventi tokioje būklėje. Putinas jau prarado kontrolę. Pas mus šiandien nėra valstybės. Teritorija yra, o valstybės nėra. Valdo organizuotos nusikaltėlių organizacijos. Visokie „Gaspromai“, visokios korporacijos, ir tarp jų, kaip tarp girnų beteisė tauta sukasi.

Visiškas beteisiškumas. Jie visą laiką meluoja. Pažiūrėjau mūsų biudžeto duomenis. Jų puslapyje. Pažiūrėjau struktūrą. Biudžeto pajamų dalį. Už praėjusius 2018 metus 15,5 trilijono. Iš jų naftos dujų kompleksas 5 trilijonais ir 5,7 trilijono PVM, plius kiti mokesčiai. Kodėl daugiau neduoda naftos-dujų kompleksas? O todėl, kad jis mums nepriklauso. „Gasprome“ valstybė dabar turi tik 38%, likę - savininkai JAV vertybinių popierių. „Rosneft“ iš 11 valdybos direktorių septyni užsieniečiai, tik keturi mūsiškiai. Pirmininkas vokietis Šrioderis. Visi pinigai išeina į Ameriką, jie dirba Amerikos biudžetui. Pasisakymas Klintono buvo, aš rašau knygoje („Putinas trotilo ekvivalente. Caro Boriso palikimas“, A.L.) be jokios atominės bombos pasiėmė tiek ir tiek milijonų tonų aliuminio, vario, retųjų žemės metalų. 85 % stambiosios pramonės jau nepriklauso Rusijai. Visa tai ofšoruose. Taip kad pas mus guli vamzdžiai, jie teršia orą, trūkinėja, senai nekeitė. Technogeninės katastrofos jau vyksta šiaurėje. Visos upės užterštos nafta, o visi pelnai keliauja į ofšorus.

Buvo pabandyta paskaičiuoti, kokį kapitalą valdo Putinas. Kai jis ėmė elgtis agresyviai, netinkamai. Nutarė jam kelnes numauti. Ėmė tirti. Vienas juristas, kuris pasisakė, jį užmušė Suomijoje. Jis paskaičiavo, kad pas Putiną maždaug 300 milijardų dolerių. Senatoriai manė, kad pas jį dar daugiau.
Kalbėjo, kad pas jį 450 milijardų. Paskui nutilo, dingo iš dienotvarkės šis aptarimas. Kada atsirado istorija su Deripaska, buvo įvestos sankcijos, būtų sustojusi visa gamyba. Pas jį be aliuminijo čia dar yra mašinų gamyba, dujas. Kad išvengti sankcijų, buvo priversti atiduoti JAV finansų ministerijai visą gamybą. Dabar padarytos Sibiro Amerikos valstijos, taip vadinamos. Tai Bracko gamykla, Krasnojarsko aliuminio gamykla, Ačinsko ir taip toliau, ir taip toliau. Be to Krasnojarsko HES, Sajano-Šušino HES, Bracko HES, Irkutsko HES, Kamos HES. Viską atidavė JAV, tie nutraukė Putino pinigų tyrimą.

Žurnalistas: Atidavė aliuminio pramonę, kad neareštuotų jo sąskaitų?

Poltoraninas: Negalėjo areštuoti, nes Putinas yra jų žmogus. Pasaulio oligarchatas, jie kaip varnos, varnas varnui akies nekerta. Jūs matote, kad Putinas mus gąsdina Amerika? Amerikiečiai nori mus patvarkyti, bet mes turime naujus ginklus. Kokie nachrien nauji ginklai. Tai kas buvo šeštą dešimtmetį įdirbis ir buvo atmesta, kaip nerentabilūs. Prie jų sugrįžo, nes nėra ką parodyti. Mes sunaikinome „Satana“. Šachta 40 metrų. Pas ją minosvaidžio startas. Kaip šampano kamštis iššauna. Tik aukštai įsijungia maršo variklis. Amerikiečių palydovai pastebi startą, o kol perduoda PRO duomenis, raketa jau būna pakilusi į kosmosą ir ten jau nenumuši. Jie siaubingai bijojo. Liepė sunaikinti, mes sunaikinome, užpylėme betonu, Gračiovas užpylė 30 metrų. Rašė laiškus, atsiskaitydavo, kad viską padarė. Aš net jo laišką pateikiu. Po to pas mus buvo garsus ginklas „Skalpelis“. Šios raketos pagal galią panašios į „Satana“, irgi dešimt kovinių galvučių. Buvo keli traukiniai. Važiuoja traukinys, atsidaro refrižeratoriaus dangtis ir pakyla raketos. Jų nepagausi, nesunaikinsi. Net Jelcinas bijojo sunaikinti. Atėjo Putinas, sunaikino. Pas mus nieko nėra, nes mes nesiruošiame kariauti.

Žurmalistas: Kažkas liko?

Poltoraninas: Liko „Topol“ ir „Topol M“. Tai mono blokas. Viena kovinė galvutė. Jos nuožulni trajektorija. Jas galima numušti iš visų JAV kreiserių. Iki Amerikos mes su niekuo negalime nuskristi.

Žurnalistas: Jei bus mums suduotas smūgis, mes negalėsime atsakyti?

Poltoraninas: Galėsime, mes nusiųsime Užsienio reikalų atstovę Mariją Zacharovą ims kalbėti, kad JAV išdavė Rusiją. Pas mus nėra jokio mokslo, fabrikų. Valdant Putinui, buvo sunaikinta 23000 fabrikų. Įsivaizduojate? Tai ne plytų gamyklas naikinti. Tai aukštų technologijų fabrikai. Nėra fabrikų. Jie paėmė „Armatą“, gąsdina Ameriką, tai T95 tankas. Jis buvo sukurtas 7 dešimtmetį, 8-to pradžioje. Ten gera elektronika buvo. Jie tą elektroniką nuėmė, pastatė kinietišką, buvo keli tankai, o prireikė daug. Armatą atitempė į Raudonąją aikštę, o ji ten ir užstrigo.

Dabar kratosi su tais branduoliniais varikliais. Neva, raketos, girdėjote? Tai seni tyrimai. Jei jį paleisi su sparnuota raketa, tai užterši visą teritoriją, ten nebus galima gyventi.

Aš jums nesakiau, kad pas mus žymiai mažiau gyventojų. Buvo tokia Katerina Ulitina, bendradarbė metrikacijos biuro analitinio centro. Ji 2010 metų birželio mėnesį pasakė, kad Rusijoje liko 89 654 325 žmonės. 2009 metais numirė 5000854 žmonės, per 2010 metų pirmą pusmetį numirė 4670856 žmonės. Tendencija tokia, jie paskaičiavo, kad per 15 metų numirs dar 40 milijonų. Reikia, dabar mūsų liko kažkur 70 milijonų. Šia moterį iš karto atleido iš darbo.

Jiems nereikia tos tautos. Jie užsienyje turi vilas, vaikai tenai mokosi. Putinas pats nežino, kokia jo pavardė, ir dukterys turi kitas pavardes. Jie tikisi, kad jie pabėgs ir jų neišduos. Jie klysta, nes ten visuomenės nuomonė privers juos atiduoti. Gal neatiduos, bet pinigus atims.

Korespondentas: Ką daryti? Ar turite receptą, ar yra koks šansas?

Poltoraninas: Mes norėjome sukurti pilietinę visuomenę, mes nesukūrėme. Mūsų partijos kažkokios. Tokia partija „Delo“. Tai ne delo (reikalo, darbo, A.L.) partija, tai plepėjimo partija. Aš negaliu duoti receptų, nes jus uždarys. Per partijas nieko neišspręsi. Yra kiti variantai. Yra pasaulio šalių patirtis, reikia ją išbandyti. Nebūtinai, kaip Bolivijoje Čegivara revoliuciją daryti. Reikia kitaip daryti, patys žinote. Jūs protingas žmogus ir jūsų kanalas protingas.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą