2019-01-15

ES – kolonijinė-vergovinė struktūra, kurioje Lietuva neturi ateitiesLietuvos žūtis neišvengiama, nes ES – kolonijinė-vergovinė struktūra, kuri pati pasmerkta išnykti, todėl nėra, ir negali būti, Lietuvos ateities joje. Tik aklas nemato, kad Lietuva sparčiai rieda į pražūtį: Konstitucinis teismas mindo Lietuvos Konstituciją, ją redaguoja pagal svetimas užgaidas, mindo šeimos institutą; Nacionalinė kultūros ir meno premija skiriama Lietuvos didvyrių niekintojui Mariui Ivaškevičiui; Seimo sprendimas Vilniuje statyti paminklą valstybės simboliui Vyčiui grubiai ignoruojamas; Prezidentė, Seimo pirmininkas ir grupė landsbergistų Sausio 13 žuvusius patriotus išniekina su masonų simboliu – neužmirštuole; priimamas vaikų atiminėjimo iš šeimų „Matuko“ įstatymas, kuris rengiamas siekiant tiekti vaikus homoseksualistų ir kitokių nesveikų žmonių „šeimoms“, eksportuoti juos į užsienį kaip prekę; Premjeras, pasitelkęs statybų verslo aferistus, grobia mokslo ir švietimo įstaigų pastatus, jų žemę ir t.t.


Šie Lietuvos griovimo pavyzdžiai - valstybę pažeidusio vėžio metastazės. To vėžio vardas – Europos Sąjunga, o Lietuvos „elitas“ yra ES stambiojo kapitalo marionetės, kurioms leidžiama kai ką pavogti, dar kitiems pakabinama prieš nosį morka - Briuselio lovys. Tai šių dienų judai, kurie Tėvynę parduoda už Briuselio „sidabrinius“. Šią apgailėtiną Lietuvos situaciją geriausiai iliustruoja Rimanto Radišausko paveikslai „Kelionė" (viršuje) ir „Tautos maitinimas“.Kodėl tai vyksta? ES - ideologinis projektas, paremtas masono Kudenhove Kalergi ir komunisto Altiero Spinelli utopinėmis teorijomis. Su jomis nesiderina ES ekonomikos modelis, kuris buvo sukurtas visai priešingas ES „tėvų“ masonų ir komunistų ideologinėms teorijoms. ES „buvo sukurta pagal neokolonijinį-neofeodalinį modelį“, teigia Charles Hugh Smith, todėl ES žlugimas yra neišvengiamas.

Autoriaus nuomone, pasaulinės finansinės elitos siekė finansinės, o ne politinės kontrolės. Šiandien auga skepticizmas dėl privalumų būti ES nariu, o valstybių-narių piliečiai abejoja tikslingumu atsisakyti nacionalinių interesų, nes jų pragyvenimo lygis sparčiai krenta.

Be to, ES „elitas“ importuoja milijonus juodaodžių ir arabų, kurie griauna ES kultūrą, papročius, tvarką, terorizuoja ir prievartauja gyventojus. Tapo nesaugu. Tai vardan ko šios europiečių aukos? Atsakymo nėra, nors „elitas“ bando sekti pasakas apie „klimato kaitą“ ar „europines vertybes“, kurių niekas nėra matęs, bet dėl kurių turi aukotis.

Realybė tokia, kad Europos centras kolonizavo periferiją, o jos gyventojus pavertė baudžiauninkais. Pagrindinė neokolonializmo strategija – veikti suteikiant pigius kreditus tiems, kas turi ribotą priėjimą prie kapitalo. Tai masalas siekiant pavergti. Geriausias pavyzdys Grybauskaitės ir Kubiliaus paimti valstybės vardu kreditai po 10 procentų metinių palūkanų. Tai etaloniniai valstybės interesų išdavikai ir kriminaliniai nusikaltėliai.Prancūzijos ir Vokietijos bankai kolonizavo Europos periferines šalis per eurą, kuris užtikrino didžiulį skolos augimą ir vartojimą periferijoje. Pagrindiniai bankų ir eksportuotojų pelnai iš periferijos buvo melžiami per šį skolos ir vartojimo didėjimą.

Dabar ES pasiekė augimo ribą. Periferija apiplėšta. Net Ukraina, kuri 2014 ėjo į ES, bet taip niekur ir neatėjo, o beeinančią ją jau sugebėjo metropolija apiplėšti.

Tik laiko klausimas, kada grius euras. Jo nenori daugumas europiečių. 80% lietuvių irgi pasisakė prieš eurą, kuris apiplėšė lietuvių tautą. Euras tapo ne ekonomikos varikliu, o jos stabdžiu daugumai ES valstybių.

Nuorodos:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą