2017-09-17

Vladimiras Solovjovas - karo, nesantaikos ir neapykantos tarp tautų ir tautinių bendrijų kurstytojas“, dėl kurio veiklos nuolatos Lietuvoje atjungiamas Rusijos kanalas „RTR Planeta“


Lietuvos radijo ir televizijos komitetas (LDTK) nustatė, kad 2017 metų gegužės 31 dieną Rusijos televizijos programos "RTR Planeta" laidoje "Vakaras su Vladimiru Solovjovu" buvo „kurstomas karas, nesantaika ir neapykanta tarp tautų ir tautinių bendrijų.“

Tai jau antras LRTK nustatytas toks televizijos programos "RTR Planeta" pažeidimas, ir vėl laidoje "Vakaras su Vladimiru Solovjovu", per 12 mėnesių, todėl komisija nusprendė pradėti konsultacijas ir informuoti visas suinteresuotas šalis. 2016 metų lapkritį komisija jau buvo nutraukusi trims mėnesiams Rusijos televizijos kanalo "RTR Planeta" transliaciją.

Tai kas čia per tokia laida "Vakaras su Vladimiru Solovjovu" ir kas per veikėjas tas Vladimiras Solovjovas, kuris nuolatos „kursto karą, nesantaiką ir neapykantą tarp tautų ir  tautinių bendrijų“?

Apie šią laidą aš irgi esu tos pačios nuomonės, kaip ir LRTK: tai žemos prabės visuomenės degradacijai ir tautų kiršinimui skirta laida.

Įdomiausia tai, kad rusai Rusijoje yra solidarūs su mūsų LRTK vertindami Vladimiro Solovjovo laidą "Vakaras su Vladimiru Solovjovu".

Žemiau pateikiu Vladimiro Solovjovo ardomos veiklos vertinimą, paskelbtą portale 3rm: Sužvėrėjimas... Štai iki mes nusiritome, stačiatikiai! (Video)

Nuo redakcijos: Brangūs broliai ir seserys, štai pažiūrėkite ir paklausykite šito įžūlaus žmogaus, kuris parašė šlykščią „Solovjovo Evangeliją“. Be to, jis atvirai pareiškia, kad jis žydas, tarytum mesdamas iššūkį rusams stačiatikiams. Bet jis ne tik žydas, bet ir judėjas. Žiūrėti ir klausyti tai labai skausminga ir žeminančio. Iki ko mes, rusai, pažeminti savo gimtojoje žemėje, savo Tėvynėje, už kurią tūkstantį metų su priešais kovojo mūsų šaunūs protėviai.

Ir dabar šitas masonas, elitinio masonų klubo ir Rusijos žydų kongreso prezidiumo narys, kitatautis ir kitatikis, be to antikrikščionis, sėdi ir viešai šmeižia mūsų tikėjimą, mūsų Cerkvę, mūsų istoriją, mūsų šventuosius, mūsų šaunią Tėvynę. Jis, judėjas, milijonus stačiatikių Rusijos piliečių, stojusių prieš „Matildą“, taip pat pasirašiusių oficialų kreipimąsi į Nataliją Poklonskaja, įžeidinėja paskutiniais žodžiais.

Štai iki ko mes nusiritome! Ir visas šitas judėjų chamiškumas ir žeminimas tapo įmanomas valdant Putinui. Solovjovas tokiais savo pareiškimais iš tiesų kursto tarpnacionalinę ir tarpreliginę nesantaiką šalyje! Bet kažkodėl nematyti veiksmų jėgos struktūrų jo atžvilgiu.

Solovjovai, tu – neapkenti krikščionių, ir tavo neapykanta rusams stačiatikiams suprantama ir paaiškinama. Be to, tu įsitikinęs, kad stačiatikiai visa tai nurys ir nutylės. Todėl ir keiki mūsų stačiatikių šventuosius. Kažkodėl tu nekritikuoji musulmonų Muchamedo. Kodėl? Todėl, kad žinai, kad atsakas bus greitas, radikalus ir labai skausmingas.

Tu kalbi apie šabatą Rusijoje, bet tu ir tavo gentainiai jau galutinai prarado realybės jausmą ir grįžimas į jį gali būti labai skausmingas. Rusija dar netapo Izraeliu, nors visos valdžios šakos yra žydų rankose. Ir netaps! Skaityk stačiatikių pranašystes, o ne tik savo šetonišką kabalą.

Brangūs broliai ir seserys, nukreipkime savo maldas į Viešpatį mūsų Jėzų Kristų! Prašykime jo išvaduoti rusų Tautą iš satanistų jungo! Dieve dovanok mums Carą! Ačiū Dieve už viską! Amen. 
Šaltiniai:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą