2020-07-22

Nacionalinio susivienijimo kreipimasis dėl pavojaus Vilniaus žydų bendruomenės nariams


POLITINĖS PARTIJOS „NACIONALINIS SUSIVIENIJIMAS“
KREIPIMASIS Į LIETUVOS VISUOMENĘ, O TAIP PAT Į


Lietuvos Respublikos Prezidentą
Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą
Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentą
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministrą

2020 m. liepos 22  d.
Vilnius
2020-ųjų birželio 30-ąją Seimui paskelbus 2021-uosius partizano Juozo Lukšos-Daumanto metais Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky ir Amerikos žydų komiteto atstovas rabinas Endriu Beikeris (Andrew Baker) kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo vadovą, priekaištaudami, esą negali būti pagerbtas žmogus, priklausęs Lietuvos aktyvistų frontui (LAF). Anot F. Kukliansky ir E. Beiker, LAF buvo vokiečių sąjungininkas, veikiantis okupuotoje Lietuvoje, kurio daugelis  narių neva buvo tiesiogiai susiję su Lietuvos žydų persekiojimu ir žudymu. Minėtų asmenų nuomone, J. Lukšos-Daumanto kaltės nebuvimą įrodančių dokumentų nepakanka, todėl Seimui neva nederėjo skelbti 2021-ųjų J. Lukšos-Daumanto metais.
Tačiau keturi Vilniaus žydų bendruomenės nariai Chona Leibovičius, Vitalijaus Karakorskis, Dovydas Bluvšteinas bei Leo Levas Milneris pareiškimu kreipėsi į prezidentą, Seimą, Vyriausybę bei Užsienio reikalų ministrą Liną Linkevičių, išreikšdami pasipiktinimą F. Kukliansky ir A.Beikerio veiksmais. Jie teigia, kad šie du asmenys skaldo Lietuvos visuomenę. F. Kukliansky ir E. Beikerio elgesys turi būti vertinamas kaip bandymas perrašyti istoriją – nepateikę jokių įrodymų, šie asmenys netiesiogiai apkaltino legendinį partizanų vadą Juozą Lukšą-Daumantą dalyvavus holokauste.
  1. Kukliansky yra LŽB pirmininkė, o A. Bakeris – Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti narys. Todėl Chona Leibovičius, Vitalijus Karakorskis, Dovydas Bluvšteinas, Leo Levas Milneris paragino prezidentą peržiūrėti Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinių okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sudėtį. Seimui ir Vyriausybei siūlė laikinai pristabdyti Geros valios fondo finansavimą, kol nebus pakeista jo vadovybė. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrą ragino principingai įvertinti bandymus peržiūrėti istoriją ir paminklų niokojimą Vakaruose, pirmiausia, kaip ir Juozui Lukšai-Daumantui, sovietinių čekistų nužudytam Rauliui Valenbergui ir lietuvių tautos didvyriui Tadui Kosciuškai.
Pareiškimo autorių vertinimu, F. Kukliansky ir A. Bakerio pastangos yra Vakarų Europos šalyse, o ypač JAV, marksistine ideologija besivadovaujančių radikalių kairiųjų jėgų karo prieš žmonijos istorinę atmintį dalis. Jos skirtos palaikyti pasaulio istorijos totalinio perrašinėjimo ir falsifikavimo kampaniją, peraugusią į masinio istorinių paminklų griovimo ir naikinimo vajų (šios jėgos siaubė sinagogas, niekino memorialus Antrojo pasaulinio karo dalyviams, Holokausto aukoms ir Pasaulio teisuoliams ir kt.).
  1. Kukliansky ir A. Bakerio neatsakingas elgesys yra nepriimtinas, skaldo mūsų valstybės pilietinę visuomenęir politinę bendruomenę. Šis politinis pareiškimas neatitinka Fondo tikslų ir uždavinių, apibrėžtų jo steigimo dokumentuose, – teigė 4 Vilniaus žydų bendruomenės nariai.
Tai nebe pirmas F. Kukliansky bandymas kurstyti antisemitines ir tuo pat metu antilietuviškas nuotaikas mūsų valstybėje ir už jos ribų. LŽB pirmininkė pernai rugpjūčio mėnesį pareiškė dėl grasinimų neribotam laikui uždaranti Vilniaus choralinę sinagogą ir savo būstinę, neva Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė gauna grasinimo laiškų ir skambučių, dė ko Vilniaus Sinagoga tariamai negali užtikrinti joje besilankančiųjų žmonių saugumo. Jokių įtikinančių grasinimo laiškų nei teisėtvarkos institucijoms, nei visuomenei F. Kukliansky pateikti negalėjo. Daugelis Lietuvos žydų organizacijų  jos  sprendimus dėl sinagogos ir patalpų uždarymo pavadino nekorektiškais.
Beje, F. Kukliansky ir anksčiau yra pareiškusi, kad Jono Noreikos–Generolo Vėtros veiksmų padariniai prieš žydų bendruomenę yra nepateisinami, kad Kazys Škirpa yra kontroversiška asmenybė ir todėl jo vardo alėja sostinės centre turi būti naikinama. Analogiškai ji pasielgė ir dėl partizano Juozo Lukšos-Daumanto 2021-ųjų metų paskelbimo.  Cituojant  Chona Leibovičiaus, Vitalijaus Karakorskio, Dovydo Bluvšteino, Leo Levo Milnerio pareiškimą, F. Kukliansky ir E. Beikeris savo teiginiais iš esmės palaiko „nuolatines Kremliaus propagandos pastangas juodinti lietuvių antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo didvyrius, diskredituoti juos atstovaujančių organizacijų veiklą“.
„Nacionalinis susivienijimas“ primena, kad 2018 metais Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Ukmergės žydų bendruomenės, vienijančios absoliučią daugumą Lietuvos žydų, išreiškė nusivylimą F. Kukliansky kaip bendruomenės pirmininke. 2018 metais susitikime Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovais Lietuvos žydų bendruomenės atstovai apgailestavo dėl  susiklosčiusios situacijos ir dėl teismuose vykstančių tarpusavio ginčų bei daugumos Lietuvos žydų reiškiamo nepasitikėjimo minėta LŽB pirmininke. F.Kuliansky bylinėjosi ir visų instancijų teismuose pralaimėjo bylą su Vilnius žydų bendruomene dėl pastarosios teisinių veiksmų rengiant konferenciją. F. Kuliansky veiksmai sumenkino VŽB įvaizdį, griovė ilgus metus kurtą santykį su skirtingomis institucijomis ir visuomene, –  teigiama Vilniaus žydų bendruomenės tinklalapyje[1].
„Nacionalinis susivienijimas“ reiškia pagarbą Vilniaus žydų bendruomenės nariams Chonai Leibovičiui Vitalijui Karakorskiui, Dovydui Bluvšteinui ir Leo Levui Milneriui už paramą saugant Nepriklausomą Lietuvos valstybę ir pritaria, kad F. Kukliansky pasisakymai dėl neva nelojalios Lietuvos valstybei Vilniaus žydų bendruomenės arba apie tai, kad „žydai nekenčia lietuvių labiau nei lietuviai žydų“, savo esme yra antisemitiniai.
Neabejojame, kad LŽB pirmininkė F. Kukliansky sąmoningi nuolat viešoje erdvėje eskaluoja tariamas grėsmes žydams ir jų bendruomenėms. Taip pat neabejojame, kad jos veiksmai, jeigu nėra inspiruoti Kremliaus, tai visiškai sutampa su jo propagandos pastangomis juodinti lietuvių antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo didvyrius, diskredituoti juos atstovaujančių organizacijų veiklą.
„Nacionalinis susivienijimas“  reiškia susirūpinimą, kad minėti 4 Vilniaus žydų bendruomenė nariai po savo kreipimosi į Lietuvos Seimą ir Vyriausybę, sulaukė grasinimų, jog su jais bus fiziškai susidorota. Šie grasinimai iš esmės keičia požiūrį į F. Kukliansky veiksmus ir įpareigoja  principingai vertinti pastarąjį  jos elgesį šalies nacionalinio saugumo požiūriu.
„Nacionalinis susivienijimas“  neatmeta prielaidos, kad tokie ar panašūs grasinimai gali būti pamėginti įgyvendinti vien tam, kad formaliai pasitvirtintų LŽB pirmininkės teiginiai apie tariamus pavojus žydams ir jų bendruomenėms  Lietuvoje. Toks scenarijus labai priimtinas yra tiek Kremliui, tiek šalies politinės padėties destabilizavimu suinteresuotoms politinėms ir visuomeninėms organizacijoms bei pavieniams asmenims Lietuvoje, kuriuos identifikuoti yra Valstybės saugumo departamento pareiga. Bet kuriuo atveju būtų nusikalstamas  aplaidumas nematyti pastebimai augančios provokacijų grėsmės – tai būtų laikoma sąmoningu pritarimu šios grėsmėms.
„Nacionalinis susivienijimas“ reiškia įsitikinimą, kad Lietuvos Respublikos Prezidentas asmeniškai susidomės aptariama situacija ir pasirūpins Lietuvos Vilniaus žydų bendruomenės narių saugumu.
Kviečiame visus geros valios piliečius nepasiduoti F. Kukliansky ir kitų jos bendraminčių provokacijoms, saugoti ir puoselėti gražius ir draugiškus santykius su Lietuvos tautinėmis mažumomis.
Svetimos mums bloga linkinčios valstybės visada siekdavo sukiršinti Lietuvos gyvenančius žmones kalbos, tautybės ar turto pagrindu (sovietizmas). Dabartiniu metu naudojamas platesnis  arsenalas: žmonės kiršinami ne vien kalbos, tautybės, bet ir lyties arba lytinės orientacijos pagrindu. Liberalkomunistinis gaivalas priešina moteris su vyrais, tėvus su vaikais, mokinius su mokytojais, studentus su dėstytojais. Didėjant grėsmėms, didėja ir pareiga joms priešintis. „Jūs atpažinsite juos iš vaisių“. Iš visuomenę skaldančių veiksmų ir pastangų supriešinti žmones atpažinsite tuos, kurie nori mus padaryti priklausomuss ir siekia, kad mūsų tauta išsivaikščiotų, kad kuo greičiau išnyktų savarankiška Lietuvos valstybė.
Neleiskime jiems įgyvendinti savo piktų  kėslų. Susitelkime, kad vis atviriau ir įžūliau prieš Lietuvą veikiantys antvalstybiniai elementai nedrįstų net pagalvoti, jog yra įmanoma ir jiems bus leidžiama nebaudžiamai šantažuoti ar skriausti mūsų bendrapiliečius žydus, totorius lenkus, rusus ir kitų tautybių žmones.
 „Nacionalinis susivienijimas“

[1] http://www.vilner.lt/santykissulzb.html

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą