2019-12-02

Eduardas Chodos: „Verda mūsų protas po jarmulke...“ Brifingas ir skrydžio analizė Nr.26 (video)Kol ruošiau šį pranešimą, Youtube spėjo užblokuoti Eduardo Chodos vakar paskelbtą video: https://youtu.be/7e0653dJTWU

00:25 Schiigumeno Sergijaus pamokslas. Apie Chabado sektos rolę šiandieniniame Rusijos politiniame gyvenime. Permėje pastatytas kryžius toje vietoje, kur norima statyti antikristo šventovę. Judeofašistų sekta Chabad Liubavič užgrobė Rusiją 1917 metais. Bolševikų žvėriškumai ir jų šiandieninių palikuonių veikla. Kaip komunistai sunaikino Rusiją ir liberalai tai tęsia šiandien. Caro šeima ir jos kankinių ritualinė žūtis.

Permės mieste, toje vietoje, kuri skirta chasidų sinagogos statybai, pastatytas didelis stačiatikių kryžius. Medinis kryžius yra 3,5 metrų aukščio, įkastas metrą į žemę ir papildomai sutvirtintas akmenimis. Ant kryžiaus įtaisyta ikona „Viešpats Valdovas“. Kryžius buvo pastatytas siekiant neleisti suteršti vietos. Kryžių pašventino schigumenas Sergijus (Romanovas), dvasios tėvas Vidurio Uralo Šventosios Dievo motinos vienuolyno.

06:38 Dvigubi Ukrainos prezidento Zelenskio standartai dėl stačiatikybės ir judaizmo. Zelenskis remia chasidus ir praktikuoja „nesikišimą“, kai klausimai liečia stačiatikius. Į šventę Roš cha-Šana suvažiavo dešimtys tūkstančių chasidų. Ir prezidentas, kuris nesikiša... kuria komisiją ginti Umanės žydų bendruomenei. Juk vietos valdžia trukdo statyti sinagogą.


10:00 Demetraliai priešinga Vladimo Rabinovičiaus pozicija dėl Ukrainos prezidento ir stačiatikių religijos. V.Rabinovičius, būdamas judėju, atsisakė kelti savo kandidatūrą į Ukrainos prezidento postą, nes negalėsiąs, jo nuomone, spręsti judėjų ir stačiatikių tarpusavio santykių klausimų. Judėjas Zelenskis juos aktyviai ėmė reguliuoti.

12:13 Izraelio spaudos medžiaga: Ukrainos žydų teisių gynimo komisija sukurta prezidento Vladimiro Zelenskio iniciatyva. Žydai prieš korupciją arba bitės prieš medų. 25 žydų „magnetai“ 25 Ukrainos regionuose. V.Zelenskis, dalyvaujant žydų ortodoksų prekybos rūmams, įsteigė specialią komisiją iš keturių žmonių, kuri gins žydų bendruomenės interesus. Taip pat ji kovos su korupcija Ukrainoje. Komisijai vadovaus Tigranas Egizarianas. Jis asmeniškai susitiko su Umanės miesto meru ir pranešė jam apie Komisijos įsteigimą ir vyriausybės planus kardinaliai pakeisti santykius su žydų religiniais lyderiais, verslininkais ir piligrimais.

17:39 Kaip kipa paklius į pasą. Ukrainoje gali leisti fotografuotis pasui su galvos apdangalais. Vidaus reikalų misnisterijoje įvyko koordinacinis pasitarimas, kurio metu buvo svarstomas klausimas fotografavimosi dokumentams kai kurioms asmenų kategorijoms, kurios priklauso įvairioms religinėms srovėms ir konfesijoms.

21:03 Mezuza (žydų religinis atributas) Aukščiausioje Ukrainos Radoje. Lapkričio 26 dieną prie įėjimo į vieną iš kabinetų Eurazijos žydų kongreso prezidentas Michailas Mirašvili įtvirtino mezuzą. Ceremonijoje taip pat dalyvavo Ukrainos deputatas nuo partijos „Opozicijos platforma – Už gyvenimą“, rezidentas Visos Ukrainos žydų kongreso pirmininkas Vadimas Rabinovičius.

Youtube jau suspėjo užblokuoti Eduardo Chodos video, kaip tai daro sistemingai dėl tiesos sakymo, todėl šį autoriaus video bus galima rasti socialiniuose tinkluose.

Eduardas Chodos socialiniuose tinkluose:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą