2020-05-04

COVID-19, satanistai ir Skirmanto Malinausko įžvalgos. 1 dalis (video)


Buvęs premjero S.Skvernelio patarėjas Skirmantas Malinauskas paskelbė pretenzingą video, kuriame demaskuoja „satanistus“.Manau, kad tai labai teisingas ir savalaikis „šūvis“, tik gaila, kad taikyta į klaidingą taikinį. Tikiuosi, kad ponas Malinauskas nesustos gvildenti šią įdomią, tampriai su šių dienų Lietuvos aktualijomis susijusią temą. Gali būti, jis nuo smulkių „satanistų“ pereis prie daug galingesnių šetono tarnų, gali būti, net tų, kurie savo smala smirdinčius nagus prikišo prie COVID-19 pandemijos.

Siekdamas, kad satanizmo problemos analizė būtų kuo pilnesnis, aš pamėginsiu pabūti varovu pono Malinausko satanistų medžioklėje. Gal jam tuomet labiau seksis juos demaskuoti?

Pradėdamas trumpą ekskursiją į pono Malinausko „satanistų“ pasaulį aš apibrėšiu, kokia prasme naudoju žodį „satanistas“. Manau, kad satanistas – ne vaikas, kuris prisižiūrėjęs Holivudo filmų piešia raguotuosius mokykliniame sąsiuvinyje, ne vaikinas, gal net barzdotas diedas, kuris pamini velnio vardą, o rimti dėdės ir tetos, apjungti į slaptas organizacijas, valstybėms kenkiančias, bet kažkodėl jų toleruojamas. Štai į šios užkulisės satanistus aš ir atkreipsiu jūsų dėmesį.Apsidairykim, ir pamatysim aplink mus daugybę satanistų simbolių, jų veiklos ir įtakos požymių.

Pradėsiu nuo viso kapitalistinio pasaulio ir visų satanistų pagrindinio šių laikų simbolio - JAV dolerio. Vieno dolerio kupiūros.

Knygoje „Žydų sindromas 2,5“ (2001) Eduardas Hodos klausia:


„Ar žinojai, kad liūdnai pagarsėjęs doleris yra tas žaliasis stabas, kurį šiandien garbina daugybė šalių ir tautų, šis pasauliui primestas visų žemiškų vertybių „ekvivalentas“, su kurio pagalba mūsų dienomis galima nužudyti ir pasigailėti, yra ne kas kitas, kaip šetono „vizitinė kortelė“, skersai ir išilgai išbraižyta šetono ženklų? Netikite? Paimkite vieno dolerio kupiūrą ir įdėmiai ją apžiūrite.


Kitoje jo pusėje pavaizduota 13-pakopė masonų valdžios piramidė, kurios viršūnė su „viską matančia akimi“, kuri įprasmina „Aukščiausiąjį Visatos Architektą“ - dvasinę būtybę, konkuruojančią su Dievu dėl galios visame pasaulyje. Užrašas po šiuo atvaizdu skelbia: „Nauja tvarka amžiams“ („Novus ordo seclorum“). Dešinėje banknoto pusėje pavaizduotas herbo erelis, laikantis snape juostą su užrašu „Iš daugelio - vieną“ („E pluribus unum“), atspindinčiu tikslą suvienyti visas pasaulio tautas.

Ir piramidė, ir erelis įrėminti kriauklės pavidalo ornamentų elementais su 13 perlų. Ant erelio kaklo – skydas su 13 juostų, vienoje letenoje – šaka su 13 lapų ir 13 uogų, kitoje – 13 strėlių. Virš erelio galvos iškilmingai sklendžia šešiakampė žvaigždė, sudaryta ir 13 penkiakampių žvaigždžių – pentagramų, magiškų judėjų kabalistų ženklų.

Ar ne čia slypi antgamtinė jėga dolerio, priėmusio įvaizdį šiuolaikinio Aukso Veršio ir pajungusio savo valdžiai visą pasaulį?

Pastebėsiu, kad visas aukščiau išvardintas velnio žymes turi tik vieno dolerio kupiūra - jos nėra ant kitų dolerių. Kodėl? Juk 5, 10, 20 ir t.t. dolerių - visa tai yra vieno (!) dolerio dariniai, visiškai aprūpinti velniška galia.

Čia derėtų dar kartą prisiminti vieną „šventą“ ritualą, išsamiai aprašytą ankstesniuose mano darbuose: būtent vieno dolerio banknoto pagalba Liubavičių Rebe - judėjo-nacistinės sektos Chabad vadovas – atlikdavo palaiminimo ceremoniją. Matyt, norėdamas sustiprinti „palaiminimo“ efektą, Chabado fiureris savo portretu uždengė Amerikos prezidento atvaizdą. Galite pamatyti patys.


Taip pat priminsiu, kad prieš kurį laiką su Liubavičių Rebe-Šneersono portretu imta „puošti“ ne tiktai Amerikos dolerį, bet ir, kaip aš jau rašiau, visuomeninį transportą Ukrainos miestuose. Natūralu, ne kaip lyderiu judeo-nacistų, o (nenugriūkite!) ateinančiu Mašiachu, t.y, Mesiju! Lozungai, palydintys „mesijo” atvaizdą ant švietėjiškų plakatų, kalba patys už save: „Mašiachas jau kelyje! Ruoškitės jo atėjimui!“.

Kas gi vyksta? Tuo metu, kai stačiatikiai laukia antrojo Mesijo – Kristaus atėjimo, vyksta agresyvi ir įkyri propaganda kito, Chabado Mesijo – visiškai priešingo Kristui, jo antipodo.

Išsiaiškinkime, kas stovi už šio „Kristui priešingo atvaizdo“: „anti“, išvertus iš graikų kalbos, reiškia „prieš“, iš čia logiškai išplaukia, kad kalbama ne apie ką kitą, kaip apie anti-Kristų. Štai ir išeina, kad stačiatikių (!) Ukrainoje masiškai reklamuojamas Antikristo atėjimas, o krikščionys visiškai ramiai su tuo susitaiko, visiškai nesusimastydami dėl įvykių prasmės.

Kaip taip galėjo įvykti, kad užjūrio Antikristo paveikslas, svetimo Mesijo, laiminančio žmones velnišku popierėliu, tapo nekliudomai propaguojamu Ukrainos žemėje, Stačiatikybės citadelėje – Ukrainoje?! Atsakymą į šį klausimą yra leitmotyvu mano knygos „Žydų sindromas-2“. Skaitykite ir apgalvokite...

Praėjęs tūkstantmetis – nenutrūkstama eilė kataklizmų, staigiai keitusių istorinio proceso eigą. Tuo požiūriu XX amžius išsiskyrė ypatingu tragizmu ir dažnais sukrėtimais. Daugelis tame įžvelgė įtaką kažkokios galingos jėgos, sumaniai nukreipiančios įvykius naudinga jai vaga.

Dėl šios jėgos identifikavimo nuomonės išsiskyrė: kažkas joje matė „masonų sąmokslą“, kažkas „imperialistų kėslus“, kažkas - „Maskvos ranką“ ir t.t. Įdomiausia, kad teisūs buvo ir vieni, ir kiti, nes visi šie „sąmokslai“, „užmačios“ ir „rankos“ - sudėtinės Vieno Bendro, tik įvairiaspalvės kaukės, slepiančios tą patį Veidą.

Prireikė pakankamai laiko, kad įsisąmoninti tai ir surasti tam atitinkamą vardą - „Pasaulinė užkulisė“. Nors aš atiduodu preferenciją kitam pavadinimui. Paaiškinsiu kodėl. Manau, niekam jau ne paslaptis, kad mūsų dienomis pagrindiniu pasaulio valdymo „instrumentu“ yra doleris, ženkliai nustumiantis markes, frankus, kronas, ir kita., nekalbant jau apie rublius ir grivinas. O ar jūs žinote apie Pasaulinio Dolerių Srauto ištakas?

Tebūnie jums žinoma, kad tam pradžia duota 1913 (!) metais grupės privačių JAV žydų bankų, įkūrusių „Federalinę rezervų sistemą“ (FRS) ir pasisavinusių sau teisę savarankiškai spausdinti dolerius. Ženklu, kad FRS yra absolučiai savarankiškas organizmas ir nepriklauso net nuo Amerikos vyriausybės. Tiesa, jai atidarytas neribotas kreditas, pastatęs, prieštaraujant sveikam protui, Baltuosius rūmus į priklausomybę nuo FRS šeimininkų.

Jūs būsite sukrėsti, sužinoję dydį valstybės skolos tokio monstro pasaulio politikos ir ekonomikos, kaip Jungtinės Amerikos Valstijos: „juodoji skylė“ nuolatos augančios JAV valstybės skolos pasiekė 5 trilijonus dolerių! (A.L. pastaba. Knyga paskelbta 2001 metais, šiai dienai JAV valstybės skola pasiekė 25 trilijonus dolerių).

Po to, kai Pirmojo pasaulinio karo metu JAV bankai kreditavo visas kariavusias šalis, valstybių-skolininkių valiutos buvo stipriai pririštos prie dolerio. Antrojo pasaulinio karo metais situacija pasikartojo, dar labiau sustiprindama dolerio, kaip pasaulio valiutos, statusą. (A.L. pastaba. Branduolinis ginklas neleidžia dolerio savininkams organizuoti naują pasaulinį karą, todėl prieš pasaulio tautas pradėtas biologinis-informacinis karas, kurio pavadinimas „COVID-19“. Tikslas tas pats, kad visi prasiskolintų pinigų šeimininkams. Lietuvos masoniška valdžia su džiaugsmu puolė vykdyti šią satanistinę programą ir skolinasi 6 milijardus eurų, taip praskolindama vaikų ir anūkų ateitį Hodoso aprašytiems žydų bankininkams). Ir mūsų dienomis lygiai supjaustyti popierėliai išvežami iš Amerikos kreditų pavidalu arba „stabilizavimui“ nacionalinių valiutų, tvirtai pririšant jas prie dolerio.

Тokiu būdu, niekieno nekontroliuojama FRS išplatino savo ekonominę valdžią į daugelį šalių, stropiai apraizgė jas super tvirtu doleriniu voratinkliu (tarp kitko, toje pačioje vieno dolerio nominalo banknote fonu kabalistiniams ženklams tarnauja... voratinklis, simbolinė magija kuri per daug akivaizdžiai pasireiškia gyvenime, kad kalbėti apie atsitiktinį sutapimą).

Kaip sakoma, pas ką staklės – pas tą ir valdžia. Tai štai, garsioji „Pasaulio Užkulisė“, kuri lemia pasaulio likimą, - ne kas kita, kaip Ranka, priverčianti suktis šias „stakles“. O kadangi jos priklauso žydų bankininkams, mes jas galime teisėtai pavadinti „Abraomo Ranka“.

Imkime, galų gale, daiktus vadinti savais vardais, juo labiau, kad Abraomo Ranka jau senai išlindo iš „Užkulisės“ ir atvirai mosuoja dolerių pakuotėmis, diktuodama savo sąlygas ir veikdama į finansinį ir, atitinkamai, planetos politinį klimatą...“

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą