2017-02-21

Turkų integracija Vokietijoje: 10.000 turkų Oberhausene šaukė „Allahu Akbar“Vasario 18 dieną Vokietijos mieste Oberhausene apie 10.000 Turkijos okupacinių pajėgų kariškių rėkė „Allahu Akbar“. Taip jie sveikino vyriausią Turkijos kariuomenės vadą premjerą Yildirim, kuris agitavo už skandalingą Turkijos prezidentinę sistemą, rašoma Pi-news.

Turkijos premjeras pakvietė Vokietijoje gyvenančius turkus siekti „labai aukšto sąmoningumo“. „Aš norėčiau, kad savo Turkijos respublikos pasą ir savo identiškumą su pasididžiavimu nešiotumėte“, - pasakė jis. Kartu jis turkus kvietė išmokti vokiečių kalbą ir įgyti balsavimo teisę.

Trys milijonai turkų, 1000 turkų imamų, 900 turkų mečečių – viskas yra vakarinėse ir pietinėse Vokietijos žemėse. Turkai prie Oderio jau daugiau negu 50 metų. Fundamentalizmas, blogas išsilavinimas, įprotis gyventi už socialinę paramą iki dabar atskiria bendruomenę nuo kitų vokiečių.

Šešiasdešimtųjų pradžioje Turkija buvo labai sunkioje ekonomikos būklėje. Vašingtonas nenorėjo savo svarbiausio NATO partnerio destabilizacijos ir nutarė iš Turkijos dalį bedarbių nukreipti darbams į Vokietiją, taip dar labiau supančiojant šia okupuotą valstybę. Vokietijos norų čia niekas nesiklausė. Šiandien skelbiama pasaka, kad Vokietijai truko turkiškos darbo jėgos.

Iš pradžių vokiečiai tikėjo, kad turkams nebus leista Vokietijoje įsikurti nuolatiniam gyvenimui, bet okupantai nutarė kitaip.

Šiandien, remiantis paskutiniais tyrimais, apie 15% Vokietijos turkų yra fundamentalistai. Religinis radikalizmas, tačiau, paplitęs žymiai plačiau. Vienas iš trijų turkų Vokietijoje norėtų sukurti Vokietijoje visuomenę, pagrįstą Pranašo Muchamedo laikų principais. Beveik pusė iš jų įsitikinę tuo, kad islamo įstatymas turi būti aukščiau vokiškų įstatymų. Organizacijos DITIB (vienija musulmoniškas bendruomenes) pagalba turkai kovoja už islamą Vokietijoje kartu su arabais.

Statistikos duomenimis 2012 metais 25 procentai turkų gyvenančių Vokietijoje gaudavo Hartz IV. Ir tai nepasikeis ateityje. 60 procentų turkų moterų ir beveik pusė turkų vyrų yra nebaigę jokios mokyklos.

Ar Vokiečiai su turkų imperialistais jaučia istorinį ryšį? Visai ne, vokiečiai buvo vieningi su Lenkijos kariuomene, su kuriais du kartus prie Vienos sumušė turkus ir išvadavo Europą nuo Osmanų imperijos viešpatavimo ir turkų teroro. Nepaisant to Vokietijoje ir Austrijoje šiandien egzistuoja 50 taip vadinamų užkariautojo Fatih-Mečečių (užkariautojo-mečečių), kurios taip pavadintos Mochamedo II, užkariavusio krikščionišką Konstantinopolį garbei.

Dauguma Vokietijoje gyvenančių turkų nei integravosi, nei, žinoma, asimiliavosi, jie tiesiog vokiečiams priešai ir okupantai. Tai galima pastebėti ne tiktai kasdieniame bendravime, bet ir elgesio pasirinkime. Daugiausiai jie renkasi ultra dešiniasiais partijas. 9,8% gyvenančių Vokietijoje turkų 2015 metų Turkijos parlamento rinkimuose balsavo už Pilkųjų vilkų partiją MHP. 54% balsavo už Erdogano AKP, kuri skaito Vokietiją Turkijos kolonija.

Valstybinis Turkijos statistikos institutas prognozuoja, kad 2050 Turkijoje gyvens 95 milijonai gyventojų. SNO duomenimis - 97.3 milijonai. Jie norės vykti į Europą, konkrečiai į Vokietiją ir į Austriją. Juk Erdoganas nori „europinę kultūrą diegti turkams“ ir siekia „Islamo pergalės Vakaruose“.

Lietuvos valdžia nuolatos kalba apie pabėgėlių musulmonų integraciją. Vokietijos pavyzdys rodo, kad tai neįmanoma, kad musulmonai yra okupantai. Todėl kyla argumentuotas klausimas: kas mus valdo? Ar bepročiai? Ar nusikaltėliai?

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą