2020-05-09

Europos diena: ES vėliavoje esančių 12 žvaigždžių simbolinė reikšmėŠiandien „Europos diena“. Ir ką gi mes šiai dienai gimtojoje šalelėje turime gero iš tos suvienytos Europos? O turime suverenitetą praradusią ir išmirštančią Lietuvą, vietoj prezidento turime švedų banko „Byvį“- narcizą, kuris iš ubagų senelių, gaunančių mažiausias euro zonoje pensijas, atiminėja 200 eurų išmaldą, dar turime feikinę pandemiją, sugriautą mediciną su „optimizuotu“ lovų skaičiumi, policinę vyriausybę, terorizuojančią visuomenę, bukaprotį ir neįgalų seimą. Kodėl taip yra? O todėl, kad kitaip ir būti negalėjo, nes visas šitas „gyvulių ūkis“ ES „tėvų“ buvo taip sugalvotas, taip užprogramuotas. Apie esmę šito „gyvulių ūkio“, kurio gyventojus artimiausiu metu numatyta čipuoti Bilo Geico vakcinomis su nanočipais ir suvaryti į elektroninį konclagerį, kalba jo simbolika.

Ką reiškia 12 žvaigždžių ES vėliavoje?
Europos sąjungoje yra 27 valstybių, o žvaigždžių jos vėliavoje tik 12!

Oficiali Europos sąjungos versija dėl žvaigždžių skaičiaus vėliavoje: „Žvaigždžių skaičius neturi nieko bendra su valstybių narių skaičiumi, bet ratas simbolizuoja vienybę.“ Svetainėje europa. eu rašoma:

Europos Sąjungos vėliava simbolizuoja ir Europos Sąjungą, ir Europos platesne prasme tapatybę bei vienybę. ES vėliava – tai 12 aukso spalvos žvaigždžių ratas mėlyname fone. Jos simbolizuoja Europos tautų vienybės, solidarumo ir darnos idealus. Žvaigždžių skaičius neturi nieko bendra su valstybių narių skaičiumi, bet ratas simbolizuoja vienybę.


Europos Sąjungos vėliavos istorija. Vėliavos istorija prasidėjo 1955 m. Dabar naudojamą jos modelį susikūrė Europos Taryba, kuri gina žmogaus teises ir propaguoja Europos kultūrą. Vėlesniais metais naudoti tą pačią vėliavą ji ragino tik ką įsteigtas ES institucijas. 1983 m. Europos Parlamentas nusprendė, kad Bendrijų vėliava turėtų būti ta, kurią naudoja Europos Taryba. 1985 m. visi ES vadovai ją patvirtino kaip oficialų Europos Bendrijų, kurios vėliau tapo Europos Sąjunga, simbolį. Be to, visos ES institucijos dabar turi savo emblemas.

Apie tai, kaip atsirado 12 Izraelio genčių lt.wikipedia rašoma:

Biblijoje Abraomo anūkas Jokūbas (dar vadinamas Izraeliu (hebr. יִשְׂרָאֵל = Yisraʾel) turėjo 12 sūnų ir laikomas tiesioginiu izraelitų protėviu. Vienas iš sūnų, Juozapas, savo brolių buvo parduotas į Egiptą. Tačiau ten prasigyvenęs, jis pasikvietė savo šeimą iš Kanaano, kur buvo kilęs nepriteklius. Manoma, kad ši izraelitų migracija gali atspindėti svetimšalių hiksų valdymą, ar semitų tautų šasu bei habiru migracijas į Egiptą, kurios yra fiksuojamos to meto dokumentuose.

Izraelitų etnogenezė vyko būtent Egipte. Kiekvienas iš 12 sūnų turėjo palikuonių, ir taip susiformavo 12 genčių. Sūnūs, iš kurių kilo gentys buvo Reubenas, Simeonas, Levis, Judas, Danas, Naftalis, Gadas, Ašeris, Isacharas, Zebulunas, Juozapas ir Benjaminas. Paprastai Levio palikuonys levitai nėra priskaičiuojami prie 12 genčių, o Juozapo palikuonys yra dalinami į dvi gentis – Manaseho ir Efraimo.

Vatikano radijas papasakojo tokią ES vėliavos atsiradimo istoriją:

Vėliavos istorija siekia 1949 metus. Tais metais buvo įkurta Europos Taryba. Jau pirmojo Europos Tarybą sudarančių šalių atstovų susitikimo metu buvo pasiūlyta suprojektuoti vėliavą, kuri simbolizuotų žemyno tautų vienybę. Buvo paskelbtas konkursas, kurį laimėjo dailininkas iš Prancūzijos Arsène Heitz. Jis konkursui pateiktame projekte ir pasiūlė dvylikos žvaigždžių vainiką mėlyname fone.

Švč. M. Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės pirmajame skaitinyje iš Apreiškimo Jonui knygos skaitome: „Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas“ (Apr 12,1).

Būtent šie žodžiai, teigė Vatikano radijas ir įkvėpė prancūzų dailininką Arsène‘ą Heitzą.
Kokie ir kieno dar žodžiai įkvėpė dailininką – nežinoma. Aišku tik, kad tie žodžiai buvo teisingi ir teisingai suprasti dailininko ir komisijos.

Oficialiai buvo aiškinama, kad mėlyna spalva yra vilties simbolis, o žvaigždžių skaičius dvylika simbolizuoja pilnatvę. Tačiau vėliau pats dalininkas patikslino, kad mėlyna tai ir vilties spalva, ir krikščionių tradicijoje Mergelės Marijos spalva, o žvaigždžių vainiko simbolis paimtas iš Apreiškimo Jonui knygos.

Dvylikos žvaigždžių vainikas ant mergelės Marijos galvos, kaip tik ir reiškia 12 Izraelio genčių ir nieką kitą. Keista, kad ES neišaiškina savo piliečiams, ką reiškia ES vėliava.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą