2020-07-01

Skundas LR generaliniam prokurorui dėl viešo intereso gynimo likviduojant neteisėtai organizuotą paplūdimį Lukiškių aikštėje (išsiųstas)Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra
Rinktinės g. 5A, LT-01515 Vilnius
Tel. (8 5) 250 0970, faks. (8 5) 266 2317
generaline.prokuratura@prokuraturos.lt

Iniciatyvinės grupės dėl valstybinio lygmens sprendimų Vilniaus mieste vadovė
Astra Genovaitė Astrauskė,


S K U N D A S

DĖL VIEŠO INTERESO GYNIMO LIKVIDUOJANT NETEISĖTAI ORGANIZUOTĄ PAPLŪDIMĮ LUKIŠKIŲ AIKŠTĖJE

Vilnius
2020-06-30


Šių metų birželio 27 dieną mes kreipėmės į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Sveikatos ministeriją ir Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos DĖL „PLIAŽO“ LUKIŠKIŲ AIKŠTĖJE HIGIENOS PASO, ATITIKIMO HIGIENOS IR SANITARIJOS NORMOMS.


Mes nurodėme, kad birželio 23 dieną Vilniaus Lukiškių aikštėje Lietuvos sostinės mero Remigijaus Šimašiaus atidarytas „pliažas“ kelia rimtų klausimų dėl jo higieninės ir sanitarinės būklės. Klausėme, ar rengiant šį „pliažą“ buvo gautas higienos pasas, ar buvo įvertintas čia esančio smėlio ir fontano vandens, kuriame nuolatos maudosi vaikai, bakteriologinis užterštumas: užterštumas žmogui pavojingais helmintais, organiniais ir neorganiniais junginiais, gyvsidabriu, sunkiaisiais metalais?

Grupės dalyvio biomedicinos daktaro Algimanto Lebionkos teigimu, „Pliažas“ įrengtas nesilaikant ES egzistuojančių sanitarijos bei higienos normų ir Lietuvoje dar galiojančių COVID-19 karantino apribojimų, - „pliažas“ yra potencialus įvairių susirgimų židinys, pavojingas sostinės gyventojų ir svečių sveikatai.

Mes prašėme informuoti mus:

1. Kas ir kokiais tyrimais, galiojančiomis higienos ir sanitarijos normomis remdamasis Vilniaus savivaldybei išdavė pliažo Lukiškių aikštėje higienos pasą?
2. Kas ir kaip kontroliuoja fontano vandens, smėlio ir čia esančių medinių gultų biologinį ir cheminį užterštumą?
3. Kas ir kaip čia atlieka užterštumo COVID-19 testavimą?
4. Ar aikštėje per garsiakalbius transliuojamas triukšmas, vadinamas jūros ošimu, nėra pavojingas žmonių sveikatai?

Mes prašėme užtikrinti saugų Lietuvos gyventojų ir svečių poilsį sostinėje, nes to padaryti Vilniaus savivaldybė nėra pajėgi. Grupės narių parašai.

Šiandien, birželio 30 dieną BNS išplatino Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos, pavadintas „NVSC: paplūdimys Lukiškių aikštėje kelia epidemiologinę riziką.“
https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/1049109/nvsc-papludimys-lukiskiu-aiksteje-kelia-epidemiologine-rizika
BNS pranešime nurodoma, kad NVSC neturi jokio informacijos apie šį „pliažą“ ir konstatuoja jo epidemiologinę grėsmę žmonėms.

Esant epidemiologinei grėsmei gyventojams ir remiantis vakar Seimo priimtu įstatymu dėl Lukiškių aikštės statuso https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=271765
prašome jūsų:

- ginant viešąjį interesą ir įpareigoti Vilniaus merą Remigijų Šimašių, pažeidusį Lietuvos Reapublikoje galiojančius įstatymus, nedelsiant likviduoti jo „pliažą“ už asmeniškas Remigijaus Šimašiaus lėšas,
- išieškoti iš Remigijaus Šimašiaus asmeniškas jo lėšas Vilniaus miesto naudai, neteisėtai išleistus 60. 000 eurų (šešiasdešimt tūkstančių eurų) vilniečių mokesčių mokėtojų pliažo įrengimui,
- išieškoti iš Remigijaus Šimašiaus pareiškėjams ir Tautai padarytą 100.000 eurų (šimtą tūkstančių eurų) moralinę žalą, kuri bus paaukota Vilniaus Universiteto Onkologijos instituto Vaikų ligų skyriui.

Apie priimtus sprendimus prašome informuoti pareiškėjus ir Lietuvos visuomenę.

Pasirašo:
Astra Genovaitė Astrauskaitė, Lietuvių kalbos mokytoja, visuomenininkė, politikė,
Nendrė Černiauskienė, Visuomenės ekstremaliųjų situacijos komisijos l.e.p. vadovė,
Marius Kundrotas, politologas,
Algis Avižienis, buvęs ilgametis JAV diplomatas,
Kęstutis Juozapas Tamašauskas, visuomenininkas,
Algimantas Lebionka, biomedicinos dr., dienraščio „Mano Lietuva“ leidėjas,
Stanislovas Buškevičius – partijos „Jaunoji Lietuva“ pirmininkas,
Alvidas Vaitkevičius, visuomeninio judėjimo „Susitelkimas“ narys,
Vladas Turčinavičius – Lietuvos Nepriklausomybės Gynėjų sąjungos Vilniaus skyriaus pirmininkas.


P.S.:Aleksandras Makedonietis žirgą Bucefalą skyrė generolu, vilniečiai meru skyrė asilą... Matome, kas iš viso to išėjo.
Šiame bloge skelbiami straipsniai dubliuojami portale https://manolietuva.com/
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą