2019-12-24

Si Dzinpingas nori perrašyti Bibliją, kad adaptuoti ją prie komunistų partijos linijos


Nuotraukoje katalikų bažnyčios Kinijoje ir JAV (Ajovos valstijos Ameso miestas). Jos skiriasi tuo, kad JAV bažnyčioje viešpatauja homoseksualizmo ideologija, ją kuruoja Romos popiežius Pranciškus, kuris pagal homoseksualizmo ir globalizmo ideologijų poreikius perrašinėjama Bibliją, o Kinijoje Popiežiaus funkcijų ėmėsi Komunistų partija, kuri Bibliją nutarė perrašyti pagal savo poreikius.

Le Figaro rašoma, kad Kinijos valdžia pareikalavo pagrindinių religijų atstovų ištaisyti religinių tekstų vertimus taip, kad jie atitiktų „naujos epochos reikalavimus“

Kinijos agentūros Sinchua pranešime sakoma, kad būtina visapusiškai įvertinti religinės klasikos vertimus. Ten, kur turinys pasirodo netinkamas, būtina įnešti pataisymus ir iš naujo išversti šiuos tekstus.

Kinijos komunistų partijos vadovybė lapkričio 6 dieną nutarė griežčiau kontroliuoti religijas. Į susirinkimą buvo iškviesti pagrindinių konfesijų atstovai. Buvo nutarta sustiprinti partijos ideologinį vadovaujantį vaidmenį visuomenei, kad užkirsti kelią neigiamai vakarų įtakai.Le Figaro mini kažkokią mitologinę vakarų „demokratiją“, kurios neva bijo Pekinas. Tik klausimas, ar ji egzistuoja vakaruose, ar ją galima aptikti Prancūzijoje, jos miestuose, kur metai laiko vyksta „geltonųjų liemenių“ protestai, o valdžia į juos nereaguoja. Mano nuomone, tai ne demokratija, tai demokratijos parodija.

Kinijos planas – sukurti religinę-ideologinę sistemą „su kinietišku charakteriu“, kuriai svarbu interpretuoti „religijos doktrinas ir taisykles“.

Kinija 2020 metais pasiryžusi galutinai įveikti skurdą. Šios šalies piliečių vidutinis uždarbis susilygino su ES vidutiniu uždarbiu, jis du kartus aplenkė vidutinį uždarbį Rusijoje. Kiniečių pensijos kelis kartus viršija lietuviškas. Ar vardan žmonių gerovės neverta ištaisyti to kas kenkia valstybės vystymuisi? Stulbinantys Kinijos pasiekimai per pastaruosius 30 metų rodo, kad jų politinė sistema yra pati efektyviausia pasaulyje (žiūr.filmų seriją apie šią šalį https://www.1tv.ru/shows/otkrytie-kitaya/vypuski).

2013 metais į valdžią atėjęs Si Dzinpingas siekia sustiprinti tikinčiųjų „patriotizmą“, tuo tikslu jis ėmėsi redaguoti religines doktrinas. Bažnyčiose ir mečetėse kabinami šūkiai, Kinijos vėliavos, šalies vadovo portretai.

Kinijos ideologija, kuria nubrėžė 2018 metų šalies Konstitucija, daugelio nuomone, yra mišinys konfucionizmo ir kiniškojo komunizmo. Tai daroma siekiant apsaugoti visuomenę nuo neigiamos vakarietiškos įtakos.

Reikia priminti, kad 2018 metų rugsėjo 22 dieną popiežius Pranciškus pasirašė su Kinija susitarimą, pagal kurį buvo anuliuotas 7 valstybėse dirbusių bažnyčios tarnų atskyrimas nuo katalikų bažnyčios. Tai galutinai atvėrė kelią katalikų bažnyčios reformavimui Kinijoje.

Kinijos visuomenę sudaro daug etninių ir religinių grupių. Didžiausios problemos Kinijai kyla su musulmonais Uigurų autonominiame regione, kur gyvena 50 milijonų musulmonų. Čia veikė Alkaidos ir Islamo valstybės teroristinės grupuotės. Kaip rodo Vakarų Europos patirtis, musulmonų religija nesiintegruoja su krikščionių bendruomenėmis. Tam skirtas prieš kelias dienas paskelbtas Judith Bergman straipsnis portale Gatestone.

Šiuo metu virš 1,5 milijonų Kinijos musulmonų uigurų ir kazachų yra Sindziano provincijos „reedukacijos stovyklose.“ Vidinės vienybės išlaikymas yra vienas iš Kinijos valdžios imperatyvų. Tam skirta „socialinio kredito sistema“, kuri bus visuotinai įdiegta 2020 metais.

Kinijos bažnyčioje kabo jos valstybinės vėliavos, JAV ant bažnyčių kabo LGBT vėliavos, Kinijoje musulmonus perauklėja, o JAV už LGBT vėliavos sudeginimą sodiną į kalėjimą 16-ai metų. Už JAV vėliavos sudeginimą JAV nebaudžiama. Kaip manote, kuri valstybė išnyks greičiau?

Nuorodos:

Kinijoje islamas yra skaitomas liga, „nepagydomu vėžiu“, „nuodais“Uigurai, daugiausiai musulmonai, jų Kinijoje gyvena virš 10 milijonų, dar 0,5 milijono gyvena Vidurinės Azijos valstybėse, Turkijoje, Saudo Arabijoje. Kinijoje jie gyvena kompaktiškai Sindziano-Uigurų (SUAR) provincijoje. Čia, Kinijos valdžios duomenimis, veikia teroristinė grupuotė „Rytų Turkestanas“, kurią Pekinas kaltina bandymais suskaldyti šalį ir ryšiais su Alkaida, kitomis tarptautinėmis teroristinėmis organizacijomis.

Yra žinoma, kad „Rytų Turkestano“ teroristinė grupuotė verbuoja vietos gyventojus ir siunčia juos į teroristų treniruočių stovyklas Sirijoje ir Irake. Sirijos pasiuntinys Kinijoje Imad Mustafa 2017 metų vasario mėnesį pasakojo RIA naujienoms, kad Sirijoje kariauja apie penkis tūkstančius teroristų iš SUAR.

2017 metų kovo mėnesį Kinijos valdžia uždraudė dėvėti burkas – musulmonišką drabužį dengiantį veidą. Jos buvo imtos nešioti SUAR provincijoje. Šis draudimas aiškinamas kova su ekstremizmu šiame Kinijos regione. Tarnautojai oro ir geležinkelio stotyse buvo įpareigoti atkalbinėti dėvėti burkas. Be to draudžiama dėvėti netipiškas Kinijai barzdas. Kai kuriose uigurų provincijos dalyse šie reikalavimai jau veikia visuomeniniame transporte. Moteris su burkomis neįleidžiamos į autobusus ir traukinius.
„Tėvai turi demonstruoti moralinį elgesį, kad auklėti savo vaikus gerbti mokslą ir kultūrą. Išmokyti juos palaikyti etninę vienybę, atsisakyti nuo ekstremizmo ir pasisakyti prieš jį“, - kalbama viešai paskelbtame dokumente.

Kinijoje skaitoma, kad uigurai buvo apkrėsti ideologine liga. Tai religinis ekstremizmas ir prievartinė terorizmo ideologija. Todėl jie privalo kreiptis į ligoninę pagalbos ir turi būti gydomi stacionare. Sindziane vienas po kito vyksta prievartos incidentai, išprovokuoti terorizmo, religinio ekstremizmo ir separatizmo. Tai grėsmė visoms etninėms grupėms, atnešė rimtą žalą ir praradimus. Visi šie teroristai turi bendrą požymį: jie buvo „apkrėsti religiniu ekstremizmu“ ir apkrėsti „prievartinio terorizmo liga“.

Sindziano provincijoje veikia „sveikatingumo stovyklos“, kuriuose gydomi musulmonai uigurai. Čia vyksta „perauklėjimas tų, kurie buvo užsikrėtę ideologine liga“, skirtingai nuo ligų, kurios gydomos ligoninėse. Šios stovyklos yra naudojamos nuo 2017 metų balandžio mėnesio. Jose jau pabuvojo 1,1 milijono uigurų musulmonų, kas sudaro 10-11 procentų SUAR autonomijos gyventojų.


Kinijos radijo pranešime sakoma: „Religinė ekstremistinė ideologija-tai nuodų rūšis, kuri sumaišo žmonių protą. Po to, kai jie bus šuo nuodu apnuodyti, kai kurie taps ekstremistais, kurie net nevertina savo gyvybės... jeigu mes neišrausime religinio ekstremizmo su šaknimis, incidentų su smurto panaudojimu daugės ir jie išplis visur, kaip nepagydomas auglys.

Nežiūrint į tai, kad tam tikras skaičius žmonių, paveiktų indoktrinacija ekstremistine ideologija, neįvykdė jokių nusikaltimų, jie jau apkrėsti šia liga. Visada egzistuoja rizika, kad liga pasireikš bet kuriuo momentu, kas atneš gyventojams rimtą žalą. Būtent todėl jie privalo būti patalpinti į perauklėjimo ligonines laiku, kad gydyti ir pašalinti virusą iš smegenų ir atstatyti normalų protą. Mes turime aiškiai suprasti, kad nukreipimas į ligoninę perauklėjimui nėra priverstinio suėmimo priemonė žmonėms, ir jų baudžiamasis sulaikymas nėra baudimas, tai aktas, kuris yra dalis visuotinės jų gelbėjimo misijos.“

Tam, kad „užtikrinti gydymą žmonių, infekuotų ideologinėmis ligomis, ir užtikrinti gydymo efektyvumą, autonominio rajono partijos Komitetas nusprendė sukurti visuose regionuose perauklėjimo stovyklas, organizuoti specialų personalą“. Po perauklėjimo „apkrėsti visuomenės nariai sugrįš į sveiką ideologinę proto būseną, kuri garantuos jiems sugebėjimą gyventi gražų ir laimingą gyvenimą su savo šeimomis“.

Kinijos komunistų partija viliasi, kad „jaunimas supras religinio ekstremizmo ir terorizmo žalą, sustiprins savo psichikos imuninę sistemą prieš virusą ir sugrįš į Didžiąją Kinijos nacijų šeimą, kad gyventi sveiką ir laimingą gyvenimą.“
Islamo teroristų išpuoliai Vakarų Europoje parodė, kokia baisi psichikos liga yra radikalusis islamas. Mano nuomone, Kinijos patirtis gydant šiuos ekstremistus labai praverstų ES.

Nuorodos:

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą