2019-01-12

Kai kada gyvūnus gina tam, kad žudyti žmones


Prof. V.Katasonovas teigia, kad World Wildlife Fund (WWF) – instrumentas skirtas sukurti žemėje rojų „auksiniam milijonui“.

Autorius cituoja princą Filipą, Edinburgo hercogą, vieną iš WWF steigėjų ir 1981-1996 metais šio fondo prezidentą, kuris pasakė: „Jeigu aš persikūnyčiau, tai norėčiau į žemę sugrįžti virusu-žudiku, kad sumažinti žmonių populiacijas“.Toliau Katasonovas rašo, kad 2019 metų išvakarėse pasirodė Rotšildų leidžiamo žurnalo The Economist numeris, kurio viršelis papuoštas ezoteriniu paveikslėliu, kuriame užkoduotos prognozės sekantiems metams. Viršelio centre pavaizduotas WWF simbolis – panda. WWF- stambiausia pasaulyje ekologinė NVO, įkurta 1961 metais. Jos tikslas – bioįvairovės išsaugojimas planetoje.

Skaitant reklaminius WWF fondo bukletus, rašo V.Katasonovas, susidaro įspūdis, kad greitai žmonija atsidurs maždaug tokiose gamtinėse sąlygose, kaip buvo Adomas ir Ieva Edemo sode.

Gilesnis susipažinimas su šio fondo sukūrimo istorija, su jo steigėjų ir įžymių atstovų filosofija, su WWF ryšiais su kitomis tarptautinėmis ir nacionalinėmis organizacijomis keičia požiūrį į šį fondą radikaliai.

„WWF atsirado ne tuščioje vietoje. Jo pirmtaku buvo amerikiečių Gamtos išsaugojimo fondas (The Conservation Foundation), įkurtas Niujorke 1947 metais“, o jo įkūrėjas Džonas Rokfeleris II, Džono Rokfelerio-vyresniojo sūnus, kuris įkūrė šią milijardierių dinastiją. Jis buvo laukinės gamtos konservacijos iniciatoriais.

WWF buvo įsteigtas 1961 metais. Jo pirmuoju prezidentu tapo Olandijos princas Bernardas (1911-2004), vienas iš steigėjų Bilderbergo klubo (1954), kuris, manoma, yra vienas iš pagrindinių pasaulio valdymo organizacijų. Princas Bernaras aprūpino WWF reikalingais žmonėmis ir pinigais.

Pagrindine WWF užduotimi yra realizacija rekomendacijų, kurias kuria Romos klubas, įsteigtas 1968 metais. Jo iniciatoriumi buvo Deividas Rokfeleris. Pagrindiniu jo uždaviniu tapo „mokslinis“ pagrindimas „pinigų šeimininkų“ plano sumažinti planetos gyventojų skaičių, deindustrializacija, žmogaus primityvizacija, naikinant tradicinį švietimą, valstybių nacionalinio suvereniteto naikinimas. Galutinis jų tikslas buvo sukūrimas vieningos pasaulio vyriausybės.

Katasonovas rašo: WWF – savotiškas štabas, kuris vadovauja armijai „ekologinių partizanų“ įvairiose šalyse ir mūsų planetos kampeliuose. (...) WWF tampriai sąveikauja su NVO ir oficialiomis tarptautinėmis organizacijomis, vykdančiomis Romos klubo rekomendacijas: TVF, Tarptautiniu banku, UNEP (United Nations Environment Programme), UNESCO (Programa „Žmogus ir biosfera“), Sorošo fondu, MacArthur fondu, Hewlett fondu ir pan. Daugelis partnerių ir pats WWF bendradarbiauja praktiškai įgyvendinant Bioįvairovės konvenciją, kuri buvo pasirašyta JTO tarptautinėje konferencijoje Riodežaneire 1992 metų vasarą.

Už ekologinės retorikos skraistės įvairų NVO, oficialių organizacijų ir fondų, tarp kurių WWF vaidina svarbų vaidmenį, slepiasi tikrieji „pinigų šeimininkų“ tikslai. O būtent: paversti didelę Žemės dalį su jos gamtiniais resursais į draustinį arba saugomą zoną. Planetos flora ir fauna, kaip veidmainiškai pareiškia pagrindiniai „ekologai“, turi būti išsaugoti būsimoms kartoms. Neva, dėl būsimos žmonijos Žemę reikia paversti į viena didelį draustinį. O visa žmonija ateityje – ne daugiau vieno milijardo žmonių.

Išeina, kad likę 6,5 milijardai – nereikalingi planetoje, nuo jų reikia planingai atsikratyti. Jie yra grėsmė planetos įvairovei. Faktiškai vienintele žalinga gyvosios gamtos rūšimi „kilmingųjų“ ir ne visai „kilmingų“ ekologų akyse yra žmogus.

Nesigilinant į žmogėdriško „ekologinio projekto detale, pasakysiu, kas vyks (ir jau vyksta) planetos „išvalymas nuo nereikalingų žmonių, prisidengiant steigimu naujų „saugomų teritorijų“.
Kaip laikiną ir „humanišką“ priemonę išgyvenusius nuo tokio „valymo“ siūloma perkelti į miestų aglomeracijas – savotiškas „nuostabiojo naujojo pasaulio“ koncentracijos stovyklas. Kažkuriuo momentu šiose perpildytose aglomeracijose prasidės natūralus gyventojų mažėjimas. Ir laipsniškai bus pasiektas optimalus gyventojų skaičius planetoje – vienas milijardas.

Bet tai bus ne tas „auksinis milijardas“, apie kurį šiandien rašo MIP, turėdamos omenyje Vakarų gyventojus. Tai bus „purvinas milijardas“ skirtas aptarnauti „auksinį milijoną“ - „pinigų šeimininkus“. „Purvinas milijardas“ atsidurs įkalintas miestų aglomeracijose („naujo stebuklingo pasaulio“ epochos konclageriuose), o „auksinis milijonas“ mėgausis „biologine įvairove“ Žemės draustiniuose. Efektyvesnės įvairovės apsaugos tikslu draustiniai ir saugomos teritorijos jau perduodamos valdyti privačiam kapitalui. Planuojama, kad laikui bėgant „auksinis milijonas“ privatizuos visą Žemę.


P.S.: studijų metu Vilniaus valstybiniame universitete (1969-1974) aš dalyvavau UNESCO programoje „Žmogus ir biosfera“ (vadovas habit.dr. Ričardas Volskis). Esu šios programos remtų 2 monografijų ir 5 straipsnių bendraautorius.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą