2019-11-20

Rasizmas: Izraelyje DNR testais tenka įrodinėti žydiškumą


Izraelyje nėra konstitucijos, o jo įstatymai skelbia, kad Izraelis yra žydų tautos valstybė. Tai vienintelė pasaulyje rasistinė valstybė, kurioje žydas ar žydė negali susituokti su kitataučiu. Jie savo žydiškumą turi įrodyti rabinų teismui. Pastaruoju metu tam jau nebepakanka laikytis judaizmo tradicijų, žmonių liudijimų ir rašytinių dokumentų. Izraelio rabinams prireikė besituokiančiųjų genetinės analizės, kad įrodyti besituokiančių kraujo „grynumą“.

Lapkričio 19 dieną Izraelio portale NEWSru.co.il paskelbtas straipsnis „DNR žydiškumo patikrinimas. Apie nėščią senelę, Galachą, politiką ir genetiką“. Jame rašoma apie Izraelyje šį pavasarį kilusį skandalą dėl to, kad rabinų teismas reikalavo iš buvusios Tarybų sąjungos repatrianto DNR testo, įrodančio jų žydiškumą. Negrynakraujus repatriantus rabinai atsisakydavo sutuokti pagal judėjų tradicijas. Ši tema buvo Izraelyje plačiai aptariama šiais metais prieš Kneseto 21-ajį šaukimą ir buvo pasitraukusi į antrąjį planą, kai vyko kompanija į 22-ojo šaukimo Knesetą.Portalas NEWSru.co.il pamėgino nuodugniau išsiaiškinti šią problemą ir kreipėsi į tuos, kuriems buvo pasiūlyta atlikti DNR testą, į jiems padėjusias organizacijas, o taip pat politikus ir rabinų teismų atstovus, kurie skirtingai vertina šią praktiką.Vienų vestuvių istorija

Olegas į Izraelį atvyko 1992 metais su mama, teta ir senele iš Ukrainos. Jam buvo 5 metų. Jo prosenelė Ida į Izraelį buvo atvykusi 7 dešimtmetį. Olegas Izraelyje baigė mokyklą, dešimt metų tarnavo kariuomenėje, o 2018 metais sumanė susituokti su Izraelyje gimusia Ivnat, kilusia iš Irano žydų šeimos.

Vestuvės turėjo įvykti 2018 metų rugsėjo mėnesį. Prieš keturis mėnesius jaunieji atvyko į Janve miesto, kuriame jie gyveno, rabinatą. Olegas užpildė anketą, po ko jam paaiškino, kad jis privalo surinkti visus dokumentus ir atsivesti mamą ir senelę, kad būtų patikrintas jo žydiškumas. Senelė sirgo Alzheimerio liga, o dokumentų buvo notariškai patvirtintos kopijos, mes dalis originalų sudegė gaisro metu.

Rabinato bendradarbis paaiškino, kad ryšium su tuo Olegui teks kreiptis į organizaciją „Šorašim“, kad jie galėtų įrodyti dokumentų autentiškumą. „Šorašim“ priėmė dokumentus. Likus savaitei iki vestuvių, Olegas buvo iškviestas su mama į rabinų teismą Ašdode, kur buvo pranešta, kad dėl jo žydiškumo kilo abejonės. Jaunikio prosenelė karo pradžioje buvo evakuota į Uzbekistaną, o tuojau po karo grįžo namo, į Simferopolį, kur ir gimė jos duktė, Olego senelė.

Rabinato klausimas buvo: „Kaip jūsų senelė, būdama nėščia, galėjo grįžti iš Uzbekistano į Simferopolį?“ Rabinų teismo nuomone, nėščia moteris negalėjo įveikti šio atstumo, todėl Olego senelė nėra tikra duktė, o buvo įvaikinta. Olegui buvo pasiūlyta įrodyti, kad buvo ne taip, naudojant DNR tyrimą. Jam reikėjo įrodyti, kad tarp prosenelės ir senelės buvo kraujo ryšys.

Prosenelė Ida buvo mirusi prieš 15 metų, tačiau rabinatas pasiūlė Olegui surasti Idos gimines, arba ekshumuoti senelę. Giminės buvo žuvę karo metu, o ekshumuoti senelę Olegas atsisakė. Todėl jis gavo oficialų pranešimą, kad jis negali tuoktis per rabinatą („meukav nisuin“). „Meukav nisuin“ tapo visi Olego giminės iš motinos pusės: mama, teta ir jos keturi vaikai.

Tuomet jaunieji kreipėsi į organizaciją „Itim“(״עתים״), teikiančią pagalbą izraeliečiams, kuriems kyla problemų su religiniais institutais. Šios organizacijos padedami, jie kreipėsi su apeliaciją į Aukščiausiąjį rabinato teismą, kuris 2019 metais atmetė Olego šeimai „meukavei nisuim“.

Jaunieji 2018 rugpjūčio mėnesį susituokė Gruzijoje. NEWSru.co.il pažymi, kad pastaraisiais metais „panašios istorijos vyksta vis dažniau ir dažniau“. 2010 rabinų teismas skyrė 4000 tokių patikrinimų, tai 2015 metais – 4733. Per pastaruosius metus į organizaciją „Itim“ kreipėsi 20 žmonių, kuriems rabinų teismas skyrė DNR ekspertizę.


„Žydiškumo genas“

Tai ląstelės mitochondrijose esnačios DNR analizės keliu nustatomos specifinės mutacijos, būdingos žydams.

NEWSru.co.il pažymi, kad galachinis žydiškumo nustatymas, priimtas Izraelyje, traktuoja žydiškumą kaip religinį, o ne kaip nacionalinį bendrumą. Moteris, praėjusi gijurą, skaitoma žyde, kaip ir skaitomi žydais jos palikuonys, tačiau jos genofonde gali nebūti specifinių žydams genetinių markerių.

„Be etinių, istorinių ir religinių klausimų, kurias sukelia teorijos dėl galimybės nustatyti žydiškumą mitochondrinės DNR pagalba, mokslinis šios teorijos pagrindimas irgi kelia abejones. Minėtos mitochondrijų mutacijos būdingi ir kitoms Artimųjų rytų tautoms, pvz., drūzams, kipriečiams.
Daugelis aškenazių tuokėsi su moterimis, praėjusias gijurą. Nepaisant to, vyriausieji Izrelio rabinai palaiko genetinės analizės idėją. Tačiau jie pripažįsta, kad genetinė ekspertizė yra tik papildomas įrodymas rabinų teismams, ir savaime nėra pakankamas įrodymas.

NEWSru.co.il pažymi, kad pagal Izraelio įstatymus, rabinų teismams nėra suteikti įgaliojimai skirti genetines ekspertizes. Genetinę ekspertizę gali atlikti privati laboratorija, arba valstybės sąskaita ligoninėje, pastaruoju atveju tuomet, jei to reikalauja įprastinis, arba rabinų teismas.

Apie tai, kad rabinų teismai naudoja genetinę ekspertizę plačiajai visuomenei tapo žinoma dėka „Itim“ organizacijos 2019 metais.

Izraelio partija „Mūsų namai Izraelis“ (MNI) šiais metai ėmėsi aktyvios propagandos prieš šią praktiką. Paaiškėjo, kad genetiniai tyrimais skiriami daugiausiai išeiviams iš buvusių TSRS respublikų.

Balandžio pradžioje MNI lyderis Avigdoras Libermanas ir eilė repatriantų, kurių bylos buvo svarstomos rabinų teisme, pateikė ieškinį į Aukščiausiąjį teisingumo teismą prieš vyriausius Izraelio rabinus ir visų lygių rabinų teismus, kad būtų uždraustos ekspertizės Izraelyje gyvenantiems repatriantams.

Rabinų teismo komentaras

Į NEWSru.co.il paklausimą rabinų teismų spaudos tarnyba atsakė: „Mes nekomentuojame šios temos. Rabinų teismai priima sprendimus Galachos pagrindu“.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą