2019-01-30

Skvernelis, Nausėda ir Šimonytė remia pensininkų diskriminaciją, todėl netinka būti Lietuvos prezidentais


Visi šie asmenys yra liberalmarksistai, Europos valstybių ir tautų naikinimo politikos šalininkai. Nei vienas iš jų nepasisako prieš musulmonų ir afrikiečių vežimą į Lietuva, nei vienas iš jų nepasisako prieš lietuvių pensininkų diskriminaciją „pabėgėlių“ atžvilgiu. Dar daugiau, Saulius Skvernelis asmeniškai yra atsakingas, kad pabėgėliams mokamos išmokos yra 2-5 kartus didesnės už Lietuvoje mokamas senatvės pensijas.

Nesenai rašiau, kad pensininkai Lietuvoje gyvena blogiau už šunis ir 1941 metų karo belaisvius. Europos Komisijos skaičiavimais, minimali senatvės pensija negali būti mažesnė už 600 eurų. Saulius Skvernelis yra nusikaltėlis, nes jo vyriausybė nevykdo tarptautinių įsipareigojimų prisiimtų pasirašant Lietuvai „Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją“, kurios 3 straipsnis sako: „Niekas negali būti kankinamas, su niekuo neturi būti žiauriai, nežmoniškai ar žeminant jo orumą elgiamasi, ar jis baudžiamas.“


Vakar „Respublikoje“ buvo paskelbti naujausi duomenys, apie tai, kokios diskriminacinės sąlygos yra sukurtos taip vadinamiems „pabėgėliams“. Jų atžvilgiu yra diskriminuojami ne tik Lietuvos pensininkai, bet ir vaikai, jaunimas, dirbantieji. Visiškai nenormalu, kad taip vadinamiems „pabėgėliams“ mokslas aukštosiose mokyklose yra nemokamas, o Lietuvos jaunimui nemokamas aukštasis mokslas tampa nepasiekiamas.Pabėgėliai“ - ekonomikai žalingi


Vokietijos Bundestago AfD frakcijos pirmininkė Alice Weidel teigia, kad „pabėgėliai“ yra žalingi Vokietijos ekonomikai, nors prieš kelis metus visuomenei buvo meluojama, kad jie padarys šalyje „ekonominį stebuklą.“ Už šiuos menką išsilavinimą turinčius žmones apmoka mokesčių mokėtojai.

Weidel pasakė: „masinė imigracija nekvalifikuotų darbuotojų vyksta sąskaita mažai uždirbančių vokiečių darbuotojų, kurie turi konkuruoti su atvykėliais darbo rinkoje, yra išstumiami pigių konkurentų. Imigracija neišsprendžia darbo rinkos problemų, ji sukuria naujas rizikas ir apkrovimą mokesčių mokėtojų solidarumo sistemai. Nekontroliuojama imigracija nėra sociali“.

BA-Statistik paneigė pasaką apie „specialistus“, kurie neva atvyksta į šalį dėl nekontroliuojamos prieglobsčio politikos. Galų gale, 86% samdomų darbuotojų iš pagrindinių šalių, kurių piliečiams suteikiamas prieglobstis, dirbs tik nekvalifikuotą pagalbinį darbą. Pažymima, dauguma šių šalių pabėgėlių visai nedirba.


Vokietijos valdančioji koalicija žadėjo, kad prieglobsčio prašytojai bus „stebuklingi darbuotojai“. Tie nedaugelis, kurie iš tiesų surado darbą su nedideliu uždarbiu, moka mažus mokesčius ir neprisidės prie solidarios visuomenės, negu jie patys naudojasi. Tokiu būdu, nekontroliuojama pastarųjų metų imigracija yra nuostolingas biznis, teigia Weidel. Ekonomika tenka vis didesnė ir didesnė našta, kuri silpnina įmones ir galiausiai jas sugriauna. Tuomet samdomi darbuotojai praras savo darbą ir naudosis socialinės paramos sistema Hartz IV.

Vokiečiai paskaičiavo, kad dėl „pabėgėlių“ vokiečių pensijos yra sumažėjusios 15 procentų.

Višegrado šalys atsisakė priimti „pabėgėlius“, jos rūpinasi savo šalių piliečių saugumu ir gerove.

Ar mums reikalingas prezidentas, kuris diskriminuoja Lietuvos piliečius, į Lietuvą veža veltėdžius?

Nuorodos:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą