2019-01-07

Prof.Stanislovo Tomo pergalė prieš „Fake news“ 15 min. Perkama žurnalistika. 1 dalis


Prof. Stanislovas Tomas savo Facebook sausio 6 dieną parašė: „Laimėjau bylą prieš 15min šmeižikus: jie įpareigoti paskelbti, kad aš buvau Andoros advokatas, kai pradėjau pensininkų bylą, ir kad esu Paryžiaus Sorbonos universiteto teisės mokslų daktaras.“


Stanislovas Tomas savo video pasakoja šią tipingą Lietuvos žiniasklaidai šmeižto istoriją, tokią aktualią šiandien, kai užsienio kapitalo ir vietos oligarchų nupirktų MIP cholopai, tris dešimtmečius kūrę paralelinio pasaulio vaizdą, nuodiję Lietuvos piliečių smegenis, pagaliau pamatė, kad jų šeimininkų užsakymų skleidžiami sąmonės nuodai mūsų nebeveikia, kad žmonės pamatė, kokių smirdančiu mėšlu jie buvo tiek metų nuolatos maitinami.Dabar šitie nevalyvi „fake news“ gamintojai ėmė ieškoti priežasties, iš kur pas visuomenę atsirado imunitetas jų nuodams, jų kiekvieną dieną be paliovos skleidžiamam melui. Šitie siaurapročiai daugiau nieko nesugeba sugalvoti originalaus, kaip kartoti JAV demokratų pasakas apie iš kiekvienos kertės kyšančią „Kremliaus ranką“, nors ta „Kremliaus ranka“ yra tų pačių globalistinių jėgų sukonstruota, visų pirma, rusų tautai smaugti, rusų tautai naikinti, čiulpti Rusijos žemės turtus ir juos gabenti iš šios antrą šimtmetį chazarų naikinamos valstybės. Bet apie šią globalistų paranoją, kaip aš ją įsivaizduoju, aš aprašysiu žemiau.

Perkama žurnalistika atsirado daug anksčiau, negu endeminė „fake news“, apšmeižusi prof. Stanislovą Tomą. Tai globalus reiškinys, į Lietuvą atėjęs po Michailo Gorbačiovo „glasnost“, po Sąjūdžio, po nepriklausomybės Lietuvoje paskelbimo. Jis atėjo karu su Rotšildų-Sorošo „laisvosios rinkos“ ir „atviros visuomenės“ ideologija, atvira tik apiplėšimui šių globalistinių sektantų, dažniausiai apmokytų JAV. Jis atėjo kartu su Vašingtono konsensusu, įpareigojančiu atidaryti valstybės sienas kapitalo išvežimui, su užsienio bankais, su užsienio „investicijomis“, kurios skirtos apiplėšti mūsų tautą, ją išvalstybinti, atpratinti nuo benrojo gėrio, mus atomizuoti. Būtent perkama žurnalistika lėmė įdiegimą siaubingo „Matuko įstatymo“, kuris, jeigu mes su šaknimis ir šakalienėmis jo neišrausime, galutinai pražudys mūsų tautą. Būtent perkama žurnalistika ilgai padėjo slėpti nuo Lietuvos visuomenės šalies valdžios gėdingai slepiamus, o 2018 metų pabaigoje gėdingai pasirašytus Junginių Tautų Organizacijos Globalų migracijos ir pabėgėlių paktus. Tik dar laisva išlikusios negausios žurnalistikos dėka ši globalistų klasta ir apgaulė iškilo į dienos šviesą pirma JAV, Vokietijoje, o tada ir Lietuvoje.

Perkama žurnalistika – mirtinas mūsų tautai užkratas, kiekvieną dieną vis labiau naikinantis paskutines Tautos organizmo ląsteles.

Stanislovo Tomo pergalė prieš Fake news 15 min., mano nuomone, svarbi tuo, kad ji tiesiog privalo suteikti stimulą mūsų visuomenės imuninei reakcijai prieš totalitaristinį neoliberalizmo blogį, kuris, padedamas perkamos žurnalistikos, JAV prezidento taikliai pavadintos „Fake news“, užgožė ES vakarų valstybes, o dabar aktyviai ir agresyviai baigia užvaldyti postsovietinę ES dalį.

15 min „Fake news“ neoliberalizmo kariaunos buvo mesta prieš prof.Stanislovą Tomą todėl, kad jis apsiėmė ginti Lietuvos pensininkų interesus ES teisinėse institucijose. Juk prieš šiuos nelaimingus žmones Grybauskaitės chunta vykdo tikrą genocidą, moka tris kartus mažesnes pensijas, negu yra apskaičiavę Briuselio biurokratai, pagal BVP tenkančio vienam Lietuvos žmogui rodiklį.

Tokia ramybė, tokios tylios, valdžios nupirktus vadukus turinčios pensininkų organizacijos, prieš valdžią pilvu šliaužiojančios profsąjungos, ir staiga - Stanislovas Tomas, vienintelis stojęs ginti Lietuvos vargdienius. Štai tuomet ir buvo paleisti piktai lojantys oligarchinės valdžios skalikai – jos nupirkti žurnalistai...Komentarų nėra:

Rašyti komentarą