2017-02-15

Laisvosios rinkos ortodoksas iš kyšininkų partijos neišlaikė brandos egzamino


Prieš ką nors darydamas, žmogus privalo apgalvoti savo darbo pasekmes. Taip elgtis jau žiloje senovėje romėnų išminčiai mokė: „Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem“ (Ką darai, daryk protingai, ir žiūrėk pabaigos).

Čia ne apie Vilnių, ne apie jo merą, žinoma, šis pamokymas protaujantiems.

Ko siekta kabinėjant ne valstybine kalba parašytas gatvių pavadinimų lenteles? Paralyžiuoti lietuvių kalbos kontrolieriaus institutą? Kad valstybinės kalbos klausimus imtų spręsti teismai?

Tai gal tada ir paveskim teismams rūpintis lietuvių kalba, o valstybinės kalbos inspektoriai tegul nagrinėja teismų bylas? Juk valstybei taip daug pigiau bus. Filologai pas mus žemesnės kastos žmonės, algos jų dvigubai (o gal ir keturgubai) mažesnės negu teisėjų. Kiek pinigų valstybei sutaupysim!

O kam, beje, tie kalbos inspektoriai Lietuvoje po Vilniaus precedento? Sugalvos dabar Perlojos ar Balbieriškio meras, tarkim, kokius Napoleono karius nuo maro mirusius pagerbti, tai ims ir prikabinės prancūziškų lentelių, kitas, iš pagarbos žydams – žydiškų, ir t.t. O kuo blogesni lenkai? Kodėl jiems stilizuotomis, proginėmis lentelėmis lenkų kalba Šalčininkų nepapuošti, ar Pabradės su Maišiagala?

Taigi. Protingiems žmonėms romėnai pamokymus rašė, ne laisvosios rinkos ortodoksams iš kyšininkų partijos.  

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą