2017-09-18

Lietuvių kalbą ir lietuvių Tautą galima išgelbėti tik pasitraukus iš Europos Sąjungos


Rugsėjo 22 d., Baltų vienybės dieną, 11-14 val. Vilniuje, Lietuvos Mokslų akademijos Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 3) Lietuvos piliečių iniciatyvinė grupė „TALKA už Lietuvos valstybinę kalbą“ kviečia į renginį-pasitarimą „Apginkime baltų kalbas“.

Jeigu organizatoriai man šiame renginyje leis kalbėti, aš atvyksiu ir štai ką pasakysiu renginio-pasitarimo dalyviams (Numatomos pasakyti kalbos tekstas):

Lietuvių kalbą ir lietuvių Tautą galima išgelbėti tik pasitraukus iš Europos Sąjungos

2004 metai buvo lemtingi Lietuvai. Tais metais, suklastoto referendumo keliu, mes buvome įmesti į tautų  naikinimo "konclagerį" - Europos sąjungą.


Pripažintas ir eurobiurokratų garbinamas „Jungtinės Europos tėvas“ Kudenchovė Kalergi dar prieš 100 metų nupiešė šio darinio vaizdą. Jo knygoje „Das Pan-Europaishe manifest" surašyti suvienytos Europos pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Jie lieka nepakitę iki mūsų dienų.

Vienu iš pagrindiniu tikslų Kudenchove-Kalergi skaito vieningos „Europos nacijos“ sukūrimą. Jo požiūriu, nacijos formavimą kraujo ryšių pagrindu yra neteisingas. Jam autorius prieš pastato giminystę pagal dvasią, išskirdamas „europinę naciją“ kaip dvasinę vienovę, turinčią bendrus dvasinius mokytojus (Kudenchove-Kalergi, „Pan-Europa“). Kudenchove-Kalergi siūlė atskirti nacijas nuo valstybių, kad nocionalinio priklausomumo klausimas taptų kiekvienam žmogui „asmeniniu“ reikalu (Taip jau yra lietuviškuose pasuose). Tautybė tuomet taps kiekvienam žmogui antraeiliu dalyku, tai turi atvesti į valstybių sienų sunykimą. Kudenchovė Kalergi rašė: „Egzistuoja tiktai vienas radikalus būdas išspręsti Europos klausimą dėl sienų teisingai ir ilgam. Šis kelias, jo nuomone, tai ne sienų perkėlimas, o jų likvidacija. Europietis <…> turi nukreipti visą savo energiją į sienų likvidavimą, nacionalinių ir ekonominių <…>. Valstybių sienos sutrumpės iki regioninių ir neteks savo reikšmės“.

Knygoje „Praktinis idealizmas“ (1925) jis pateikia būsimos Europos visuomenės hierarchijos struktūros planą. Pagal Kudenchove-Kalergi Europos visuomenę turi sudaryti beveidė masė vergų -„kiekybės žmonėmis“ ir „kokybės žmonių“- kilmingą dvarininkija ir žydai, kurie kartu sudaro branduolį būsimos Europos aristokratijos. Pirmenybę jis atiduoda žydams: dėka „ypatingo etinio santykio su pasauliu“ ir, neva esančio jų proto pranašumo, jie sudaro taip vadinamą „smegenų dvarininkiją“ arba „dvasinę aristokratiją“, užimančią lyderių pozicijas kovoje už kovą dėl žmonijos valdymo.

„Kiekybės žmonės“ pagal „ES tėvą“ yra „sumaišyto kraujo“, o „Rasės ir klasės išnyks pasekoje įveikimo erdvės, laiko, prietarų. Būsima eurazijos-negroidinė rasė, išoriškai panaši į senovės egiptiečių, pakeis tautų įvairovę asmenybių įvairove“.

Vieningos Europos statytojų planai nepasikeitė iki šių dienų. ES perspektyvos yra nesuderinamos su Lietuvių tautos gyvastimi.

ES lyderiai veikia griežtai pagal šį planą. Angelos Merkel vykdoma antivokiška, 2015 metais atidarytos ES durys, geriaiusias to įrodymas.

Lietuviškas renegatas, Europos komisaras Vytenis Andriukaitis, 2016 metų vasarą irgi prašneko apie lietuvių tautos vietą užimsiančius „įvairių genetiškų kompozicijų žmones“, apie „didžiulį uždavinį suklijuoti lietuvybę iš įvairių kompozicijų“, o Vokietijos Finansų ministras Volfgangas Scheuble interviu laikraščiui die Zeit paaiškino, kad migrantai iš Artimųjų Rytų ir Afrikos Europai yra reikalingi tam, kad pagerinti baltąją žmonių rasę, nes „dėl inbrydingo ji išsigimsta.“

Šioje Europos tautų metodiško naikinimo situacijoje, aš lietuvių Tautai matau du kelius: prūsišką-išnykimo ir žydišką-kovos už išlikimą.

Žydiškas kelias („Izraelio“ modelis) – Lietuva – lietuvių tautos namai – nacionalinės valstybės atkūrimas.

„Izraelio“ modelis numato: Jokių santuokų su kitataučiais šalies teritorijoje, griežtai reglamentuotas tautybė įgijimas, giežtai saugomos valstybės sienos, jokių „pabėgėlių“ įleidimo per šias sienas. Aš nevardinsiu visų saugiklių sudėtų Izraelio valstybė įstatymiose, labai teisinguose ir apgalvotuose įstatymuose, kuriuos būtina nukopijuoti ir perkelti į Lietuvą, norint, kad lietuvių tauta nebūtų globalistų sunaikinta.

Pirmas žingsnis šiame kelyje turi būti Lietuvos pasitraukimas iš ES ir suvereniteto atkūrimas. Kito kelio nėra. Visos kitos kalbos apie lietuvių kalbos ar lietuvių tautos išsaugojimą neturi jokios ilgalaikės prasmės.

Jeigu vakarų Europa nutarė susinaikinti, tai jų suverenį teisė. Jau šiandien Austrijos sostinėje Vienoje dauguma moksleivių – musulmonai, o populiariausias naujagimio berniuko vardas Londone – Mochamedas.

Anglija įvertino grėsmę, ji traukiasi. Nėra jokios abejonės, kad Europos komisijos spaudimas įsileisti užkariautojus musulmonus, privers trauktis iš Europos sąjungos Višegrado grupės valstybes.

Mes privalome išeiti iš ES. Kito kelio lietuvių tautai išlikti nėra.  

Šaltiniai:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą