2017-04-30

Šamašas neleidžia gojams statyti paminklą Vyčiui (video)


Apie Vilniaus miesto mero Remigijaus Šimašiaus kovą su Vytimi esu jau rašęs straipsnyje „Kodėl Šimašius kovoja su Vytimi?“

Aš matau vienintelį tokio aršaus pasipriešinimo Lietuvos simboliui paaiškinimą: Lietuva yra inkorporuota į Europos Sąjungos chazarų kaganatą, kuriame mes paversti baudžiauninkais. Nei lietuviai, nei Lietuva, nei mūsų Vytis Chazarų gaganate nereikalingi. Mūsų patriotizmą globalistai panaudojo griaunat TSRS. Dabar jo nebereikia. Lietuvos jiems nereikia. Lietuvoje jau viešpatauja sorošai ir jų chalujai šamašai. Laikas pabusti ir keltis!

2017-04-29

Europos naikinimo kronika 9. Norvegija: „pabėgėlių“ integracija žlugo. Prof. V.Radžvilas siūlo gelbėtis kartu su Višegrado šalimis. Vengrija pabaigė statyti antrą antimigracinę užtvarąNorvegija: „pabėgėlių“ integracija žlugo.

Lietuvos naikintojus, „pabėgėlių“ vežėjus, yra apėmusi idėja fiks, kad šituos „nekviestus svetelius“ reikia kuo skubiau įdarbinti, taip, neva, jie „greičiau integruosis“, nors kodėl jie turėtų integruotis, o ne grįžti pas save į namus, kaip numato Ženevos pabėgėlių konvencija?

Tokia kvaila idėja dėl „pabėgėlių“ įdarbinimo ne nauja. Ją puoselėjo jau daug anksčiai už mūsiškius „integrastus“ Norvegijos naikintojai.

Kaip rašo Pi-news, „jie stengėsi „pabėgėlius“ kaip galima greičiau įtaisyti dirbti, šią politiką paskelbė kaip mantrą. Tai turėjo būti geriausia integracija. Tai padaryti buvo nepaprasta, vietoj aukštos kvalifikacijos ir tiek pat motyvuotų „specialistų“, kurie Vokietijos ekonomikai turėjo užtikrinti laimingą ateitį, į Vokietiją ir į Europą atėjo neraštingi, neišsilavinę ir nemotyvuoti žmonės. Integracijos per darbą – tai kvaila tezė, kurią paneigė Norvegijoje atlikti tyrimai“.

Oslo universiteto „Ragnar Frisch Centre for Economic Research“ pažymėjo, kad „šių „pabėgėlių“ integracija į darbo rinką po penkių - dešimties metų įgyja priešingą kryptį. Užimtumas vietinių gyventojų ir imigrantų išsiskiria. Migrantai pradeda gyventi vien iš socialinių išmokų.“

Pi-news rašo, kad apie šio fenomeno priežastis „politkorektiški norvegai sąmoningai nutyli“.

Mano nuomone, šio fenomeno priežastis labai paprastas: tai ne pabėgėliai, o socialiniai parazitai, kuriuos globalistai veža ne gelbėdami juos nuo karo, bet tam, kad sunaikinti Europos tautas. Šie pPabėgėliai“ vyksta į Europą parazituoti europiečius, o ne dirbti. Apie tai kalba daugybė faktų, kuriuos esu išdėstęs anksčiau.

„Mus stebina šie rezultatai. Iš tikrųjų mes laukėme, kad žirklės tarp užimtumo vietinių Norvegijos gyventojų ir migrantų bėgant metams bus vis mažesnės, bet viskas atvirkščiai“, - pasakė Knutas Røed, vienas iš Oslo universiteto tyrinėtojų.

Norvegijos integracijos ministras Per Sandberg pažymėjo: „Net jei migrantams mes siūlome vis daugiau darbo vietų, mes negalime priversti juos įsijungti į darbo rinką. Tai priklauso nuo noro integruotis, būti kažkuo Norvegijoje“.

Likraštis „Verdens Gang“ apie šį tyrimą „su siaubu“ parašė: „blogos naujienos visuotinės gerovės Norvegijos valstybei“.

Jau praeitais metais Norvegijos policijos saugumo tarnyba (PST) perspėjo: „Musulmonų migrantai nepasiduoda integracijai ir tai gali sukelti ženklias problemas“. Mari Benedicte Bjørnland, PST dirrektorė, pasakė interviu televizijai, kad didelis skaičius asmenų, prašančių prieglobsčio, gali sukelti gana rimtas pasekmes Norvegijai. „Tai, suprantama, vėl politkorektiškas eufemizmas nušviečiant katastrofišką padėtį Vakarų Europoje“, - rašoma Pi-news.Prof.V.Radžvilas siūlo gelbėtis kartu su Višegrado šalimis.

Dienraštyje Respublika skelbiamos prof. Vytauto Radžvilo mintys apie Lietuvos ateities problemą.

Mokslininkas mano, kad „Lietuvai yra priimtina vienintelė alternatyvi galimybė - ją siūlo Vidurio Europos šalys. Tai nėra scenarijus ta prasme, kad negali būti nė kalbos apie skirtingų greičių Europos Sąjungą ar žaibišką voliuntaristinį vadinamosios federacijos įkūrimą.“ Jo nuomone, „Vidurio Europos šalių siūlomas variantas kviečia ieškoti visiškai naujo ES performatavimo idėjinio taško. Kitaip tariant, turi būti atsisakyta antikrikščioniškos, tautas ir valstybes siekiančios asimiliuoti liberalmarksistinės ideologijos. Šis kelias ne iš karto virstų apčiuopiamu projektu, tačiau jis galėtų greitai pasiūlyti gana praktiškų politinių sprendimų. Atsisakius minėtų ideologinių nuostatų, būtų laiko galvoti apie galimą politinės sąjungos modelį ir vykdyti politiką, leidžiančią spręsti tai, ką vadinčiau gyvybiniais prioritetiniais uždaviniais. Pavyzdžiui, multikultūralistinės ideologijos atsisakymas leistų įgyvendinti iki šiol dėl ideologinių, o ne techninių priežasčių neįgyvendintą dalyką - ES sienų kontrolę. Tai, kad šitokie dalykai yra realūs, rodo Vengrijos pavyzdys: šalis valingu veiksmu pasiekė to, kad joje pabėgėlių antplūdžio nėra.“

Vytauto Radžvilo nuomone, „tokius pokyčius įgyvendinti reikia intelektualiniu lygiu, t.y. pradėti ryžtingą kovą su minėta demagogija. Migrantų atveju akivaizdžiai žaidžiama vadinamojo izoliacionizmo ir uždarumo korta. Sąmoningai yra painiojami skirtingi dalykai. Jokia šalis negali būti uždara, ir tam tikra gyventojų migracija yra savaime suprantama. Tačiau visai kas kita yra tokio tipo migracija, kurios liudininkais tapome pastaraisiais metais. Migracija, kuri faktiškai yra tautų kraustymasis, negrįžtamai pakeičia ištisų šalių demografinį ir kultūrinį veidą. Juk šitokią demografinio ir kultūrinio šalių keitimo politiką vykdė ir Sovietų Sąjunga. Manyčiau, kad ypač šalys, turinčios sovietinio eksperimento patirties, turėtų vieningai ir darniai tai pasakyti dabartinei ES vadovybei, bet kol kas apie šiuos dalykus atvirai kalba tik Vengrija.“

Vytatautas Radžvilas atkreipia dėmesį į Vakarų ideologinių klišių mechaninį kartojimą Lietuvoje.

Jis sako: „...iš Vakarų perimtos ideologinės klišės apie autoritarinio nacionalizmo ir populizmo grėsmes, falsifikuojami net paprasčiausi empiriniai faktai. Pavyzdžiui, ką reiškia terminas radikali dešinė, taikomas Gerto Vilderso (Geert Wilders) laisvės partijai Nyderlanduose, partijai „Alternatyva Vokietijai“ ar Marin Le Pen (Marine Le Pen) vadovaujamam Nacionaliniam frontui Prancūzijoje? Susipažinus su šių partijų programomis, akivaizdu, kad tai yra paprasčiausios tautinės partijos, įžvelgiančios tokias grėsmes, kokias mūsų visuomenė matė sovietmečio pabaigoje. Grėsmės, kad jų šalys praras kultūrinį tapatumą, o galiausiai žlugs ir politiškai, yra realios.

Niekas Lietuvoje net nemėgina apmąstyti fakto, kad tuose pačiuose Nyderlanduose arba Austrijoje atsirado imigrantų politinės partijos, keliančios iki šiol neregėtus reikalavimus. Jos teigia, kad neprivalo integruotis naujose gyvenamose šalyse. Taigi, aiškiai pasakoma, kad imigrantai neprivalo mokytis kalbos, perimti kultūros ir jiems turi būti suteikta teisė laikytis savo gyvenimo būdo ir papročių, kiek tai viešumoje neprieštarauja šalies įstatymams. Žvelgiant politiškai, tai reiškia viena: šios partijos jau atvirai sako, kad tos šalys yra nebe šimtmečiais jose gyvenančių tautų nuosavybė. Nuolaida viešumoje nerodyti kai kurių savitumų su sąlyga įsivesti savą tvarką imigrantų bendruomenėse reiškia, kad kol dar netapo dauguma, jie sutinka išoriškai laikytis gyvenamų valstybių taisyklių. Faktiškai šis tariamas geranoriškumas yra laikina neapibrėžta nuolaida, kuri nustos galioti, kai šios bendrijos virs gyventojų dauguma. Visa tai rodo, kad yra pereita į visiškai naują politinės organizacijos lygmenį.


Būtent aptariamo pobūdžio situacija sukūrė tai, ką šiandien regime pas kaimynus latvius: nors nuo Latvijos nepriklausomybės atkūrimo praėjo beveik trys dešimtmečiai, vis dar regime egzistuojančią įtampą tarp jos latvių ir rusų bendruomenių. Šios įtampos šaltinis yra potekstėje slypintis klausimas - kieno šalis.“Vengrija pabaigė statyti antrą antimigracinę užtvarą.

Praėjusį penktadienį Vengrijos vyriausybė agentūrai AFP pranešė, kad antroji pasienio su Serbija tvora, dar vadinama „išmaniąja“ — baigta. Ji apsaugos Vengriją ir visą Šengeno zoną nuo nelegalių migrantų.

2015 metais per Vengrijos teritoriją toliau į Vakarų Europą perėjo 400000 nelegalų. Vengrų vyriausybės teigimu, ši tvora kainuos kelis kartus pigiau, negu nelegalių migrantų išlaikymas ir jų daroma žala valstybei.

Vengrijos premjero Viktoro Žodžiais šaliai didžiausią grėsmę kelia finansinio spekulianto Džordžo Sorošo fondai ir įstaigos, kurios ir skatina nelegalią migraciją į Europą. Viktoras Orbanas Šorošą pavadino „laudies priešu“.

Ankstesnės kronikos:

Ar Lietuvos konstitucija garantuoja piliečiui teisę būti protingam ir neigti beprotybes?


Gyvame pasaulyje, žinduolių pasaulyje, homoseksualizmas neegzistuoja, tai išimtinai Homo sapiens psichikos anomalija. Globalistų nupirktą Pasaulio sveikatos organizacija šią ligą išvedė iš ligų sąrašo. Na, jiems tai ne liga, tebūnie, tiesiog su žmogaus biologija neturinti nieko bendro psichikos anomalija. Bet juk neužtenka pasakyti kad „žemė plokščia“, kad psichiškai sveikas ir fiziką bent kiek išmanantis žmogus tuo patikėtų? Taip ir su homoseksualizmu.

Man, visą gyvenimą dirbusiam mokslinį darbą biomedicinos srityje, tai kuo aiškiausia liga, be jokių abejonių. Homoseksualizmas veveda į reprodukciją, jie neturi palikuonių, tai biologinė aklavietė.

Kad aš pakeisčiau savo nuomonę reikia visai nedaug: įrodyti visa tai molekuliniame lygyje, pateikti man struktūras genų, o jų turi būti tikrai daug, kurie atsakingi už homoseksualizmą, kaip naują lytį, pateikti šių genų reguliacijos mechanizmą, bent hipotezę, kaip jie pas homoseksualistus aktyvuojami. Bet juk tokių duomenų nėra, reiškia ir nėra jokios normos. Anomalija, liga, kas patogiau, yra, o normos nėra.

Lietuvos Konstitucija, kol kas, nedraudžia neigti absurdo, šarlatanizmo, antimokslinių paistalų, nuo kokio aukščio tribūnų jie neskambėtų, šamanizmo, juodosios magijos, kitų raguoto ir su kanopomis prasimanymų.

Aš reiškiu savo solidarumą su nepagrįstai apkaltinta tikybos mokytoja Loreta Raudyte iš Telšių Žemaitės gimnazijos.  Žmogus pasakė Tiesą, už ką jį persekioja?

Ar Lietuvos konstitucija garantuoja piliečiui teisę būti protingam ir neigti beprotybes?


Mano straipsnis šia tema:

http://lebionka.blogspot.lt/2017/04/genderine-21-amziaus-inkvizicija.html

Kitų autorių straipsniai šia tema:

https://www.facebook.com/blogeris.zeppelinus/posts/1357552507666569

http://ldiena.lt/straipsnis/5115/ujama-telsiu-zemaites-gimnazijos-tikybos-mokytoja
Lietuva – benamių kačių ir bukų politikų šalis


Prieš kelias dienas Feisbuke ir MIP kilo didelis triukšmas, kai viena moteris, neva, nuodijo benames kates su antifrizu ir apie tai papasakojo šiame socialiniame tinkle. Gyvūnų globos aktyvistai reiškė susirūpinimą dėl „žiauraus elgesio su gyvūnais“, reikalavo griežtai bausti.

Aš gi noriu nušviesti šią problemą kitu rakursu. O kaip tie benamių katinų globėjai elgiasi su paukščiais ir kitais gyvūnai, kuriuos naikina šios katės? Ar jų pačių nereikia bausti už nusikaltimą žmonėms dėl laukinių kačių platinamų ligų, kačių daromos žalos supančiai gamtai?

Reikia pripažinti, kad mes esame laukinių žmonių kraštas, kuriame buki politikai klauso dar bukesnių už juos „gyvūnų mylėtojų“, ir pagal šių tamsių žmonių užgaidas sukuria laukinius įstatymus, gyvūnų priežiūros taisykles.

Savo rašinėlį skiriu katėms – „pavojingiausiam, daugiausiai žalos aplinkai padarančiam gyvūnui pasaulyje“, kuris Lietuvoje iškeltas į „neliečiamųjų“ kastą.Aksioma priimta civilizuotose valstybėse: naminiai gyvūnai turi gyventi namuose

Laukinės katės JAV yra pagaunamos, vežamas į prieglaudą ir joms ieškomas šeimininkas, jei tokio nesurandama, katės yra humaniškai užmigdomas. Tokia tvarka yra civilizuotose šalyse. Už laukinių kačių šėrimą Prancūzijoje skiriama 300 eurų bauda. Laukiniame Vilniuje laukines kates šeria savivaldybė! Šioje laukinių liberalų valdommoje sostinėje laukinės katės, neva, gaudomos, kastruojamos, skiepijamos, apvalomos nuo parazitų ir vėl išleidžiamos „bomžauti“. Šita betvarkė Vilniuje pavadinta „bešeimininkių kačių kastravimo programos“. Geriau būtų ją pavadinti „mokesčių mokėtojų pinigų plovimo programa“. Tai baisus idiotizmas! Tai labai brangiai kainuojantis idiotizmas! (žiūr. priedą)
Laukinės katės JAV sunaikina per metus 4 milijardus paukščių

Solidžiausiame mokslo žurnale Nature buvo paskelbti JAV zoologų tyrimų rezultatai. Tyrimai parodė, kad laukinės katės JAV per metus sunaikina 4 milijardus paukščių ir apie 20 milijardų smulkių žinduolių, todėl šis gyvūnas mokslininkų yra skaitomos vienu iš pagrindinių pavojų visų ekologinių planetos sistemų gerovei.Grupė ekologų vadovaujamų Scott Loss iš Smitsono instituto Vašingtone vertino, kokią žalą kitoms gyvūnų ir paukščių rūšims gali atnešti benamiai katinai JAV, kurių skaičius 21 amžiuje pasiekė 60 milijonų ir toliau auga.

Mokslininkai paskaičiavo, kad vienas katinas per metus vidutiniškai suėda 36 paukščius ir 200 smulkių žinduolių. Visos JAV katės mokslininkų skaičiavimais sunaikina nuo 2,3 iki 4 milijardų paukščių ir iki 20 milijardų žinduolių. Straipsnio autoriai pažymi, gigantiški katinų padaromi nuostoliai kalba apie beglobių kačių populiacijos kontrolės būtinybę. Situaciją mokslininkų nuomone sunkina tai, kad kol kas nėra duomenų apie kiekį reptilijų ir amfibijų kurias suėda katės.

Katės yra pagrindinė priežastis, kodėl giedančius paukščius nepavyksta privilioti į miestų parkus ir priemiesčių vaismedžių sodus.

Katės-ekologinė katastrofa. Tokią mintį išsako Smitsono migruojančių paukščių centro vadovas Peter P. Marra ir rašytojas Chris Santella savo knygoje „Kačių karai“ (Cat Wars), pasirodžiusioje 2016 metų pabaigoje. 

Autoriai vadina kates „pūkuotais žudikais“, nes jos atneša „pritrenkiančią“ ir nuolatos didėjančią žalą aplinkai. „Katinai kiekvieną dieną nužudo dešimtis milijardų paukščių giesmininkų, smulkių žinduolių, reptilijų ir kai kurias gyvūnų rūšis skatina išmirti.“ JAV yra daugiausiai naminių kačių pasaulyje – apie 86 milijonų. Čia nuo kačių dantų žūva daugiau paukščių, negu nuo vėjo turbinų, susidūrimų su automobiliais, dangoraižiais ir namais, pesticidų, nuodų ir kitų priežasčių, jas paėmus kartu.

Šiose smulkių gyvūnų ir paukščių žudynėse dalyvauja katinai ir katės, kaip naminės katės, taip ir beglobės: maždaug trečdalis žalos tenka pirmosioms ir du trečdaliai – antrosioms. Dideliu ekologiniu kačių pavojumi yra tai, kad jos medžioja ne tik kada jos alkanos, bet ir tada, kada nenori ėsti.

Katės yra kaltinamos 63 gyvūnų rūšių sunaikinimu.

Gamtosauginė“ paranoja įgyja vis sunkesnes formas

Maskvos gyvūnų globos aktyvistai priešinasi žiurkių naikinimui. Jie sako, kad tai nehumaniška. O kaip su tarakonai, utėlėmis, blusomis, skruzdėlėmis butuose? Jas nuodyti irgi nehumaniška, šie gyvūnai irgi kankinasi nuo nuodų. O skersti kiaules, mažus veršiukus, ar humaniška? Žiūrėti į jų ašaromis pasruvusias akis?

Naminiai gyvūnai privalo gyventi namuose, tada niekam nekils net mintis jų nuodyti antifryzais ar kuo kitu, vyti lauk iš rūsių, laiptinių, niekam nereikės uostyti jų išmatų smarvės, dengti dangčiais vaikams, o ne kačių ekskrementams, skirtų smėliadėžių, vaikyti nuo automobilių. Tada miesto parkuose girdėsime paukščių giesmininkų čiulbėjimą, o ne varnų kranksėjimą.

Politikai turi klausyti mokslininkų nuomonės ir rekomendacijų, o ne kurti korupcines schemas pinigų plovimui prisidengiant gyvūnų globa.


Priedas:

Zoologinio idiotizmo ir mokesčių mokėtojų pinigų vogimo pavyzdys: „GYVŪNŲ LAIKYMO vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje TAISYKLĖS“

https://www.vilnius.lt/vaktai/default.aspx?Id=3&DocId=30229417
IV SKYRIUS
bešeimininkių kačių kastravimo programos

23. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus vedėjas įsakymu derina bešeimininkių kačių kastravimo programas, naikina suderintas programas ir bešeimininkių kačių šėrimo vietas.
2016 m. liepos 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1702 redakcija

24. Bešeimininkių kačių kastravimo programas gali vykdyti bet kuris asmuo, jei jis laikosi visų šiame Taisyklių skyriuje ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Gyvūnų globėjai teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimu (įsakymu) įtraukti į Gyvūnų globėjų sąrašą, suderintas bešeimininkių kačių kastravimo programas gali vykdyti visoje Savivaldybės teritorijoje.
2016 m. gruodžio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2696 redakcija

25. Bešeimininkių kačių kastravimo programos vykdomos tokiais etapais:
25.1. bešeimininkių kačių kastravimo programos parengimas ir derinimas;
25.2. bešeimininkių kačių šėrimas, kad būtų pasirengta jų gaudymui;
25.3. bešeimininkių kačių sugavimas;
25.4. bešeimininkių kačių skiepijimas nuo pasiutligės, dehelmintizacija, blusų ir kitų parazitų išnaikinimas;
25.5. bešeimininkių kačių kastravimas;
25.6. bešeimininkių kačių paleidimas toje teritorijoje, kurioje jos buvo sugautos, ir tolesnė jų priežiūra.
26. Asmuo, norintis mažinti bešeimininkių kačių populiaciją, Savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui arba naudodamasis Savivaldybės elektroninių paslaugų teikimo sistema pateikia prašymą, kuriame nurodo siūlomą bešeimininkių kačių kastravimo programos vykdymo vietą. Bešeimininkių kačių kastravimo programos vykdymo vietą nekilnojamojo turto registre užregistruotame žemės sklype asmuo privalo suderinti su žemės sklypo savininku (bendraturčiais) ar teisėtu valdytoju ir pateikti tokį suderinimą patvirtinantį dokumentą.


27. Įvertinęs asmens prašyme nurodytą siūlomą bešeimininkių kačių kastravimo programos vykdymo vietą, konkrečios teritorijos ypatumus ir kitas aplinkybes, Saugaus miesto departamento Administracinės veikos skyrius parengia bešeimininkių kačių kastravimo programą.
28. Bešeimininkių kačių kastravimo programoje nurodomi programos vykdytojai ir bendravykdytojai, jų duomenys kontaktams, bešeimininkių kačių šėrimo vieta, laikas ir kita informacija, susijusi su tinkamu programos įgyvendinimu. Prie programos pridedama schema, kurioje aiškiai nurodoma bešeimininkių kačių šėrimo vieta. Jei bešeimininkių kačių šėrimo vietoje bus įrengiama būda (slėptuvė), kurioje bešeimininkės katės galės pasislėpti nuo nepalankių oro sąlygų, prie programos pridedamas būdos (slėptuvės) projektas. Kačių šėrimo vietoje programos rengėjas (vykdytojas) gali pastatyti ne didesnę kaip vieno metro aukščio būdą (slėptuvę), kuri pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą nelaikoma statiniu (iš jų – nesudėtingu). Būda (slėptuvė) turi būti tvarkinga, švari, saugi, padaryta iš tvirtų medžiagų, nuolat prižiūrima ir nekelti pavojaus kitų asmenų sveikatai ar turtui.
2016 m. gruodžio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2696 redakcija

29. Kačių šėrimo vieta turi būti ne arčiau kaip 10 metrų nuo gydymo ir švietimo įstaigų pastatų bei vaikų žaidimo aikštelių. Draudžiama parinkti kačių šėrimo vietą ant šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų su danga, vaikų žaidimo ir automobilių stovėjimo aikštelėse, aikštėse, skveruose ir kitose panašiose žmonių susibūrimo vietose. Šerti bešeimininkes kates ir (ar) įrengti joms būdas (slėptuves) po daugiabučių namų balkonais galima, kai yra balkono, po kuriuo bus šeriamos katės ir (ar) pastatyta būda (slėptuvė), bei šalia jo esančių butų savininkų rašytiniai sutikimai.
30. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyrius ne vėliau kaip kitą darbo dieną praneša asmeniui apie suderintą programą, nurodydamas, kur ir kada jis gali atsiimti suderintos programos kopiją.
2016 m. liepos 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1702 redakcija

31. Programos rengėjas (vykdytojas) privalo laikytis suderintos programos reikalavimų, o bešeimininkes kates galima šerti tik toje vietoje, kurią nustatė Saugaus miesto departamento direktorius, Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus vedėjas arba iki įsigaliojus Taisyklėms – seniūnijos. Administracinės veiklos skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas privalo pranešti Vilniaus benamių gyvūnų sanitarinei tarnybai apie vietas, kuriose galima šerti bešeimininkes kates. Bešeimininkės katės šeriamos turint tikslą jas sugauti ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su bešeimininkių kačių populiacijos mažinimu ir tolesne jų priežiūra.
2016 m. liepos 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1702 redakcija
2016 m. gruodžio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2696 redakcija

32. Asmuo, šeriantis bešeimininkes kates, pasibaigus šėrimui (praėjus vienai valandai nuo maisto padėjimo), turi sutvarkyti šėrimo vietą (surinkti maisto likučius, šiukšles, indus ir kt.) ir nuolat ją prižiūrėti, valyti, tvarkyti. Jeigu bešeimininkių kačių kastravimo programos vykdymo vietoje yra pastatyta būda (slėptuvė), prie jos gali būti pritvirtinta tvarkinga ir švari gertuvė su vandeniu.
2016 m. gruodžio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2696 redakcija

33. Gaudant bešeimininkes kates, draudžiamas netinkamas elgesys su gyvūnais, turi būti užtikrinta, kad katė patirs kiek įmanoma mažesnį stresą ir nebus padaryta žalos jos sveikatai.
34. Bešeimininkės katės turi būti skiepijamos, kastruojamos, atliekama jų dehelmintizacija, naikinamos blusos ir kiti parazitai pagal nustatytas metodikas siekiant išvengti žalos gyvūnui. Bešeimininkes kates gali kastruoti tik licenciją turintis veterinarijos gydytojas. Paskiepyta ir kastruota katė prieš paleidimą pažymima nukerpant ne daugiau kaip vieną trečdalį vienos ausies kaušelio arba kitu išoriniu žymeniu, kaip nurodyta suderintoje bešeimininkių kačių kastravimo programoje, ir laikantis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų. Asmenys, atliekantys bešeimininkių kačių populiacijos mažinimą, privalo užtikrinti, kad katės būtų paskiepytos, kastruotos, atlikta jų dehelmintizacija, išnaikintos blusos ir kiti parazitai ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo bešeimininkių kačių kastravimo programos suderinimo dienos.


2016 m. gruodžio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2696 redakcija

35. Paskiepytas ir kastruotas kates asmenys paleidžia toje pačioje vietoje, kurioje jos buvo sugautos. Kastruotas ir paleistas kates toliau šeria asmenys, kurie tai darė iki kačių kastravimo, arba kiti asmenys, laikydamiesi Taisyklių reikalavimų. Asmenys, mažinantys bešeimininkių kačių populiaciją, privalo kaupti ir saugoti duomenis apie paskiepytas ir kastruotas kates. Šią informaciją jie privalo pateikti suinteresuotoms institucijoms pagal jų prašymus.
36. Asmenys negali gaudyti kastruotų ir pažymėtų bešeimininkių kačių, o jei tokias kates pagauna, privalo nedelsdami paleisti, išskyrus atvejus, kai katei randamas globėjas (laikytojas). Jei kastruota bešeimininkė katė elgiasi agresyviai arba jai akivaizdžiai reikalinga veterinarijos gydytojo pagalba, tokią katę šeriantis asmuo privalo nedelsdamas pasirūpinti, kad ją apžiūrėtų veterinarijos gydytojas.
2016 m. gruodžio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2696 redakcija

2017-04-28

Bundesvero ober leitenantas užsiregistravo siru pabėgėliu ir gavo Vokietijoje „prieglobstį“


Die Welt aprašo skandalingą atvejį, kai bundesvero ober leitenantas, 28 metų amžiaus vokietis, užsiregistravo pabėgėliu iš Sirijos.

2015 metais gruodžio mėnesį bundesvero karininkas atvyko į pabėgėlių priėmimo įstaigą Gesene.

Niekam čia net nebuvo įdomu, kad šis žmogus nemoka arabų kalbos. Pabėgėlio anketą jis užpildė prancūziškai. 2016 metų sausio mėnesį Bavarijoje jam suteikė prieglobstį. Šiam bundesvero kariui buvo suteiktas būstas, valstybės finansinė parama.

Jis buvo sulaikytas saugumo struktūrų, bet ne todėl, kad apgavo išprotėjusią Merkel valdžią, ji sulaikė po to, kai jis bandė nelegaliai įsigyti ginklą, manoma, ketindamas ruošti teroro aktą.
Genderinė 21 amžiaus inkvizicija


Vakar, per visas pagrindines Lietuvos MIP, įvyko tikybos mokytojos masinis linčas. Buvo prikalbėta visko. Aš noriu pakalbėti apie esmę.

Negaliu nepripažinti, kad įdomiais laikais gyvename, nors ir į viduramžius panašiais, kai už teisybę ant laužo degindavo.

Faktas: Nėra mokslui žinomos grupės gyvūnų ir žmogaus genų, kurios būtų atsakingos už  dešimtis ir šimtus genderių, kuriuos prigalvojo satanistinė bankinė planetos oligarchija tam, kad reguliuoti žmonių skaičių planetoje, naikinti tautas, žmoniją.

Tvirtinimai, kad yra dešimtys ir šimtai žinduolių lyčių yra labai didelis mano minėtų satanistų žmonėms į galvas kalamas antimokslinis idiotizmas.

Taip, gali būti genų pažeidos, genų reguliacijos sutrikimai, gali būti vyrai su silpnais vyriškumo požymiais, moterys su per daug išreikštais vyriškumo požymiais, bet savo klaidas gamta moka spręsti: šios gamtos klaidos neturi palikuonių. Gamta moka ištaisyti savo klaidas.

Gamtoje nėra nieko beprasmiško. Ląstelė tam nešvaisto energijos. Gyvybės prasmė glūdi jos reprodukcijoje, tai pagrindinė gyvybės užduotis. Genderizmas yra satanistų, valdančių pinigų spausdinimo stakles, būdas susidoroti su žmonija. Visų pirma tam turėtų priešintis šventikai. Bet šventikai tyli, kai trypiamos jų tikėjimo dogmos, į purvą trypiama krikščioniška moralė, šeima.


Mugabė esmę paaiškino labai paprastai

2015 metų pradžioje Zimbabvės prezidentas Robertas Mugabė pareiškė, kad jei jau JAV dabar leidžiamos vienalytės santuokos, jis pasirengęs sudaryti tokią sąjungą su prezidentu Baraku Obama, o jeigu iš to bus palikuonių, jis nedelsiant įteisins vienalytes santuokas Zimbabvėje.

Mugabė pasakė:„Jeigu prezidentas Obama palaiko vienalytes santuokas ir gina homoseksualistus, aš pasiruošęs, jeigu bus būtinybė, nuvykti į Vašingtoną, atsiklaupti ant kelio ir paprašyti jo rankos“.

„Tai Amerikos prezidentas, Obama, kurio tėvas buvo afrikietis, kalba, kad mūsų nerems, jeigu mes neremsim homoseksualistų. Mes klausiame jo: jus pagimdė homoseksualistai? Mums reikia pratęsti mūsų giminę, o tam reikalingi vyrai ir moterys, o ne seks-mažumų atstovai“, - pasakė Zimbabvės prezidentas.

Pernai JAV prezidentas Barakas Obama įteisino šioje šalyje satanistų bažnyčią!

Gėjų paradas Stoholme. Jam vadovauja lezbietė vyskupė, kuri kviečia nuimti nuo bažnyčių kryžius, kad neįžeisti migrantų musulmonų.
Rotenburgo kanibalas

A.Triller pasakoja apie Rotenburgo kanibalą: „Prieš kelis metus visą šalį sukrėtė dvasią stingdanti ir siaubą sukelianti „rottenburgo kanibalo“ istorija. Įvyko kažkas negirdėto: abiem susitarus vienas atiduoda save nužudyti ir suėsti kitam. Iš karto pažymėkim, abu buvo homoseksualistai (mylimi „vaikai“ mūsų demokratinių politikų). Po seksualinių žaidimų numatytai „paskersti“ aukai nupjaunamas lytinis organas. Žmogžudys ir „auka“ jį kepa ir bando kartu suvalgyti. Po ko kanibalas sudoroja savo „auką“ į mėsos porcijas. Visas šis procesas buvo filmuojamas video. Šis siaubingas atvejis yra nieko kito, kaip veidrodinis visuomenės būklės atspindys. Tai ir yra rezultatas taip vadinamos programos „Umerziehung“, kada viešpataujančios šalies moralinio-psichologinio kanibalizmo ideologijos pereina į savo baigiamą fazę, į fizinį kanibalizmą. Štai kur baisiausias istorijoje nusikaltimas prieš žmoniją.“ 


Ar išgirsime Lietuvos vyskupų komentarą? O gal ir jie eis į sadomitų paradą?

2017-04-27

Džordžas Sorošas sugriovė gyvenimus milijonams europiečių, - pasakė Vengrijos premjeras


Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas trečiadienį pasakė kalbą Europos parlamente. Savo kalboje jis tvirtino, kad Vengrija turi teisę gintis nuo migracijos ir nuo veiksmų Amerikos spekulianto Džordžo Sorošo.

„Aš žinau, kad Vengrijos galia, dydis ir svoris žymiai mažesni, negu finansinio spekulianto Džordžo Sorošo, kuris dabar atakuoja Vengriją“, - pasakė jis.

Orbano žodžiais, Sorošas griauna gyvenimus milijonams europiečių savo finasinėmis spekuliacijomis, jis yra atviras euro priešas.

„Negali būti jokių ypatingų privilegijų, ir niekas negali būti aukščiau už įstatymą – net antžmogis-Džordžas Sorošas“, - pasakė jis.

Per savo organizacijas Vengrijoje, pasislėpusias nuo visuomenės žvilgsnio, pareiškė Orbanas, „Džordžas Sorošas leidžia beribį pinigų kiekį nelegalios imigracijos palaikymui“.

„Siekdamas savo interesų jis moka eilei lobistinių organizacijų, veikiančių po pilietinės visuomenės iškaba. Jis palaiko reguliarius tinklus, su savo promouteriais, nuosavas MIP, šimtus žmonių, ir nuosavą universitetą“.

„Aš skaitau, kad Džordžo Sorošo neverta neįvertinti: jis yra galingas milijardierius su neįtikėtinu ryžtingumu, kuris, kai reikalas liečia jo interesus, negerbia nei dievo, nei žmogaus“, - pasakė jis.

Savo pasisakyme trečiadienį Europos parlamente, Orbanas pareiškė, kad pagrindinė vyriausybės pozicija kertasi su ketinimais Europos komisijos dėl imigracijos.

„Mūsų pozicija aiški: mes nenorime, ir aš negalvoju, kad tai atitinka Sąjungos steigimo sutarčiai, apgyvendinti migrantus mūsų šalyje priverstinai“, - pasakė jis. „Sprendimą apie tai, kaip mes gyvensime gali priimti tiktai Vengrijos piliečiai“.

Premjeras pažymėjo, kad „Džordžas Sorošas ir jo NVO nori pervežti į ES po milijoną migrantų per metus. Jis pats viešai paskelbė šią programą ir skiria finansinį kreditą tam. Jūs galite tai perskaityti patys“.

„Mes atsisakėme to“, - pasakė Orbanas. „Mes nenorime netekti nacionalinės teisės reguliuoti kainas būsto-komunalinėms paslaugoms, todėl kad mes bukštaujame, kad tai atves padidėjimą naštos žmonėms ir eilinį kartą sukels staigų kainų kilimą, nuo ko vengrų šeimos pakankamai nukentėjo.

Apie reguliavimą veiklos nevyriausybinių organizacijų (NVO), Orbanas pareiškė, kad vengrų siūlymas „seka Amerikos pavyzdžiu“. Jis pasakė, kad taip galima padaryti „finansiškai stiprių užsienio lobistų operacijas, norinčių veikti į demokratinį sprendimų priėmimo procesą, skaidrų visiems“. „Vengrų įstatymai paremti aiškumu ir skaidrumu“. „Mes nenorime nieko kito, kaip žinoti, iš kur NVO gauna pinigus ir kokie už jų stovi interesai“.

Orbanas pasakė, kad vengrai už „atvirą dialogą“ ir reikia atsisakyti bandymų pasislėpti už diplomatinės kalbos aptariant svarbius klausimus.  


Grenoblio miesto (Prancūzija) McDonalde sprogo bombaŠiandien dieną Grenoblio McDonaldo tualete sprogo bomba. Lankytojai evakuoti, apie aukas nepranešama.


Brolžūdiškame kare žuvusių ukrainiečių karių anusų sfinkterius juodieji transplantologai veža Vakarų Europos iškrypėliams


Pranešama, kad prancūzų policijai ir muitininkams Paryžiaus Orli (L’aéroport de Paris-Orly) oro uoste pavyko konfiskuoti didelę partiją donorų organų, neteisėtai išvežtų iš Ukrainos (1).

Kriogeniniame konteineryje, užmaskuotame kaip muzikinis sintezatorius KING KORG skystame helyje buvo 200 anuso sfinkterių ir 200 nosies kremzlių.

Teisėsaugos struktūroms įtarimą sukėlė tai, kad, pagal deklaraciją, krovinys turėjo keliauti iš Dnepropetrovsko karo klinikinės ligoninės į Saudo Arabiją per Gruziją ir Turkiją, bet vietoj to atsidūrė Prancūzijoje.

Nustatyta, kad dokumentai buvo padirbti, o firma gavėjas L’abean yra registruota Kaimanų salose.
Šio kontrabandinio krovinio vertė buvo 4.04 milijonų eurų.

Anuso sfinkteriai ypač paklausi prekė nupederastėjusioje Europoje. Žinia, žmogaus užpakalis nėra pritaikytas reprodukcijai, iš to ir tragiškos pasekmės iškrypėliams – išmatų nelaikymas.

Dabar Ukrainos kariai galės didžiuotis, kad ne veltui aukoja savo jaunas galvas beprasmiškame kare Donbase. Jų sfinkteriai atsidurs Europos iškrypėlių užpakaliuose ir šiems suteiks naujų aštrių pojūčių!

Yra žinoma, kad nelegali prekyba žmonių organais Ukrainoje yra žydų verslas (2, 3, 4). Nesenai Ukrainos didvyrė ir Akščiausios Rados deputatė Nadežda Savčenko yra minėjusi, kad Ukraina pateko į „žydų jungą“ (5).

Šaltiniai:
Valentinas Katasonovas: 80% rusų nori D.Medvedevo vyriausybės atstatydinimo (video)


Ekonomisto nuomone, Rusijos vyriausybė dirba užsienio interesams, pirmiausiai JAV. Ji žlugdo ekonomiką, išveda kapitalus į užsienį, nesiima jokių veiksmų prieš ofšorus. Merkel beprotiškos migracinės politikos vaisiai: Vokietija valstybių saugumo reitinge nukrito nuo 5 į 51 vietą


Ar saugu šiandien Vokietijoje, klausia vokiečių portalas Pi-news? Ar taip pat nesaugu buvo iki to, kai Vokietijos kanclerė atidarė duris begalinei migrantų armijai iš Azijos ir Afrikos? Du tarpusavyje susiję klausimai. Visiems Vokietijoje žinoma, kad migracija sukėlė nusikalstamumą. Apie tai kalba net chroniškai meluojanti vokiečių policijos statistika, paskelbta prieš kelias dienas (žiūr. Breitbart).

Dabar Merkel režimas gavo savo darbo vertinimą iš Pasaulio ekonomikos forumo (The World Economic Forum) Šveicarijoje, iš organizacijos, kurios neįmanoma įtarti „ksenofobija“.

Kiekvienais metais Pasaulio ekonomikos forumas sudarinėja reitingus įvairiomis temomis. Tenai yra tyrimai „Safety and Security“ (Saugumas ir apsauga). Dar prieš metus Vokietija šiame reitinge buvo penktoje vietoje, o dabar 51-oje. Ji atsidūrė tarp Mongolijos ir Gambijos. Didelis Merkel vyriausybės pasiekimas! Net Albanija ir Tadžikistanas tapo saugesnės už Vokietiją!

Dr. Margareta Drzeniek iš Pasaulio ekonomikos forumo atstovės žodžiais, nusikalstamumo didėjimas yra daugelio Vakarų Europos valstybių tendencija, nors Vokietijos smukimas yra didžiausias. Visos valstybės, kurios pateko į „Merkel svečių“ transportavimo per Merkel atidarytas ES sienas maršrutus, nukentėjo labiausiai.

Die Welt publikacija

Vokietija spindi“, rašoma Pi-news, ir kitose pozicijose: pavyzdžiui sanitarijos ir aplinkos apsaugos. Tai dar net svarbiau, negu žmonių saugumas.

Ką galvoja Lietuvos valdžia, vis vežanti į Lietuvą potencialius teroristus ir nusikaltėlius, tuos „socialinius parazitus“ iš Afrikos ir Azijos, neva, „pabėgėlius“? Nustatyti šitų žmonių tapatybės nesugeba net JAV specialiosios tarnybos. Kvaila ta mūsų valdžia, kuo tolyn tuo kvailesnė, o svarbiausia, kad pas juos patriotizmo nėra nė lašo. Visas jų patriotizmas yra parodomasis, grybauskinis-karbauskinis – apsivilkti tautinę sermėgą ir vaipytis, kaip beždžionei, prieš foto objektyvus. Tuo jiems Lietuva ir pasibaigia, toks tėra jų patriotizmas.

Nuorodos:2017-04-26

Europos komisija užsistojo už Sorošo universitetą Vengrijoje


Europos komisija (EK) pradėjo tyrimą prieš Vengrijos valdžią, kuri pagrasino uždaryti Centrinės Europos universitetą (CEU), įkurtą milijardieriaus Džordžo Sorošo.

Vengrijoje priimtos aukštojo mokslo įstatymas, kuris įsigalios spalio mėnesį, įpareigoja užsienio aukštąsias mokyklas vykdyti studijų procesą ir šalyse universitetų steigėjose.

CEU yra registruotas Niujorke, tačiau tenai nevykdo studijų proceso ir neturi ten kampuso. Šio universiteto absolventai gauna du diplomus – Vengrijos ir JAV. Tai suteikia jam nesąžiningą pranašumą prieš kitus Vengrijos universitetus.

EK gali kreiptis į Europos teismą dėl CEU uždarymo. ES įstatų 7 straipsnis leidžia pristabdyti į ją įeinančių valstybių teises, jeigu jos sistemingai pažeidžia jos vertybes, išvardintas dokumente. Tokį sprendimą turi palaikyti visos ES valstybės narės. Tai šiuo metu yra mažai tikėtina, rašoma BBC, nes Vengriją palaiko Lenkija, kurios antimigracinė politika taip pat sukelia EK nepasitenkinimą.

CEU buvo įkurtas 1991 metais. Jį finansiškai rėmė Džordžas Sorošas, kuris yra vienas iš Europos užtvindymo nelegaliais migrantais organizatorius ir rėmėjas. Tuo tarpu Vengrija deda milžiniškas pastangas sustabdyti nelegalią migraciją į šalį, įrengė pasienyje specialias užtvaras, kurios uždarė Balkanų maršrutą. Po to Sorošas apkaltino Vengrijos premjerą Viktorą Orbaną, kad jis „iškelia sienų saugumo problemas virš žmogaus teisių“. Orbanas, savo ruožtu, pavadino Sorošą valstybės priešu ir atkreipė dėmesį į tai, kad Sorošas „moka kelioms organizacijoms“ Vengrijoje, kurios „užmaskuotos kaip pilietiniai susivienijimai“.

Balandžio 27 dieną Sorošas žada susitikti su niekieno nerenkamu ir sergančiu alkoholizmu EK pirmininku Žanu Klodu Jukeriu. Gal Sorošas pastatys jam butelį viskio? O gal pažadės, kaip buvusiam EK pirmininkui Jose Manuel Barroso, šiltą vietą Golman Sachs banke? Žuvis pūva nuo galvos, Europos sąjunga nuo EK.

Austrijos prezidentas siūlo austrėms „iš solidarumo“ nešioti hidžabus, o austrams, matomai, pasiūlys apsipjaustyti?


Savo 100 dienų prezidentavimo proga globalistų statytinis, olandiškai-žydiškos-rusiškos kilmės Austrijos prazidentas Alexander van der Bellen, per falsifikavimus ir klastotes šiaip ne taip įkištas į Austrijos prezidento postą, kalbėdamas per ORF televiziją pasiūlė austrėms nešioti hidžabus iš solidarumo su musulmonėmis.


Šio germanofobo pasisakymas sukėlė kritikos audrą socialiniuose tinkluose. Austrijos dienraštis Krone perspausdino Mo Chichy pasisakymą Twiteryje, kuriame sakoma, kad „visi vyrai iš solidarumo turėtų apsipjaustyti?“


Austrijos prezidentas-globalistas pasidžiaugė Rotšildų statytinio Makrono rezultatais pirmame Prancūzijos prezidento rinkimų ture balandžio 23 dieną, o taip pat pasakė, kad nemato problemos dėl dvigubos pilietybės, kurią turi gausi turkų populiacija Austrijoje.

Šaltiniai:


Prancūzams Rotšildai prezidentu išrinko Makroną


Jau prieš tris mėnesius iki prezidento rinkimų Prancūzijoje (antrasis turas įvyks gegužės 7 dieną) politologai prognozavo, kad sekančiu šios šalies prezidentu bus „homoseksualistas ir degeneratas Manuelis Makronas, sergantis Edipo komleksu, už kurio nugaros stovi Rotšildų bankas“.

Pasaulio liberal-globalistinio projekto vadovybė, nusprendė neleisti Trampo varianto Prancūzijoje. Tada, kaip velnias iš tabokinės iššoko Manuelis Makronas, žmogus su aiškiai degeneratyviniais polinkiais, pavyzdžiui, vedęs 24 metais vyresnę moterį, homoseksualistas. Spaudoje buvo minimi kažkokie jo okultiniui ryšiai su motina.

Politologės O.Četverikovos nuomone, „Už Makrono stovi labai dideli pinigai. Matomai jis ir buvo ruošiamas, kad reikiamu momentu jį panaudoti.“

„Fejonas ir Le Pen yra liaudies politikos simuliakrai, nes jie nesiūlo jokio socialinio projekto, kad atgaivinti nacionalinę Prancūziją, juo labiau Makronas.“

„Le Pen grynai populistiniai lozungai. Kai kūrė šią partiją, ją neplanavo atvesti į valdžią. Už jos stovi sionistų kapitalas. Už Trampo Amerikoje irgi stovi sionistų kapitalas.“

„Jie vienos ar kitos šalies patriotus pjudo su migrantais faktiškai solidarizuodamiesi su Izraeliu. Į Vakarus pernešamas konfliktas, kuris yra Artimuosiuose Rytuose: judeo-krikščionys prieš islamą.
Tai pagrindinis Le Pen arkliukas, o kas liečia socialinę politiką, jokios rimtos programos, jokių sprendimų.“

Prognozuojama, kad globalistas Makronas tapęs Prancūzijos prezidentu skatins migraciją ir „gerins prancūzų veislę“.

„Tvirtindamas, kad masinė migracija yra neišvengiama ir tiktai stiprės, buvęs Rotšildų banko darbuotojas, sionisto Žako Atali auklėtinis, masonas ir homoseksualistas Emanuelis Makronas pasakė, kad imigrantai yra gerai Prancūzijai ir atneš jai „kūrybos protrūkį ir inovacijų“ visuomenei“, - kalbėjo interviu Olga Četverikova.

„Makronas tvirtino, kad problemos migrantų kvartaluose neturi nieko bendro su migracijos banga, o kyla dėl Prancūzijos nesugebėjimo migrantus integruoti. Jis pasakė palaikąs „pozityvią diskriminaciją darbo rinkoje“ ir už „mišrią“ demografinę kaimynystę miestuose. Jo nuomone Prancūzija per mažai įsileido migrantų.“

Makrono žodžiais, pasaulis įžengė į masinės migracijos epochą, kuri neišvengiama Europai. 

Suprantama, Makronas nepapasakojo būsimiems rinkėjams, kad migracijos į Europą organizatoriai ir yra jo rėmėjai Rotšildai, kurie būtent ir stumia šitą renegatą Makroną į Prancūzijos prezidento postą.

Iliustracija: Charlie Hebdo Makrono karikatūra.

Šaltiniai:


Pederastai ir juvenalinė justicija. Žmogaus teisių gynėjos Irinos Bergset pasakojimas apie gyvenimą Norvegijoje (3 d. pabaiga)Vaikus paėmė tuojau pat, nedavė persirengti, man neparodė jokių popierių, jokio nutarimo. Po paėmimo procedūros aš buvau šoko būsenoje: dabar aš turėjau įrodyti, kad aš – gera mama.

Norvegijos laikraščiuose aprašė atvejį: vieną berniuką, kurį paėmė pas motiną vaikystėje, prievartavo visose prieglaudose. Jis sulaukė 18 metų, nupirko šautuvą, atėjo „namo“ ir sušaudė įtėvius.

Kitą norvegą berniuką paėmė – jis verkė, norėjo pas mamą. Gydytojai pasakė – tai paranoja. Jį primaitino vaistais ir iš jo padarė daržovę. Po spaudos kritikos jį gražino atgal motinai invalido vežimėlyje. Jis jau negalėjo kalbėti, sublogo 13-15 kg. Tai buvo distrofija, įvyko negrįžtami pokyčiai.Po vienintelio pasimatymo su manim mano vyresnis berniukas pasakė, kad jis parašė laišką į rusų konsulatą: Aš mirsiu, bet aš vis vien pabėgsiu iš Norvegijos. Aš negyvensiu koncentracijos stovykloje.“ Ir jis pats sugebėjo organizuoti savo pabėgimą. Per internetą jis susirišo su lenku Kšištofu Rutkovski, kuriam jau pasisekė išgelbėti lenkaitę iš norvegiškos prieglaudos.

Lenkas paskambino man pačiu paskutiniu momentu, kada viskas buvo paruošta, ir pasakė: „Jeigu aš išvešiu jūsų sūnų be jūsų, – tai bus kidnepingas, svetimo vaiko vagystė, o jeigu su jumis, tai aš tiesiog padedu šeimai“. Man buvo sunku apsispręsti, bet pasirinkimas baisus: žūti visiems trims Norvegijoje arba išgelbėti bent save ir vyresnį sūnų... Neduok Dieve, niekam to patirti!

Lenkijoje mes išbuvome tris mėnesius. Motina tiktai Rusijoje turi ryšį su savo vaikais, yra šeimos teisės subjektas. Europoje – niekur. Mano vaikas pradžioje įgijo norvegę įmotę. Po to mus sustabdė pagal užklausimą neva „kitos“ oficialios norvegės mamos. Užklausime rašoma: „Kažkokia teta – tai esu aš – išvogė vaiką Norvegijos teritorijoje“. Tada Lenkija, pagal Europos įstatymus, suteikė mano vaikui lenkę įmotę.

O kad paimti vaiką iš Lenkijos į Rusiją, mano mama – tai yra mano sūnaus senelė, tapo rusiška įmote. Tokiu būdu, įvyko mainai tarp lenkų ir rusų įmotėmis. Štai jums norvegiškas tėvas numeris vienas, lenkiškas įtėvis numeris du ir rusiškas įtėvis numeris trys. Tikra motina Europoje nesiskaito.

Štai situacija: Irina C. Aštuoniolika metų išgyveno Anglijoje. Ji ten turėjo draugą. Gimė duktė. Vieną kartą Irina atsitiktinai sužinojo, kad jos sugyventinis – sadomazochistų klubo narys. Jos mergaitė žiūri televizorių – rodo vietinį lenktynininką. Mergaitė sako: „Mama, o šitas dėdė ateidavo pas mane žaisti gydytoją. О! O šita teta su manim žaidė vonioje...“

Įsivaizduojate, kai tau tavo vaikas sako kažką tokio?..

Irina nuėjo pas anglų vaikų psichologą, o tas jai pasakė: „Brangioji, jūs – atlieka, jūs – vakarykštė diena. Tai ne iškrypimai, tai kreatyvus seksas elitui“. Ji užsičiaupė ir po truputį ėmė krautis daiktus, ruošti savo atsitraukimą į Rusiją. Išmintinga moteris...

Iš pradžių Norvegijoje buvo legalizuotos vienalytės santuokos. Po to legalizuotas vaikų įvaikinimas vienalyčių tėvų. Ten šventikai – moterys ir vyrai – atvirai pareiškia apie savo netradicinę orientaciją. O dabar ten atsirado drąsuoliai, kurie kelia klausimą dėl teisės tuoktis su vaikais.

Jeigu mes, tradiciniai tėvai, kaip daržovės, sėdėsime ir lauksime, tai mes pralaimėsime šitą karą su vienalyčiais arba su kitokiais genderiais už mūsų ir jūsų vaikus. Šiandien eksperimento zona yra Šiaurės Europa, Vokietija plius JAV ir buvusios britų kolonijos: Kanada, Australija, Naujoji Zelandija – tai „karšti taškai“, iš kur aš gaunu „SOS“ signalus iš rusių motinų. Tai pirmieji signalai karo už šventą tradicinę rusišką šeimą.Mintis apie būtinybę atviro pasipriešinimo neleido man palūžti, neišprotėti, ten, Norvegijoje.

Kiekvienas iš tėvų Rusijoje turi suprasti. Pr pastaruosius 30 metų struktūros, suinteresuotos prekyba vaikais, užsiėmusios perskirstymu demografinių masių, įteisino nuostatą, kad tėvai ir vaikai – tai ne vienas vienetas. Dabar vaikai priklauso kažkokiai abstrakčiai visuomenei arba valstybei. Maža to, pagal 1980 metų Gagos konvenciją dėl vaikų vogimo, kurią pasirašė Rusija 2011 metais, vaikai priklauso teritorijai, kurioje gyveno paskutinius tris mėnesius.

Šių nužmogėjusiųjų filosofiją dalinai atskleidžia valdančiosios Norvegijos Darbo partijos projektas, apie kuri aš tik nesenai perskaičiau Norvegijos MIP. Vaikų reikalų ministras Lisbaken nesivaržydamas sako: „Aš – homoseksualistas. Aš noriu, kad visi šalies vaikai būtų tokie, kaip aš“.

Jie inicijavo valstybinę programą atlikti eksperimentą: vaikų darželiuose buvo išimta visa „Pelenės“ tipo literatūra, visos Brolių Grimų pasakos. Vietoje jų buvo parašyta kita literatūra, lytinė - „ščion literatur“ kaip „Karalius ir karalius“ arba „vaikai gėjai“. Ten, pavyzdžiui, princas įsimyli į karalių ar princą, mergaitė princesė svajoja ištekėti už karalienės. Pagal įstatymą vaikams jau vaikų darželyje ant puodukų auklėtojai privalo skaityti tokias pasakas ir rodyti paveikslėlius.

Buvo toks atvejis. Rusų turistai nuvyko į Naująją Zelandiją su trumpalaike viza, pavyzdžiui, 7-dienų, – mama, tėvas ir vaikas. Tėvai ar tai suriko ant vaiko, ar tai vaikas garsiai verkė – iš kavinės ar viešbučio paskambino į vaikų gynimo tarnybą. Atvažiavo „gelbėtojų“ brigada, ir vaiką paėmė, „išgelbėjo“ nuo „tėvų-sadistų“. Rusijos diplomatai kovojo daugiau nei metus tam, kad vaikas galėtų turėti pasimatymus su savo biologiniais tėvais.

Aš jau du metus kovoju už teisę gauti pasimatymą su jaunesniu sūnumi. Breivikas, sušaudęs 80 žmonių, turi teisę skambinti kiekvieną dieną savo giminėms. Nuteistieji mirties bausme visame pasaulyje turi susirašinėjimo ir skambučio teisę, o motina neturi galimybės net pakalbėti su savo vaiku!Tarp kitko, Breivikas „gelbėjo“ Norvegiją nuo šios valdančiosios partijos „Arbait parti“, o paskelbė, kad jis neapkenčia musulmonų. Breiviką keturių metų išprievartavo norvegė motina. Ji „Barnevarn“ atėmė ir paleido „etapais“. Kiekviena šeima pabandė jo „skonį“. Po to devynis metus jaunuolis ruošė savo akciją. Manau, jį dabar izoliavo ir pasakė: „Mes tau rūmus pastatysim, viską, ko nori, tiktai tylėk šia tema!“. Šis aspektas palaipsniui išplaukia MIP. Švedų žurnalistai jau iškapstė šią istoriją.

Kiekvienus penkis metus Barnevarn daro ataskaitą apie migrantus, kurių vaikų daugiausiais pas Barnevarn. Top lentelės viršuje Afganistanas, po jo Eritrėja, po jos Irakas. Iš baltų vaikų Rusija pirmoje vietoje, bendrame sąraše – ketvirtoje.

Tikrieji tėvai gauna iš valstybės leidimą pasimatymui su pavogtais vaikais – po 2 dvi valandas vieną kartą per pusmetį. Tai maksimumas. Dabar mano vyresnis sūnus, kuris pabėgo į Rusiją, virtualiai privalo būti jų vaikų namuose, kaip nuosavybė norvegų bifolkingo (gyventojų), iki 23 metų.

Kalbėti reikia ne apie pedofiliją kaip tokią. Tai kitas fenomenas. Vienoje tik Norvegijoje 19000 nevyriausybinių draugijų skirtų perprofiliuoti vaikus iš „senovinių“ (vyrų, moterų) į kitus netradicinius genderius.

Vaikas priverstinai vystomas į tam tikras netradicines genderines kategorijas. Tai, ką pasakojo mano mažylis sūnus, tai jau ne primityvi pedofilija, o tam tikras „organizuotas“ treningas, nutaikytas į kitokią orientaciją.

Ir kol visi svarsto, tikėti ar netikėti, jau atsirado visa karta tėvų, kuriems tenka su šiuo siaubu gyventi.

Visa tai šiuolaikinėje Europoje pateikiama kaip tolerancijos rūšis. Neva, vaikai turi teisę į seksualinį pasirinkimą nuo pat gimimo, turi teisę į seks-įvairovę. Prieš mus su jumis, prieš tėvus ir vaikus, veikia gerai organizuotas pasaulinis nusikaltėlių tinklas. Ir, panašu, atėjo laikas, kad pripažinti tai sąžiningai ir atvirai ir pradėti kiekviename Rusijos policijos rajono poskyryje ir visoje jos valdžios vertikalėje įvedinėti specialius padalinius priešinimuisi šioms demografinio banditizmo tarptautinėms grupuotėms.

Aš kviečiau žmones „Vaikų gynimo“ maršo metu įžvelgti už gražios „juvenalinės justicijos“ kaukės, kuri pristatoma mums neva „gelbėtoja vaikų nuo tėvų alkoholikų“, – globalų eksperimentą keičiantį genderį pas mūsų vaikus. Tai siaubingas eksperimentas, kuris beveik trisdešimt metų jau vyksta visoje Europoje.

Ten, Europoje, ir Kanadoje, ir JAV, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje, visur už Rusijos ribų – tėvystė sutrypta ir išskaidyta. Tėvystė, kaip ryšys tėvų su vaiku, planingai naikinamas. Skaičiai vaikų paėmimo – 200 tūkstančių Norvegijoje, 300 tūkstančių Švedijoje, 250 tūkstančių Suomijoje, Vokietijoje, Izraelyje – toks pats milžiniškas skaičius – tai pavogta karta.

Daugiau šimto rusiškų šeimų šiandien stovi ant kelių aplink Rusiją ir šaukia „Mes svečiai iš jūsų ateities. Pas mus Vakaruose pavogė mūsų vaikus. Žiūrėkite į mūsų nelaimę ir mokykitės. Prabuskite, sustabdykite trečiojo tūkstantmečio marą. Pastatykite geležinę uždangą tolerancijai ir iškrypimams. Išspauskite šitą purvą už Rusijos ribų!“