2017-09-09

Broliukų profesorius Leo Taivans apie Europos islamizaciją


Apie broliukus latvius tenka ieškoti informacijos rusiškuose šaltiniuose, nes užsienio kapitalas, okupavęs Baltijos šalių informacinę erdvę, matomai turi tikslus, kad broliukus išskirti, todėl kaimynus latvius ignoruoja. Taip, po vieną, mūsų valstybes jiems bus lengviau sunaikinti, lengviau islamizuoti ir ištirpdyti „tautų lydymo katile“. Ko sovietiniai globalistai nepajėgė padaryti per 50 metų, ES globalistams pavyko per 26 metus: Lietuva neteko 1 milijono gyventojų, Latvija – 0,5 milijono.


KP paskelbė interviu su latvių profesoriumi, skirtą Europos islamizacijai: „Mes susiduriame su tuo, kad buvo sovietinio periodo saulėlydyje“. Žemiau pateikiu įdomesnių interviu vietų vertimą. Mūsų jaunimas juk beveik nebemoka rusų kalbos.

Korespondentas (K): Jūs sakėte, kad kiekviena valstybė turi teisę nepriimti pas save pabėgėlių, gindama savo gyvenimo būdą. O kaip tada Europos solidarumo principas?

Leo Taivans (L.T.): „Reiškia, reikia ES peržiūrėti Europos solidarumo principą kai kuriais punktais. Ne taip senai, maždaug prieš tris metus, Skandinavijoje buvo paskelbtas ES žemėlapis, kuriame pažymėtos valstybės saugios turistams. Ir kaip jūs galvojate, kokios tai buvo penkios valstybės?
Tai Baltijos šalys, ir tai Lenkija, Čekija. Viskas!“

Mes gyvename su tuo, kas buvo sovietinio periodo saulėlydžio metu, kada melavo viską – ir laikraščiuose melavo, ir žmonės vieni kitiems melavo. Europos sąjungoje dabar melas taip pat paplitęs, kaip tada. Meluoja, pavyzdžiui apie integraciją.

Ir kai kažkur teroras įvyko – Belgijoje, Prancūzijoje – tada tiktai prakalbo, kas yra, pasirodo, jau ištisi miestai arba kvartalai miestuose, į kuriuos baltiems žmonėms jau draudžiama įeiti – pavojinga! Suprantate, kalba apie integraciją, o iš tikrųjų susidaro anklavai. Ir istorija tai jau žino, kaip tai vyksta.“

„Juk kaip atsirado šiuolaikinė Turkija? Tai juk buvusi Graikija – nuo 1000-jų metų prasideda skverbimasis tiurkų genčių į Mažąją Aziją ir pamažu klajokliai užima vietas, kur graikai-žemdirbiai negyveno.

Tai kalnų rajonai, negyvenamos aukštikalnių vietos, ir ten susiformavo tokios tiurkiškos kišenės.
Po to jie jau pradeda užimti ir miestus, sudarydami ir ten kišenes, ir ten negalėjo užeiti Bizantijos mokesčių rinkėjai, nei Bizantijos policija, nekalbant jau apie paprastus žmones. Pamažu šios kišenės augo, pakraščiuose buvo asimiliuojami graikai, o klajokliai vis atvykdavo ir atvykdavo...

To pasekoje mes turime Turkiją. O juk pažiūrėkite istoriškai į šias vietas – iš čia apaštalas Povilas, ir dar ankstesni didieji graikų mąstytojai ir gydytojai. Kur jie gyveno? Šiuolaikinės Turkijos teritorijoje, o juk visi jie buvo graikai!...

Absoliučiai tas pats vyksta šiuolaikinėje Europoje – tiktai ten ne tiurkų gyventojai, arba tik dalinai tiurkų – ten arabai, berberai iš Šiaurės Afrikos. Ir šita publika dabar jau sukuria tokias pačias kišenes, kurios auga.“

„O kas mus artimiausiu laiku laukia?.. Latvija sutiko priimti 531 pabėgėlį – prieš du metus buvo tiek daug kalbų, diskusijų, baimių ir aptarimų... O dabar ką? Negirdėti nieko?“

„Kad žmones apgaudinėti, mums siūlo skaičiuoti atvykėlius procentaliai nuo bendro gyventojų skaičiaus. Bet reikia skaičiuoti pagal megapolio gyventojų skaičių!... Nes pabėgėliai – apgyvendinami tiktai megapoliuose, stambiausiuose miestuose, o mažuose miestuose jų nėra.“

Latvijoje tik vienas variantas – tai Ryga. Pas mus jau yra iš Eritrėjos, Afganistano, iš Irako – iš įvairių vietų. Tai žmonės, kurie kalba skirtingomis kalbomis. Kas juos jungia? Tiktai viena – religija.

Ir mes matome, kad jų bendri reikalavimai Europoje tai būtent religiniai reikalavimai. Jie reikalauja religinio mokymo vaikams, tai yra lieka ištikimi savo islamiškai civilizacijai. Jie reikalauja algų savo imamams, patalpų mečetėms, kad mečetės butų visuomeninės pastatai – kaip bažnyčios, kaip kultūros namai, o tai ypatingas statusas, kad nebūtų mokesčių ir taip toliau. Jie reikalauja per Ramadano mėnesį lengvesnio darbo režimo, kada jie negali pilnu pajėgumu dirbti. Jie reikalauja penkių pertraukų maldai, ir kad parduotuvėse būtų chalialinis maistas – mėsa pagal religinį ritualą užmuštų galvijų...

Visa tai reiškia viena: įsitvirtina kita civilizacija, kuri nesimaišo su mūsiške.“ (...)

Šaltinis:

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą