2020-07-04

Četverikova O.N. Šešėlinė Europos Sąjungos istorija. Planai, mechanizmai, rezultatai. 5 dalisPagrindinis Vokietijos karinės mašinos tiekėjas „I.G.Farbenidustry“, finansavęs 1930 metais 45% Hitlerio rinkiminės kompanijos, buvo kontroliuojamas Rokfelerio „Standard Oil“. Morganai per „General Electric“ kontroliavo Vokietijos radijo ir elektros pramonę, atstovaujamą AEG ir Simens (1933 metais 30% AEG akcijų priklausė „General Electric“), per ryšių kompaniją ITT — 40% Vokietijos telefonų ryšių; be to jiems priklausė 30% lėktuvų gamybos firmos „Fokke-Wulf“. „Opel“ kontroliavo „General Motors“, priklausantis Diupono šeimai. Henri Fordas kontroliavo 100% Volksvageno akcijų. 1926 metais dalyvaujant Rokfelerio bankui Dilon Reed & Co. susikūrė antra pagal dydį po „I.G. Farbenindustry“ Vokietijos pramoninė monopolija - metalurgijos koncernas „Fereinigte Stahlwerke“ (plieno trestas) Thyssen, Flick, Wolf ir Fegler ir kt. [27]

Kas liečia suirusią Austrijos-Vengrijos imperiją, tai svarbiausią reikšmę įtakai anglosaksų kapitalo čia turėjo naujai suformuota nepriklausoma Čekoslovakija, kurios įkūrėjas buvo Tomas Masarykas (1850–1937), kuris vaidino lemiamą vaidmenį pokario Vidurio Europos istorijoje dėl savo glaudžių ryšių su Volstrito finansiniais sluoksniais.

Kelių tyrinėtojų teigimu, Masarykas, gimęs Moravijoje, buvo nesantuokinis sūnus turtingo žydo Nathano Redlicho ir jo tarnaitės, kilusio iš Moravijos vokiečių[28]. Ištekinęs tarnaitę už vieno iš savo kiemo žmonių Masarykui, Redlichas pasirūpino tuo, kad jo sūnus gautų gerą išsilavinimą, išsiuntė jį mokytis į geriausius Leipcigo ir Vienos universitetus. Leipcige Masarykas susitiko su amerikiečių studente Charlotte Garrig, turtingo Amerikos žydų bankininko Charleso Crane'o giminaite, kuri tapo jo žmona. Padedamas Crane'o, dalyvavusio W. Wilsono rinkimų kampanijos finansavime, Masarykas patenka į ratą žmonių, artimų prezidentui ir priklausomų nuo Volstryto bankininkų.


Masarykas sulaukė ypatingos Niujorko žydų bendruomenės simpatijos ir palaikymo, aukštai vertinusios jo nuopelnus (kaip advokato) byloje ginant žydą L. Gilznerį, kuriam grėsė mirties bausmė už krikščionės mergaitės nužudymą Bohemijoje [29]. Tačiau pagrindiniu faktoriumi čia buvo ta gili simpatija sionizmui, kuriuo Masarykas buvo įkvėptas per idėjas Ahad-Haamo, kuriam skyrė atskirą apybraižą. Masarykas pripažino sionizmo politinius tikslus, tačiau pirmiausia jis jam buvo judėjimas už žydų tautos dvasinį atgimimą, kuriam jis reikalavo ypatingos nacionalinės grupės statuso, vystančios savo religines ir kultūrines tradicijas [30].

Per Pirmąjį pasaulinį karą būdamas tremtyje(Ženevoje, Paryžiuje, Londone, Čikagoje, Vašingtone, Bostone ir kituose miestuose), jis susipažino su daugeliu sionistų veikėjų, glaudžiai susijusių su D. Lloydu George'u ir W. Wilsonu, kas sustiprino jo, kaip visuomenės veikėjo, poziciją. Tarp jų buvo ir L.L. Brandeisas (pirmasis žydas, buvęs JAV Aukščiausiojo Teismo nariu, suvaidinęs svarbų vaidmenį palaikant JAV Balfūro deklaraciją), S.S. Vaizas (rabinas, Amerikos sionistų federacijos kūrėjas, viceprezidentas, o vėliau prezidentas Amerikos sionistų organizacijos, Pasaulio žydų kongreso organizatorius), D.U. Mackas (Amerikos žydų komiteto valdybos narys, pirmasis Amerikos sionistų organizacijos prezidentas, pirmasis žydų delegacijų komiteto pirmininkas Paryžiaus taikos konferencijoje 1919–1920 m., Pasaulio žydų kongreso garbės prezidentas), N. Sokolovas (Pasaulio sionistų organizacijos prezidentas) ir X. Weizmannas ( pasekėjas Ahad- Ha'amo, turėjęs įtakos priimant Balfūro deklaraciją, sionistų organizacijos prezidentas, pirmasis būsimos Izraelio valstybės prezidentas) [31].

Būtent Pirmojo pasaulinio karo metu, viešėdamas JAV, Masarykas tapo pagrindiniu Amerikos Habsburgų imperijos išardymo ir atstatymo strategijos įgyvendinimo dalyviu: jam iš tikrųjų buvo suteikta ta pati misija, kurią L.Trotskis vykdė Rusijoje. Jau 1915 m. Liepą Masarykas dar neegzistuojančios Čekoslovakijos vardu paskelbia karą Austro-Vengrijai ir per kitą Amerikos agentą, būsimą Amerikos slaptųjų tarnybų atstovą Sankt Peterburge čekų žydą Emanuelį Voską [32] formuoja Rusijoje savo „žygdarbiais“ garsėjantį čekoslovakų korpusą, kuris tapo pagrindiniu mechanizmu perpumpuojant turtus, būtinus naujos valstybės statybai. Po vasario mėn. Revoliucijos Rusijoje Masarykas buvo paskirtas Čekoslovakijos korpuso vadu, jis atvyko į Rusiją, kur Kijeve vykusiame Čekoslovakijos kariuomenės susitikime paskelbė Nacionalinės tarybos suformavimą kaip kovos už „nacionalinę nepriklausomybę“ centrą.

Po Spalio revoliucijos paskelbta čekoslovakų vyriausybė pervažiuoja į Peterburgą, po to į Maskvą, o 1918 metų kovą tarp Mosariko ir Trockio buvo pasirašytas susitarimas dėl bendradarbiavimo. Faktiškai buvo kalbama apie tai, kad čekoslovakai padėtų stabilizuoti Trockio režimą [33]. Visa tai buvo daroma pagal Amerikos vadovybės nurodymus ir už amerikiečių pinigus (JAV Kongresas šiai operacijai skyrė 7 milijonus dolerių). 1918 m. Spalio mėn. Masarykas, tuo metu atvykęs į JAV, buvo paskirtas Centrinės Europos Sąjungos (savotiško Rytų Europos socialistinių šalių prototipo) vadovu, kuris sudarė karinį aljansą su JAV ir tuo pačiu paskelbė Čekoslovakijos nepriklausomybę, tuo padarydamas mirtiną smūgį Austrijos-Vengrijos imperijai.

Čekoslovakijos, šios niekada neegzistavusios valstybės, sukūrimas turėjo konkretų tikslą, kad Centrinėje Europoje suformuoti sionizmo kontroliuojamą valstybę. Jos sienos buvo sukirptos tokiu būdu, kad kiekviena iš į ją įeinančių tautų nesudarytų gyventojų daugumos. Į ją įjungtose Bohemijos, Moravijos, Slovakijos, dalies Silezijos ir Užkarpatės Rusios gyveno vokiečiai, slovakai, vengrai rusinai, taip kad čekai sudarė mažiau pusės gyventojų, t. y. buvo nacionaline mažuma. Tačiau rolė jungiančio prado vaidino čekų, vokiečių, slovakų ir vengrų žydai, dauguma komersantai, verslininkai, tarnautojai, atstovai laisvų profesijų, kurie tapo tikraisiais šalies šeimininkais [34]. Šis Čekoslovakijos, kaip stiprios žydų valstybės Europos centre, vaidmuo išliks ir po Antrojo pasaulinio karo, tas pasakytina ir apie šiuolaikinę Čekiją.

Nustatant Čekoslovakijos sienas, kaip ir sienas kitų Rytų Europos valstybių, didelį vaidmenį suvaidino Žydų delegacijų komitetas, sukurtas 1919 metų kovą, kad dalyvauti Paryžiaus taikos konferencijoje, kur jis turėjo pritraukti dėmesį pasaulio visuomenės į žydų padėtį Centrinė, Rytų ir Pietryčių Europos šalyse ir gauti tarptautines garantijas, apsaugančias jų teises. Komiteto darbe dalyvavo atstovai žydų nacionalinių susirinkimų, tarybų, sukurtų po Pirmojo pasaulinio karo daugumoje Europos žydų bendruomenių, o taip pat Amerikos žydų komitetas, Palestinos žydų bendruomenės delegatai, Pasaulio sionistų organizacija ir Bnai-Brit. Būtent ši struktūra pateikė konferencijai memorandumą su reikalavimu įjungti į sutartis su naujomis ir besiplečiančiomis valstybėmis susitarimus ypatingų sąlygų, garantuojančių sulyginimą visų nacionalinių mažumų pilietinių, ir politinių teisių su vietos gyventojais ir užtikrinimą jų autonomijos kultūros, religijos ir visuomeninio gyvenimo srityse. Šis memorandumas turėjo lemiamą poveikį į turinį ir formuluotę susitarimų dėl mažumų teisių, pasirašytų Nacijų Lygos su Austrija, Bulgarija, Vengrija, Graikija, Lenkija, Rumunija, Turkija, Čekoslovakija ir Jugoslavija [35].

27. См.: Sutton A. Wall Street and the Rise of Hitler. Arlington House Publishers, New Rochelle, New York. 1976. http://www.reformation.org/wall-st-hitler.html. Эпперсон P. Невидимая рука. Взгляд на историю как на заговор. Киев, 2003.
28. Hausner К. Essays on Liberty and Human Rights. http://www.gawhs.org/HumanRightsEssaysIII.html
29. Столешников А.П. Чехособаки, или Похождения бравых чешских солдат во время Гражданской войны // hedrook.vho.org/library/sobaki.htm
30. Масарик Томаш Гаррик. Электронная еврейская энциклопедия, http://www.eleven.co.il/article/12657
31. Масарик Томаш Гаррик. Электронная еврейская энциклопедия, http://www.eleven.co.il/article/12657
32. В 1918 и 1919 гг. Воск был начальником Центрально-Европейского отдела Генерального штаба США и выступал в качестве связного между Масариком и Вильсоном, обеспечивая доведение приказов Вильсона до чехословацкой армии. Во время Парижской мирной конференции он был консультантом американской делегации.
33. 12 Комитет еврейских делегаций. Электронная еврейская энциклопедия http://www.eleven.co.il/ article/12173
34. Румыния, например, даже официально оговорила, что принимаемые ею обязательства по такому договору относятся только к евреям, а предложение связать договором и Германию было отклонено
35. конференцией на том основании, что гражданские права евреев в этой стране не ущемлялись. Более того, британский премьер Д. Ллойд-Джордж охарактеризовал тогда Германию как образцовую страну с точки зрения положения евреев и указал, в частности, на еврейское происхождение половины чле

Nuotraukoje pirmasis Čekoslovakijos prezidentas Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937)

Vertimo pradžia:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą