2020-07-25

Karininkai, ką jūs – svoločiai, moraliniai išsigimėliai? Schiigumenas Sergijus (video)Schiigumenas Sergijus pasipriešino Rusijos valdžiai dėl sukeltos koronaviruso isterijos, rusų tautos interesų išdavystės. Šiuo metu jis yra Rusijos pasaulietinės ir bažnytinės valdžios varomas iš jo įkurto vienuolyno. Apie tai mano ankstesnėse publikacijose:


Rusijos stačiatikių portale „Maskva trečia Roma“ rašoma: Brangūs broliai ir seserys Kristuje. Paklausykite tėvo Sergijaus ir supraskite į ką satanistas Putinas pavertė mūsų armiją, mūsų karininkus, kurie atvirai pareiškia, kad jei antikristų „kandys“ įsakys, tai jie žudys savo artimuosius, savo tėvus, brolius ir seseris. 


Ką dar reikia padaryti Putleriui su jo kagalu, kad tauta suprastų, kad prieš mus vykdomas negailestingas karas iki pilno sunaikinimo?! Arba mes juos, arba jie -mus! Kitų variantų tiesiog nėra! Protą turintys, te supranta!“
Paskelbtame video „Karininkai, ką jūs – svoločiai, moraliniai išsigimėliai?“ Schigumenas Sergijus ir Rusijos kariuomenės vyresnysis leitenantas P.B.Alkin sako:

Vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios! Brangūs tėvai, broliai ir seserys!

Grėsmingas mūsų šiuolaikinio gyvenimo epizodas. Karininkas, vyresnysis leitenantas Pavel Bulatovič Alkin paklausė savo tarnybos draugų karininkų: „Ar bombarduosite gyvenvietes, kur jūsų giminės ir pažįstami?“

Jie atsakė: „Jeigu įsakys-bombarduosime“.

„Bet ten gi Jūsų tėvai, motinos, broliai, seserys, vaikai?“

„Jeigu Tėvynė įsakys – mes įvykdysim įsakymą“.

Karininkai, jūs ką, svoločiai? Moraliniai išsigimėliai? Padugnės? Velniai? Jūs blogesni už demonus. Jūs rusų žemės šlikštynės. Jūsų tėvynė – pragaras, Jūsų tėvas -velnias.

Tėvai, motinos Jūs siunčiate į kariuomenę mylimus sūnus. Ką iš jų daro Putiniečiai, Šoigu ir jų aplinka? Dirbtinis intelektas be gailesčio ir užuojautos.

Pareiškiu tau, antikriste, su putiniečiais ir gundiajevcais. Gundiaevai, tu padvėsi, kaip Nikodimas Rotovas, prie savo šeimininko antikristo kojų. Putinai, tu negali nugalėti žodį. Putinai, tu neatgailausi. Tavo likimas rankose Dievo rūstybės ir tavo dienos suskaičiuotos, tu pasvertas ir esi lengvas. Primenu visiems kenčiantiems baimę, paniką, tylėjimą, kad ko neįvyktų. Dievas ateis teisti gyvus ir mirusius.

Gundiajevai, Putinai kokį jūs vardą gavote krykšto metu ir kuo Jūs tapote? Judais, išduodančiais Kristų ir Dievo tautą. Aš jums parodžiau ugningą pragarą jūsų įprotinimui. Stok, šalis didžiulė, stok į mirtiną mūšį, su tamsia shazarų jėga, su prakeikta orda.
Atgaila, kaip ir tikėjimas, negyva be darbų. Karalius ateina. Išdavikų laukia likimas, apie kurį pranašavo vienuolis Tėvas Serafimas iš Serovo stebukladaris.

Šlovė mūsų Dievui, šiandien ir per amžius. Amen!
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą