2017-02-23

Kodėl Šimašius kovoja su Vytimi?


Dienraštis Respublika apie Šimašiaus „nuveiktus darbus“ parašė: „Sunku būtų pasakyti, ką per dvejus metus mero poste nuveikė ponas Šimašius. Daug paprasčiau išvardinti, ko jis nenuveikė, nes neatlikti darbai bado akis. Ponas Šimašius nepastatė ir net nepradėjo statyti stadiono. Jis nesutvarkė Lukiškių aikštės, nesutvarkė ir Gedimino kalno bei aplink esančių takelių, kuriais galėtų pasivaikščioti mero taip laukiami turistai. Spūstys Vilniuje netgi padidėjo, taigi ir šioje srityje nėra kuo pasigirti. Savivaldybė giriasi, kad sukūrė virtualų mokyklų žemėlapį, bet ir šis neveikia, Šnipiškių nuo Baltupių neatskiria.“ Vilnius, be to, išterliotas grafičiais, apsilupinėjusiais namų fasadais, su ištrupėjusias šaligatviais, nesutvarkytais šiukšlių konteineriais ir t.t.

Per du metus nieko Vilniaus miestui nenuveikęs meras Remigijus Šimašius pasišiaušė prieš visuomenininkų norą Lukiškių aikštėje įamžinti valstybės simbolį Vytį.

Aš pabandžiau išsiaiškinti šio Vilniaus mero asocialumo, jo neapykantos pagrindiniam Lietuvos simboliui priežastį. Visuomeninių organizacijų ir pavienių asmenų sukurtas Vyčio paramos fondas ketina gaminti Lukiškių aikštei skirtą paminklą, nepaisydamas mero priešinimosi. Apie tai fondo atstovai Vytas Kavaliauskas ir Seimo narys Vytautas Juozapaitis vasario 22 dieną pareiškė per spaudos konferenciją Seime, apie kurią informavo Lietuvos televizijos kanalai.

V.Kavaliauskas apgailestavo, kad sostinės savivaldybė nebendradarbiauja šiuo klausimu su visuomenininkais. Pasak jo, sostinės meras R.Šimašius, neatsako į kvietimus susitikti, nebuvo atvykęs pažiūrėti konkursui pateiktų projektų. 


Šimašius pastatė paminklą Lenonui, suomiui, šunims, segioja kitakalbius gatvių pavadinimus, bet priešinasi paminklo Vyčiui statybai. Kodėl?

2015 metais, tik įžengęs į mero postą, Šimašius padovanojo Vilniui tris paminklus-akibrokštus: „Suomį“, „Skalikus“ ir „Lenoną“.

Nežinau nei vieno Vilniuje ar Lietuvoje gyvenusio ir mums didžiai nusipelniusio suomio, ir net nežinau kuo taip nusipelnė Suomija Lietuvai, nebent, kažkam iš sumanytojų patinka degtinė „Finlandia“, kurios ženkliai padauginta.

Apie tai, kad kunigaikštis Gediminas būtų užsiėmęs skalikų selekcija, neteko girdėti. Ši veislė – tai 20 amžius patriotiškas atradimas, neturintis nieko bendro nei su Gedimino pilies griuvėsiais, nei su kunigaikščių šunimis, nei su Gedimino kalno papėde.

O ką bendro su Vilniaus miestu turi eksbitlas Džonas Lenonas? Kuo jis nusipelnė mūsų miestui, mūsų valstybei? Remigijus Šimašius pasakė, kad paminklas Lenonui „taps traukos centru turistams“. Na, matyt, kaip Kaabos akmuo Mekoje, kaip Raudų siena Palestinoje, kaip Vatikanas Romoje, – tokia sakraline maldos vieta viso pasaulio liberalams.

Ne atsitiktinai po karo mūsų mieste atsirado Leninas, ne atsitiktinai čia atsirado ir Lenonas, vien mero negalia tai nepaaiškinama, yra gilesnės priežastys.

Bitlų projekto tikslas, kaip rašo Adorno, daug prisidėjęs prie Bitlų dainų kūrybos, savo knygoje „Introduction to the Sociology of Music“, „...buvo užprogramuoti masinę muzikinę kultūrą kaip globalios socialinės kontrolės formą, laipsniškai degraduojant jos vartotojus.“

Liūdna, bet Vilniaus meras, taip mėgstantis įamžinti šunis, suomius, užsienio narkomanus muzikantus, kaip velnias kryžiaus išsigando paminklo Vyčiui.

Ką reiškia “Šimašius” ir ką tas Šimašius gero nuveikė iki buvo pasodintas į Vilniaus mero kėdę?

Gerb. Pranas Valickas nuodugniai išstudijavo Šimašiaus pavardės kilmę ir reikšmę, šio žmogaus nuopelnus. Tai autorius paskelbė „Šauksmas.Lt“ 2015 metų gegužės 2 dieną.

Autorius rašo: „ <...>Žydų mokslininkas, judaizmo profesorius amerikietis Geršonas Davidas Hundertas parašė knygą „Lenkijos ir Lietuvos žydai aštuonioliktame amžiuje, Naujųjų laikų geneologija“; knyga išversta į lietuvių kalbą ir 2006 metais ją Vilniuje išleido leidykla „Eugrimas“. 100-jame puslapyje G.D.Hundertas rašo, kad į visas šventes, puotas, susirinkimus kvietimus kviečiamiems žmonėms įteikdavo kahalo tarnautojas “šamašas”. Šamašas ne šiaip sau koks nors laiškininkas; pavyzdžiui, G.D.Hundertas rašo, kad kiekvienas bendruomenės narys turėjo teisę į svečius kviesti tik bendruomenės nustatytą svečių skaičių, o tas skaičius buvo nustatomas pagal tai kiek tas žmogus sumokėjo mokesčių bendruomenei — kas daugiau sumokėjo, tai tas ir daugiau svečių gali kviesti. Taigi, jei koks nors Maušiukas sumanė kelti vestuves, tai jis privalėjo šamašui įteikti norimų kviesti svečių sąrašą, o šamašas, patikrinęs kiek Maušiukas sumokėjo į kasą, sąrašą išcenzūruoja, nustato svečių skaičių ir išnešioja kvietimus į vestuves. Dalyvauti be kvietimo buvo nusikaltimas. Bet va OED rašo, kad šamašas kartu ir sinagogos tarnautojas zakristijonas. Taigi šamašas sinagogos ir kahalo tarnautojas.“ <...>

„Dabar apibendrinsiu — visos išvardytos kalbos yra semitų, t.y. akadų, asirų ir babiloniečių kalbomis Šamaš, sirų kalba Šimšu ir Šemša, žydų Šemeš ir arabų Šams. Ir visomis kalbomis reiškia tą patį — Saulės ir Teisingumo dievą. Ir dabar šiais laikais tas pats žodis yra naudojamas kaip žydų ir sirų pavardės, o žydai savo šventės Hanukos pagrindinę žvakę vadina šameš. Taip pat pas juos yra sinagogos ir kahalo tarnautojas tituluojamas šamaš.“ <...>

„Vilniaus meru išrinktas Remigijus Šimašius. Jo pavardė grynų gryniausia žydiška, o ką reiškia – skaityk aukščiau. Na, tik lietuvišką galūnę „–us“ pridėjo.

Ką jis nuveikė, rašo vikipedija: „Nuo 2008 m. gruodžio 9 d. iki 2012 m. gruodžio mėn. – Lietuvos teisingumo ministras. Interpeliacija Seime 2012 m. balandžio mėn. 29 Seimo narių grupė pateikė ministrui interpeliaciją, uždavusi 5 klausimus: apie teismų reformą, situaciją įkalinimo įstaigose, Teismo medicinos tarnybos darbą, duomenų apie žmogaus teisių aktyvistą Alesį Beliackį perdavimą Baltarusijai bei su pedofilijos byla susijusią situaciją Garliavoje. Taip pat ministras susilaukė kritikos dėl homoseksualų partnerystės įstatymo projekto, Kuršių Nerijos teisminių bylų (neteisėtų Preilos botelių statybų), aidėjo kaltinimai dėl nebaigtų tirti eilės rezonansinių bylų, tokių kaip Bražuolės diversija, savanorių maištas Pakaunėje, saugumiečių Juro Abromavičiaus ir Vytauto Pociūno mirtys, Eglės Kusaitės ir čečėnų Gatajevų bylos, Algirdo Paleckio teiginiai apie Sausio 13-osios įvykius. Vyriausybės narys išliko savo pareigose, nes, pagal Seimo Statutą, reikėjo surinkti bent 71 ministro darbu nepatenkinto Seimo nario balsą. Tuo tarpu balsavime dėl nepasitikėjimo dalyvavo vos 63 Seimo nariai, iš kurių 36 – balsavo už interpeliaciją, 15 – laikėsi priešingos nuomonės, 4 – susilaikė, o 16 biuletenių paskelbti negaliojančiais.

Jam būnant teisingumo ministru nužudyta daug žmonių (Kauno-Garliavos pedofilijos byla), o byla numarinta ir niekas nenubaustas; numarinta Bražuolės geležinkelio tilto susprogdinimo byla, saugumo karininkų Juro Abromavičiaus ir Vytauto Pociūno nužudymo bylos irgi numarintos, neišaiškinus kaltininkų ir t.t. Nuveikė iš tiesų nemažai; ne veltui studijavo Amerikoje. Nėra abejonių, kad išrinktas Vilniaus meru irgi nuveiks…

Taigi, šalom vilniečiai, Vilniaus viršininkas labai labai košer !!!!!

(pirmas svarbus Šimašiaus darbas, jam tapus meru – pasididino savo atlyginimą tūkstančiu eurų- Šauksmo red.)“


Simboliška: Šimašius degą Hanukos žvakę ir tyčiojasi iš Vinco Kudirkos, lietuvių tautos. Į Nerį garma tūkstančiai tonų srutų

Vincas Kudirka – Lietuvos valstybės simbolis, valstybės himno autorius. Dėkinga Tauta rinko pinigus ir pastatė šiam Didžiavyriui paminklą Vilniuje. Gruodžio 24 dieną judėjų sekta Chabad-Liubavič prieš Vinco Kudirkos paminklą užgriozdino didžiulę menorą ir ėmė švęsti Chanukos šventę, čia šokti savo šokius, surengė fejerverką. Šitas pasityčiojimas iš lietuvių jausmų, iššaukianti netolerancija mūsų valstybei ir jos simboliui, tęsiasi jau keli metai. Man, prisipažinsiu, toks Lietuvių tautos negerbimas iššaukia gilų pasipiktinimą. Menoros statymas miestų aikštėse, tai ne judaizmo tradicija, menora tūkstantmečius buvo statoma sinagogose, tai Chabad Liubavič sektos išgalvojimas. Antra vertus, ar Vinco Kudirkos aikštė yra vienintelė aikštė sostinėje? Aš manau, kad Chabado surengta šventė būtent Vinco Kudirkos aikštėje yra lietuvių tautos įžeidimas.

Chabado šventė Kudirkos aikštėje Vilniuje sutapo su ekologine katastrofa, kuomet į Nerį, ne be savivaldybės darbuotojų aplaidumo, išsiliejo tūkstančiai tonų fekalijų. Gal tai buvo merui Šimašiui ženklas iš aukščiau? 

Įvairiakalbės Gatvių lentelės

Ko siekė Šimašius kabinėjant ne valstybine kalba parašytas gatvių pavadinimų lenteles? Paralyžiuoti lietuvių kalbos kontrolieriaus institutą? Kad valstybinės kalbos klausimus imtų spręsti teismai? Jei jo tikslas buvo griauti valstybinės kalbos statutą, kelti sumaištį tarp Lietuvoje gyvenančių tautų, jo tikslas yra pasiektas.


Šimašiaus bendrapartietis – lytinis ir moralinis iškrypėlis iš Anglijos, koliojantis Lietuvą

2015 metų birželio 27 dieną, vienas Dievo nubaustas pilietis iš Didžiosios Britanijos, labai gerbiamas ir vertinamas Vilniaus liberalų ir net jų pasikviestas į sostinės Tarybą spręsti Vilniečių reikalus, viešai pareiškė, kad jis „p.sa“ Lietuvą. Ne todėl, matyt, liberalai ant to peder..to supyko, kad taip jų valstybę jis niekina, kurioje jie gyvena, kurios duoną valgo, kurioje jie savo vaikus augina ir kurios įstatymus privalo gerbti, bet tam lytiniam aktui jiems kol kas, matyt, per didelė Lietuva pasirodė. O kaip kitaip, jei valstybę jie gerbtų, tai šiukšlę, valstybę niekinančią, būtų iš savivaldybės tuojau pat išmetę, iki pačių Britų salų nuspyrę. Bet ne, pabarė, gal pamanė, kad dar neįveiks valstybės pi.ti, per silpni, palaukti reikia, pasitreniruoti?


Šimašiaus patarėjas

Šimašiui nepakako patarėjų iš Lietuvos ir jis pasikvietė į patarėjus Izraelietį Danielių Lifšicą, religingą, gerai ginkluotą. Gal tas gerai ginkluotas jo paterėjas Lifšicas, su Toros skiaute ant galvos Šimašiui ir patarė, kad nereikia Lukiškių aikštėje Vyčio statyti? Kam gojams vytis? Apie ją nei Toroje, nei Talmūde nieko nepasakyta.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą