2019-11-08

Svarbūs arkivyskupo Jędraszewski žodžiai: LGBT ideologija yra neigimas vizijos, kurią Dievas turėjo kurdamas žmogų pagal savo atvaizdą


LGBT ideologija yra neigimas vizijos, kurią Dievas turėjo kurdamas žmogų pagal savo atvaizdą, - lapkričio 7 dieną pasakė televizijai „Republika“ Krokuvos metropolitas arkivyskupas Marek Jędraszewski. Jis pakartojo, kad, jo manymu, tai maras.

Apie „vaivorykštinį marą“ arkivyskupas Marek Jędraszewski kalbėjo rugpjūčio 1dieną pamokslo metu, kuris buvo skirtas Varšuvos sukilimo 75-metų sukakties paminėjimui. Jis pasakė: 

„Raudonas maras jau nevaikšto po mūsų žemę, bet atsirado naujas, neomarksistinis, kuris nori pavergti mūsų sielas, širdis ir protus. Ne raudonas, bet vaivorykštės spalvų."


Interviu televizijai „Republika“ metropolitas buvo paklaustas, ar „vaivorykštės spalvų maras“ iš tikrųjų kelia grėsmę mūsų visuomenei. Arkivyskupas Jędraszewski atsakė, kad, kaip ir kitos bolševikų ir nacių ideologijos, tai ideologija, nukreipta į protus ir širdis, siekiant paskatinti visiškai naują savęs, pasaulio ir žmogaus paskirties suvokimą.

„Ir šia prasme ši ideologija ypatingai pavojinga, nes ji paliečia mūsų dvasios esmę“, - pažymėjo jis.

Jis pridūrė, kad LGBT ideologija, kaip ir bolševikinė, yra liga.

"Turime iš naujo apibrėžti, kas mes esame kaip žmonės, ir tai lemia, kad be Dievo, priimdami grynai materialistinę viziją, turime save sulyginti su padaru, kuris gyvena tik vardan savo seksualumo", - pratęsė jis.

Arkivyskupas pabrėžė, kad LGBT ideologija yra šios vizijos, kurią Dievas turėjo kurdamas žmogų pagal savo įvaizdį, neigimas.

Metropolito taip pat buvo paklaustas apie filmą „Neplanuotas“ ir būtinybę pakeisti 26 metus galiojantį „abortų kompromisą“. Jis priminė, kad Dekaloge nurodytas penktasis įsakymas vienareikšmiškai skamba taip:

"Nežudyk". (...) Kiekvienas iš mūsų visų pirma turėtų būti savo artimo globėjas. Šiuo atžvilgiu Bažnyčios mokymas yra nedviprasmiškas. Ką aš sakau, yra atsakymas į klausimą, ar galime būti patenkinti vadinamuoju kompromisu, o tai reiškia, kad oficialiai daugiau nei tūkstančiui vaikų per metus Lenkijoje taikoma ši neteisinga praktika (abortas, PAP)", - pasakė jis.

Arkivyskupas Jędraszewski taip pat paminėjo pedofilų problemą Bažnyčioje.

„Tokia problema tam tikru mastu buvo ir galbūt vis dar yra, mes negalime pasakyti, kad nėra. Tačiau tiesa reikalauja, kad pažvelgtume į tai, kiek procentų šių baisių dalykų įvyksta Bažnyčioje, palyginti su kitomis socialinėmis realijomis, kitomis profesijomis. (...) Pasirodo, šių tikrai blogų įvykių skaičius siekia tik kelias promiles, kai kalbame apie kunigus, reikia į tai žiūrėti objektyviai. Jį sudaro dvasininkai, atsakingi tik už šią labai atstumiančią praktiką, tačiau socialiniu mastu kalbant apie Bažnyčią, labai nedaug dvasininkų yra kalti dėl pedofilijos. Tačiau neabejotinai yra daug platesnė socialinė problema, apie kurią reikia kalbėti“, - pasakė jis.

Paklaustas apie pašaukimo krizę Lenkijos bažnyčioje, jis atsakė, kad šiam reiškiniui yra daugybė priežasčių.

„Vyksta dekrikščioninimo procesas, (...) mes susiduriame su kultūros ir civilizacijos revoliucija, (...) virtualia realybe, kuri jauniems žmonėms tampa tikra realybe“, - nurodė jis.

Arkivyskupo nuomone, atsižvelgiant į šias tendencijas, iškyla problema, kaip ištraukti jaunus žmones iš virtualios realybės, o tai nėra lengva.

Arkivyskupas taip pat atkreipė dėmesį, kad jauni žmonės bėga nuo sprendimo tuoktis.

Nuorodos:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą