2017-02-03

Stambulo konvencija - dar viena europederastų šlikštynė brukama Lietuvai


Gyvenimo patirtis, tos patirties palyginimas, man sako, kad Briuselis (ES) = buvusi komunistinė Maskva (TSTR), bet savo šlykštumu pranoksta ją kubo laipsniu, o gal ir didesniu. Tai tikras šlykštynių ir visokiausių sodomitinių nužmogėjimų fabrikas, ardantis ne tik mūsų gyvenimo kokybę, bet ir mūsų dvasią, ardantis žmogų žmoguje.

Nauja Briuselio europiečiams brukama „purvo vonia“, o gal greičiau karštos smalos iš velnių karalystės vonia, tai europederastų brukama „Stambulo konvencija.“

Šandien dienraštis Respublika paskelbė labai aktualų straipsnį, skirtą šiai konvencijai. Joje Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas pateikia šios konvencijos vertinimą.

Į žurnalistės Editos Siavris klausimą dėl būtinybės Lietuvai ratifikuoti Stambulo konvenciją, Vytautas Budnikas atsakė:

„Pirmiausia norėčiau pasakyti, kai valstybė ratifikuoja konvenciją, ji turi savo teisės aktus priderinti taip, kaip konvencija reikalauja. Jeigu žiūrėtume į Lietuvos Respublikos teisės aktus, pradedant Konstitucija, baigiant Smurto artimoje aplinkoje įstatymu, pamatytume, kad pas mus nei Civiliniame kodekse, nei Baudžiamajame kodekse, nei Administracinių teisės pažeidimų kodekse nėra jokių nuostatų, kur kažkas neatitiktų konvencijos, kaip tik pas mus yra priimta dar daugiau įstatymų, nei reikalauja konvencija. Teisiniu požiūriu mums tikrai tokio poreikio nėra.“

Budniko nuomone, Stambulo konvencijoje norima įteisinti daugiau lyties sampratų. Norima įteisinti sąvoką „socialinė lytis“. Konvencijoje sakoma: „valstybė prisiima įsipareigojimais panaikinti diskriminuojančius teisės aktus, bei praktiką ir įgyvendinti priemones nediskriminuoti asmens dėl socialinės lyties, lytinės orientacijos, lytinės tapatybės arba kito statuso“. Gedimino Budniko nuomone, tai leidžia diskriminacijos sąvoką „išplėsti iki begalybės ir tai jau totalitarinės visuomenės užuomazga, kur žmonės gali būti terorizuojami dėl bet ko.“ „ Teisine prasme tai - landa. Kitaip tariant, įstatyme paliekama landa laisvai interpretacijai, čia jau žmogaus fantazijos reikalas, kaip jis susigalvoja, gali būti ir kraujomaiša, penkiolika lyčių ir panašiai. Sakau, kad tai absoliuti įstatymo landa interpretuoti visiškai laisvai, ką tik nori, dėl bet kokios tapatybės.“

Ekspertas pažymi, kad šioje konvencijoje sąmoningai paliktos teisinės „landos“ plačioms sąvokų interpretacijoms.

Paminėtas konvencijos 12 straipsnis, kuris sako „kad valstybė įsipareigoja skatinti vyrų ir moterų socialinio kultūrinio elgesio modelio pokyčius, siekiant išnaikinti prietarus, papročius, tradicijas, priskiriamas vyrams ir moterims. Kitaip tariant, mūsų papročius, tradicijas per švietimo sistemą būtų siekiama naikinti. Mes matome tą pavojų, mums to nereikia. Lietuvių Tauta pakankamai nukentėjo nuo visokių mūsų papročių ir tradicijų naikinimo.“

Iškrypėlių teisės išsigimti ir daugumos beteisiškumas

Genderizmo teorijos biologui – absoliutus idiotizmas. Y ar X chromosomos buvimas nepriklauso nuo ligotos žmogaus psichikos. Ant kiekvieno medžio atsiranda nudžiuvusių šakų. Tora kalba apie būtinybę tokias šakas šalinti. Žmogaus atveju tai gydymas. ES viskas pastatoma ant galvos: ne psichikos ligoniai gydomi, o visa visuomenė yra verčiama psichikos ligoniais. Kokia čia kalba apie toleranciją, žmogaus teises. Tai liberalfašizmas, daugumos teisių sutrypimas į pederastijos purvą.
Nieko daugiau.

Ratifikavus konvenciją, ligoniams, kurie sugalvotų, kad yra kitos lyties, valstybė turėtų vykdyti šimtus tūkstančių kainuojančias operacijas ir hormonų pagalba juos versti tuo, kuo jie negimė ir neturi savo genome tų genų, kurie apsprendžia lytį.

Ekspertas sako: „Lietuvai tektų įrengti ir specialius medicinos centrus, kuriuose būtų atliekamos lyties keitimo operacijos. O sveikatos sistemai finansavimo ir taip nepakanka, vėžiu sergantieji laukia eilėse.

Mūsų sveikatos apsauga silpna, žmonės eilėse stovi. Kai kalbame apie žmogaus teises, pirmiausia reikia žiūrėti, kur pažeidžiamos teisės masiškai. Daugybė žmonių gyvena skurde, jų orumas neužtikrinamas, jie negali gauti tinkamo išsilavinimo, negali tinkamai rūpintis vaikais. O mes va rūpinamės, kad būtų priimtos vaiko teisių pagrindų įstatymo pataisos, kad už nepriežiūrą būtų galima atimti vaikus, vadinasi, dešimtis, šimtus, tūkstančius vaikų būtų galima atimti iš tėvų, nes jie negali tinkamai prižiūrėti, kadangi neturi pakankamo uždarbio.“

„Pas mus, kai yra visuotinis skurdas, pažeidžiamos šimtų, tūkstančių žmonių teisės, pradedama kalbėti, kalbama apie vieną arba du asmenis, ir jų problema iškeliama kaip pati didžiausia. Štai kur neadekvatumas.“ - sako žmogaus teisių ekspertas.

Vytautas Budnikas tęsia: „Žmogaus teisių prioritetai irgi turi būti, negali būti bet kokios teisės. Mes turime kalbėti apie skurdą, apie emigracijos stabdymą, kad mūsų valstybė apskritai išliktų, nes, jei nebebus valstybės, nereikės nei įstatymų, nei jokių konvencijų ratifikuoti.

Man visada kyla klausimas, kas tokias akcijas, kaip pastaroji už Stambulo konvencijos ratifikavimą, užsako. Yra jaunų žmonių, kurie nesupranta, jie tos konvencijos gal neskaitę, jie neįsigilinę, bet jie ateina su plakatais, šūkauja ir reikalauja. Jie galėtų patys pagalvoti, ko jie reikalauja, tačiau nesusimąsto.

Stambulo konvencija skatina piliečių įskundimus, nes yra parašyta: kiekvienas asmuo, kuris mano, kad vykdomas bet koks emocinis ar psichologinis smurtas, privalo apie tai pranešti kompetentingoms organizacijoms ar institucijoms, - tai 27 Stambulo konvencijos straipsnis. O ką tai reiškia? Tai įskundinėjimo skatinimas. Tokie straipsniai verčia sunerimti. Mes kategoriškai prieš tą ratifikavimą.“

Kol kas ponas Dievas iš Lietuvos seimo narių galutinai neatėmė proto ir jie dar neratifikavo šio stambuliško idiotizmo. Tuo tarpu Dievo nubausta URM, vadovaujama komjaunuolio-aktyvisto-atsiprašinėtojo, šią nelabą konvenciją pasirašė. Komsomolcas gi ant kiekvieno š. gabaliuko pasirašytų, už viską pasaulyje atsiprašytų. Infuzorija ministro poste – tikta Lietuvos tragedija.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą