2020-07-01

Kodėl 77 Bruklino sinagogoje ėmė nerimauti dėl įvykių Rusijos moterų vienuolyne?Ukrainos publicistas Eduardas Hodos, buvęs Charkovo rabinas, savo dviejuose pastaruosiuose video (Nr.43 ir Nr.44) pasakoja apie tai, kad Habad liubavič sinagogoje Brukline, Nr.77, labai susidomėjo įvykiais Rusijos moterų vienuolyne, kur šio vienuolyno igumenas Sergijus viešai skelbė apie žydų ir masonų suokalbį putiniškoje Rusijoje, feikinį COVID-19 karantiną, suplanuotą slavų ir kitų tautų naikinimą. Eduardas Hodos apžvelgia (video Nr.44, 12:59) ir analizuoja religijos situaciją Rusijoje, Ukrainoje ir visame pasaulyje, pasakoja apie Habad liubavič Mošiachą, su kuriuo jam yra tekę visą mėnesį bendrauti viešnagės Niujorke metu.

Igumenas Sergijus


2020 m. Pavasarį igumenas (vienuolyno vadovas) Sergijus iš Sverdlovsko srities tapo vienu garsiausių disidentų Rusijoje. Jis neigė COVID-19 pandemiją, griežtai kritikavo dvasinę ir pasaulietinę valdžią, uždarančią bažnyčias dėl koronaviruso. Igumenas per du mėnesius tapo kovos su „Putino žydo-masoniška valdžia“ ir feikinę COVID-19 pandemiją simboliu. Vėliau ragino boikotuoti balsavimą referendume dėl Konstitucijos pakeitimų, įgalinančių V.Putiną likti prezidento poste dar dviem kadencijoms. Religinės valdžios Sergijus buvo nušalintas iš savo posto vienuolyne, kurį jis įkūrė, statė ir du dešimtmečius vadovavo. Igumenas, remiamas pasekėjų, nepakluso bažnytinės vadovybės sprendimams. Jo žodžiais, tiesos sakymas negali būti nušalinimo priežastimi, nes Kristus mokė sakyti žmonėms tiesą. Trečiasis tėvo Sergijaus bažnytinis teismas numatytas liepos 3 dieną. Į ankstesnius du teismus Sergijus neatvyko.

Eduardas Hodos mano, kad vyksta susidorojimas su igumenu Sergijumi todėl, kad jis kalba tiesą apie COVID-19 „pandemiją“, apie tai, kad Vladimiras Putinas tarnauja judėjų sektai Chabad liubavič, kuri veda rusų tautą į sunaikinimą.

Eduardas Hodos savo video cituoja Izraelio rabiną Danielių Buločnik, jo paskaitas. Viena iš jų buvo paskaita tema: Ar egzistuos pasaulio tautos atėjus Mošiachui?Izraelio rabinas Buločnik sakė:

Jeigu taip, tai kokia bus jiems skirta rolė? Yra žydų tauta ir Tora. Dabar planeta apgyvendinta kitais žmonėmis be mūsų. Tai yra tam, kad mes šviestume visus, jeigu jie mums nedarytų sunkumų. Jeigu jie matytų žydų esmę. Matytų, kad kiekvienas žydas yra kūrėjo dalelė. Būtų lenkiamasi. Tai bus ateityje. Būtų kojų laižymas, kaip tai pasakyta pranašų: „karaliai ateis ir prašys pabučiuoti tavo batą.“

Mūsų misija, kad būtų žmonės be mūsų. Atėjus mošiachui, egzistuos kitos tautos. Mitsva yra Kūrėjo žodžių išdėstymas. Turi būti Trečioji šventykla, ateiti mošiachas, o kiekvienas žydas turės po 2800 vergų.

Mes neišpildėme savo misijos. Jeigu ši istorija užsitęs per daug ilgai, yra kita išeitis: tos tautos, kurios žydams nepadarė jokių kančių, išliks, o tos, kurios padarė, bus nušluotos nuo žemės paviršiaus. Visos tautos atsisakys stabų, šlikštynių, kurioms jie meldžiasi.
Ką darys tie, kurie nepriklauso žydų tautai? Jie sukurti žydų tautai. Jie, mūsų išminčių nuomone, padės tuose darbuose, kur reikalingos fizinės pastangos, tuo pačiu leis žydams tarnauti Auščiausiajam, leis žydams mėgautis ir gauti apdovanojimą už šešis tūkstančius metų.
Septintas tūkstantmetis vadinasi pay day. Dievas su mumis atsiskaitinės. Mūsų laukia tokie malonumai, prieš kuriuos dabartiniai pasirodys šlykštūs.

Ką darys ne žydai? Aprūpins žydus visu būtinu. Pas mus visur skaičius vienas. Mes vienintelė tauta, tai vienintelė šventa šalis, tai vienintelė šventa kalba, tai vienintelis (rodo į dangų), kas viską valdo. Kalba, kuria parašyta Tora, bus vienintelė kalba žemėje.


Vyks pasaulio degradacija. Gojų tautos liausis gimdyti. Gojai norės žydus aptarnauti. Tai bus jiems apdovanojimas. Mes turime suprasti, kas esame. Mes ne žmonės, mes judėjai. Gojus neturi teisės gyventi šventojoje žemėje.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą