2020-07-05

Prezidentui laikas reaguoti į nesibaigiantį mūsų tautos didvyrių šmeižtą ir niekinimą!


Patyčios iš pakartų ir KGB nukankintų Lukiškių aikštėje nesibaigia. Sostinės meras-satanistas Remigijus Šimašius čia liepos 4 dieną surengė jomarką su hamburgerių ryjimu, neva minint JAV nepriklausomybės dieną. Dar kartą jo apdergta didvyrių atmintis, o kartu ir JAV valstybė: nejau šią didžią šalį simbolizuoja tik išsigimimas (gyvuliškas hamburgerių ryjimas)?

„Ženklai ir simboliai valdo pasaulį“, - sakė Konfucijus. Gal todėl lietuvių tautos nedraugai taip stengiasi ištrinti, sumenkinti ir apspjaudyti lietuvių tautos simbolius ir ženklus? Tuo, tenka apgailestauti, sistemingai užsiima Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky su talkininkais. Kai pristinga vietinių šmeižikų, pasikviečiamas koks Vokietijos žydas Christophas Dieckmanas, kad jis lietų ant mūsų galvų melą ir šmeižtą.

Liepos 2 dieną Lietuvos žydų bendruomenės portale (net ne kokiame nors centriniame, ar visuomeniniame (LRT)) buvo paskelbtas „Geros valios fondo pirmininkų Fainos Kukliansky ir Rabino Andrew Baker laiškas Seimo pirmininkui“. Nurodoma, kad „originalas nebus siunčiamas paštu“. Tai reiškia, kad susireikšminama taip, kad Lietuvos valdžia įpareigojama atidžiai klausyti jų balso, sekti ir stebėti jų liejamą ant lietuvių tautos purvą. Nepastebėjau, kad dešimtis kartų didesnės lenkų ar rusų bendruomenės būtų pasiekusios tokį arogancijos lygį. Tai, žinoma, tik pusė bėdos, bet tai, kad atlikti mūsų tautos istorijos reviziją užsimojo etatinė lietuvių tautos šmeižikė Faina Kukliansky ir fašistinės žydų sektos Chabad Liubavič rabinas Andrew Baker, peržengia bet kokius padorumo rėmus. Apie tai labai tiksliai rašo žinomas publicistas Raimondas Navickas:„Kas nors dar mano, kad R.Vanagaitės išpuolis prieš A.Ramanauską-Vanagą buvo "netyčinė klaida"?
Kremliaus Agitpropas ir Holokausto industrija vienija jėgas. Bendromis pastangomis siekiama nepalikti lietuviams jokio heroiško naratyvo, jokių už mūsų tautos interesus kovojusių didvyrių - vietoje to įdiegiant kaltės kompleksą bei amžiną dėkingumą Armijai-Išvaduotojai.
Pastebėkite - jokių pagrįstų faktais pretenzijų dėl dalyvavimo taikių žydų žudymuose Jonui Noreikai-G.Vėtrai, Adolfui Ramanauskui-Vanagui ar Juozui Lukšai-Daumantui NĖRA. Nes ir negali būti.
Tačiau nuolat bandoma Lietuvos didvyrių vertinimo kartelę stumti vis aukštyn ir vis įžūliau reikalaujama mesti jų kaulus iš Panteono dėl kažkokių demagoginių insinuacijų.
Kuomet tai daro Kremliaus Agitpropas ir V.V.Putinas tragikomiškuose "istoriniuose straipsniuose" - tai viena, tačiau kuomet prie to prisideda Lietuvos tautinę mažumą atstovaujančios organizacijos vadovybė kartu su mūsų biudžeto lėšomis šeriamo fondo vadovybėje sėdinčiu JAV rabinu, dažnai siejamu su liūdno vardo Holokausto Industrija - vaizdelis jau kitoks.
Įdomu, ar mūsų valstybėje yra kokia nors institucija ar tarnyba, kuri suveda galus ir geba sudėti 1+1+1 tam, kad informuotu Vyriausybę bei politikus - su KUO jie turi reikalą ir KIENO INTERESUS atstovauja bandantys priversti perrašyti MŪSŲ istoriją pagal JŲ šablonus?
Ir jeigu yra - tai kodėl mes nematome spaudoje ar veiksmuose aiškių signalų tai publikai bei Lietuvos gyventojams, kad mes matome, kas slepiasi po jų kaukėmis ir kad nepasiduosime?. Kaip tai daro Lenkijos Vyriausybė.
O jeigu nėra tų tarnybų ar tiesiog politikams dar neužaugo tai, kas vadinama cojones, vadinasi tikimybė, kad Kremliaus Agitpropui bei Holokausto industrijos jungtinėms pajėgoms pavyks tai, ko jie siekia.
Nes lašas po lašo ir akmenį pratašo.
Jeigu nėra kam biudžetinių lėšų krano užsukti tiems, kas naudoja jas antilietuviškai 
veiklai...“ 

Gerb.Raimondas Navickas nuolatos paliečia opiausias lietuvių tautai problemas. O kur gausus istorikų būrys? Gal jie nežino, kad Lietuvai atgavus nepriklausomybę tradicinį judaizmą išpažįstančią žydų bendruomenę perėmė žydų fašistų sekta Chabad Liubavič, kuri mus, „gojus“, skaito besieliais gyvuliais, o jų rabinas Buločnik tiesiai teigia, kad visos žydams kenkusios tautos bus sunaikintos (www.hodos-video.com). Tai štai kokį gyvačių lizdą išauginome ant savo sprando. Ši publika dirba išvien su Rusiją ir V.Putiną kontroliuojančiais bendraminčiais, nes Rusijos Chabado rabinas Berl-Lazaras yra vyriausias rabinas visai postsovietinei erdvei. Turint omenyje Putino užmojus susigrąžinti buvusias TSRS respublikas po savo sparnu, kyla pagrįstas nerimas, kad šie du chabado sinagogos veikėjai Faina Kukliansky, rabinas Andrew Baker ir jų klapčiukas Vilniaus meras Remigijus Šimašius veikia prieš Lietuvos valstybę ir kenkia jos interesams.

Kam per sunku susipažinti su Eduardo Hodos knyga „Žydų fašizmas. Chabadas – kelias įpragarą“, gali apie sektą Chabad Liubavič išgirsti iš Izraelio publicisto ir visuomenės veikėjo Avigdoro Eskino lūpų. Jo pasisakymą šiuo klausimu įterpė Eduardas Hodos savo video (8:10):


Dar priminsiu, kad Vilniaus Gaonas yra sektą Chabad Liubavič du kartus išvijęs iš Vilniaus miesto. Fainai Kukliansky pasisekė, kad ji negyvena Gaono laikais!

Aš manau, kad pribrendo reikalas savo tvirtą poziciją dėl lietuvių tautos istorijos ir jos simbolių niekinimo išsakyti Lietuvos prezidentui Gitanui Nausėdai, nes jis yra vienintelis asmuo tiesiogiai rinktas Lietuvos piliečių. Toliau šis pasityčiojimas iš žuvusių už Lietuvos laisvę ir iš visos lietuvių tautos negali tęstis. Ir ne žydų fašistams lietuvius kaltinti fašizmu!

Nuorodos:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą