2020-06-29

Raidonieji saugojo Leniną, šešiaspaliviai – savo terliones ant šaligatvio


Trisdešimtais „nepriklausomos“ Lietuvos metais atėjome ten, iš kur prieš trisdešimt metų išėjome: į pasaulį ideologinių stabų, kurie visą parą saugomi nuo piliečių „meilės“. Prieš 30 metų Lukiškių aikštėje buvo Sovietų valstybės ir komunizmo ideologo Vladimiro Lenino statūla, sugoma milicininko, o dabar čia šešiaspalvio mero Šimašiaus šunų pridergta smėlio dėžė - LGBT „pliažas“ ir šios ideologijos emblema Baltojo tilto prieigoje, kurią nuo vakar saugo nusamdyta apsaugos tarnyba.

Šiandien darytoje Kęstučio Tamašausko nuotraukoje įamžinta apsaugos tarnyba, sauganti nuo visuomenės Šimašiaus LGBT teplionę

Birželio 28 dieną Astra Astrauskė man paskambino telefonu dėl prie Baltojo tilto organizuojamo performanso ir instaliacijos pavadinimu „Dieve, saugok Lietuvą nuo LGBT“! Apie akciją prieš Šimašiaus „pliažą“- pasityčiojimą iš čia žuvusių ir nukankintų žmonių atminimo esame kalbėję prieš kelias dienas. Aš minėjau, kad ruošiuosi gultis kryžiumi ir sukalbėti maldą (tekstas žemiau).


Šįryt Astra Astrauskė man parašė: „Labas rytas, tą vietą nuo vakar saugo paskirti apsaugos pareigūnai. Specialiai patikrinau skambučiu Jums ir šią mano tyčia sugalvotą „fantaziją“, ar mano telefonas paklausomas. Iškart po  skambučio Jums, buvo paskirta gėjiškai terlionei savivaldybės apsauga, lyg Lenino paminklui. Algimantai, net nesiruošiau teptis į š... rankų, yra daug efektyvesnių pasipriešinimo neokomunizmui būdų. Atsiprašau, kad nuoširdžiai patikėjote. Kada nors susitikę – pakalbėsim. Pagarbiai Astra Genovaitė.“

Tai štai, mieli lietuviai, mūsų pokalbius klausosi on-line ir į juos savivaldybė nedelsiant reaguoja, ne taip kaip į jūsų skundus dėl išlužusių šaligatvių ir netvarkomų kiemų.

Kad Astra man pamelavo, nepykstų, moterys kartais pameluoja vyrams, bet jos man vis tiek mielesnės už šešiapalvius „vyrus“.

Birželio 18 d. Palangoje meldžiausi ir prašiau Aukščiausiojo, kad suteiktų Aušrinei Armonaitei malonę ir kuo greičiau pasikviestų pas save


Mano malda

Prieš dvi savaites Palangoje, Birutės kalno papėdėje, prie koplytėlės Marijai, meldžiau Dievo, kad suteiktų Aušrinei Armonaitei malonę ir pasikviestų savo globon. Šią maldą, po Vilniaus mero išpuolio prieš lietuvių Tautą birželio 23 dieną Lukiškių aikštėje, aš papildžiau, ir melsiu Dievo sostinėje Vilniuje, gulėdamas KRYŽIUMI istoriškai reikšmingose sostinės vietose.

Mano maldos tekstas:

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje,
Kuris sukūrei visatą ir žmogų joje
Pagal savo atvaizdą ir turinį,
Kuris sukūrei vyrą ir moterį,
Davęs jai X chromosomą, o jam Y chromosomą,
Įsakęs jiems gimdyti sau lygius
Ir Tave aukštinančius,
O tuos, kurie nuėjo klystkeliais,
Kurie nūnai LGBT vadinami,
Atvesk į doros kelią.

Prašau, o Aukščiausiasis,
Išblaivink protus, aptemusius ir suklaidintus,
Ypač tuos,
Kurie už Rotšildų ir Sorošo sidabrinius sielas kitiems drumsčia.

Apsaugok, o Aukščiausiasis, nuo šių Tautos genocido vykdytojų,
O jei to nenorėsi daryti dėl baisių jų nuodėmių,
Suteik jiems paskutinę malonę ir pasikviesk juos pas Save.
Ypač tokius, kaip Remigijus Šimašius ir Aušrinė Armonaitė,
Kurie savo darbais nuolatos daro žalą Lietuvai ir lietuvių tautai,
Niekina mūsų atmintį, istoriją, pralietą ankstesnių kartų kraują,
Kurie tvirkina ir skatina kvaišintis narkotikais mūsų jaunimą.

Meldžiu Tave, o Viešpatie,
Apsaugok Lietuvą ir sostinę Vilnių.

Amen
__________
Visi mano straipsniai skelbiami portale www.manolietuva.com2020-06-28

Raimondas Navickas. O gal tai jokie NE vandalai? Gal tai PROTESTUOTOJAI?


Šįryt dažais buvo apipilti Vilniaus Gaono bei Cemacho Šabado paminklai. Iš užjūrio į Lietuvą atsirito naujoji „protestavimo“ mada?
Važiuodamas automobiliu įsijungiau radiją ir net krūptelėjau išgirdęs sodrias vyriškos raudos gaidas naujienų sraute.
Pasirodo, tai buvo Užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus skubus pranešimas apie sostinėje dažais apipiltus žymaus XVIII–XIX a. talmudisto Elijahaus ben Solomono Zalmano bei XX a. pradžios Vilniaus žydų bendruomenės lyderio Cemacho Šabado paminklus.
Nuo šeštadienio pramogų atitrauktas ministras labai rūsčiai pasmerkė vandalizmą, nusistebėjo, kad tokie baisūs dalykai dar gali vykti Lietuvoje, pranešė, jog šis išpuolis buvo nukreiptas prieš Lietuvą, ir išreiškė viltį, kad policija atliks savo darbą.
Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad prisijungiu prie pono Lino Linkevičiaus pasipiktinimo dėl sostinę pastaruoju metu vis labiau užliejančios [nebaudžiamo] vandalizmo bangos.
Visi matome, kas nutiko Basanavičiaus paminklui Rasų kapinėse [niekas nesuimtas], kas darosi su naujai pastatytų ar šviežiai suremontuotų Senamiesčio, Centro bei Naujamiesčio pastatų sienomis, kurios [faktiškai nebaudžiamai] nedelsiant nutepliojamos visokių [kažkodėl negaudomų] peckelių autografais ir tagais.
Nebaudžiamas vandalizmas turi tendencija plėstis. Ką ir pamatėme šiandien.
Trumpiau tariant, rūsčiai smerkiu tuos, kurie padarė tą bjaurią nesąmonę – apipylė dažais ir išpeckino paminklus žmonėms, kurie tikrai nepadarė nieko blogo Lietuvai ar lietuviams.
Taip, tie istoriniai veikėjai nepadarė mums ir nieko gero, bet savo tautiečių tarpe jie yra žymūs ir nusipelnę žmonės, todėl pastarieji turi pilną teisę statyti jiems paminklus mieste, kuriame gyveno ir veikė Gaonas & Šabadas bei tikėtis, kad tie paminklai nebus niokojami ar niekinami.


Paminklų tepliojimas – bjaurus poelgis, gadinantis šalies reputaciją ir kiršinantis žmones, už kurį pagautiems peckeliams – kas jie bebūtu – reikėtų skaudžiai duoti per rankas baudžiamuoju kodeksu kietais viršeliais.
Tai tiek apie reikalo esmę.
* * *
Tačiau stebint kilusią valstybės vyrų ir spaudos reakciją galvoje nenoromis atsiranda minčių. Tame tarpe – net baisu pasakyti – įvairių.
Ir viena iš jų yra apie tų valdžios vyrų ir spaudos reakcijos skirtumus analogiškais atvejais:
– vos prieš kelias savaites nutikusio Lietuvos patriarcho Jono Basanavičiaus kapo išniekinimas Rasų kapinėse praėjo faktiškai nepastebėtas spaudoje [išskyrus vieną Delfio žurnalistą] ir nesulaukė jokių didesnių valdžios vyrų pasipiktinimo. Nuo šeštadienio ar sekmadienio pramogų stalo tikrai niekas neatitrūko dėl tokio menkniekio.
Tik po to, kai visą sekmadienį prašurmuliavo socialiniai tinklai, pirmadienį nutiko šiokia tokia reakcija – pasirodė keli pavargę ir nepikti straipsniūkščiai bei pasisakė kažkokie antraeiliai valdžios personažai.
Bet vos apipylė dažais Gaoną ir Šabadą – šeštadienį, per patį pliažinimosi įkarštį momentaliai darban supuolė visos redakcijos bei pats Užsienio reikalų ministras atitrūko nuo pietų stalo tam, kad paraudotų dėl vandalizmo bei pagrūmotų niekšams baisiomis bausmėmis.
Puiku, bet kodėl Basanavičiaus kapo išniekinimo atveju taip nenutiko? Kodėl spaudai ir valdžios vyrams buvo dzin ir niekas nuo šeštadienio pramogų tuomet neatitrūko?
Kas man galėtų pateikti kokį suprantamą paaiškinimą, nesusijusį su kokia sąmokslo teorija ar anti-patys-žinote-kuo?
Nekantriai laukiu versijų.
O kita mintis įvairiųjų tarpe yra apie mūsų pažangiosios žiniasklaidos galimą vaidmenį tokio bjauraus, prieš paminklus nukreipto vandalizmo plitime mūsų šalyje.
Pastebėkite – dažų pilstytojai ant Gaono bei Šabado monumentų net antraštėse įvardinti VANDALAIS, o jų veiksmai – VANDALIZMU. Kas, be abejo, yra teisingas apibūdinimas tokiems veiksmams.
Bet palaukite – juk pastaruoju metu tokių veiksmų Vakaruose įvykdoma nesuskaičiuojama aibė – naujienų juostos kasdien net mirga nuo pranešimų apie protestuotojų prieš rasizmą nuverstus ar subjaurotus paminklus JAV bei Vakarų Europos valstybėse. Čerčilis, Vašingtonas, Džefersonas, Grantas, DeGolis. Net Tadas Kosciuška buvo apipiltas dažais!
Ir visų šitų veiksmų atlikėjai mūsų žiniasklaidos antraštėse kažkodėl figūruoja NE kaip vandalai, bet švelniai ir maloniai tituluojami protestuotojais. Gana pozityviame jų veiklos vertinimo kontekste, kas keisčiausia.
Suprask – paminklų niokojimas ir griovimas negausios ekstremistų minios užgaida yra suprantamas ir nelabai gražus, bet iš esmės teisingas veiksmas.
Nes jie gi kovoja prieš rasizmą!
Todėl, anot tos keistos ideologijos, galima versti ir peckinti visų ne juodos spalvos istorinių veikėjų paminklus, nes tokie automatiškai priskirtini rasistams. Nes jei patys ir nebuvo vergvaldžiai, tai bent aktyviai nekovojo prieš vergvaldystę. O net jei ir kovojo, tai nepakankamai efektyviai ir ne iki galo!
Ir mūsų pažangioji spauda tuos veikėjus aprašo pozityvia ar atvirai draugiška neva neutralia gaida.
Grįžtant prie Gaono:
– gerbiamieji žurnalistai, o kodėl jūsų tonas peckelių ir paminklų niokotojų atžvilgiu staiga pakito? Kodėl staiga jie virto vandalais?
O gal tai jokie NE vandalai? Gal tai PROTESTUOTOJAI?
Gal Gaono veikaluose koks nors akylas pažangus žvilgsnis aptiko kokį rasizmo pėdsaką? Gal anas savo talmudinėse studijose buvo užkabinęs kokį vergų valdymo klausimą? Talmudas storas – ten apie daug ką yra parašyta. Apie vergus irgi.
Gal vargšas Šabadas pakliuvo už kompaniją, nes protestuotojams dažų atliko, o jo paminklėlis ant žemės, kabarotis niekur nereikia?
* * *
Vienžo, garbieji žiniasklaidinykai bei žurnalistai, pamąstykite laisvalaikiu apie savo galimą vaidmenį, iš užjūrių perkeliant visokias naujai atsirandančias bjaurias tradicijas į mūsų bendrą gintarinį kraštą. Gal pradėkite vandalus ir marodierius vadinti tikraisiais vardais VISAIS, o ne tik „nepažangiais“ atvejais.
Nors dėl Gaono ir Šabado paminklų apliejimo dažais dar nežinia, kokį vaidmenį galėjo suvaidinti vienaip ar kitaip pažangių ar nuolat skriaudžiamų grupių veikėjai.
Palaukime policijos tyrimo išvadų. Tikiuosi, tuos peckelius pagaus.
#VilniausGaonoMetai
#Protestuotojai
#Vandalizmas

Rusijoje per metus dingsta 50000 vaikų... Kur jie dingsta, ir kas jiems padeda dingti?


Rusijos rašytojų sąjungos narys Anton Blagin pažymi, kad televizijos kanalo „Maskva 24“ žiniomis kiekvienais metais šalyje dingsta 50000 vaikų. Rašytojas klausia: „50 tūkstančių nepilnamečių kiekvienaismetais išeina ir negrįžta! Kur išvykstavaikai, ir kas jiems padeda?“

„Žinoma, realus skaičius kiekvienais metais dingstančių vaikų gali viršyti skelbiamus skaičius. Tačiau, svarbiausia tai, kad šių beveik 50 tūkstančių kiekvienais metais dingstančių vaikų nesuranda mirusių, jų iš viso neranda! Jie dingsta be pėdsakų! O jeigu jūsų šalyje vaikai dingsta be pėdsakų, ir tokiu skaičium, tai kalba apie tai, kad su jais vyksta kažkas blogesnio, negu vienkartinė seksualinė prievarta! Seksualiniai maniakai, jei ir nužudo savo auką, tai vaikų lavonus vėliau žmonės suranda (skveruose, už garažų, miške...). O čia kitas atvejis – vaikai dingsta, ir niekas neatranda jų lavonų!“, - rašo Blaginas.Tai, autoriaus žodžiais, išeina už įprasto nusikaltimo „maniakas-auka“ rėmų. Tai nurodo, kad kažkur egzistuoja didelė kriminalinė vaikų paklausa, kuri pagimdo pasiūlą.

Aprašytas įvykis gegužės 25 dienos Sverdlovsko srities Kušvos mieste, patekęs į video kameros objektyvą, kuomet 9-metį vaiką bandė per prievartą įgrūsti į automobilį svetimi žmonės. Nors vaikui buvo sukelta psichinė trauma, teismą patenkino prievartautojų teiginys, kad vaikas metė į automobilį butelį su vandeniu, o šie žmonės jį norėjo nuvežti į policiją. Prievartautojai buvo išteisinti.


Rašytojas Blaginas pažymi: „Net jei ir butelis su vandeniu buvo (plastikinė), nukentėjusieji privalėjo pagal Rusijos Federacijos įstatymus iškviesti į įvykio vietą policiją, o ne grūsti vaiką per prievartą į savo automobilį su nesuprantamu tikslu! Jo nuomone, Uralo policininkai turėjo žinoti, kad Rusijoje daugelį metų veikia juvenalinė justicija, kuri iš šeimos atima vaikus už mažiausią prievartą. O tiedu vaiko prievartautojai liko išteisinti.
Autorius cituoja VRM pulkininką V.I.Ivanovą, kuris pasakė: „Šiomis aplinkybėmis man nesuprantama sausio iniciatyva pono Michailo Mišustino, naujojo RF Vyriausybės pirmininko, pasirašiusio „istorinį dokumentą“, supaprastinantį procedūrą įvaikinimo Rusijos vaikų Izraelio piliečiais.“

Apie tai papasakojo Michailas Utkinas savo straipsnyje „Iš pradžių ašnepatikėjau...“, paskelbtame laikraštyje „Zavtra“: „Žinote, kokia aktualiausia problema naujosios Rusijos vyriausybės ir naujo premjero Mišustino? Manote ekonomika, socialinės problemos, tautos gyvenimo lygis? Nieko panašaus. Tuojau po paskyrimo, jau antrą dieną premjeras ėmėsi spręsti kur kas svarbesnes užduotis. 18.01.20 jis pasirašė vyriausybės potvarkį RF Nr. 26-r „Dėl pasirašymo susitarimo tarp Rusijos Federacijos ir Izraelio valstybės dėl bendradarbiavimo įvaikinimo srityje“. Suprantama, kad prekyba vaikais – biznis pelningas. Žinoma, kad šeima bandanti įvaikinti vaiką mūsų šalyje turi įveikti daugybę kliūčių. Izraeliečiams viskas bus paprasčiau. Dabar suprantama ir kokiu lygiu šis biznis proteguojamas. Tačiau kyla kai kurie klausimai.

Prieš kelis metus, diskusijos dėl transplantacijos metu, vienas žinomas Izraelyje rabinas pareiškė, kad gojai – tai ne žmonės, ir paimti iš jų organą transplantacijai – tas pats, ką paimti jį pas gyvulį. Kyla klausimas, ar bus įvaikinti rusų vaikai Izraelyje skaitomi gojais? Mažai kas žino, bet vienas iš pagrindinių veikiančių asmenų Balkanų karo metu, imančių organus transplantacijai pas karo belaisvius serbus buvo gydytojas izraelietis! Nors teisingumo vardan reikia pripažinti, kad iki to jis buvo išvarytas iš šalies gydytojų bendruomenės.

Dar klausimas. Nesenai Izraelyje kilo skandalas dėl to, kad kai kurie rabinai, abejodami, kad pas repatriantą nepakankamai žydiško kraujo, ėmė siųsti tokius žmones prieš vestuves į genetinę ekspertizę. Net pas tolerantišką žydų inteligentiją, pas jos dalį, tai sukėlė tam tikrą murmėjimą. Jeigu tai ne rasizmas, tai kas tai? Nors tokia ekspertizė kol kas laisvanoriška, bet tai pradžia. Ar galės toks vaikas laikui bėgant sukurti normalią šeimą šioje valstybėje?

Galima priminti ir apie žuvusius Izraelio kareivius, pas kuriuos žydas buvo tik tėvas. Juos laidojo kaip šunis už kapų teritorijos. Nežinau, ar šiandien pasikeitė ši sistema.

Trumpai, klausimų daugiau negu atsakymų. Nėra šių klausimų tik pas garantą ir naująjį pramjerą. Jiems paprasčiau išmesti šiuos vaikus iš šalies, negu sukurti jiems normalias gyvenimo sąlygas tėvynėje. Juk tam reikia pinigų, nors ne tokių didelių. Jūs vis dar tikite į gerus norus šios nusikaltėlių kompanijos? Nu-nu!“

Antonas Blaginas nurodo, kad pritaria Utkinui ir reikalauja, kad valdžia paaiškintų, kur iš Rusijos kiekvienais metais dingsta 50000 vaikų?!


Video:

P.S.: O kiek vaikų dingsta iš Lietuvos ir kas jiems padeda dingti?


Četverikova O.N. Šešėlinė Europos Sąjungos istorija. Planai, mechanizmai, rezultatai. 3 dalis

Pradžia: 1 ir 2 d.

Tačiau pagrindinė sionizmo idėja peržengė deklaruojamus tikslus. Tikroji jo reikšmė buvo išreikšta vadinamuoju „dvasiniu“ arba „slaptu“ sionizmu, kurio įkūrėjas ir vadovas buvo Ahad-Gaamas (Ašeris Ginsbergas) [16]. Jis gimė Kijevo provincijos valsčiuje chasidų šeimoje ir per savo žmoną, Chabado rabino Menachemo Mendelio anūkę buvo glaudžiai susijęs su ultraortodoksų žydų sekta Chabade. Tapęs vienu įtakingiausių Odesoje įsikūrusio „Hovevei Zion Alliance“ lyderių ir rinkdamas Rytų Europos žydus po jo vėliava, Ahadas Ha'amas įsitraukė į aršias diskusijas su Herzlu ir jo politiniu sionizmu, kuris buvo B'nai Brit ordino vykdomoji įstaiga ir sutelkė aplink save Vakarų Europos žydus. Ahad-Gaamas Herzlą laikė priešininku, atstovaujančiu Vakarų asimiliuotų žydų pažiūroms ir per siaurai, jo manymu, suprantančiu „žydų valstybės“ prasmę.

Ahadas Ha'amas žydų nacionalizmo atgimimą laikė atramos tašku užtikrinant viešpatavimą pasauliui. Jis teigė: „Žydams reikia valstybės, ne tam, kad sukoncentruotų ten visus žydus, o tik tam, kad sustiprinti dvasios ir tikslo vienybę. Iš šio centro judaizmo dvasia pasklis po plačią periferiją“. Pasiskolinęs Nyčės „superžmogaus“ idėją ir susiejęs ją su žydų dogma apie Dievo išrinktus žydus, Ahadas-Haamas pavertė ją „supernacijos“ idėja. Jis rašė: „Jei mes sutiksime su tuo, kad antžmogis yra visų dalykų tikslas, tai mes turime sutikti su tuo, kad būtina prielaida norint pasiekti šį tikslą yra supernacija. Tai yra turi būti viena tokia nacija, geriau už kitas prisitaikiusi dėka vidinių moralinių charakteristikų vystymuisi ir viso savo gyvenimo sutvarkymui pagal moralės dėsnį, kuris yra aukščiau įprasto tipo moralės“. Tokia supernacija turėjo tapti „eksteritorialia pasaulio žydų dvasine tauta“ ir „Izraelio šalis turi aprėpti visas žemės šalis, kad pasaulis būtų ištaisytas Dievo karalystės“ [17]. Tiesą sakant, buvo kalbama apie viso pasaulio pavertimą „žydų valstybe“ su dvasiniu centru Izraelyje ir apie visų tautų „nacionalizavimą“ ortodoksinio talmudinio judaizmo pagrindu, kuris užtikrintų žydų viršūnių dominavimą pasaulyje [18].


Šiuo atžvilgiu yra būdingos šios Ahado Ha'amo nuostatos: „Tauta, kuri yra tobuliausias žmonijos tipas, visada turi likti mažumoje ir niekaip negali dalytis savo ketinimais su jokia kita tauta, žmonėmis. Ši nacija valdys kitas. Ir ši nacija yra Izraelis, kuris tarp kitų tautų yra iš tikrųjų aukščiausias žmonijos tipas ... Gėris taikomas antžmogiui ar supernacijai, kuri ... turi valią tapti Visatos šeimininku, nepriklausomai nuo to, kiek tai gali kainuoti masėms žemesnių būtybių ir žemesnių tautų, nei skaitantis su nelaimėmis, kurias jie gali patirti. Nes tik vienas antžmogis ir tik viena supernaciją yra žmonijos šviesa ir tikslas; likusieji buvo sukurti tiktai tam, kad tarnauti šiam tikslui, kad tarnauti laiptais, kuriais būtų galima pakilti į žvaigždėtą viršūnę“[19].

Ahado Ha'amo ir Herzlo konfrontacija baigėsi pirmojo pergale (Herzlas netikėtai mirė 1904 m.), ir 1911 m., antrame sionistų judėjimo suvažiavime, jo teorija nugalėjo ir įsiskverbė į „Bnay Brit“ organizaciją. Dėl to visas jo oponentų pasipriešinimas buvo paralyžiuotas didele dauguma jo šalininkų balsų. Pagrindinis „dvasinio sionizmo“ organas buvo organizacija „Bne Zion“, kurios filialai buvo visoje Europoje [20].

Tuo tarpu, nors Ahadas-Haamas buvo laikomas „dvasinio sionizmo autoriumi“, jis buvo tik Chabado chasidų sektos pažiūrų reiškėjas, kurių pagrindinė idėja buvo užtikrinti žydų elito dominavimą pasaulyje. Tiesiog jam pavyko išdėstyti ją madingomis tuomet nacionalistinių teorijų sąvokomis ir pateikė ją kaip „žydų ideologiją“. Tačiau ji buvo grindžiama vis tiktai religiniais principais, tik įvilktais į pasaulietinį apvalkalą. Neatsitiktinai daugelis mokslininkų, norėdami išanalizuoti sionistų politiką, rėmėsi į utopines Platono teorijas. Žydų tyrinėtojas Mozė Hadasas teigė, kad „klasikinį judaizmą“ (talmudizmą) rimtai paveikė platonizmas ir pirmiausia jo „Spartos“ įvaizdis. Pagrindinis platoniškos politinės sistemos principas, kurį judaizmas priėmė Hasmonėjos laikotarpiu (II – I a. Pr. Kr.), buvo teiginys, kad „kiekviena žmogaus elgesio detalė turi būti pavaldi religijai, kuri iš tikrųjų yra įrankis valdovo rankose“. T. y., rabinai manipuliavo judaizmu, kad išlaikytų ir įtvirtintų savo valdžią. Hadas rašo, kad judaizmas priėmė tai, ką Platonas paskelbė savo programos tikslu: „Svarbiausia, kad niekas, nei vyras, nei moteris, neturėtų likti be pareigūno priežiūros ir kad pas nieką neatsirastų įpročio ką nors daryti ... savo asmenine nuožiūra ... Trumpai tariant, mes turime jį įpratinti niekada negalvoti apie galimybę veikti individualiai ar net žinoti, kaip tai padaryti “[21]. Taigi valstybė, paremta „žydų ideologija“, galėtų būti tik „uždara visuomenė“.

Pačiame sionizme galima išskirti tris ratus. „Vidinis“ yra kabalistinis, kurio reiškėju yra chasidizmas ir jo pagrindinė šaka - Chabado sekta, „vidurinė“ - talmudinis judaizmas, kuriam priklauso „apsišvietę“ rabinai ir jų mokiniai. Ir trečiasis, „išorinis“ ratas, susidedantis iš „neapšviestų“ žydų, kuriuos žydų vadovai vadina „Am Haaretz“, o tai reiškia plebėjai arba įstatymų neišmanėliai. Tai yra žemiausios rūšies žydai Talmūde lyginami su gyvuliais ir vabzdžiais, kuriuos galima nebaudžiamai nužudyti net nuodėmių atleidimo dieną [22]. Judaizmo lyderiams „Am Haaretz“ yra tik priemonė pasiekti jų dominavimą pasaulyje. Tai medžiaga, kurią jie naudoja socialinėms revoliucijoms ir karams išprovokuoti ir įgyvendinti, ir kurią jie gali ramiai „suvartoti“, jei reikia, kad išsaugotų ar sustiprintų savo valdžią. Kadangi pagrindinė masė žydų XX amžiaus pradžioje jau nebebuvo konsoliduota bendruomenė, žydų elitas, pasitelkęs sionizmą, atkūrinėjo, tokiu būdu, sau bazę paklusnių Am Ha'aretz socialinę bazę, kuriuos valdyti buvo tuo lengviau, kuo mažiau jie išmanė Talmudo įstatymus.

Dėl masinės „Rytų žydų“ imigracijos į Vakarus XIX pabaigoje - XX amžiaus pradžioje Jungtinėje Karalystėje ir JAV egzistavo didžiulė tarptautinio sionizmo „penktoji kolona“, kuri, būdama darni politinė organizacija, leido sutrikdyti šių šalių galios pusiausvyrą. Pagrindiniu sionistų veiklos rezultatu XX a. pradžiai tapo ne tiktai pilnas palaikymas politinio sionizmo idėjos ne tiktai pagrindinių anglosaksų elito pusės, bet ir susiformavimas jos viduje šešėlinės valdžios stiprios vertikalės, kuriai atstovavo „patarėjų institutas“ [23], priskirtų prie valstybės veikėjų ir parengtų spręsti pasaulio valdymo klausimus. Savo ruožtu, „patarėjų“ veiklos sėkmę lėmė orientavimu įtakingiausios dalies anglosaksų elito į krikščionišką sionizmą arba naują protestantizmą, užgimusį Anglijoje dar XIX amžiaus viduryje. (autoriai - teologai D. N. Darby, D. Moody, S. Scofield ir kt.) ir priimtas daugelio Amerikos protestantų fundamentalizmo srovių.

Pagrindiniai krikščioniškojo sionizmo teiginiai atspindėjo pagrindines sionizmo idėjas. Pažodžiui aiškindami Senąjį Testamentą dėl Dievo išrinktų žydų ir jų dieviškosios teisės į „Dievo duotą žemę“ nuo Nilo iki Eufrato ir laisvai aiškindami Jono Teologo Apreiškimą, jo atstovai tvirtino, kad visi žydai grįš į Izraelį, išsiųs musulmonus, atstatys Saliamono šventyklą, po to įvyks paskutinis Armagedono mūšis, kuriame žus milijonai žmonių. Vėliau seks antrasis Kristaus atėjimas ir žydų atsivertimas į krikščionybę (o neatsivertę pražus). Jėzus įtvirtins savo viešpatavimą žydų sukurtoje valstybėje, iš kurios jie vykdys Jo valdymą visame pasaulyje. Atitinkamai bus išgelbėti tie, kurie padeda žydams kuriant šią valstybę, o tie, kurie nepadeda, eis į pragarą, kur eis ir žydai, neatsivertę į krikščionybę. XIX amžiaus pabaigoje šias pranašystes apie pasaulio pabaigą praturtino amerikiečių krikščionių sionistų W. Blackstone'o vertinimai, kurie griežtai kritikavo tuos žydus, kurie nepriėmė sionizmo nei pasaulietine, nei religine forma ir nenorėjo grįžti į Palestiną.

16. А. Гинцберг родился в Сквире Киевской губернии в 1856 г. Вначале он был одним из самых влиятельных вождей союза «Друзья Сиона», базировавшегося в Одессе. Затем основал тайное общество «Бней-Моше» («Сыны Моисея»), которое выступало за активное возрождение и укрепление еврейского национализма.
вернуться
17. Ахад-Гаам. Избранные сочинения. Том 1. М., 1919, с. 136.
вернуться
18. Л. Фрай, автор брошюры «Автор протоколов Ахад-Гаам и сионизм» считала, что именно Гаам был автором «Протоколов сионских мудрецов», написанных для членов сформированного им общества «Бне Мойше».
вернуться
19. Ахад-Гаам. Указ, соч., с. 127.
вернуться
20. littp://bouriac.narod.ru/Ahad_Haam.htm
вернуться
21. Цит. по: Шахак И. Указ. соч. http://lib.rus.ec/b/15417
вернуться
22. Кирасевский А.М. Критический разбор Талмуда. М., 1879, с. 182.
вернуться
23. Подробно это описано Д. Ридом в книгах «Спор о Сионе» и «Грандиозный план XX столетия».Vytautas Radžvilas. Kūjo ir pjautuvo šešėlis virš šeimos (I)


Ištrauka iš prof. Vytauto Radžvilo įvadinio straipsnio Paulo Kengoro knygoje „Išardymas“ (Valstybingumo studijų centras, 2017, p. 256). Knygą galite įsigyti internete.

Antroji seksualinė revoliucija: nutylimos ištakos

Skaitytojo rankose knyga, kurioje dalykiškai ir kartu lengvu stiliumi pasakojama, kaip jau daugiau nei pusantro šimtmečio mėginama įgyvendinti ,,mokslinio komunizmo“ teorijos kūrėjų iškeltą tikslą. Šis tikslas kaip tik ir buvo glaustai suformuluotas vienu jų programinio manifesto sakiniu – sunaikinti prigimtinę šeimą. Kad ir kokia miglota buvo šios teorijos skelbta šviesios komunistinės ateities vizija, pirminis ir užsimotas įvykdyti revoliucijos tikslas buvo itin aiškus ir konkretus, o svarbiausia – iš karto pradėtas kryptingai ir veiksmingai įgyvendinti. Marksistinė komunistinės revoliucijos teorija dėl pačios savo prigimties – pirmiausia dėl joje iškelto galutinio tikslo – negali būti niekas kita, o tik Senojo pasaulio [1] , taigi žmonijos tūkstantmečius kurtos ir puoselėtos civilizacijos, visų jo institutų ir formų, totalinio sunaikinimo programa. Visa iš praeities paveldėta civilizacija turi būti sunaikinta iki pamatų ir negrįžtamai išnykti užmarštyje  kaip ,,tikrosios“ žmonijos istorijos ‚,tamsi“ priešistorė – tam, kad atsivėrusioje tuštumoje ,,iš nieko“ atsirastų naujas pasaulis. Prigimtinė arba, pasak marksizmo klasikų, buržuazinė šeima visais laikais buvo vienas atraminių tos civilizacijos stulpų. Todėl ji neišvengiamai turėjo tapti vienu pirmųjų ir svarbiausių komunistinės revoliucijos taikinių. Visiškai natūralu ir dėsninga, kad valstybės lygmeniu ją panaikinti pirmą kartą buvo pamėginta laimėjusios komunistinės revoliucijos ir „išlaisvinto proletariato“ šalyje – Lenino bolševikų grupuotės užvaldytoje Rusijoje. Tačiau šiandien šis faktas yra beveik ištrintas iš Vakarų pasaulio šalių gyventojų istorinės atminties. Lietuva šiuo atžvilgiu nėra išimtis. 


2016 metais Vilniuje įvyko jau trečiosios Baltic Pride eitynės. Jos propagandiškai buvo pavadintos europinių vertybių triumfu ir dar vienu tamsios ir atsilikusios Lietuvos ,,grįžimo į Vakarus“ įrodymu. Nuolat demonstruojami panašių eitynių Vakarų sostinėse vaizdai. Tikroji jų paskirtis – ištrinti istorinę atmintį. Regėdami šiuos vaizdus tik nedaugelis pasigenda tokių pat eitynių, vykdavusių Maskvoje ir Petrograde – bolševikų užvaldytos Rusijos sostinėse – retų ir pageltusių nuotraukų. Jos galėtų paliudyti istorinę tiesą ir įspėti, kad tikroji Vilniuje įvykusio žygio kryptis – ne Vakarai. Iš tiesų keliaujama ne į „šviesią vakarietišką ateitį“, o į Rytus ir į tamsią komunistinę praeitį – į Lenino laikus. 

Kaip tik tuo gūdžiu pasaulio ir ypač Rusijos istorijos tarpsniu nykstamai mažą visuomenės dalį sudariusi, bet nesivaržydama apsiskelbusi pažangiuoju žmonijos avangardu ir jos vedliais saujelė revoliucionierių užsimojo ,,iš pamatų išardyti Senąjį pasaulį“ ir iš pagrindų pertvarkyti visuomenę. Itin svarbia jos revoliucinio pertvarkymo ir kovos už Naują pasaulį dalimi tapo tada pradėta seksualinė revoliucija. Ji turėjo sugriauti šeimą kaip žmogų pavergiančią ir todėl reakcingą senosios visuomenės atgyveną. Siekta išlaisvinti Naująjį ateities žmogų iš jo ,,kūrybišką saviraišką“ varžančios ir slopinančios buržuazinės moralės normų. Pabrėžtina – pirmą kartą pasaulyje tokia seksualinė revoliucija vyko ne kur nors ,,civilizuotoje“ ir ,,pažangioje“ Europoje ar JAV, o būtent ,,necivilizuotoje“ ir ,,atsilikusioje“  Rusijoje. Čia kuriam laikui ne tik buvo ,,panaikinta“ prigimtinė šeima, bet ir legalizuoti homoseksualių asmenų santykiai. Šios revoliucijos plėtros riba ir simboline jos viršūne galima laikyti planus juridiškai įteisinti vienalyčių porų ryšius. 

Šiems užmojams nebuvo lemti išsipildyti tik dėl trečiajame dešimtmetyje Stalino valia įvykdytos kontrrevoliucijos, padariusios galą išlaisvinto ir tapusio nekontroliuojamu seksualumo siautuliui. Todėl žvelgiant istoriniu  požiūriu yra akivaizdu: šių dienų Vakarų pasaulyje faktiškai yra tęsiama bei mėginama nuosekliai ir iki galo įgyvendinti Lenino bolševikų pradėta vykdyti revoliucinė žmonijos seksualinio išlaisvinimo programa. 

Tačiau pati tokio išlaisvinimo vizija buvo anaiptol ne rusiškas, o grynai vakarietiškas išradimas. Rusija buvo tik milžiniško ir beatodairiško antropologinio ir socialinio eksperimento poligonas, kuriame buvo praktiškai išbandytos ir patikrintos būtent Europoje gimusios marksistinio komunizmo idėjos. Netrukę išryškėti pragaištingi tokios revoliucijos rezultatai buvo tokie katastrofiški, kad net komunizmo ideologijai fanatiškai ištikima Tarybų Sąjungos vadovybė buvo priversta tyliai išsižadėti ,,principų“ ir prieš savo valią skubiai nutraukti visą dešimtmetį trukusią, bet nebevaldoma instinktų orgija tapusią seksualinio išsilaisvinimo šventę. 

Pačioje Europoje panašūs eksperimentai su šeima taip pat buvo atliekami, bet jie ilgai vyko visuomenės užribiuose, juos atlikinėjo tik siauri „išsilaisvinti iš pasenusios moralės pančių“ nekantriausiai troškusių revoliucionierių būreliai. Jiems beliko pavydžiai gėrėtis komunistinėje Rusijoje įvykdytos seksualinės revoliucijos mastais bei laimėjimais, kurie buvo ir tebėra liaupsinami ne tik komunistines idėjas skleidusiuose leidiniuose, bet ir visų pakraipų pažangiųjų autorių rašiniuose. Kartu teko kantriai laukti, kol ir Vakaruose išmuš panašaus eksperimento valanda. Mat didžioji visuomenės dalis atkakliai laikėsi įsikibusi buržuazinės šeimos sampratos ir jos idealą bei vertybes grindžiančios ,,represyvios“ krikščioniškos moralės reikalavimų. Vakaruose seksualinės revoliucijos valanda išmušė tik XX a. septintajame dešimtmetyje, o pagrindiniu idėjiniu ją įkvėpusiu šaltiniu buvo H. Marcuse’s „pataisyta“ ir „pagilinta“ K. Markso totalinės komunistinės revoliucijos teorija. Visų senosios teorijos papildymų ir patikslinimų esmę sudaro ir išreiškia viena kertinė mintis. Pasak Marcuse’s, didžioji ir lemtinga Markso klaida buvusi ta, kad jis smarkiai pervertino proletariato kaip pažangiausios visuomenės klasės ir žmonijos revoliucinio avangardo galimybes bei vaidmenį. Iš tikrųjų proletariatas nepajėgia būti visuomenės avangardas ir žmonijos vedlys į komunistinę ateitį, nes jis iš principo nesugeba išsilaisvinti iš senosios visuomenės tamsumo ir prietarų. Todėl jis ir niekaip neatsikrato atgyvenusių moralės normų ir šeimos vaizdinių. Tad kovos už žmonijos išlaisvinimą avangardo vaidmenį iš beviltiško proletariato turi perimti nauja revoliucinė jėga – įvairiausios marginalios visuomenės grupės. 

Šios kovos vėliaviavnešio vaidmuo taip atnaujintoje teorijoje buvo skirtas seksualinėms mažumoms. Kartu šioje teorijoje buvo atsižvelgta ir į Rusijos eksperimento patirtį bei klaidas. Viena svarbiausių Marcuse’s ir jo sekėjų įžvalgų buvo ta, kad tokios revoliucijos negalima daryti „iš viršaus“ – skubotai ir šiurkščiai taikant atvirą prievartą Naujojo pasaulio netrokštančiai visuomenei. Buvo suprasta, kad, norint pagaliau įgyvendinti didžiąją Markso idėją ir jo utopinę Naujojo pasaulio viziją paversti tikrove, būtina tyliai ir pamažu keisti ,,laisvinamos“ visuomenės kultūrines ir moralines nuostatas ir transformuoti jos narių sąmonę siekiant „dekonstruoti“ kertinius Vakarų civilizacijos institutus, o labiausiai – šeimą. Šiam tikslui pasitelktos subtilaus ideologinio ir propagandinio „smegenų plovimo“ technologijos. Šitaip Vakaruose prasidėjo ir netruko pakilti antroji seksualinės revoliucijos banga, savo radikalumu ir mastais toli pranokstanti tarybinę lenininę pirmtakę. Teoriniu šios revoliucijos pagrindu ir įkvėpimo šaltiniu tapo būtent genderizmo ideologija – grynai ,,postmoderni“ markuziškojo neomarksistinio komunizmo ir kairuoliško liberalizmo idėjų samplaika ir kratinys. Naujoji taktika pasirodė esanti nepaprastai veiksminga – vis labiau besiplečiančios ir įsibėgėjančios revoliucijos mastai ir rezultatai stulbina. Rusijos komunistinės seksualinės revoliucijos eksperimentas su dar didesniu užmoju ir įkarščiu kartojamas visame demokratiniame Vakarų pasaulyje. 

Pati komunistinė pasaulio revoliucinio pertvarkymo idėja savo prigimtimi ir intencija yra tarsi dviveidis Janusas. Vienas jos veidas tarsi žvelgia į ateitį, kitas – nukreiptas į praeitį. Į ateitį nukreiptam žvilgsniui atsiveriantis horizontas skendi nežinomybės rūke, tačiau į praeitį nukreiptos Januso veido akys spinduliuoja ryžtu naikinti viską, kas patenka į jo akiratį. Komunistinės utopijos skelbėjai visada miglotai įsivaizdavo, koks iš tikrųjų bus jų žadamas žemiškasis rojus. Jie nuolatos dėl to nesutaria, tačiau yra vieningi vertindami praeitį – visi sutaria, kad jos turi nelikti nė pėdsakų. Maža to, ji turi būti ištrinta net iš žmonių atminties kaip tamsi prietarų ir stereotipų persmelkta žmonijos priešistorė. Taigi kokią ateitį numato ir ragina kurti marksistinio komunizmo teorija, nėra aišku net didžiausiems jos žinovams ir autoritetams. Tačiau iš šios teorijos skelbiamo požiūrio į praeitį kildinamas praktinis tikslas yra nuostabiai konkretus ir įvardijamas itin aiškiai. Net poetiškai ir aistringai: „pasaulį seną išardysim iš pačių pamatų“ – šitaip skamba atvirai šį tikslą įvardijantys „Internacionalo“, tai yra tarptautinio proletariato himno ugningi žodžiai. 

Kova su Senuoju žmogumi ir prisikėlusi Antžmogio šmėkla

Markso kurstyta pasaulinė komunistinė revoliucija išsiskyrė tuo, jog privalėjo būti radikali ir totalinė. Jos tikslas niekada nebuvo ir nėra išlaisvinti žmogų tik iš ekonominės, socialinės ar politinės priespaudos. Totaliai išlaisvinti žmogų pirmiausia reiškia išlaisvinti jį iš paties savęs – iš Senojo žmogaus prigimties, o kartu ir iš visų iš jos kylančių ir jos diktuojamų moralės ir elgesio normų. Tokia revoliucija privalo būti visiškas Senojo žmogaus peržengimas – išsilaisvinimas iš iki šiol egzistavusios ir žinomos žmogaus formos, turintis atverti kelią absoliučiai „laisvai“ žmogaus savikūrai. O siekiamas revoliucijos tikslas ir galutinis rezultatas  –  antžmogis, tai yra,  kažkokia kitokia ir sunkiai įsivaizduojama „laisvos savikūros“ keliu turinti atsirasti žmogų pranokstančių  būtybių rūšis, turinti pakeisti dabartinę žmoniją ir užimti jos vietą. Pati antžmogio sąvoka dažniausiai asocijuojama su radikaliai antimoksline, antihumaniška ir iš esmės pamišėliška „rasinio pranašumo“ idėja, kuri buvo vienas svarbiausių vokiškojo nacionalsocializmo ideologijos kertinių stulpų. 

Tačiau kur kas mažiau žinoma ir rečiau kalbama apie tai, kad antžmogio vaizdinys buvo vienas svarbiausių įkvėpimo šaltinių ir Rusijos bolševikams. Pirmąjį dešimtmetį po jų įvykdyto perversmo buvo nevengiama atvirai ir išdidžiai skelbti, kad pradedamas kurti Naujas komunistinis žmogus būsiąs ne kas kita, o būtent antžmogis. Lyg tyčia – ir vargu ar tai atsitiktinis sutapimas – skambių kalbų apie antžmogį tarpsnis yra ir didžiausio seksualinės revoliucijos pakilimo sovietinėje Rusijoje laikotarpis. Žodis ,,antžmogis“ išnyko iš viešos vartosenos vėlgi lyg tyčia tuo pačiu metu, kai komunistinės TSRS vadovybės valia ir žaibišku sprendimu šalyje baigėsi pirmoji pasaulyje seksualinė revoliucija ir keliems dešimtmečiams oficialiai ,,išnyko“ pats seksas. Taigi antžmogio vizija ne tik nėra marksistinio komunizmo teorijos svetimkūnis, bet yra jos kertinis akmuo – idėjinis branduolys ir intelektualinė bei normatyvinė šerdis. Tai reiškia, kad jau XIX a. marksistinė komunistinės revoliucijos teorija savo giliausia esme iš pat pradžių buvo ne tik socialinės, bet ir antropologinės inžinerijos projektas. Joje buvo teoriškai sumanyta ir praktiškai užsimota iš pagrindų pakeisti žmogų ir jo prigimtį. 

Visos modernybės revoliucijos buvo ir tebėra skelbiamos ir vykdomos „humanizmo“ bei žmogaus išlaisvinimo ir išaukštinimo vardu. Tačiau visos jos tikrovėje ir praktikoje virto anksčiau pasulio istorijoje neregėtu žmogaus sumenkinimu ir pažeminimu – tyčiojimusi iš jo proto ir moralinio orumo. 

Maža to, ideologiškai ir propagandiškai liaupsinant žmogų ir aukštinant jo didybę, teoriškai ir praktiškai buvo paneigta pati žmogaus ir – dar svarbiau – vieningos žmonijos idėja. Tokia galimybė slypi pačiose „humanistinio“ mąstymo prielaidose. Tariamai humanistinė Naujo žmogaus vizija numato tokį visos žmonijos padalijimą, koks jokiais ankstesniais laikais nebuvo net įsivaizduojamas. Įsibėgėjant modernybei, o su ja Naujojo žmogaus kūrimo programai, Senasis žmogus buvo vis beatodairiškiau nuvertinamas. Žvelgiant iš Naujojo žmogaus kūrimo perpektyvos, Senasis žmogus yra visiškai bevertis arba, geriausiu atveju, tampa savaime menkaverte ,,žmogiška medžiaga“, iš kurios ir turi būti nulipdytas ,,tobulesnis“ ateities žmogus. Į jį žvelgiamą kaip į ,,atavistinę“ būtybę – ateities ir teisės egzistuoti neturinčią praeities atgyveną. Vadovaujantis moderniąja Naujojo žmogaus gamybos logika, visi žemėje gvenantys žmonės yra iš anksto pasmerkti būti ,,geresne“ ar ,,prastesne“, o vertinant dar griežčiau ir tiksliau – ,,tinkama“ ir ,,netinkama“ žmogiškąja žaliava. Kartu savaime randasi ir darosi toks pat neišvengiamas kitas pasidalijimas: vykstant šiam procesui, vieniems lemtis iš anksto yra paskyrusi žmogaus ,,gamintojų“, o kitiems – tik ,,gaminių“ vaidmenį. 

Šį pasiskirstymą vaidmenimis lemia tik viena paslaptinga asmens savybė, garantuojantį jo begalinį pranašumą prieš kitus žmonės. Toji savybė dažniausiai įvardijama kaip ,,pažangumas“. Taigi nepermaldaujama aukštesnė lemtis patvarkė taip, kad pasaulyje gyvena ,,atviri“ ir ,,progresyvūs“, t. y. gebantys žvelgti į ateitį ir pasiryžę ją kurti, šviesūs ir protingi žmonės. Ir yra ,,uždari“, t. y. besikabinantys į praeitį ir  stabdantys pažangos žygį nepataisomi tamsuoliai ir atsilikėliai. Jų skirtumai yra ne kiekybiniai (visiems žmonėms būdingų savybių ir gebėjimų laipsnio), bet kokybiniai – būtent prigimties, taigi antropologiniai, o tiksliau – rūšiniai skirtumai. Jie tokie milžiniški, kad darosi neįmanoma išsaugoti net vieningos žmonijos vaizdinio. Skirtumas tarp būsimo progresyvaus Naujojo ir atgyvenusio retrogradiško Senojo žmogaus  gali būti suvokiamas ir mąstomas tik kaip dviejų visiškai atskirų ir skirtingų būtybių rūšių biologinis ir antropologinis skirtumas. Iš tikrųjų Senojo ir Naujojo žmogaus skirtis grindžiama kertine prielaida, kad bedugnė tarp šių dviejų ,,žmogaus“ atmainų yra tokia pat neperžengiama ar net platesnė negu praraja tarp įprastai suvokiamo žmogaus ir, tarkime, gorilos. Todėl anksčiau ar vėliau turėjo būti atskleista ilgai ,,humanistinės“ retorikos skraiste dangstyta paslaptis – turėjo būti pasakyta, kad Naujajam žmogui apskritai nebetinka pats žmogaus vardas. Tinkamo vardo buvo ilgai ieškoma, kol pagaliau buvo nukaltas iš tiesų vykęs žodis. Antžmogis – toks yra kone tobulai vaizdingas ir tikslus Naujojo žmogaus vardas. 


Pačioje antžmogio idėjoje iš pat pradžių slypėjo naikinimo logika. Ji paprasčiausiai nepalieka vietos žmogui, kuris Vakarų kultūroje – religijoje, filosofijoje, mene – buvo suvokiamas kaip ,,tarpinė“ būtybė, įsikūrusi tarp dviejų idealių buvimo polių. Dievas ir gyvulys – šitaip buvo įvardijami abu šios grandinės galai, simboliškai apribojantys ir užbrėžiantys žmogaus buvimo pasaulyje galimybių erdvę. Lemtingai svarbi aplinkybė: nors žmonės yra labai įvairūs ir stovi ant skirtingų tobulumo grandinės pakopų, jie visi yra žmonės – visuotinės žmonijos nariai – būtent todėl, kad yra tik išsibarstę skirtinguose tos pačios erdvės taškuose. Antžmogio vizija yra radikaliausias žmogaus ir vieningos žmonijos idėjos paneigimas kaip tik todėl, kad ji sugriauna šią bendro žmonių buvimo erdvę ir net teorinę tokios erdvės buvimo galimybę. Išradus antžmogį pats žmogus nebegali egzistuoti, nes žmogiškai atrodančių būtybių gyvenimo lauke jam tiesiog nebėra vietos. Antžmogio priešingybė gali būti tik kažkoks be galo menkas ir niekingas išorinį žmogaus pavidalą turintis padaras – ikižmogis.

Milžiniškas atotrūkis tarp teorijos ir praktikos yra seniai pastebėtas moderniųjų revoliucijų bruožas. Teorinis humanizmas ir žmogaus aukštinimas praktikoje baigiasi žmogaus žeminimu ir net visišku jo gyvybės nuvertinimu. Teoriškai skelbiama visų žmonių lygybė ir brolybė praktikoje virsta didžiausia istorijoje – net antropologine, taigi rūšine, žmonijos nelygybe. Tačiau keistas dalykas: nors šis visas revoliucijas lydintis atotrūkis vis kartojasi ir net auga, Senąjį pasaulį į dulkes permalančios revoliucijų girnos nesiliauja suktis. Maža to, kiekviena nauja revoliucija yra radikalesnė ir labiau griaunanti negu jos pirmtakės. Tačiau nors veikia šis revoliucijos radikakalizavimosi ,,dėsnis“, jo žinojimas nieko nekeičia: patyrusius fiasko puikaus Naujo pasaulio kūrėjus keičia kiti jo statytojai, o lyg ir turėjusios nusivilti bei šio to pasimokyti iš karčios patirties visuomenės nieko neišmoksta ir noriai lipa ant to paties grėblio, lengvai pasiduodamos naujų vedlių į šviesią ateitį žarstomų pažadų kerams. 

Mėginant perprasti šį keistą aklumą atrodo, kad moderniųjų revoliucijų gyvastingumo mįslės raktas yra būtent Senojo ir Naujojo žmogaus skirtis. Mat šią skirtį grindžianti kertinė fundamentalaus žmonijos nebendramatiškumo idėja yra paslėpta nuo to, ką galima pavadinti sveiko proto žvilgsniu. Kaip pasakytų garsioji totalitarizmo tyrinėtoja H. Arendt, sveiką protą apakina ir padaro aklą nuolatos kartojami žodžiai ,,humanizmas“ ir ,,žmogus“, todėl jis dažniausiai nepajėgia įžvelgti Senojo ir Naujojo žmogaus skirtyje paslėptos žmonijos negailestingo skirstymo logikos. Ši logika numato žmonijos skirstymą į Naujojo žmogaus atstovais save laikantį istorinės pažangos ,,avangardą“ ir jos ,,ariergardą“, kuriam automatiškai priskiriamai visi Senojo žmogaus rūšies nariai. Savo ruožtu tai reiškia, kad nuolatos keičiasi ir revoliucijos vedliai: Šaltąjį karą pralaimėjęs naują pasaulį ir žmogų kūręs neva rytietiškas sovietinis komunizmas pasirodė esąs nepakankamai pažangus ir turėjo užleisti revoliucijos vėliavnešio vaidmenį jį atėjusiam pakeisti revoliucingesniam ir todėl pažangesniam tariamai vakarietiškam komunizmui. 

Tęsinys kitose dalyse

***

1 - Šiame tekste tenka perteikti ir referuoti ideologizuotą marksistinį žodyną, kurio žodžių reikšmės skiriasi nuo politinėje teorijoje įprastai tiems patiems žodžiams suteikiamų reikšmių. Viena vertus, tai lemia tekste vartojamų kabučių gausą. Kita vertus, kai kurios nuolatos besikartojančios iškreiptos reikšmės sąvokos vartojamos be kabučių. Tai didžiąja raide rašomi Senasis ir Naujasis pasaulisSenasis ir Naujasis žmogus, nurodantys priešpriešą tarp esamo pasaulio ir žmogaus iki moderniosios, ypač komunistinės, žmogaus perkūrimo revoliucijos ir numatomo jai pasiekus savo tikslą. Taip pat be kabučių vartojami žodžiai „revoliucija“ (tradicinės visuomenės perkūrimas pagal modernius Naujo žmogaus, ypač (neo)marksizmo ideologijos, projektus), „seksualinis išlaisvinimas“ (seksualinių troškimų kurstymas ir jų tenkinimo pavertimas elgesio norma), „buržuazinis“ (sąvoka, marksistų vartota nurodant keistinus ikikomunistinės visuomenės bruožus), „pažangus“ (atstovaujantis kairiąją progresyvistinę ideologiją), „antžmogis” (Naujasis žmogus, kokybiškai pranokstantis ikirevoliucinę žmogaus formą), „socialinė lytis” (vien subjektyviu savo lytiškumo įsivaizdavimu pagrįstas lyties suvokimas), „žmogaus teisės” (institucionalizuoti modernaus individo troškimai).2020-06-27

DĖL HIGIENOS PASO „PLIAŽUI“ LUKIŠKIŲ AIKŠTĖJE. INICIATYVINĖS GRUPĖS DĖL VALSTYBINIO LYGMENS SPRENDIMŲ VILNIAUS MIESTE UŽKLAUSIMAS


Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius. Lietuva
Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerijai
Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, Lietuva
El. p. ministerija@sam.lt
Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrio prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, LT-08221, Vilnius, Lietuva.
El.p.: info@nvsc.lt

P A R E I Š K I M A S

DĖL „PLIAŽO“ LUKIŠKIŲ AIKŠTĖJE HIGIENOS PASO, ATITIKIMO HIGIENOS IR SANITARIJOS NORMOMS

2020 m. birželio 27 d.,
Vilnius

Birželio 23 dieną Vilniaus Lukiškių aikštėje Lietuvos sostinės mero Remigijaus Šimašiaus atidarytas „pliažas“ kelia rimtų klausimų dėl jo higieninės ir sanitarinės būklės. Mes norime išsiaiškinti, ar rengiant šį „pliažą“ buvo gautas higienos pasas, ar buvo įvertintas čia esančio smėlio ir fontano vandens, kuriame nuolatos maudosi vaikai, bakteriologinis užterštumas: užterštumas žmogui pavojingais helmintais, organiniais ir neorganiniais junginiais, gyvsidabriu, sunkiaisiais metalais?

Profesinė patirtis mikribiologijos mokslų daktaro A. Lebionkos mikrobiologijos ir parazitologijos srityje mus verčia nerimauti, kad „Pliažas“ įrengtas nesilaikant ES egzistuojančių sanitarijos bei higienos normų ir Lietuvoje dar galiojančių COVID-19 karantino apribojimų, - „pliažas“ yra potencialus įvairių susirgimų židinys, pavojingas sostinės gyventojų ir svečių sveikatai.

Prašome informuoti mus:
1. Kas ir kokiais tyrimais, galiojančiomis higienos ir sanitarijos normomis remdamasis Vilniaus savivaldybei išdavė pliažo Lukiškių aikštėje higienos pasą?
2. Kas ir kaip kontroliuoja fontano vandens, smėlio ir čia esančių medinių gultų biologinį ir cheminį užterštumą?
3. Kas ir kaip čia atlieka užterštumo COVID-19 testavimą?
4. Ar aikštėje per garsiakalbius transliuojamas triukšmas, vadinamas jūros ošimu, nėra pavojingas žmonių sveikatai?

Prašome Jūsų užtikrinti saugų Lietuvos gyventojų ir svečių poilsį sostinėje, nes to padaryti Vilniaus savivaldybė nėra pajėgi.

Pasirašo:
Astra Genovaitė Astrauskaitė, Lietuvių kalbos mokytoja, visuomenininkė, politikė
Nendrė Černiauskienė, Visuomenės ekstremaliųjų situacijos komisijos l.e.p. vadovė
Marius Kundrotas, politologas
Algis Avižienis, buvęs ilgametis JAV diplomatas
Kęstutis Juozapas Tamašauskas, visuomenininkas
Algimantas Lebionka, biomedicinos dr., dienraščio „Mano Lietuva“ leidėjas
Stanislovas Buškevičius – partijos „Jaunoji Lietuva“ pirmininkas
Alvidas Vaitkevičius, visuomeninio judėjimo „Susitelkimas“ narys
Vladas Turčinavičius – Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų sąjungos Vilniaus skyriaus pirmininkas
Būti kvailiu neuždrausi. Replika dėl Dariaus Indrišionio straipsnio LRT „Uždrauskime Palangą. Įstatymu“
Pilietis Darius Indrišionis, LRT portale paskelbęs straipsnį, pavadintą „Uždrauskime Palangą. Įstatymu“ pasirašo esąs istoriku. Gerai, kad pasirašo, bet galėjo ir nepasirašinėti. Fizikų ar chemikų juk nebūna tokių kvailų, o istorikų... Juk didžiausias Lietuvos istorikas yra chemijos daktaras Liudas Mažylis, vienintelis per tris nepriklausomos Lietuvos dešimtmečius sugebėjęs nuvykti į Vokietijos archyvus ir čia surasti Vasario 16 nepriklausomybės aktą. O juk galėjo irstitis už mokesčių mokėtojų pinigus laiveliu geroje kompanijoje ir malti š.!


Pakanka kelių sakinių, kad suprasti Indrišionio neprofesionalumo ir visiško bukumo lygį. Jis rašo:

„Kodėl reikėtų uždrausti Palangą? Ogi todėl, kad pasikapstę šio miesto istorijoje neabejotinai rastumėme kokį nors didžiai atmintiną praeities momentą. Tokį atmintiną, kad beliktų tik nuleisti galvą ir pripažinti: taip, ligšiolinis mūsų vasarų poilsis Palangoje galimai niekino ir žemino šią didžią istoriją. Todėl uždrauskime Palangą. Įstatymu.“

Aš toliau necituosiu „istoriko” Indrišionio, nes tai būtų per didelė garbė jam, per didelė garbė šiukšliadėže tapusiai LRT, stojus prie generalinio direktoriaus vairo užkietėjusiai sorošininkei Monikai Garbačiauskaitei Budrienei.

Ar sveiko proto žmogus galėtų lyginti valstybės sostinės reprezentacijos aikštę su kurorto pliažu? Tai juk jau ne istorija, o psichiatrija.

Gali būti, kad Lietuvoje yra tokių aukštųjų mokyklų, kuriose ruošiami tokio lygio „istorikai“. Gali būti, tik šitos aukštosios mokyklos profesūrai turėtų būti didelė gėda už tokius savo mokinius.

Aš tikiu, kad ne chemikas Liudas Mažylis jį ruošė, o koks būriuotojas-keliauninkas, sugebantis gaudyti politinių vėjų kryptį. Tačiau perskaičius tokią rašliavą, pamačius seimo narės Aušrinės Armonaitės vadeliojamas mokines, nešančias didelius juodus penius ir JAV bandito nuotrauką, ANTIFA teroristų vėliavas, darosi neramu. Ar visa šita išprotėjusi publika, kaip kažkada prie sovietų, neims griauti skulptūrų nuo Katedros, neįrengs ten traktorių remonto stoties, ar sandėlio, nesusprogdins Trijų kryžių? Kuo anas sovietinis vandalizmas skiriasi nuo šimašių-armonaičių vandalizmo? Niekuo!

O tokių „istorikų“ anuomet irgi buvo į valias. Ko jau ko, o svoločių ir kvailių mano Lietuvėlėje niekada nestigo. Būti kvailiu neuždrausi!


Četverikova O.N. Šešėlinė Europos Sąjungos istorija. Planai, mechanizmai, rezultatai. 2d.


Po S. Rodo mirties 1902 m. jo darbą tęsė pasekėjai ir bendraminčiai, užėmę svarbiausius postus Britanijos visuomenėje. Pagrindiniai veikėjai čia buvo lordas Alfredas Milneris, Philipas Kerras (lordas Lothianas) Lionelis Curtis, taip pat E. Oppenheimeris, paveldėjęs „De Beers“ kompaniją. A. Milneris tapo tiesioginiu apskritojo stalo organizatoriumi, kas buvo lemiamu momentu rengiant vadinamosios „pasaulio valstybės“ kūrimo planus. Milnerio ir jam artimų žmonių rato (vadinamosios „Milnerio grupės“) įtakoje kitose imperijos dalyse, taip pat ir JAV, buvo sukurti atitinkami padaliniai, į kuriuos įėjo stambūs finansininkai, susieti su Rotšildu. Svarbiausia figūra, per kurią „Apskritasis stalas“ užtikrino Rotšildų kontroliuojamą „Wall Street“ bankininkų veiklą, buvo Jacobas Schiffas, tapęs „Kuhn“, „Loeb & Co Bank“, kuris finansavo ir J. Rockefellerį [9], ir E. Harrimaną bei E. Carnegie, valdytoju. Per jį Rotšildai palaikė J.P. Morganą ir skyrė jiems reikalingus žmones, tokius kaip broliai Lehmanai, Goldman-Sachsai, bankų vadovais [10]. Kartu su P. Warburgu ir B. Baruchu, J. Schiff vaidino lemiamą vaidmenį 1913 m. sukuriant JAV federalinio rezervo sistemą – tą patį finansinį trestą, kuriam buvo perduota visa JAV pinigų ir kredito valdžia [11].


Piligrimų bendrijos emblema simbolizuoja JAV ir Anglijos draugystę. Joje vaizduojams liūtas ir elelis.


Norint glaudžiau susieti ir suderinti Britanijos ir Amerikos isteblišmento atstovų pozicijas, buvo sukurta dar viena struktūra, kuri neafišuoja savo veiklos ir vis dar mažai žinoma. Mes kalbame apie Piligrimų draugiją (Pilgrims Society), kurios pirmasis susirinkimas įvyko 1902 m. iniciatyva Šv. Jurgio draugijos narių Niujorke, Amerikos Londono draugijos ir Anglo-Amerikos asociacijos [12]. 1903 m. buvo surengta pirmoji oficiali visuomenės narių vakarienė, po kurios jie pradėjo reguliariai rinktis. Faktiškai šios organizacijos nariais tapo visi įtakingiausi aristokratai, bankininkai ir verslininkai, kurie sudaro abiejų šalių elitą (Morganai, Rokfeleriai, Harrimanai, Dillonai, Carnegie, Astoriai, Warburgai, Britanijos karališkosios šeimos nariai, Rotšildai, Barringai, Barclay ir kt.) [13].


Fabiano draugija, įsteigta 1884 m. anglų politiko Sydney Webb iniciatyva. Jo žmona Beatrice Webb ir britų rašytojas B. Shaw taip pat dalyvavo plėtojant globalizmo projektą. Šią bendruomenę įkvėpė R. Oweno idėjos, kurias sukūrė Oksfordo profesorius Johnas Ruskinas (kitoje transliteracijoje - Rioskinas), turėjęs įtakos S.Rhodesui. Jis kritikavo kapitalizmą krikščioniškojo socializmo požiūriu, be to, gynė klasikinės visuomenės idėjas - „gerovės valstybę, paremtą rinkos įstatymais“. Šios visuomenės įtaka buvo didžiulė, joje dalyvavo daug politikų, be to, ji buvo prie ištakų Londono ekonomikos mokyklos, įkurtos 1895 m. Webbo idėjų įtakoje.

Šiek tiek vėliau ypatingą indėlį į bendrijos veiklą įnešė vienas iš jos aktyviųjų narių Herbertas Wellsas (1866–1946), išreiškęs savo nuomonę daugybėje publikacijų, pagrindinėmis iš kurių tapo darbai „Atviras sąmokslas“ ir „Naujoji pasaulio tvarka“ (1940), kuriose jis pasisako už beklasės pasaulio totalitarinės valstybės („naujos žmonių visuomenės“) sukūrimą, numatant staigų pasaulio gyventojų skaičiaus mažėjimą ir eugenikos praktiką bei gebėjimą racionaliai valdyti visos planetos išteklius. Pažymėtina, kad ankstyviausiu jo kūriniu šia tema buvo 1914 m. veikalas „Tvarka per chaosą: libertarų sunaikinimas“, kuriame pasakojama apie būsimą visuotinį karą, kurio pasekoje turėtų būti sukurta pasaulio valstybė, susidedanti iš 10 blokų (10 „apskričių“, pagal autorių). Būtent šioje knygoje autorius pirmiausia panaudojo posakį „nauja pasaulio tvarka“, kalbėdamas apie konkretų projektą.

Nepaisant vieno branduolio, susiformavusiame City smegenų centre egzistavo du vidinių prieštaravimų tipai. Pirmasis buvo sąlygotas siekiu didesnės valdžios ir varžymusi dėl įtakos ir turto. Antrasis – skirtingu globalios tvarkos struktūros supratimu. Viena grupė skaitė būtinu sukurti vieningą anglo-amerikiečių bloką, kuris būtų atraminė kolona, ​​o prie jos prisijungia visi kiti. Kita gi neišskyrė kokią nors valstybę ar imperiją, o iškėlė visuotinio sumaišymo idėją, vienijančią žmoniją viename bloke. Tai buvo anglosaksų globalizmo ir planetarinio globalizmo skirtumai.

Tada, paskutiniame XIX amžiaus trečdalyje, kuriamas ir sionistų projektas, kuris išreiškė strategiją įtvirtinimo pasaulinės žydų kapitalo valdžios ir buvo daugiapakopė konstrukcija.

Kaip puikiai buvo parodyta Douglaso Reedo knygoje „The Controversy over Sion“, sionizmas kaip ideologinis ir politinis judėjimas susiformavo būtent tada, kai aktyvi Vakarų žydų asimiliacija kėlė abejonių dėl žydų elito galios išsaugojimo didžiojoje žydų dalyje. Nuo viduramžių Europos laikų žydų bendruomenės buvo uždaros totalitarinės sistemos, kuriose religija buvo įvesta valdančiojo elito, esančio sąjungoje su ne žydų pasaulietinėmis valdžiomis, ir šios pastarosios dažnai vertė žydus vykdyti savo religinius nurodymus [14]. XIX a. dėl pasaulietinės valdžios priimtų liberalių įstatymų žydų bendruomenės pradėjo irti, ir religinė viršūnė pradėjo prarasti teisinę galią savo narių atžvilgiu (t. y. teisę prižiūrėti ir priversti vykdyti religinius įsipareigojimus). Šiomis sąlygomis, norėdamas pasipriešinti liberalizmui, sionizmas ėmė formuotis kaip ideologija ir kaip judėjimas.

Jos atsiradimo metu pagrindiniu jo tikslu buvo skelbiamas sukūrimas žydų valstybės, kuri taptų žydų politinio vienijimosi centru. Tačiau iš pradžių jis išsiskyrė savo įvairove ir nevienalytiškumu. Jame išsiskyrė įvairios srovės, kurios išliko savarankiškomis idėjinėmis kryptimis. Pagrindinėmis tarp jų buvo religinis, praktinis ir politinis sionizmas.

Religinis sionizmas, susiformavęs anksčiau nei kiti dar XIX amžiaus viduryje, valstybės kūrimo reikalavimus bandė priderinti prie ortodoksalaus judaizmo mokymo, siejančio žydų sugrįžimą į savo senovės tėvynę išimtinai su Mošiacho atėjimu. Jis rėmėsi mintimi, kad Mesijo atėjimas susideda iš dviejų etapų - natūralaus ir stebuklingo. Pirmoji stadija buvo suprantama kaip savarankiškas sugrįžimas žydų į Palestiną (Sioną), siekiant atkurti Izraelio gyventojus ir šalį visais jos gyvenimo aspektais, taigi tai turėtų priartinti antrąjį etapą – Mesijo atėjimo, kuris jau užbaigs išlaisvinimą. Tai yra, Izraelio valstybė buvo laikoma tik žydų tautos misijos realizavimo pradžia.

Praktinis sionizmas, atsiradęs XIX amžiaus 80-aisiais, susikoncentravo ties idėja perkėlimo žydų į Palestiną, kad užtikrinti „sugrįžimą prie savo šaknų“, kas ėmė aktyviai realizuotis dėl išeivių iš Rytų Europos XIX pabaigoje - XX amžiaus pradžioje, ir turėjo mišrų religinį-nereliginį charakterį.

Galiausiai, 1897 m. formuojasi visiems žinomas politinis sionizmas, kurio įkūrėjas buvo Austrijos pilietis Theodoras Herzlis, iškėlęs tikslą žydams sukurti saugų „įstatymų saugomą prieglobstį“, kurį pripažintų tarptautinė teisė. Jis pasiekė, kad sionizmas taptų europietišku politiniu judėjimu, nes tik tokiu pavidalu Vakarų pasaulis galėjo jį priimti. Be to, valstybės sukūrimą Herzlis laikė ne savitiksliu, o kaip priemone žydų klausimui išspręsti, tuo metu kai visa kita buvo antroje eilėje [15].

9. Исследователь С. Бирмингем, признанный в еврейских кругах в качестве эксперта по еврейской истории, в своей книге «The Grandees —America’s Sephardic Elit» пишет, что Рокфеллеры происходили из семьи марранов. Именно поэтому еврейское сообщество США, хорошо осведомлённое об этом, всегда поддерживало его политические амбиции. См.: http://www.israelect.com/reference/WillieMartin/ NEWS-ll.htm
10. http://www.terrorism-illuminati.com/round-table
11. См.: Муллинс Ю. Секреты Федеральной Резервной Системы. Лондонская смычка //http://www. russia-talk.org/cd-history/fed/fed.htm
вернуться
12. См.: The Pilgrims a. A study of the Anglo-American Establishment http://wikispooks.com/ISGP/organisa-tions/Pi IgrimsSoc iety 02.htm, а также The Piligrim Society & English-speaking Union //http://watch.pair. com/pilgrim.html
13. Сегодня членами общества являются 1492 человека, подавляющая часть которых из США.
14. См.: Шахак И. Еврейская история, еврейская религия: тяжесть трех тысяч лет. http://Iib.rus. ес/Ь/154172
15. Полонский П. Эволюция идеологии сионизма (XIX-XX вв.). http://www.machanaim.org/ tor&life/ hist&geo /zionism.htm

Pirmoje nuotraukoje Theodoras Herzlis.

Bus tęsinys.