2020-07-19

Atviras laiškas generolui Gintarui Grušui: kodėl neginate mūsų nuo musulmonų invazijos? Laikas pabusti, kol nevėlu!


Vakar mus pasiekė eilinė sukrečianti žinia iš Prancūzijos. Sudeginta Šventųjų Petro ir Povilo katedra Nanto mieste, „gotikos perlas“, statyta dar 1434 metais. Prarasti unikalūs senoviniai vargonai, vitražai. „Vienas padegimas įvyko didžiųjų vargonų lygyje ir du gaisrai iš nefo dešinės ir kairės“, - pranešė gaisrinės tarnyba.

Prancūzijos nacionalinio susirinkimo narys Nicolas Dupont-Aignan pakvietė prancūzų tautą „pabusti, kol nevėlu“.Aš, kuklus sostinės Vilniaus gyventojas, šios prancūzų katalikų tragedijos akivaizdoje, kviečiu Jus, generole-ordinatoriau, o kartu ir visos Lietuvos katalikų vyriausiasis ganytojau arkivyskupe, pradėti vykdyti savo pareigas ir paskelbti kovą Kristaus bažnyčios priešų musulmonų invazijai į brangią Tėvynę Lietuvą. 

Po Paryžiaus katedros sudeginimo pernai Izraelio rabinas Abraomas Šmulevičius pasakė:

„Prancūzijoje kas dvi dienos yra išniekinamos bažnyčios, laužomi kryžiai, daužomos statulos. Tai šalis turinti daugiausiai musulmonų migrantų. Žydai skundžiasi, kad jie yra suskaldyta tauta, bet lyginant su kitomis tautomis, tai – labai susitelkusi tauta. Kai įvyksta išpuolis prieš sinagogą, apie tai sužino visas pasaulis. Sinagogos Europoje yra išniekinamos rečiau, negu kitos šventyklos. Krikščionys mažiau susitelkę, ir kai juos puola, tai lieka nepastebėta (…) Paryžiaus Dievo Motinos katedra yra ne pirma, kuri sudegė ar buvo užpulta. Daugumoje atvejų už to stovi konkretūs žmonės. O policija Prancūzijoje ir Vakarų Europoje stengiasi neįvardinti nusikaltėlių tautybės (…) Policija kryptingai slepia duomenis apie tautybę tų, kas įvykdo vandalizmo aktus. Jeigu Jūs Vakarų Europoje apie tai kalbėsite, tai jus patį apkaltins rasizmu. Kam tai daroma. Yra žmonės, kurie sako, kad tai daroma tam, kad pakeisti gyventojus. Europiečiai sensta, nenori dirbti, juos reikia pakeisti. Gal tai vyksta dėl demokratijos ypatybių. Jeigu valdininkai nepajėgia išspręsti kokių nors problemų, jie jas ignoruoja. Jie negali susitvarkyti su imigrantų nusikalstamumu, asimiliuoti didžiulį skaičių musulmonų, kurie yra Europoje ir todėl jie šią problemą stengiasi nutylėti. Žmonės gali nedirbti ir sėkmingai gyventi. Yra ištisi kvartalai į kuriuos policija bijo įžengti. Jie gyvena pagal savus įstatymus. Todėl kyla klausimas, ar tai daroma specialiai, ar tai dėl nesugebėjimo? (…) Socialinė įtampa Europoje augs. Europiečiai apsiginkluos kryžiaus žygio ideologija, vyks civilizacijų susidūrimas. Tai akivaizdu Europos politikams ir biurokratams. Kodėl šita politika tęsiama, matant, kad ji negali nesukelti civilizacijų susidūrimo ir to galima būtų išvengti. Aš neturiu atsakymo į šį klausimą ar tai daroma specialiai, ar iš kvailumo, nekompetencijos demokratinės sistemos.“

Lietuva yra valdžios išvogta valstybė, o lietuvių tauta nuskurdinta, todėl yra greičiausiai nykstanti tauta pasaulyje. Tai vyksta, nes valdantieji prarado krikščionišką moralę, o jų dalyvavimas mišiose yra teatro lankymą primenantis veiksmas. Didelė kaltė dėl to tenka Jums ir Jūsų vadovaujamai bažnyčios vadovybei. Be to, kad esate arkivyskupas, jūs, kaip man tapo žinoma, dar esate Lietuvos kariuomenės generolas-ordinaras ir gaunate už tai 5000 eurų per mėnesį generolo algą. Tai kodėl, leiskite paklausti, Jūs neginate Lietuvos katalikų, nekovojate su tuo, kad į Lietuvą nuolatos yra vežami musulmonai? Tai vyksta per ES „pabėgėlių“ paskirstymo programas, kuriose dalyvauja Lietuva, skirtingai nei Vyšegrado šalių grupė (Lenkija, Vengrija, Čekija, Slovakija), o pastaruoju metu ir Estija su Latvija. Musulmonus, dar ir Covid-19 apsikrėtusius, veža dirbti vežėjais „Linava“, nenorinti lietuviams mokėti adekvačių atlyginimų. Per Lietuvos sieną į Lietuvą skverbiasi musulmonai „pabėgėliai“ iš buvusių Sovietinių islamiškų respublikų. Pernai, mano žiniomis, tokių atvykėlių buvo keli šimtai. Tai vyksta ir šiais metais.

Vakar sudegė Petro ir Povilo katedra Nanto mieste, rytoj sudegs Lietuvos baroko perlas Petro ir Povilo bažnyčia Vilniuje. Tai įvyks neišvengiamai, jeigu Jūs, Lietuvos kariuomenės generolas, neginsite, kaip tai numato jūsų karinis laipsnis ir užimamos Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko pareigos, Kristaus bažnyčios ir lietuvių tautos nuo musulmonų invazijos.

Laikas pabusti, Arkivyskupe Gintarai Grušai!
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą