2020-07-18

Keistas Izraelio-Irano karasIranas nepripažįsta žydų valstybės Izraelio, o Izraelis nuolatos rengia diversijas prieš Iraną. Šie metai pažymėti jų gausa. Sausio 3 dieną Izraelis savo vasalo JAV rankomis nužudė Irano generolą Suleimani, kuris sutrukdė globalistų planams sukurti Kurdistaną. Birželio 26 dieną įvyko galingas sprogimas netoli Teherano Chodžir raketų gamyklos. Iranas tvirtina, kad tai buvo dujų rezervuaro sprogimas. Liepos 3 dieną įvyko diversija Natanze esančioje urano sodrinimo gamykloje. Birželio pabaigoje netoli karinės bazės Parčino sprogo dujų rezervuaras. Liepos 4 dieną įvyko gaisras elektrinėje Irano vakaruose, Liepos 13 d. įvyko diversija Chorosano srityje, dujų gamykloje, o Liepos 15 dieną Irano Bišero uoste įvyko sprogimas ir sudegė septyni Irano karo laivai. Šiame uoste yra vienintelė Irano branduolinė elektrinė.

Izraelio spec.tarnyboms nesunku rengti diversijas Irane, nes čia nuo seno gyvena gausi judėjų bendruomenė. Iš Irano kilusių žydų Izraelyje ne ką mažiau negu iš Sovietų Sąjungos. Vien Teherane yra kelios dešimtys sinagogų. Į rytus žydai patraukė po Pirmosios šventyklos sugriovimo 586 metais p.m.e. Jie pasklido palei prekybos kelius į Kinija. Didysis šilko kelias, iš esmės, buvo Didžiuoju žydų prekybininkų keliu. Kuomet Iranas amžiams prarado savo nepriklausomybę, judėjų (jahudų) bendruomenė savo nepriklausomybę išlaikė. Su persais žydai sugyveno gana draugiškai, tik 19-20 amžiaus sandūroje, įtarus žydus vykdant ritualines žmogžudystes, prasidėjo pogromai, didžiausias iš kurių įvyko 1910 metais Širaze. 1930-40-siais į Persiją atvyko „lenkai“ - aškenaziai, bėgę nuo genocido. Teherane yra „lenkiška“ sinagoga. Valdant paskutiniam šachui Irano miestuose gyveno šimtai tūkstančių žydų. Šiuo metu Teherane gyvena nuo 10 iki 45 tūkstančių žydų. Jie atstovaujami ir Irano parlamente. Žydų prekyvietė Teherane, mažasis kupolas su fontanu (timče), įsteigtas 1792 metais, dabar skaitomas pirmuoju Irano banku.Irano šiitai remia Libano ir Sirijos šiitų bendruomenes. 2015 metais Rusija stojo ginti Asado valdžios. Tačiau šis gynimas buvo parodomasis, nes Rusija neginė nuo Izraelio atakų Sirijos valdžios ir čia veikiančios Irano kariuomenės pozicijų. Žydų oligarchų valdoma Rusija greičiau Sirijoje ginė Izraelio ir Rusijos žydų-oligarchų ekonominius interesus.

2019 m. gruodžio mėnesį Izraelio generalinio štabo vadovas Gadi Aizenkot pareiškė, kad „Izraelis sunaikino tūkstančius karinių taikinių Sirijoje“. Dabartinis Izraelio generalinio štabo vadovas Aviv Kochavi pasakė, kad Irano raketos ėmė kelti Izraelio susirūpinimą.

2019 metais Iranas pademonstravo raketas Khoramshahr, kurių veikimo spindulys virš 1350 km., o taip pat mažo nuotolio raketas Raad-500, kurios gali įveikti Izraelio oro gynybos sistemą „geležinis kupolas“. Jų veikimo nuotolis 300 km, o taiklumas 3-5 metrai. Pagal Sirijos-Teherano susitarimą Iranui leista išdėstyti savo oro gynybos sistemas Bavar-373 ir Chorad-3.Bavar-373 pajėgus numušti taikinius 27 km aukštyje ir 200 km atstumu, o juos aptikti už 300 km. Savo parametrais ši ji artima rusiškai C-300 sistemai. Su šia sistema Iranas pernai numušė JAV bepilotį žvalgybos lėktuvą Global Hawk.

Beiruto laikraštis Аl-Akhbar pranešė, kad pasirašytoje Sirijos-Irano sutartyje yra pabrėžiama svarba išvedimo iš Sirijos visų ten esančių nelegalių užsienio šalių karinių dalinių, pasipriešinimas Izraelio aviacijos reidams.

Business Insider reiškiama nuomonė, kad diversijos prieš Iraną organizuojamos tam, kad šprovokuoti jį iki JAV prezidento rinkimų 2020 metais.

Globalizmas-žydų viešpatavimo pasaulyje sinonimas, o šie planai buvo paskelbti dar pirmojo sionistų kongreso (1897 m.) metu ir paviešinti „sionistų protokolų“ pavidalu. Buvusio Charkovo rabino Eduardo Hodos žodžiais, šie sionistų planai jau beveik realizuoti. Galutiniam jų įgyvendinimui priešinasi labai nedaug valstybių. Gal tik Kinija ir Iranas, dar Šiaurės Korėja su Kuba. Šiuo metu ir vyksta arši globalistų kova su šiomis valstybėmis.
Kokią poziciją užima ES?

Liepos 17 dieną Angelai Merkel sukako 66 metai. Vokietijos kanclerės poste ji beveik 15 metų. Na ir kas, kad per tą laiką ji pakenkė Vokietijai daugiau už bet kurį kitą buvusį pokarinį šios valstybės kanclerį. Visai kitokie jos nuopelnai jos istorinei tėvynei Izraeliui.

2008 metais Angelai Merkel suteiktas „B’nai B’rith“ apdovanojimas. Apdovanojimo metu laureatui yra įteikiamas aukso medalis, sertifikatas ir piniginė premija, kurios suma nėra skelbiama. Apdovanojimas suteikiamas įžymioms asmenybėms, kurios mažiausiai 40 metų pašventė žydų tautos gerovei, Izraelio valstybei. 2019 metų spalio 28 dieną Miunchene Vokietijos kanclerei Angelai Merkel įteikta Teodoro Herclio vardo Pasaulinio žydų kongreso premija. Ją gauna gauna žmonės, dedantys pastangas sukuriant saugų ir tolerantišką žydams pasaulį. Bnai Brith (Testamento sūnūs) 1843 metais Niujorke isteigė 12 žydų turtuolių emigrantų iš Vokietijos. Visų įšventinimo lygių nariams yra savo slapti įstatai ir apeigos, parašyti ivrito kalba, kuri suprantama visiems rabinams, užimantiems aukščiausius laipsnius. Viso įšventinimo laipsnių yra 99. Jau tam, kad pasiekti 34 Bnai Brith ložės laipsnį reikia, kad visi protėviai būtų levitai. 1865 metais Bnai Brith ėmėsi Palestinos klausimo. 1888 metais Jeruzalėje buvo įsteigta pirma Brai Brith ložė. Šios ložės nariu buvo Teodoras Herclis. 1894 metais ložė pradėjo arabų žemių įsisavinimą, organizavo Motco gyvenvietę Jeruzalėje. Kviestinių svečių teisėmis pirminių Bnai Brith ložių posėdžiuose gali dalyvauti gojai-masonai esantys ne žemesnio nei 33 laipsnio. Tokį laipsnį turėjo daugelis JAV prezidentų, pvz. prezidentas (1977-1981) Jimmy Karter. (THE NEW YORK TIMES" THURSDAY, SEPTEMBER 9, 1976.) Bnai Brith parėmė Karterį prezidento rinkimuose. 1874 metų rugsėjo 12 dieną Čarlstone (JAV) buvo pasirašyta slapta sutartis tarp Bnai Brith ir pasaulinės gojų masonijos.

Angela Merkel - centrinė ES figūra. O kaip Vladimiras Putinas? Trampas? Pastariesiems pavesta Jaruzalės šventyklos atstatytojų rolė. Finansiniai ištekliai pas Izraelį neriboti, ginklų tiekimas-neribotas, gyventojų: Izraelyje -apie 10 milijonų, pasaulyje dar 100 milijonų žydiškos kilmės žmonių, dar branduolinė triada su 200-400 branduolinių galvučių. Skaitoma, kad Izraelis kariniu požiūriu yra galingesnis už visą ES plius Didžioji Britanija. 

Nuorodos:


Nuotraukose diversija Irano uoste liepos 15 d., Teherano žydų bendruomenė, Iraniečių Bavar 373 sistema, Angela Merkel.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą