2020-07-03

Tėvas Sergijus tapo Rusijos stačiatikių išsivadavimo iš Chabado jungo simboliu. Eduardas Chodos stoja ginti vienuolį bažnytiniame teisme (video)Chiigumeno Sergijaus byla, apie kurią esu rašęs, sudrebino pamatus Rusijos valstybės, valdomos caro Vladimiro Putino, kontroliuojamo žydų fašistinės sektos Chabad Liubavič, o ypač šios valstybės parsidavusią ir ekumenizmu kliedinčią oficialią stačiatikių bažnyčią.


Tėvas Sergijus, pats pastatęs moterų vienuolyną Ekaterinburgo apylinkėje, netoli nuo tos vietos, kur po 1917 metų revoliucijos trockininkai slapčia užkasė jų nužudyto Rusijos caro Nikolajaus II ir jo šeimos palaikus. Jis griežtai pasisakė prieš COVID-19 feikinę pandemiją, bažnyčios apeigų suvaržymus ir karantino draudimus, tikintiesiems aiškino, kas ir kodėl sugalvojo šią „pandemiją.“

Liepos 3 dieną turi vykti tėvo Sergijaus bažnytinis teismas. Į teismą liudininku pasiprašė žinomas Ukrainos rašytojas, kovotojas prieš fašistinę žydų sektą Chabad Liubavič, knygos apie šią sektą „Žydų fašizmas, arba Chabadas – kelias į pragarą“ autorius. Autoriui leidus, beveik visą šią knygą esu išvertęs į lietuvių kalbą. (https://manolietuva.com/?p=1516). Viso autoriaus plunksnai priklauso virš 20 knygų Chabado tema.Eduardas Chodos Bažnyčios teismui nusiuntė tokio turinio laišką: „Liepos 3 dieną įvyks Bažnyčios teismas kaltinant chiigumeną Sergijų (Romanovą) nepaklusimu valdančiam archieriejui ir skaldymu. Prašau jūsų išsiųsti man oficialų kvietimą į teismo posėdį, kuriame aš pasisakysiu kaip liudininkas ir ekspertas“.

Pats chiigumenas Sergijus (Romanovas) nusiuntė Ekaterinburgo ir Verchotursko mitropolito Kirilo vardu laišką: „Priimkite žiniai, be liudininko ir eksperto Eduardo Chodoso ir kitų liudininkų, teismo posėdis bus susidorojimu“.

Taip pat tėvas Sergijus pakvietė visus „Kas nori, ateikite kaip liudininkai. Eduardas Chodos – tai pavyzdys rusams, kaip elgiasi tie, kas priėmė stačiatikybę ir nebijo išpažinti Kristaus, pasisakyti, demaskuoti blogį“.

Portale „Maskva Trečia Roma“ rašoma: „Žydų tauta, netikėkite satanistams-chabadninkams ir chasidams. Jūs taip pat, pasaulio vyriausybei, chabadnikams ir chasidams, kaip rusų tauta jūsų religinei hierarchijai, tauta tamsi, nieko nesuprantanti.

Saugantis savo kūnus, uždaro šventyklas, prieštarauja Dievui, prisidengia tariamu rūpesčiu dėl žmogaus sveikatos, negalvodami apie jų dalyvavimą amžinybėje. Geriausi žydų tautos sūnūs stojo ginti Kristų ir stačiatikybės. Kur jūs, Mininai ir Požarskiai?“

https://youtu.be/ACL1N3DCmms

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą