2017-09-21

Pilietinio karo rizika Vokietijoje: Vokietijos piliečiai yra beginkliai galimo pilietinio karo akivaizdoje


Vokietijos visuomenė su nerimu aptarinėja galimą pilietinio karo perspektyvą ir prieina išvados, kad jie yra visiškai beginkliai prieš jų šalį okupavusį islamo terorizmą. Pi-news tęsia seriją straipsnių „Pilietinio karo rizika Vokietijoje“ (I, 2, 3 dalys, mano 1 dalies santrauka).


2-3 dalys. Ar mes pasirengę? (santrauka)

Čekija ir Vengrija ginkluoja savo piliečius

Čekijos vyriausybė pakeitė savo Konstituciją ir sukūrė įstatyminę bazę savo piliečių apginklavimui.

Vengrija, kuri turėjo ginklų naudojimo savigynai įstatymus, atidarė papildomai 197 šaudyklas gyventojams. Kodėl tai vyksta? Akivaizdu, kad slaptosios tarnybos analizės, leidžia laikytis tokio požiūrio. Pavyzdžiui, Vengrijos žvalgybos pareigūnas Laszlo Földi perspėjo apie dešimtis tūkstančių migrantų, kurie finansuojami naftos pinigais siekia parengti pilietinį karą Vokietijoje. Földi daro prielaidą, kad jie savo veiklą pradės No-Go regionuose ir iš čia išplės karo zoną. Atkreipiamas dėmesys į islamo partijas, kurios ilgainiui gali perimti politinę valdžią Vokietijoje.

Pi-news mano, kad pabėgėlių krizės metu Vengrija visada pasirodė esanti patikimos ir tikslios informacijos šaltiniu, kurį kiti ES nariai norėjo paslėpti, todėl į Földi pastabas ir į Čekijos priimtas konstitucijos pataisa siūlo vokiečiams atkreipti rimtą dėmesį.


Kaip vokiečiai pasirengę pilietiniam karui?

Aiškus atsakymas yra toks: ne visi! Dėl privalomojo karo tarnybos laikino sustabdymo, kuris net nebuvo nuosekliai vykdomas per pastaruosius savo egzistavimo metus, jaunų žmonių mokymas Vokietijoje nėra pakankamas. Manoma, kad šio trūkumo greičiausiai nėra tarp imigrantų, kurie atvyko į Vokietiją iš karo regionų.

Hamburgas įvykiai parodė, kad G20 aukščiausiojo lygio susitikime, kad suvaldyti tūkstančius jaunų riaušininkų prireikė surinktą Vokietijos policijos rezervą, kurį sudarė apie 20.000 pareigūnų.

Pi-news abejoja ar policija pajėgi apsaugoti piliečius nuo migrantų koordinuojančių savo veiklą socialinių tinklų pagalba. Kaip pavyzdys pateikiamas keturiasdešimt tūkstantinis Vokietijoje gyvenančių kurdų festivalis Kiolne, kuriame buvo demonstruojami draudžiami kurdų lyderio Odžalano portretai. Nors tai Vokietijos įstatymai traktuoja kaip uždraustos teroristinės organizacijos rėmimą, niekas už tai nebuvo nubaustas.

Keliamas pagrįstas klausimas, ar Bundesveras gali būti panaudotas pilietinio karo ar masinio konflikto atveju. Pagrindinis įstatymas tai patvirtina 87a straipsnio 4 dalyje.

Jei Konstitucinei Vokietijos tvarkai egzistavimui yra tiesioginis pavojus, Bundesveras gali būti naudojamas kovai su vadinamuosius maištininkus, turinčius kovinius ginklus.

Vis dėlto kyla didelių abejonių dėl to, kad kareiviai yra tinkamai parengti vidiniam naudojimui pagal jų dabartinį mokymą. Be to, Bundesverą labai apsunkina užsienio operacijos. Neįvertinta ir kokį vaidmenį vaidina kariuomenėje tarnaujantys musulmonai. Be to, Vokietijoje esančių jaunų pabėgėlių skaičius jau kartais viršija Bundesvero 179 000 karių skaičių.

Ką mes galime padaryti, kalausia vokiečiai?

Vokiečiams savigynai įsigyti šaunamąjį ginklą yra didelė problema. Tam reikia tapti šaulių klubo nariu ir vienerius metus lankyti šaudymo pratybas.

Šaunamojo ginklo turėjimas yra Vokietijoje išimtis. Tik 2.31 mln. vokiečių turi leidimą ginklui. Palyginimui: Amerikoje, maždaug 300 mln.

Toliau apžvalgoje aptariamos kitos vokiečiams pasiekiamos savigynos priemonės: dujiniai pistoletai, dujų balionėliai, elektrošokeriai. Autoriai pateikia duomenis, kad tai labai riboto efektyvumo ar visiškai neefektyvios savisaugos priemonės.

Straipsnyje reziumuojama, kad didžiausia grėsmė visuomenei kiltų tada, jei visiems atėjūnams vieną dieną pasibaigtų „nemokamos vaišės“ ir valstybė nebepajėgtų išlaikyti šių veltėdžių. Vienintele priemone apsaugant vietos gyventojus nuo sunaikinimo straipsnio autoriai mato jų apginklavime JAV, Šveicarijos ir Čekijos pavyzdžiu.

Vokiečiai konstatuoja, kad jų perspektyvos kilus konfliktui labai liūdnos, nes jų vyriausybė neskiria jokio dėmesio gyventojų saugumui užtikrinti, o kariuomenė ir policija yra bejėgės.

Šaltiniai:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą