2018-09-30

Sirijos URM kviečia sirus grįžti namo, o Grybauskaitė juos veža į LietuvąSirijos naujienų agentūra SANA šių metų liepos 3 dieną pranešė, kad Sirijos URM pakvietė Sirijos piliečius, kurie išvyko iš šalies dėl karo veiksmų, sugrįžti namo. Vakar, rugsėjo 29 dieną, šis pakvietimas buvo pakartotas.

Sirijos užsienio reikalų ministras Validas al-Muallen, kalbėdamas JTO Generalinėje asamblėjoje pakvietė pabėgėlius sirus grįžti namo. Jis pasakė: „Šiuo metu situacija šalyje tapo stabilesnė ir saugesnė dėka pasiekimų kovoje su terorizmu. Vyriausybė tęsia atstatymo darbus teroristų sugriautuose rajonuose, sugrąžina juos normaliam gyvenimui. Sukurtos visos sąlygos laisvanoriškam Sirijos pabėgėlių sugrįžimui į šalį, kurią jie buvo priversti palikti dėl terorizmo ir vienašališkų ekonominių sankcijų, apsunkinusių žmonių gyvenimą ir atėmusių iš jų egzistavimo šaltinius“.

Sirijos valdžia pakvietė pasaulio bendruomenę talkinti pabėgėlių sugrįžimui ir skirti tam lėšas. JAV ir ES, matomai suinteresuotos Sirijos sunaikinimu, pareiškė, kad paramą tieks tada, kada bus atrastas politinis konflikto sprendimas. Kitais žodžiais – niekada.Sirijos URM vadovas dar pasakė:

„JAV kovos su terorizmu pretekstu sukūrė tarptautinę koaliciją, ir ši koalicija pilnai sugriovė Sirijos miestą Rakką, sunaikindama net infrastruktūrą. Jie toliau tęsia masines žmogžudystes, negailėdami civilių, moterų ir vaikų. Jie pažeidžia tarptautinės teisės nuostatas. Ši koalicija ne kartą teikė pagalbą teroristams, veikiantiems prieš Sirijos valdžią“.


Sirijos URM vadovas pareiškė, kad Sirija artima prie pilnos pergalės prieš teroristus, kad Sirijos valdžia aktyviai užsiima atstatymu rajonų, sugriautų karinių veiksmų metu, kad pabėgėliai galėtų sugrįžti į savo namus. „Sirijoje Rusijos vyriausybės daro viską, kad padėti sirams, kurie šiuo metu yra užsienyje, sugrįžti į tėvynę. Mes sukūrėme specialų koordinacinį centrą, kuris užsiims pabėgėlių sugrąžinimo klausimu“.

Al-Muallem atmetė kaltinimus naudojimo cheminio ginklo prieš civilius gyventojus. „Mes kategoriškai smerkiame cheminio ginklo panaudojimą – bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje, - pareiškė jis. - Damaskas pilnai atsikratė nuo tokio ginklo. Ir mes pasiruošę priimti bet kokią ekspertų komisiją ir atlikti bet kokius tikrinimus, kad įrodyti šį faktą“. Jis apkaltino cheminio ginklo naudojimu Sirijoje JAV, Prancūziją ir Didžiąją Britaniją.

„Mūsų tauta toliau kenčia nuo agresyvios Izraelio politikos. Izraelis palaiko Sirijos pietuose veikiančias teroristines grupuotes, tiesiogiai dalyvauja karinėje invazijoje, o taip pat ne kartą smogė oro smūgius įvairiuose šalies rajonuose“.

„Taip pat, kaip mes išvadavome Sirijos pietus iš teroristų rankų, mes tvirtai ketiname susigrąžinti Golanų aukštumas, kurios buvo mūsų iki 1967 metų. Mes kviečiame tarptautinę bendriją nutraukti šią okupaciją. O taip pat įpareigoti Izraelį vykdyti JTO rezoliucijas ir sudaryti galimybę palestiniečiams sukurti savo valstybę“.

Rugsėjo 23 dieną Estijos portalas Etvpluss pranešė, kad Baltijos šalys neprivalo priiminėti pabėgėlių iš Afrikos ir Artimųjų Rytų. Dviejų metų trukmės nelegalių imigrantų perkėlimo programa pasibaigė. Nuo šiol dalyvavimas Briuselio migracinėje politikoje – kiekvienos ES šalies-narės pasirinkimo reikalas.

Latvija ir Estija jau pareiškė, kad išeina iš šios programos. Lietuva – vienintelė iš Baltijos valstybių sutiko priimti imigrantus pagal ES kvotas dar metus.

Rugsėjo 26 dieną Lietuva iš Stambulo atsivežė dar 18 sirų. Kodėl? Kodėl Lietuva veža sirus į Lietuvą, kai kasdien Sirijoje į namus sugrįžta iki 800 pabėgėlių.

Man Lietuvos pozicija yra nesuprantama. Pabėgėlių išlaikymas – labai brangiai kainuojantis išlaidavimas ir milžiniški nuostoliai valstybės biudžetui. Mūsų valdžia slepia apie išlaidas, kurios skiriamos pabėgėlių išlaikymui. Apie jas mes sužinome tik iš antrinių šaltinių. Pavyzdžiui, buto nuoma Kaune pernai kainavo per mėnesį 500 eurų. Daugybė pabėgėlių lieka Vilniuje, kur butai dar brangesni. Kiek mokama pabėgėliams šiemet mes irgi nežinome, yra duomenys apie pernai mokėtas išmokas.

2017 metų spalio 11 dieną BNS pranešė, kad vyriausybė nutarė „pabėgėliams“ mokėti tokias išmokas:

-Kompensacija būsto nuomai vienam žmogui per mėnesį - 314 eurų.
-Pašalpa būtiniausioms reikmėms ( komunalinėms paslaugoms, maistui, transportui ir kt.) - 204 eurai.
-Papildomai mokyklinio amžiaus vaikams išmokama pašalpa būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti (57 eurai) ir kas mėnesį mokama 60,8 euro kompensacija vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti.

Suma:
Suaugusiam ir vaikui per mėnesį = 518 eurų.
Mokyklinio amžiaus vaikui 635,8 eurų.

-Vienkartinė įsikūrimo pašalpa - 204 eurai.
-Vienkartinė įsikūrimo pašalpa vaikui -102 eurai.
-Nelydimam nepilnamečiui, sulaukus pilnametystės -1122 eurai.

Kiek Lietuvos vaikų, suaugusių ir senelių gauna tokias pajamas?

Vyšegrado šalys, o dabar ir Estija su Latvija liovėsi naikinti Siriją. Jos mato perspektyvą konkrečiais projektais remti šią karo nualintą šalį, o ne nuleidinėti jai kraują, išvežinėti jos jaunimą, kaip tai daro Lietuva.

Grybauskaitė daro du nusikaltimus. Ji daro nusikaltimą Lietuvai, veždama čia kitataučius musulmonus ir nusikaltimą Sirijai, atimdama iš jos jaunimą, šios šalies ateitį.

Nuorodos:
Indrei Makaraitytei: Ar „Dievo išrinktojo“ ir „gojo“ nužudymas sukelia skirtingą skausmą?


Šią savo trumpą pastabą aš parašiau paskatintas Indrės Makaraitytės („Kiek tau skauda, kad Lietuvoje išžudyti žydai?“) ir Valdo Vižinio („Kiek manskauda, kad Lietuvoje išžudyti žydai“) straipsnių.

Skausmas dėl žuvusių - sudėtingas ir daugiabriaunis klausimas. Aš pabandysiu pašlifuoti tik vieną šio klausimo briauną ir pasiremdamas pagrindinai žydų rabinų pasisakymais, žydų Šventaisiais raštais, o į LRT žurnalistės klausimą atsakysiu labai žydiškai, klausimu į klausimą: o ar gali „gyvulio sielą“ turinčiam lietuviui, kuriam „Dievas suteikė žmogaus pavidalą vien tam, kad būtų maloniau žydui“, skaudėti dėl labai senai žuvusių žydų? O žydui, kurį jų Dievas paskyrė vieninteliu šios planetos valdovų, tvarkančiu „gyvulių gojų“ bandas, skaudėti dėl „gojų“ mirčių?

Aš šiuos klausimus uždaviau todėl, kad tūlas lietuvis dažnai net nesupranta, kad iš žydų šventraščių pozicijų adatos įdurtam žydui turi a priori skaudėti žymiai labiau, negu peiliu subadytam lietuviui. Charkovo liberalios žydų bendruomenės vadovas Eduardas Hodos visa šį požiūrį į „gojus“ savo knygoje pavadina „Žydišku fašizmu“.„Dievo išrinktųjų“ noras suprantamas: gojai nuolatos turi atgailauti, taip lengviau šituos „gyvulius“ valdyti, lengviau juos melžti (visas pasaulio turtas priklauso žydams, o gojams suteiktas tik laikinai naudotis, Talmudas). Labai gerai tam tinka sionistų eksploatuojama Holokausto tematika, pačių žydų vadinama „Holokausto industrija“. Tai mes dabar ir stebime Lietuvoje.

Turime pavyzdį, kad nuolatos atgailaujant dėl labai senai padarytų skriaudų žydams, atgailaujančias tautas apima visuotinė suicidalinė šizofrenija. Taip nutiko su Vakarų Vokietijos vokiečiais, kurie išprotėjo tokiu mastu, kad net Vokietijoje gyvenantys žydai ėmė bėgti į „Alternatyva Vokietijai“ partijos gretas, kuri, jų nuomone, vienintelė gali juos apginti nuo žydų kraujo ištroškusių „pabėgėlių“ musulmonų, kuriuos į Vokietiją 2015 metais ėmė masiškai vežti sionistė Angela Merkel.

Mums, manau, neturi skaudėti dėl žydų (nusikaltėliai senai nubausti), kaip ir žydams neskauda dėl jų sunaikintų lietuvių (nepamenu nei vieno nubausto žydo), po 1917 metų žydų bolševikų organizuotos revoliucijos sunaikintų dešimčių milijonų rusų, ukrainiečių ir baltarusių, neskauda dėl sunaikintų šimtų tūkstančių palestiniečių, neskauda dėl Rainių, dėl vežimų į Sibirą.

Nei vieno lietuvio neišgelbėjo nei vienas žydas!

Tokia juk yra nepatogi tiesa tiems, kuriems nuolatos skauda dėl žydų, o ne dėl lietuvių. Lietuviai išgelbėjo 70 000 žydų, o žydai nuo totalitarinių režimų neišgelbėjo nei vieno lietuvio. „Taigi, Lietuva ne žydšaudžių kraštas, o gelbėtojų. Karo metu nacisto A. Eichmano sąrašuose nurodytas 134 000 žydų Lietuvoje skaičius, todėl Lietuviai išgelbėjo daugiau nei pusę pasmerktųjų,“ - rašė signatarė Rūta Gajauskaitė.

Nei viena tauta pasaulyje, tik žydų, turi Purimo šventę, kurios metų visuotinai džiaugiamasi dėl persų elito genocido dar priešistoriniais laikais.

Žymus rašytojas, žurnalistas ir istorikas Doglas Reed knygoje "Ginčas apie Sioną" („Contraversity of Zion“) rašė:

«…» Purimo šventė patvirtina pagrindinius bruožus Siono istorijos, pasikartojančius nenutrūkstamai nuo senovės iki mūsų dienų: ne žydų valdovų panaudojimas, sunaikinant ne žydų tautas ir įgyvendinant žydų kerštą «…»

«…» Lieka paslaptimi, kaip sekta sugebėjo įpiršti savo valią karaliui Artakserksui. Po Kiro tai buvo antras monarchas marionetės rolėje, mūsų laikais vaidinti šią rolę tapo būtinybe ir visuomeninio veikėjo politinės karjeros prielaida bet kurioje apsišvietusioje Vakarų šalyje «…»

Niekas nesupranta, kaip Ester pavyko įkalbėti Persų karalių, kad tas išžudytų beveik 70 tūkstančių geriausių Persijos sūnų, niekas nesupras, po kelių tūkstančių metų, kaip pavyko sionistams įkalbėti Europos vadovus sunaikinti Europą.

O gal priversti „gojams“, nuolatos jausti skausmą ir yra tas Siono išminčių metodas?

Tik ar tai gali suprasti LRT „gojų“ žurnalistė... Kaip ten apie gyvulių „gojų“ protą Talmude pasakyta?

Beje, esu išvertęs „Šulcha-Aruch“, kur surašyta 100 iš 613 Talmudo įstatymų. Siūlau LRT žurnalistams, prieš nagrinėjant „skausmo“ problemas, susipažinti.

Nuorodos:2018-09-29

Į vakarų šalis nori emigruoti 84 procentai Alžyro, 91 procentai Maroko ir 53 procentai Tuniso gyventojųTyrimai trijose Šiaurės Afrikos šalyse parodė, kas čia auga gyventojų siekis palikti savo gimtas šalis ir ieškoti geresnio gyvenimo Europoje. Tai parodė Oumma ataskaitos.

Šių šalių gyventojai nori vykti į turtingiausias vakarų šalis: Kanadą, JAV, Prancūziją, Vokietiją, Jungtinius Arabų Emyratus, Didžiąją Britaniją ir Belgiją.

Straipsnyje Oumma portale, kuris pavadintas „Ar rytoj Magribo šalys susidurs su masine emigracija“, rašoma, kad emigruoti, visų pirma dirbti, nori 91 procentai Maroko gyventojų.

Tunise, Europos Komisijos duomenimis, 53% jaunų žmonių nori išvykti į užsienį. Boston Consulting Group (BCG) duomenimis, 84% Alžyro gyventojų pasirengę vykti į „profesinę emigraciją“.

Pagrindiniu žmonių, pareiškusių apie norą emigruoti motyvu, yra surasti darbą, užtikrinantį pragyvenimo minimumą ir geresnę gyvenimo kokybę.

Tai meta iššūkį Briuselio melui, kurį jis skleidžią jau daugelį metų, kad tai „pabėgėliai“, kuriems reikalinga humanitarinė parama.

Nuorodos:

Aš dar kalbėsiu. Daina skirta CukerberguiŠiandien baigiasi mėnuo mano veidaknygės bano, šis pasityčiojimas iš demokratijos normų ir Lietuvos Konstitucijos man garantuotų žmogaus teisių. Ta proga aš į savo Draugus noriu kreiptis su daina „Aš dar kalbėsiu“. Tai melodija puikios Hiperbolės dainos „Aš dar dainuosiu“, kurios eiles aš perrašiau ir pritaikiau protestui prieš Cukerbergo liberalfašistinę cenzūrą Facebook.

Aš dar kalbėsiu,
Nors Cukeris tildo,
Kalbėsiu užbanintas
Būdamas nebyliu.

Aš dar kalbėsiu,
Gal mano žodžiai
Pasieks ir tave
Pro feikų gaudesį.

Noriu tik lūpas suvilgyti,
Tegul jos šypsosi,
Mano kalbos – kuždesiu virtusios

Noriu tik lūpas suvilgyti,
Tegul jos šypsosi.
Mano kalbos – kuždesiu virtusios

Aš dar kalbėsiu,
Nes mano bloge
Kaupiasi straipsniai
Tarytum debesys.

Galbūt tai bus jums
Jau ir girdėta,
Bet aš ir nesirengiu,
Nieko nustebinti.

Noriu tik žodį ištarti Jums,
Tegul jis išskrenda,
Mano kalbos – kuždesiu virtusios
Noriu tik žodį ištarti jums,
Tegul jis išskrenda.
Mano kalbos – kuždesiu virtusios.

Ką gi man veikti,
Kai Cukeris tildo?
Kito nėra man pasirinkimo…
Aš dar kalbėsiu,
Nors balsas prikimo,
Kalbėsiu ir tąsyk
Net ir užbanintas.
Aš dar kalbėsiu,
Gal mano žodžiai
Pasieks ir tave
Pro bjaurų cenzorių.

Noriu tik lūpas suvilgyti,
Tegul jos šypsosi.
Mano kalbos – kuždesiu virtusios
Noriu tik lūpas suvilgyti,
Tegul jos šypsosi.
Mano kalbos – kuždesiu virtusios
Aš dar kalbėsiu,
Aš dar kalbėsiu,
Aš dar kalbėsiu,
Aš dar kalbėsiu.


Vokietijos mieste Ravensburge pabėgėlis afganas papjovė tris žmones


Vakar Ravensburge 19 metų afganas pabėgėlis, ginkluotas mėsininko peiliu, užpuolė miesto centre praeivius ir ėmė juos pjauti. Sužeistieji buvo pristatyti į ligoninę, vieno gyvybei gresia pavojus. Nuo afgano teroristo nukentėjo du 19 ir 20 metų prieglobsčio prašantys Sirijos piliečiai ir 52 metų vokietis.

Atsitiktinai Ravensburgo miesto meras (46 metų amžiaus) atsitiktinai buvo nusikaltimo vietoje. „Piktavalis buvo tiesiai prieš mane su kruvinu peiliu“, - pasakė agentūros dpa korespondentui meras Daniel Rapp.


Meras instinktyviai liepė nusikaltėliui padėti peilį ant žemės, ir jis pakluso. Greitai atvyko policija ir suėmė teroristą. Mero žodžiais, nusikaltėlis buvo su mėsininko peiliu, darė nepasitikinčio savimi žmogaus įspūdį. Valdžia atmeta versiją, kad tai buvo teroro aktas.

Pi-news pažymi, kad „nusikaltėlis matomai prieglobsčio prašytojas su pažeista psichika“. Buvo pranešta, kas jis jau patalpintas į psichiatrinę ligoninę. Pi-news ironizuoja: „matomai jis negėrė vaistų“.Dar nebuvo nei vieno teroro akto Vokietijoje, Belgijoje, Švedijoje ar Prancūzijoje, kad valdžia mums nemeluotų apie psichikos ligonius. Mano nuomone, psichikos ligoniai yra Angela Merkel ir Briuselio valdininkai, kurie veža šituos „psichinius ligonius“ į ES, kad jie mus terorizuotų. Tokia pati nusikaltėlė ir Lietuvos valdžia, kuri į Lietuvą ir toliau veža potencialius teroristus. Estija ir Latvija atsisakė juos vežti, nes 2 metų trukmės paskirstymo programa pasibaigė. Šių valstybių piliečiai turi adekvačius vadovus, mylinčius savo piliečius ir gerbiančius jų pagrindinę teisę – teisę gyventi. Lietuvos valdžia pratęsė potencialių teroristų vežimą į Lietuvą dar metams, ir prieš dvi dienas iš Stambulo atvežė dar 18 Sirijos piliečių. Lietuvių tautos pakeitimas musulmonais tęsiasi.
Nuorodos:
2018-09-28

„Na išmirs trisdešimt milijonų...“ Kodėl 2008 metų pasaulio finansų krizė užgimė 1905 metų kovo 2 PeterburgeProf. Valentinas Katasonovas

Sukako dešimt metų nuo JAV prasidėjusio finansinės krizės gaisro, išplitusio po visą pasaulį. Amerikoje krizė įsiplieskė 2007 metais hipotekos kredito rinkoje ir apėmė 2007-2009 metus.

Pasaulio finansų krizės priežastys išlieka, pasaulio finansų sistemos disbalansai stiprėja. Yra visi požymiai, kad pasaulį apims antroji banga finansinio cunami, ir jos griaunamoji galia bus nepalyginamai rimtesnė.Dauguma publikacijų, skirtų finansų krizės temai, atkreipia dėmesį tiktai į tiesiogines jos priežastis. Į neleistinai lengvabūdišką politiką Amerikos bankų, vykdžiusių hipotekos kreditavimą. Į žemą kontrolės kokybę iš finansinių reguliatorių pusės, leidusių perkaisti JAV finansų rinkoms, į nebuvimą pas kitas šalis apsaugos barjerų, kurie galėtų sustabdyti finansinį cunamį iš Amerikos. Tačiau bet koks pasaulinis įvykis turi ir labiau atitolusias priežastis. Taip ir pas praėjusio dešimtmečio globali finansų krizė.

Mano tezė tokia: pasaulio 2008 metų finansinė krizė užgimė prie Nevos krantų 1905 metų vasario 2 dieną. Nenoriu nieko intriguoti, todėl pasakysiu tuojau pat: 1905 metų vasario 2 dieną gimė mergaitė vardu Alisa Rozenbaum. 1926 metais Alisa visiems laikams išvyko iš Rusijos ir išvyko „stebuklų šalį“ Ameriką, kur prasidėjo jos tikrasis gyvenimas. Šio naujo gyvenimo pradžios ženklu buvo tai, kad Alisa Rozenbaum (žydų tautybės, A.L.) čia nutraukė savo ryšius su senuoju gyvenimu ir „prietarais“ ir pasivadina Ayn Rand [aɪn ɹænd]. Sako, kad „Ain“ – suomių rašytojo vardas, kurio kūryba žavėjosi Rand, o štai „Rand“ iki šiol lieka mįsle. Kažkas išsakė versiją, kad „Rend“ turėta omenyje Pietų Afrikos piniginį vienetą: neva, Alisa nuo vaikystės buvo neabejinga pinigų temai. Aš tuo netikiu. Taip, mūsų herojė nuo mažens mąstė apie tai, kas yra pinigai, bet mąstė ne abstrakčiai. Ji buvo neabejinga JAV doleriui ir turėtų pasivadinti „Ain Dollar“.

Amerikoje ji netapo bankininke ar finansiste. Kaip pažymi visos enciklopedijos, mūsų herojė – rašytoja ir filosofė. Jos plunksnai priklauso romanai „Mes, gyvieji“ (1936), „Šaltinis“ (1943), „Maištingas Atlantas“ (1957), apysaka „Himnas“ (1938), eilė smulkesnių literatūros kūrinių. Žymiausi jos romanai „Šaltinis“ ir „Maištingas Atlantas“. Po „Atlanto“ Ayn Rand atšalo literatūrai ir užsiėmė filosofiją, laikydama save pradininke tokios krypties, kaip objektyvizmas. Štai kai kurie jos filosofiniai kūriniai: „Naujam intelektualui“ (1961), „Egoizmo dorybės“ (1964), „Kapitalizmas: nepažintas idealas“ (1966), „Nauja kairė: antiindustrinė revoliucija“ (1971), „Įvadas į objektyvistinę filosofiją“ (1979), „Filosofija: kam ji būtina“ (1982). Nuo 1950-jų ji ėmė skaityti paskaitas Amerikos universitetuose ir net gavo garbės daktaro laipsnį.

Visą Ayn Rand kūrybą daugelis jos gerbėjų vadina nauja biblija – kapitalizmo ir neoliberalizmo biblija. Ji pranašavo racionalizmą ir ateizmą, rafinuotą egoizmą, prisipažino neapkenčianti komunizmo ir bet kokioms kolektyvizmo formoms (net šeima kaip kolektyvas jai įtartina), neigė tradicines, ypač krikščioniškas, moralės normas, aukštino kapitalistus kaip tikrus kūrybingus žmones, ant kurių pečių laikosi visuomenė, su neslepiama neapykanta žiūrėjo į daugumą žmonijos kaip į masę tingių vartotojų. Raktinis jos filosofijos žodis – laisvė: laisvė nuo Dievo, nuo dorovės, nuo tradicinės visuomenės „prietarų“.

Ypatingą dėmesį Ayn Rand skyrė ekonominei laisvei. Ji reikalavo išlaisvinti ekonomiką nuo valstybės kišimosi: likviduoti valstybinį ekonomikos sektorių, antimonopolinius įstatymus, nuimti visus prekybos barjerus ir transnacionaliniam kapitalo judėjimui, grįžti prie laisvos rinkos. Šioje rinkoje prekybininkai-kapitalistai turi kurti ir gausinti kapitalą. Kapitalistus reikia išlaisvinti nuo mokesčių mokėjimo, nes mokesčiai galiausiai eina tam, kad palaikyti silpnąją daugumą, sukuria masę dykaduonių, kuri sunaikins žmoniją. Kapitalistus ji vadino atlantais, kurie ant savo pečių laiko pasaulį. Atlantai turi ištiesti pečius ir numesti „parazitus“. Dauguma „parazitų“ žus, bet tai ir gerai – tokia Ayn Rand filosofijos esmė. Tai grynojo social-darvinizmo filosofija. Kai kurie Ayn Rand kritikai jos požiūrį vadino nauja rasizmo ir fašizmo versija, kiti vertino jos kūrybą atsargiau – kaip dvigubos moralės pavyzdį. Šios filosofijos esmę išreiškė vienas iš Ayn Rand pasekėjų Anatolijus Čubaisas: „Na išmirs trisdešimt milijonų. Jie nepritapo prie rinkos“.

Tema pinigų, rinkos, prekybos raudona gija praeina per visą Ayn Rand kūrybą. Jos kapitalizmo biblija tapo galinga morfijaus doze, kurio injekcija atgaivino kuriam laikui mirštančius Vakarus. Dar gyvai esant Ayn Rand (ji numirė 1982 metais) ji pamatė savo veiklos vaisius. Anglijos premjerė M.Tečer nuo 1979 metų ėmė vykdyti ekonomikos liberalizavimo kursą, kuris buvo pavadintas „tečerizmu“. Jai įkandin 1981 metais sekė amerikiečių prezidentas R.Reiganas, paskelbęs ekonomikos kursą pavadintą „Reigonomika“. Tarp kitko, Reiganas buvo sužavėtas Ayn Rand idėjų. Ayn Rand gerbėju buvo monetarizmo ideologas Miltonas Fridmanas. Jis rašė, kad, jeigu demokratijos esmė yra pelno gavimas, bet kokia rinką apribojanti vyriausybė antidemokratinė – nesvarbu, koks jos visuomenės palaikymas. Net jei 100% balsuoja prieš rinką sąžininguose rinkimuose – tai ne demokratija.

Tačiau kokį ryšį ši propagandinė „ekonominės laisvės“ idėja turi su praėjusio dešimtmečio finansų krize? O štai lokį. 1950-jų pradžioje aplink Ayn Rand susidarė jos idėjų gerbėjų ratelis. Jis buvo pavadintas „Kolektyvu“. Ratelyje buvo daug jaunų žmonių, kurie mokėsi prestižiniuose Amerikos universitetuose ir praėjus laikui užėmė svarbias pozicijas versle ir valdžioje. Jie ir įgyvendino savo idėjinės vadovės idėjas.

Vienu iš jos mokinių buvo Alanas Grinspenas, JAV FRS vadovas 1987-2006 metais. Prieš tai Grinspenas užėmė daug kitų postų, ir tarp jų prezidento Džeraldo Fordo ekonomikos patarėjo, kurį priesaikos priėmimo metu lydėjo du žmonės – jo motina ir Ain Rend. Tai buvo laikas, kada Amerika gręžėsi į „laisvosios rinkos“ pusę. Būtent Alano Grinspeno darbo FRS metu buvo aktyvuoti ekonominės ir finansinės globalizacijos procesai.

FRS vadovo poste Grinspenas vadovavosi savo vadovės patarimais. Jis prisipažindavo: „Būtent ji įtikino mane ilgų ginčų per naktis metu, kad kapitalizmas ne tik efektyvus ir praktiškas, bet moralus“. Išėjęs į stambaus verslo ir didelės politiko orbitą, Alanas Grinspenas ir toliau artimai bendravo su Ayn Rand. 1966 metais jie kartu išleido knygą „Kapitalizmas. Nepažįstamas idealas“ (Capitalism. The Unknown Ideal With Additional Articles by Nathaniel Branden, Alan Greenspan, and Robert Hessen). Pagrindinę knygos dalį parašė Ayn Rand, bet trys skyriai joje priklauso Grinspeno plunksnai (tuo metu jis buvo prezidentu kompanijos Townsend-Greenspan).


Beveik du dešimtmečiai Grinspeno buvimo prie Federalinio rezervo vairo buvo Amerikos ekonomikos dinamiško vystymosi periodas. Grinspenas maudėsi šlovės spinduliuose. Buvo, žinoma, momentai, kada JAV ekonomika klupdavo (pavyzdžiui, 2000 metų kovą, kada sprogo burbulas taip vadinamų dotkomų), bet po to ji atsistatė. Alanas Grinspenas vykdė kraštutinę liberalią pinigų-kredito politiką ir visaip skatino finansinių rinkų vystymąsi, jų skaičiuje ir išvestinių finansinių instrumentų. Daugelis pranašavo, kad tai geruoju nesibaigs – vyko gigantiškų burbulų pūtimas įvairiuose finansų rinkų segmentuose; šie burbulai turėjo anksčiau ar vėliau sprogti. Pirmasis sprogo JAV hipotekos kreditavimo rinkoje po pusantrų metų, kai Grinspenas paliko FRS pirmininko kėdę.

2007-2008 metais visi Amerikoje prisiminė Grinspeną. Jis davė parodymus JAV Kongrese ir buvo įvardintas vienu iš krizės kaltininkų. Jis pats 2008 metų spalio mėnesį pripažino, kad kai kurie jo veiksmai buvo neteisingi ir, kad Jungtinėms Valstijoms nereikėjo pilnai atsisakyti nuo valstybinio reguliavimo mechanizmų, ypač burbulo hipotekos kreditų rinkoje pradiniame formavimosi etape.
2007 metais pasirodė Grinspeno memuarai „Sukrėtimų epocha“ (The Age of Turbulence), kurioje jis prisiminė savo vadovę Ayn Rand ir sako, kad per daugelį dešimtmečių jo ištikimybė ekonominio liberalizmo principams nepasikeitė. Neatsisako jis ir nuo parašytos kartu su Ayn Rand knygos „Kapitalizmas. Nepažįstamas idealas“. „Sukrėtimų epochoje“ yra skyrius apie Rusiją. Prasideda ji nuo susitikimo Grinspeno su Andreju Ilarionovu epizodo (2005 m. atleistas iš pareigų RF prezidento patarėjo ekonomikos klausimams). Ilarionovas kreipėsi į Grinspeną su klausimu: „Ar nenorite savo sekančio vizito į Maskvą metu susitikti su manim ir mano draugais ir pakalbėti apie Ayn Rand?“

„Pasakyti, kad aš buvau nustebintas, - reiškia nieko nepasakyti, - rašo Grinspenas. - Rand buvo arši šalininkė laisvos rinkos kapitalizmo ir prisiekusia komunizmo prieše, ir interesas jos idėjoms siaurame ratelyje Rusijos intelektualų, turinčių valdžią, tiesiog sukrėtė mane“, Tai buvo ne šiaip interesas: prieš kelis metus Ayn Rand vienos knygos vertimo į rusų kalbą metu ponas Ilarionovas pavadino ją savo mylima autore ir viena iš didžiausių XX amžiaus filosofių...

Kai aš ėmiau mąstyti apie ryšius tarp Ayn Rand filosofijos ir globalios finansų krizės, aš turėjau abejonių: ar tai nėra perspaudimas? Bet į mano rankas pateko amerikiečio Adamo Vainerio knyga, kurio mintys sutapo su manosiomis. Tai amerikietis – rusų kalbos ir literatūros dėstytojas prestižiniame moterų Wellesley College. Jo knyga, išėjusi 2016 metais, pavadinta „Kaip bloga literatūra griauna pasaulį. Ain Rend ir literatūriniai finansinės krizės šaltiniai“. (Weiner A. How bad writing destroyed the world. Ayn Rand and the literary origins of the financial crisis. NY: Bloomsbury Academic, 2016). Vaineris smulkiai ir įtikinamai įrodo, kad Grinspenas buvo fanatiškas pasekėjas Ayn Rand ir, kad nebūtų Rand, nebūtų prie FRS vairo jokio Grinspeno. Ir, gali būti, nebūtų ir globalios finansų krizės. „Programuodama Grinspeną... - rašo Vainer, - Rand efektyviai padėjo „laikrodinę bombą“.

Grinspenui dabar 92 metai, ir jis pasitraukė nuo reikalų. Tačiau Amerikoje daug aukštus postus užimančių asmenų, užprogramuotų Ayn Rand idėjomis. Tarp jų buvęs CŽV vadovas, o dabar JAV valstybės sekretorius Maiklas Pompeo. Tarp jų ir prezidentas Donaldas Trampas, pavadinęs Ayn Rand savo mėgiama rašytoja.

Atsižvelgiant į Trampo meilę Ayn Rand kūrybai galima suprasti ir kai kuriuos JAV prezidento sprendimus. Nors išorėje Trampas vykdo protekcionizmo stiprinimo kursą, vidaus ekonomikos politikoje vyksta vispusiškas liberalizmo pagrindų stiprinimas (atsisakymas nuo sveikatos apsaugos reformos Obamacare; korporatyvinių mokesčių mažinimas; ekologinių įstatymų liberalizavimas; Doddo-Franko įstatymo susilpninimas, kuris stiprino valstybės kontrolę bankams ir t.t.).

O todėl ne už kalnų antra banga pasaulinės finansų krizės. Jos epicentru taps Amerika, kur, perfrazuojant Marksą, Ayn Rand idėjos „užvaldė mases“ ir tapo „materialia jėga“. Amerikoje romanas „Maištingas Atlantas“ užima antrą vietą pagal populiarumą po Biblijos.

Šalis, pasirenkanti „Maištingas Atlantas“ „kapitalizmo bibliją“, pasmerkta.

2018-09-27

„Indijos investicijos Rokiškyje?“: kaip Lietuvą provincijos idiotai planuoja padaryti 3 pasaulio valstybeJaunimas gal nežino, aš priminsiu, kad prieš 3 ar 4 dešimtmečius Lietuva gamino aukščiausio technologinio lygio produkciją ir eksportavo ją į Vakarų šalis. Tai buvo programinio valdymo staklės, o mokslinis-gamybinis susivienijimas „Fermentas“, pavyzdžiui, kuriame aš dirbau, eksportavo savo pagamintus fermentus į JAV, Japoniją, Vakarų Europą, ten, kur tuo metu vyko darbai genetinės inžinerijos ir biotechnologijos srityje.

Lietuva buvo orientuota į aukščiausio technologinio lygio produkcijos gamybą, kur reikia mažai žaliavų, bet reikia daug kvalifikuotos darbo jėgos.Prabėgo nejučiom 30 ar daugiau metų ir ką mes išgirstame? Kad Indija ruošiasi pas mus statyti 3 pasauliui būdingą produkciją gaminančias įmones Rokiškyje, kad tai kelių šimtų milijonų investicija. Puse burnos prasitarta, kad bus vežami darbininkai iš Indijos, kad reikia prie gamyklos statyti bendrabučius jų vergams.

Ar Rokiškio savivaldybėje vieni idiotai? Tai buvo vienintelis klausimas, išgirdus šią informaciją.

Investicijos tikslas Lietuvoje gali būti tik vienas – sukurti gerai apmokamas darbo vietas gyventojams ir gauti įplaukas į biudžetą.

O kas gi Rokiškyje? Čia ruošiasi ateiti gamyba, kuri naudoja pačios žemiausios kvalifikacijos darbo jėgą. Be to čia Indai ruošiasi statyti ne farmacijos įmonę, tos srities, kur jie pasaulyje turi ne blogas pozicijas, o siūti, gaminti kažkokias skardines. Juk tai 3 pasaulio gaminiai, tai ne Kauno vokiškas „Continental“. Be to galima įsivaizduoti situaciją, kai čia iš Mumbajaus bus atvežta kokie du tūkstančiai juodaodžių musulmonų. Tai kokia prasmė tokių „investicijų“, iš kurių liks tik tarša ir problemos.

Mūsų šeimos draugė dirbo Elektros skaitiklių gamykloje Vilniuje, kurią įsigijo Kinijos milijardierius iš Šanchajaus. Ji ten dirbo direktoriaus pavaduotoja finansams. Po metų draugė išėjo į kitą darbą. Žinote kodėl? Todėl, kad Azijos veikėjai spaudė iš lietuvių „sultis“ ir mokėjo mažus atlyginimus. Pagrindinis jų verslo planas buvo – gaminti Kinijoje, o čia dėti etiketes, kad pagaminta ES.

Rokiškyje jau yra viena įmonė užsiimanti siuvimu. Šioje įmonėje įvesti vergoviniai darbdavio ir darbuotojo darbo santykiai. Ar Lietuvoje reikia panašių indiškų kvailysčių? Aš tikiuosi, kad mūsų valdžiai pakaks proto ir ji neužsiims su 3 pasaulio investuotojais, kurie nieko kito nepadarys iš Lietuvos, o tik 3 pasaulį, Mumbajų, su mečetėmis, ir tris kartus per dieną iš minaretų beprotiškai staugiančiais muedzinais.

Prisiminiau Antono Čechovo apsakymą „Atsitikimas iš praktikos“, kuriame jis aprašo gydytojo vizitą į panašų fabriką, kokį Lietuvoje nori statyti indai. Rekomenduoju visiems paskaityti šį apsakymą ir pagalvoti, ar verta Lietuvai grįžti į 19 šimtmetį?
Iliustracija VŽ


Lietuva vakar gavo dar 18 dykaduonių musulmonų iš Sirijos, kurių atžvilgiu valdžia ir toliau diskriminuos Lietuvos piliečius
Latvija ir Estija atsisakė vykdyti pabėgėlių perkėlimo programą, o prieš Briuselį ant pilvo šliaužiojanti Lietuvos valdžia, su galimai apsivogusia prezidente priešakyje, ją tęsia ir vakar į savo „aukso fondą“ gavo dar 18 dykaduonių musulmonų iš Sirijos.

2018-09-26 11.00 val. Vilniaus pasienio rinktinės Vilniaus oro uosto pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Vilniaus oro uosto PKP, reisu TK1409 iš Stambulo, vadovaujantis pabėgėlių perkėlimo programa, buvo perkelta 18 SY piliečių: W.S., gim. 1974 m., A.S., gim. 2015 m., A.S., gim. 2003 m., A.A.R., gim. 1980 m., M.S., gim. 2001 m., M.A., gim. 1962 m., L.I., gim. 1980 m., H. A., gim. 2001 m., O. A., gim. 2003 m., M.A., gim. 2003 m., M. A., gim.2011 m., C. A., gim. 2016 m., B. A., gim. 1987 m., A. A. gim. 2002 m., F. A., gim. 2005 m., S. A. M., gim. 2008 m., A. All M., gim. 2016 m., Fadi All M., gim. 1976 m. 15.00 val. Sirijos piliečiai išvežti į Ruklos pabėgėlių priėmimo centrą.


Pastaruoju metu „aukso atsargos“ pasipildė dar grupe nekviestų svečių:
2018-09-24 14.30 val. Vilniaus pasienio rinktinės Vilniaus oro uosto pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Vilniaus oro uosto PKP, reisu LH886 iš Frankfurto pagal Dublino III reglamentą grąžinti Tadžikistano piliečių šeima: A.K. gim. 1988 m., S.K. gim. 1990 m., M.A. gim. 2008 m., F.A. gim. 2010 m., R.Q. gim. 2014 m., kurie raštu pateikė prašymą dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvoje. Užsieniečiai apgyvendinti Vilniaus oro uosto užkardos prieglobsčio prašytojų patalpose. Apie įvykį informuotas MGD PRS.

Portalas Etvpluss prieš kelias dienas pranešė, kad Baltijos šalys neprivalo priiminėti pabėgėlių iš Afrikos ir Artimųjų Rytų. Dviejų metų trukmės nelegalių imigrantų perkėlimo programa pasibaigė. Nuo šiol dalyvavimas Briuselio migracinėje politikoje – kiekvienos ES šalies-narės pasirinkimo reikalas.

Latvija ir Estija jau pareiškė, kad išeina iš šios programos. Lietuva – vienintelė iš Baltijos valstybių sutiko priimti imigrantus pagal ES kvotas dar metus. Didžiausia kaltė dėl šio akibrokšto tenka prezidentei Daliai Grybauskaitė, kuri per finansų krizę galimai apvogė Lietuvos valstybę, įklampino ją į skolas, o dabar laižo Briuselio globalistų užpakalius tam, kad pasibaigus kadencijai pas juos  ištarnauti sočias pareigas šioje globalizmo irštvoje. Lietuvių tautos gerovė ekskomunistei, partinės mokyklos docentei, mažiausiai rupi.
  
Apie Lietuvos piliečių diskriminaciją pabėgėlių atžvilgiu esu rašęs daugybę kartų, dėl to esu kreipęsis į Seimo kontrolierių, Socialinių reikalų ir darbo ministeriją, kodėl Lietuvos piliečiai gauna kelis kartus mažesnes pensijas, o invalidai ir vaikai kelis kartus mažesnes išmokas negu „pabėgėliai“. Atsakymas iš ministerijos buvo keistas: tai „pozityvioji diskriminacija“. Kad tai visiškas absurdas, o jokia „pozityvioji diskriminacija“ negalima socialiai pažeidžiamų grupių atžvilgiu išaiškino teisės prof. dr. Stanislovas Tomas.

Nuorodos:

2018-09-26

LRT tarnauja net iškrypėliui, kuris nuolatos dergia ant Lietuvos


LRT degradaciją mato visa Lietuva. Rugsėjo 26 dieną Tautos forumo steigėjai paskelbė raginimą ir rekomendacijas LRT tarybai ir LRT direktorei nutraukti nuolatines TV laidas, kuriose juodinamas JAV prezidentas D.Trumpas, neleisti laidų vedėjams demonstruoti atvirą priešiškumą Seimo valdančiajai daugumai, necenzūruoti ir nevaržyti žmonių teisės laisvai reikšti savo politines pažiūras ir įsitikinimus. Su šio kreipimosi tekstu būtina susipažinti kiekvienam Lietuvos piliečiui, nes padėtis LRT yra ekstraordinarinė ir nepakenčiama.

Šioje degradavusioje televizijoje neatsiranda galimybių surengti reportažus apie daugumą vykstančių protesto renginių, bet štai vienam piketui, įvykusiam prie Seimo rugsėjo 25 dieną, atsirado galimybės. Mat jį surengė žymusis apsivogusios „Liberalų sąjūdžio“ partijos elitinis iškrypėlis Markas Haroldas iš Anglijos, R.Šimašiaus įkištas į sostinės savivaldybės tarybą, ir pasižymėjęs tuo, kad viešai spaudoje keikė Lietuvos valstybę („Fuck you Lithuania...“), šmeižė lietuvių tautos didvyrį Kazį Škirpą, užsiiminėjo kitokia mūsų visuomenės degradacija. Apie tai žemiau.
Ši kartą etatinis Šimašiaus hominoidas atėjo protestuoti, kad kažkoks aferistas iš Irano, pravarde „Paša“, varomas lauk iš Lietuvos. Kalta, pasirodo, valstybė ir lietuvių tauta, kuri nemyli užsienio aferistų, vykdančių stebuklingus darbus „on-line“, investuoja čia nesuskaičiuojamus milijonus dolerių ir sukuria galybę darbo vietų, kurių, kaip O.Didkovskio dainoje sakoma „nieks nematė“.

Aš nekartosiu šios Šimašiaus hominoido demagogijos, visa tai yra LRT reportaže, rodytame rugsėjo 25 dieną, laidoje „Laba diena, Lietuva.“ Šią laidą aš nufilmavau iš kompiuterio ekrano, ji čia, perspėju, žemos kokybės, bet garsas pakenčiamas.

Apima nuostaba, kad LRT filmavimo grupė laksto paskui kažkokį iš užsienio atklydusį iškrypėlį idiotą Haroldą ir transliuoja apie jo šizofrenišką akciją reportažą.

Šis vidurinis iškrypėlio rodomas pirštas yra skirtas mums visiems ir LNK

Apie Šimašiaus benražygį plačiau

Šių metų gegužės 19 dieną prie Seimo vyko daugiavaikių šeimų asociacijos organizuota eisena „MES už ŠEIMĄ.” Tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje savo renginį organizuoti nutarė ir „Vaivorykštės dienas” švenčianti Lietuvos gėjų lyga (LGL).“ Daugiavaikų šeimų asociacijos vadovė Jurgita Pocienė pasakė: „Savivaldybėje, kuomet patvirtinamas leidimas, jei toje vietoje kažkas yra gavęs leidimą vykdyti kažkokį renginį, tai kiti žmonės, kurie nori toje pačioje vietoje vykdyti savo renginį, turi derinti su tais, kurie leidimą jau gavo. Lietuvos gėjų lyga praktiškai leidimą gavo mėnesiu vėliau negu mes ir jiems nieko su mumis derinti nereikėjo. Aš apie visa tai sužinojau tik vakar vėlai vakare.

Savivaldybė jiems leidimą davė ignoruodami teisinę būtinybę jų leidimo išdavimą derinti su mumis. Žinant tai, kad mūsų savivaldybėje sprendžia liberalai, galima teigti, kad visgi šis veiksmas vertintinas kaip tendencingas.

Leidimas Lietuvos gėjų lygai išduotas tą pačią dieną, tuo pačiu laiku ir toje pačioje vietoje – gegužės 19 diena, 12 valanda, Nepriklausomybės aikštė. Mes 12-ą renkamės ir jie 12-ą renkasi.

Kaip vertinti šį savivaldybės žingsnį? Ar tai noras sukiršinti?”

Pro Patria rašoma, kad „Vilniaus miesto tarybos narys Markas Adamas Haroldas, socialiniuose tinkluose komentuodamas susidariusią situaciją, teigė (kalba netaisyta): „Pfff Miesto meras džiaugiasi kad vyksta tokių LGBT ir žmogaus teisės renginių mūsų amžinai tolerantiškame Gedimino mieste. Neišduoti leidimą prieštarautų Konstituciją. Strasbūre tikrai jie laimėtų. Labai paprastas klausimas.”

Jei tai ne vilniečių kiršinimas, tai kas tai? Dar keli žodžiai apie Šimašiaus karūnos „briliantą“ Haroldą, kuris nori organizuoti Vilniaus „naktinį gyvenimą“ Londono pavyzdžiu.

Šių metų vasario mėnesį sužinojome, kad Vilniaus Meras Remigijus Šimašius nutarė suaktyvinti Vilniaus „naktinį gyvenimą“. Reportaže pasisakė transvestitas iš Anglijos Mark Adams Haroldas, vilniečių pramintas „beždžione iš salos“, kuris prieš kelis metus iškoliojo Lietuvą ir už tai buvo išmestas iš liberalų frakcijos miesto taryboje, bet vis dar, kažkodėl, ėda jo iškoliotų lietuvių duoną, nors po to dar sugebėjo purvais apipilti mūsų Tautos didvyrį Kazį Škirpą.

Buvo pasakyta, kad visą „Vilniaus gaivinimo“ planą už 100 tūkstančių turėtų ruošti firma iš Londono, kur naktinis gyvenimas pastaruoju metu suorganizuotas ypač puikiai ir kuo toliau, tuo organizuojamas vis geriau.

Geriausias pavyzdys Vilniui – Londonas, kur išprievartavimų skaičius per vienerius metus padidėjo 20 procentų.


Vilniaus meras – iš akies trauktas Ostapas Benderis iš „12 kėdžių“, toks „Didysis kombinatorius“, nes tik Benderis šiandien gali Londoną įvardinti naktinio gyvenimo pavyzdžiu.

Anglijos Evening Standard ir kitos MIP pranešė, kad išprievartavimų skaičius Londone per vienerius metus išaugo net 20%, nuo 6392 išprievartavimo atvejų 2016 metais, iki 7613 išprievartavimų 2017-aisiais. Prognozuojamas tolesnis seksualinės prievartos augimas Londone artimiausius 2-5 metus.

Portalas Breitbart seksualinių nusikaltimų priežastimi įvardina multikultūralizmą ir imigraciją – pagrindines liberalo R.Šimašiaus vertybes. Viena iš tokių Šimašiaus ir LRT vertybių yra ir iškrypėlis, kuris dergia Lietuvą.

O LRT gal jau ne Lietuvoje?

Jaras Valiukėnas – Istorinio pasirinkimo išvakarėseStambios technogeninės ir gamtinės katastrofos, kaip uraganas „Kotrina“ JAV, akivaizdžiai parodė, kad įprastas sotus gyvenimas gali pilnai žlugti per vieną akimirką. Nebūtinai turi pasikartoti gamtos katastrofa, tam pakanka ir stambios finansų krizės, kad tautos, praradusios savo istorines šaknis, dorovines ir dvasines vertybes, savo kailiu pajaustų barbarizmo baisumus.

Vienapolio pasaulio pabaiga

45 JAV prezidentas Donaldas Trampas atsirado ne atsitiktinai. Jis atėjo būtent tuo momentu, kada prieštaravimų lygis pasaulyje pasiekė kritinį tašką, o valstybės skola pirmą kartą peržengė 21 trilijonų dolerių ribą. Didelė socialinė visuomenės diferenciacija, masinė imigracija, karai, terorizmas, visa tai yra pasekmė šiuolaikinio ekonomikos modelio. Mes galime tik spėti apie tikruosius JAV prezidento tikslus, bet akivaizdu, kad Donaldas Trampas nuosekliai griauna vienapolį pasaulį. Jis atvirai pareiškia apie ketinimą draugauti su Rusija ir Kinija, sukeldamas vieningos pasaulinės tvarkos pasekėjų įniršį.

Kapitalizmo, kokį mes visi žinome, nebėra, tvirtina grupė Suomijos mokslininkų, atlikusių tyrimą JTO generalinio sekretoriaus užsakymu. Kapitalizmas nepajėgus reikiamu mastu reaguoti į šių dienų iššūkius ir tai yra, tyrimo autorių nuomone, pagrindinė problema. Tai reiškia jo pabaigą.

Donaldas Trampas nuosekliai sugrąžina įmones į JAV, nes jo pirmtakai, kaip Obama, ir Klinton, padarė viską tam, kad sunaikinti šalie pramoninę gamybą, išvežė ją į Kiniją, Indiją, Japoniją, Pietų Korėją, Malaiziją. Atsižvelgiant į globalistų įtaką, Trampas sėkmingai panaudojo jų rusofobinius įsitikinimus prieš jų pačių globalią finansų imperiją (Federalinę rezervų sistemą). Pataikaudamas vanagams rusofobams Trampas įvedė Rusijai sankcijas, o po to prieš kitus stambius pasaulinius žaidėjus. Savo veiksmais jis pastūmėjo pasaulio bendriją nuo atsiskaitymų savo nacionalinėmis valiutomis. Trampas, kaip verslininkas, supranta, kad nebūna begalinių finansinių burbulų ir pasaulio laukia nauja krizė, nepalyginama su 2008 metų krize, kurią pergyvens ne visi. Šiandieninė pasaulio finansų sistema paremta popieriniu doleriu ir yra vienas didelis burbulas. Ne be reikalo visi stambūs žaidėjai, įskaitant Rusiją, supirkinėja auksą. Pasaulis įžengia į valstybinio egoizmo epochą ir vargas toms šalims, kurios laisvanoriškai atsisakė savo nacionalinės valiutos ir sunaikino savo ekonominį potencialą tikėdamos sulaukti užsienio paramos.


Kas liečia Europą, esant naujiems iššūkiams, tai čia viskas nevienareikšmiška. Valstybės, įeinančios į Europos Sąjungą, turi skirtingas istorines šaknis ir kultūrą, su sąlyga išorinio valdymo iš Vašingtono, šis darinys dar turėjo kažkokius šansus likti vientisa, šiandien viskas atrodo labai miglotai. Donaldas Trampas paskutinio G7 susitikimo metu davė suprasti, kad nesirengia veltui ginti Europos. Atsisakęs pasirašyti baigiamąjį pareiškimą, jis metė saują saldainių Merkel ir pasakė: „Štai, Angela. Nesakyk, kad aš tau niekada nieko neduodu“. Anksčiau jis įžeidė taip vadinamus Baltijos šalių lyderius pasakydamas, kad tik „buki“ gali būti prieš draugystę su Rusija. Aš noriu pažymėti, kad tokiu tonu JAV prezidentas niekada nekalbėjo net su Šiaurės Korėjos lyderiu. Jūs patys darykite išvadas.

Pavojai Lietuvai

Kinai turi prakeiksmą “kad jums gyventi permainų laikais“. Politinis ir socialinis Lietuvos modelis nenumato kokių nors permainų, viskas remiasi šablonais už kurių rėmų draudžiama išeiti. Bet koks nukrypimas geriausiu atveju gresia karjeros pabaiga, perspektyvaus darbo praradimu, viskas aplink nuspalvinta juoda ar balta spalva. Mane visada stebino pozicija tų, kurie prakeikdami TSRS balsuoja už buvusią sovietinę nomenklatūrą. Atsakymą į savo klausimą aš gavau pokalbyje su keliais konservatorių aplinkos žmonėmis. “Mes žinome, kas tokia Grybauskaitė, arba Landsbergis, bet aš patenkintas savo darbu ir aš nenoriu jo prarasti“ maždaug taip atsako visi su kuo man teko kalbėtis. Dalis Lietuvos visuomenės ne už konkrečius žmones, balsuoja už savo asmeninę gerovę, kurios nenori prarasti. “Тavo tėvynė ten, kur tau daugiau moka“, štai pasaulėžiūros pagrindas, naujos kartos Baltijos valstybėse. Tai ar pajėgs tokia visuomenė pergyventi sunkius laikus ir kitų galimų krizių?
Vieninteliu vienijančiu faktoriumi kaip pačioje Lietuvoje, taip ir Europoje, amžių bėgyje buvo Krikščionybė ir krikščioniškos vertybės, turinčios istorines šaknis su kaimyninėmis tautomis. Šiandien šios vertybės naikinamos, o giminingos tautos paskelbiamos priešais.

Krikščionybė Europoje, kaip standartas, kaip norma pasibaigė, ir, matyt, pasibaigė visiems laikams“, pareiškė profesorius Stephen Bullivant.

Tikriausiai ne atsitiktinai atsirado pagrindinis Europos Sąjungos pastatas suprojektuotas pagal Piterio Breigelio paveikslą, vaizduojantis nebaigtą statyti Babilono bokštą simbolizuojantį nepaklusnumą Dievui. Kas gali vienyti tokią nekrikščionišką Europą?

Tuo metu, kai Vakarų šalys atitraukia nuo tradicinių istoriškų vertybių, Rytų šalys, Rusija visų pirma prikelia šias vertybes. Per paskutinius 15 metų Rusijoje pašventinta 20000 naujų stačiatikių šventyklų. Vakaruose puikiai supranta šių pokyčių reikšmę ir jiems kylantį pavojų.

Kas liečia bendras istorines šaknis su broliškomis tautomis, tai čia viskas pastatyta nuo kojų ant galvos. Mano senelis Juozas Valiukėnas (lietuvis) ir senelė Stefanija Kučinskaja (lenkė) gimė carinėje Rusijoje, valdant Nikolajui II. Visi giminės pagal šias linijas buvo prisiekę ištikimybe Carui, tarnavo imperatoriaus kariuomenėje ir dalyvavo 1817-1864 metų Kaukazo kare. Manoma, kad Kučinskis ir Valiukėnas ten pirmą kartą susipažino. Pagal kitus duomenis, jie galėjo susipažinti tarnaudami pirmoje Vilniaus karinėje mokykloje, kuri buvo atidaryta 1862 metais. Tarp kitko, mano giminės iš motinos pusės (Kubanės kazokai) taip pat tuo metu tarnavo Kaukaze.

Kaip pasakojo senelis, jo tėvas (mano prosenelis) 1862 metais buvo pakviestas į atidarymą paminklo Didžiąjame Novgorode, kuris buvo skirtas Rusijos tūkstantmečiui. Ant paminklo pavaizduoti Didieji Lietuvos kunigaikščiai Gediminas, Algirdas, Vytautas ir taip pat Didysis žemaičių kunigaikštis Kęstutis. Tarybinais laikais aš pats buvau nuvykęs į Didijį Novgorodą, kad pamatyti šį paminklą. Aš noriu pasakyti tik viena, mus visus jungia ne tik giminystės, bet ir bendros istorinės šaknys.

Jeigu kalbėti apie giminystės ryšius, tai teks cituoti mokslininkus ir apžvelgti šį klausimą genetiniu lygiu. Į šį klausimą savo laiku atsakė Vilniaus Santariškių klinikų medicinos genetikos centro profesorius Vaidutis Kučinskas: „Genomo lygiu lietuviai mažai skiriasi nuo latvių, lenkai nuo rusų. Daugiau skiriasi nuo estų, ženkliai nuo suomių, dar daugiau nuo Vakarų Europos atstovų ir nuo Pietų Europos populiacijų. Tai susiję su populiacijų susiformavimo istorija, tuo, kaip intensyviai vyko jose migracija, kokie tamprūs buvo ryšiai“.

Aš puikiai suprantu, kam nori mus supjudyti ir panaudoti kaip instrumentą prieš Rusiją ir Baltarusiją, bet ir suprantu kita, kuo tai gali pasibaigti Baltijos tautoms. Visi tie žodžiai apie Vakarų galią ir solidarumą sukelia juoką. Aš sutinku, kad mūsų naujieji globėjai gali žudyti, bet pergalei to nepakanka, reikia mokėti mirti už savo idealus. Idealų nėra, vertybių irgi, lieka tik pinigai, kurie, žinia, mirusiems nereikalingi. Lietuvius įtikinėja, kad jų neapleis ir apgins. Reikia paklausti buvusių Lietuvos partizanų ir politinių kalinių, kaip tai vyko pokario metais. Lietuviams pasakoja, kad TSRS viskas buvo blogai, bet kodėl niekas nepaklausia lietuviško elito, kodėl jie tuo metu šlovino sovietinę valdžią, ištikimai jai tarnavo, nesipriešino, nesėdėjo stalininiuose lageriuose ir tremtyje. Jiems buvo patogu gyventi valdant sovietams, dabar jiems komfortiška gyventi valdant Vašingtonui ir Briuseliui.

Savo istorinių šaknų sunaikinimas, priešiški santykiai su giminingomis tautomis atves prie valstybingumo suardymo ir prie visiškos Lietuvos visuomenės degradacijos. Degradacijos procesas jau paleistas. Greitai Lietuvoje prezidento rinkimai, todėl visiems verta gerai pagalvoti prieš pasirenkant kandidatą.

Trampas pranešė apie globalizmo pabaigą (Trampo kalbos citatos)Vakar JTO 27 generalinėje asamblėjoje pasakytoje kalboje JAV prezidentas kalbėjo apie patriotizmą, tautą, migracijos pažabojimą, nacionalinius interesus, viršnačionalinių JTO struktūrų nereikalingumą, transnacionalinės prekybos sureguliavimą, plėšikavimą energetiniais ištekliais. Labiausiai sukritikuotomis buvo Kinija, Vokietija, Iranas, naftą išgaunančios arabų šalys, o labiausiai pagirta buvo mūsų kaimynė Lenkija, už savistovumą politikoje, energetikoje, tvirtą nacionalinę poziciją, suvereniteto gynimą.

Televizijos kameros sekė Donaldo Trampo kalbos tekstą, o jam kritikuojant kurią tai šalį nukrypdavo į salėje sėdinčius jos atstovus.

Globalizmo era pasibaigė, to nesupranta tik idiotas ir Lietuvos valdžia, kuri mano, kad jos pareiga yra ne tarnauti lietuvių Tautai, o laižyti užpakalius Briuselio renegatams globalistams.
Trampas savo kalboje pasakė:

19:59

Mes niekada neatsisakysime amerikietiško suvereniteto naudai neišrinktų, neatsiskaitančių globalinių biurokratų. Ameriką valdys amerikiečiai.

Mes atmetame globalizmo ideologiją, mes priimame patriotizmo doktriną visame pasaulyje. Atsakingos valstybės turi gintis nuo pavojų suverenitetu. Ir ne tik nuo kylančių iš globalaus valdymo, bet ir nuo kitų naujų formų prievartos ir dominavimo. Amerikoje mes ryžtingai tikime į energetinį saugumą mums ir mūsų sąjungininkams.

Mes čia Vakarų pusrutulyje ištikimi, kad išlaikyti savo nepriklausomybę nuo ekspansionistinių užsienio valstybių. Tai oficiali mūsų šalies politika nuo prezidento Monro administracijos, mes neigiame užsienio valstybių kišimąsi į mūsų vidaus reikalus.

Jungtinės valstijos sustiprino savo įstatymus, kad atidžiai tikrinti užsienio investuotojus mūsų šalyje dėl pavojaus nacionaliniam saugumui.

Mes sveikiname šalis šio regiono ir viso pasaulio, kurios nori veikti taip pat ir jūs turite veikti taip pat dėl savo saugumo. JAV veikia su partneriais Lotynų Amerikoje, kad apsisaugoti nuo pavojų suverenitetui dėl nekontroliuojamos migracijos. Pakantumas neteisėtiems žmonių pervežėjams tai ne humaniška, tai siaubingas reiškinys, kuris dabar pakilo į anksčiau neregėtą lygį. Tai žiauru.

23:52

Neteisėta migracija finansuoja nusikaltėlių tinklus, negailestingas gaujas ir srautą mirtį nešančių narkotikų. Neteisėta migracija eksploatuoja pažeidžiamus gyventojus, atneša žalą darbštiems piliečiams ir sukuria žalingą ciklą nusikaltimų, prievartos ir skurdo. Tik saugodami nacionalines sienas, naikindami nusikaltėlių gaujas, mes sugebėsime sutraukyti šį ratą ir pakloti pamatus tikram klestėjimui.

Mes pripažįstame kiekvienos valstybės šioje salėje savarankiškai nustatytą savo migracinę politiką atitinkamai savo nacionaliniams interesams. Taip pat kaip kitas šalis kviečiame gerbti mūsų teisę į tai, kuo mes užsiimame.

Būtent dėl šios priežasties Jungtinės Valstijos nedalyvaus naujame globaliame susitarime dėl migracijos. Migracija neturi būti valdoma tarptautinės organizacijos, kuri neatsiskaito mūsų piliečiams.

Galiausiai vienintelis ilgalaikis migracijos krizės sprendimas tai padėti žmonėms kurti geresnę ateitį pas save namuose, kad ir jų šalys taptų didžios (…).

Kiekvienas, kas yra šioje salėje, kiekviena, kas mūsų klauso visame pasaulyje žino, kad jo krūtinėje plaka patrioto širdis. Kiekvienas iš jūsų jaučia meilę savo šaliai, ištikimybę savo tėvynei, ši aistra auga patriotų širdyse, nacijų sielose.


Suverenios nepriklausomos nacijos tai vienintelė terpė, kurioje išlieka laisvė, kurioje tęsiasi demokratija, kurioje klesti taika. Todėl mes turime ginti savo suverenitetą ir mūsų nepriklausomybę visų pirma.