2023-06-30

"ES atsidūrė ant bankroto ribos", - ES aukščiausiojo lygio susitikime pareiškė Vengrijos premjeras V. Orbanas


Pinigai, kuriuos buvo patvirtinta išleisti ir kurie turėjo būti skirti ateinantiems penkeriems metams, jau išleisti, sako Vengrijos premjeras.

Pirmasis klausimas, kurį savo "Facebook" įraše uždavė ministras pirmininkas Viktoras Orbanas, yra toks: "Vienintelis klausimas, kurį visi užduoda čia, Briuselyje: Kur dingo pinigai?"

Šiuo metu V. Orbanas dalyvauja Briuselyje vykstančiame dvi dienas truksiančiame ES vadovų susitikime, o viena karščiausių temų - klausimas, kur dingo ES biudžeto pinigai. Vengrijos premjeras sakė, kad Europos Komisija pateikė biudžeto pakeitimo pasiūlymą, kuriame valstybių narių prašoma sumokėti dešimtis milijardų eurų.


"Kyla klausimas, kaip susidarė tokia padėtis ir kaip jie privedė Europos Sąjungą prie bankroto slenksčio?"- klausė V. Orbanas.

V. Orbanas taip pat pažymėjo, kad ES iš valstybių narių reikalauja daugiau lėšų, nors septynerių metų biudžetas sudarytas tik dvejiems metams. Kitaip tariant, pinigai, kuriuos buvo patvirtinta išleisti ir kurie turėjo būti skirti ateinantiems penkeriems metams, jau išleisti.

Ministras Pirmininkas išvardijo, ko Briuselis reikalauja dėl biudžeto.

"Jie nori iš valstybių narių gauti 50 mlrd. eurų, kuriuos galėtų skirti Ukrainai, nors jie net negali atsiskaityti už pinigus, kuriuos iki šiol jiems davėme. Jie nori daugiau pinigų iš valstybių narių, kad galėtų sumokėti palūkanas už anksčiau paimtas Europos Sąjungos paskolas. Tai paskolos, iš kurių Lenkija ir Vengrija iki šiol nėra gavusios nė cento", - sakė V. Orbanas.

V. Orbanas sakė, kad ES Komisija prašo valstybių narių daugiau pinigų migracijai - ne sienų apsaugai, o nelegaliems imigrantams įvežti.

"Žinoma, jie nepamiršo ir savo kišenės. Jie prašo milijardų eurų Briuselio biurokratų algoms padidinti", - sakė jis.

"Vengrijos pozicija yra aiški", - sakė jis. "Pirmiausia norime žinoti, kam buvo išleista didžiulė pinigų suma, kurią iki šiol jiems skyrėme. Po to norime žinoti, kas atsakingas už tai, kad Europos Sąjunga atsidūrė ant bankroto ribos."

V. Orbanas ketvirtadienį ir penktadienį dalyvauja ES vadovų tarybos aukščiausiojo lygio susitikime, kurio darbotvarkėje svarbiausi klausimai yra papildomos finansinės paramos Ukrainai klausimas, privalomos migrantų kvotos ir ES politikos Kinijos atžvilgiu formavimas.

https://rmx.news/hungary/the-eu-is-on-the-brink-of-bankruptcy-says-hungarys-orban-at-eu-summit/


„LRT eteryje – Lietuvos valstybės vėliavos paniekinimas“ (video)
2023-06-30 Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija. Signataras dr. Zigmas Vaišvila ir generolas Valdas Tutkus supažindino žiūrovus su savo pareiškimais Respublikos Prezidentui ir Gen.Prokurorei dėl Jono Ohmano įvykdyto Valstybės vėliavos ir Lietuvos patriotų viešo paniekinimo LRT eteryje.


Mano publikacijos apie Jono Ohmano provokacijas prieš Lietuvą:

https://viesulas22.blogspot.com/2023/06/lietuvos-seimu-sajudis-pareiskimas-del.html

https://viesulas22.blogspot.com/2023/06/ohmanas-issimoka-is-auku-prezidentine.html

https://viesulas22.blogspot.com/2023/06/ohmanas-ir-vel-apderge-lietuvos.html

https://viesulas22.blogspot.com/2023/06/svedisko-kretinizmo-veidas.html


2023-06-29

Lietuvos šeimų sąjūdis: Pareiškimas dėl tautinių ir valstybės simbolių niekinimo


Lietuvos šeimų sąjūdis

Pareiškimas dėl tautinių ir valstybės simbolių niekinimo
2023 m. birželio 28 d.
______________________
Lietuvos teritoriją laikinai administruojantys asmenys nuolankiai vykdo globalizmo centrų politinį užsakymą ir tęsia Lietuvos valstybingumo ir tautiškumo naikinimo darbus. Kalbos konstitucinio įstatymo projekte faktiškai atsisakoma Konstitucijoje įtvirtinto lietuvių valstybinės kalbos statuso, sudarant sąlygas daugiakalbystei Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijose. Įvedami nauji diakritiniai ženklai ir prieštaraujanti lietuvių kalbos tradicijoms ir raidynui pavardžių rašyba. Tautinės mokyklos idėja numarinta, masiškai naikinamos mokyklos regionuose, globalizmo dvasia perrašomos švietimo programos.
Naudojantis esama karo situacija, bandoma įvesti totalią visuomenės kontrolę ir nuomonių cenzūrą, persekiojami valdžios veiksmų kritikai, ribojamos susirinkimų, žodžio ir kitos konstitucines teisės ir laisvės. Nepaisant žmonių valios, priimti ir planuojami priimti įstatyminiai aktai, kuriems nepritarė ir nepritaria didžioji dauguma piliečių. Valstybės institucijos, pareigūnai ir provaldiškų NVO atstovai masiškai vykdo patyčias, priešų paieškas ir panieką tautiškumui ir pilietinei visuomenei, skleidžiamą visuomeninio transliuotojo ir sisteminės žiniasklaidos.
Savo antitautinę ir antivalstybinę politiką, visišką nekompetenciją užsienio ir vidaus politikoje, iškilusius pedofilijos konservatorių partijoje ir visuotinio sukčiavimo savivaldybių tarybose skandalus, nevykėliškus Vyriausybės bandymus atsistatydinti valdantieji ciniškai bando dangstyti karu Ukrainoje. Pradėta ir toliau stiprinama masinė isterija, keičiant valstybės institucijų viešąją simboliką Ukrainos ženklais ir spalvomis. Pažeidžiamas Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų, Lietuvos herbo įstatymai, o piliečiai, bandantys į tai atkreipti dėmesį, niekinami valdžios atstovų ir masinės informacijos priemonių. Iš Lietuvos heraldikos komisijos, vykdančios šio įstatymo priežiūrą ir pareiškusios rekomendacijas šiuo klausimu, viešai išsityčiota.
Ši kampanija supriešina, skaldo visuomenę ir silpnina valstybę galimų grėsmių akivaizdoje, o taip pat diskredituoja siekius padėti Ukrainos tautai. Rengiantis NATO susitikimui Vilniuje VšĮ "Mėlyna geltona" organizuoja akciją už žmonių suaukotus pinigus ne nupirkti Ukrainos kariuomenei kritiškai reikalingos įrangos, bet išleisti apie 600 000 € teatrališkai akcijai ir pirkti bei iškelti 33 000 vėliavų. Jos vadovas Jonas Ohmanas išdrįso viešai pareikšti, kad vienintelis patriotas yra jis pats, o visi Lietuvos Respublikos piliečiai, raginantys kelti Lietuvos vėliavas, yra vatnikai, dirbantys Rusijai marginalai.
Lietuvos šeimų sąjūdis:
1. Pareiškia, kad tokiais veiksmais prieita ir peržengta moralinė ir juridinė riba. Nepagarba valstybės simboliams bei juos ginantiems piliečiams yra nepagarba Lietuvos valstybei ir lietuvių tautai.
2. Smerkia "profesionalių patriotų", valdžios atstovų ir žiniasklaidos organizuotą patyčių ir piliečių niekinimo kampaniją bei reikalauja nedelsiant nutraukti visuomenę supriešinančius ir skaldančius veiksmus.
3. Kreipiasi į Generalinę prokuratūrą su prašymu ištirti, ar LRT 2023-06-25 laidoje "Savaitė" piliečio Jono Ohmano pasisakyme nėra Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 str.2 dalyje numatytos veikos - viešo tyčiojimosi ir niekinimo dėl įsitikinimų ir pažiūrų - bei imtis įstatymo nustatytų procedūrų viešajam interesui apginti.
4. Kreipiasi į Generalinę prokuratūrą atkreipdamas dėmesį, kad kitų valstybių vėliavų nuolatinis iškėlimas virš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei kitų valstybinių institucijų pastatų pažeidžia Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo 12 str. 2 dalį ir reikalauja pagal Administracinių nusižengimų kodekso 519 straipsnį už Vėliavų iškėlimo tvarkos pažeidimus patraukti atsakomybėn šių institucijų vadovus.
4. Pritaria piliečių iniciatyvai ir ragina šiomis dienomis iškelti virš savo namų Lietuvos Respublikos valstybinę vėliavą.
Lietuvos šeimų sąjūdis


Ohmanas išsimoka iš aukų prezidentinę algą ir dergia ant aukotojų, Lietuvos


Ostapo Benderio-Ohmano Všį "Mėlyna ir geltona" kontoros žulikų išsimokama mėnesinė vidutinė alga - 5029 eurų. Visa ši sukčių šaikos gerovė atsiranda iš lietuvių aukų. Mainais už tai, niekšas Ohmanas dergia mums ant galvų, tyčiojasi iš nacionalinių simbolių. Apie niekšą iš Švedijos pasakojama naujoje OP TV laidoje.


Reikia pripažinti, kad Ostapas Benderis tik labai sąlyginai lygintinas su Ohmanu. Benderis buvo genialus sukčius, kaip ir Ohmanas, bet, skirtingai nuo pastarojo, niekada nesityčiojo iš jo durninamų Vasiukų gyventojų.Daug dėmesio Lietuvių Tautos niekintojui ir labdaros grobstytojui Jonui Ohmanui skiria ir prof. Povilas Gylys "Komentaras TV" laidoje.


Prof.Povilo Gylio nuomone, po skandalingos N.Pumprickaitės laidos (žiūr. žemiau), kurios metu Johnas Ohmanas dergė ant Lietuvos patriotų, Lietuvos simbolių, turėtų būti  pašalinta iš pareigų ir laidos autorė ir Lietuvos TV generalinė direktorė, nesugebančios užimti atsakingų pareigų.

Sekmadieninėje Nemiros Pumprickaitės laidoje (2023.06.25) "Savaitė" Ohmanas pasakė:

Šitie mūsų vatnikai savickai ir panašiai, kokie jie bebūtų "reikšmingi", nuo šiol yra nulis, nori padaryti sau piarą ir tuo pačiu būti naudingi Rusijai. Čia tai jau labai negražiai sakau, bet patriotai, atsiprašau, šioje vietoje aš esu patriotas. Bet čia ai... marginalai.


Apie ankstesnius Ohmano antilietuviškus pasisakymus rašiau straipsnyje "Švediško kretinizmo veidas".
Takeris Karlsonas apie demokratiją (video)

 


https://youtu.be/oIZGIWoGTqs

Naujame Twitter epizode žinomas JAV žurnalistas įtaigiai paaiškina, kaip šiandieniniai Vakarai supranta demokratiją.


2023-06-27

Ohmanas ir vėl apdergė Lietuvos valstybę ir lietuvius-patriotus


Lietuvos visuomenė eilinį kartą buvo įžeista galimai protiškai nesveiko veikėjo iš Švedijos Jono Ohmano ir tai sukėlė pasipiktinimo laviną socialiniuose tinkluose.

Sekmadieninėje Nemiros Pumprickaitės laidoje (2023.06.25) "Savaitė" Ohmanas pasakė:

Šitie mūsų vatnikai savickai ir panašiai, kokie jie bebūtų "reikšmingi", nuo šiol yra nulis, nori padaryti sau piarą ir tuo pačiu būti naudingi Rusijai. Čia tai jau labai negražiai sakau, bet patriotai, atsiprašau, šioje vietoje aš esu patriotas. Bet čia ai... marginalai.
Seimo narys Mindaugas Puidokas FB rašo:

Kas vyksta mūsų šalyje? Valstybinę vėliavą, pasak ,,vienintelio tikro patrioto" Jono Ohmano, kelti gali tik vatnikai ir marginalai??? Trispalvė Lietuvoje reiškia paramą Rusijai? 

Ar Jums nekyla klausimų apie tai, kas čia vyksta? Ar taip veriamas dar vienas Overtono langas ir Lietuva tyliai, daugumai sutinkant bei pritariant braukiama iš pasaulio žemėlapių? Ar taip naikinama mūsų valstybė ir valstybingumas!??

LR Konstitucijos 15 straipsnis vis dar nepakeistas! 

,,Valstybės vėliavos spalvos – geltona, žalia, raudona.

Valstybės herbas – baltas Vytis raudoname lauke.

Valstybės herbą, vėliavą ir jų naudojimą nustato įstatymai."

Ar tikrai Lietuvoje vis dar galioje mūsų Konstitucija ir įstatymai? Ar dabar jie jau nuolat taikomi selektyviai kaip kam reikia siekiant politinių ar finansinių tikslų bei kaip patogu tam tikriems veikėjams sorošinių globalistų stovykloje!???

Dalinkitės šiuo trumpu video - LRT televizija tikrai mus šviečia ir parodo kas yra kas Lietuvoje.
Žinima visuomenininkė poetė Astra Astrauskaitė FB taip sureagavo į Ohmano išpuolį prieš Lietuvą:

Šitas valkata skleidžia neapykantą mūsų Tėvynėje lietuviams ir Lietuvos valstybinei vėliavai, tuo pačiu - Lietuvos valstybei!
Ką LRT veikia: kiršina Lietuvos žmones, tyčiojasi iš mūsų? 
Rašykime masiškai skundus per epoliciją, tegul užsiima juo Lietuvos tvarkdariai.
Vyti švedvaką lauk, o LRT - atsiimti iš neokomunistinių litvakų po artimiausių Seimo rinkimų! 
*
P.S. Kas galit, parašykit, kada vyko ši laida? Reikalinga tiksli data, valanda, laidos pavadinimas. AČIŪ, Mielieji!

Pasaulio galiūnas Žydrūnas Savickas FB šiandien rašo:

Per LRT ponas Jonas Ohman pasakė, kad Lietuvos trispalvę kelia marginalai... Ir jei keli Lietuvos trispalvę tai tarnauji Rusijai ...
Pridurti nėra ko...

----

Aš pridursiu. Labai blogai, kad svieto perėjūną ohmaną mūsų valdžia kelia ant trispalvės koto, o mes žiūrime ir užuodžiame, kad tai eilinė smirdanti fekalija, dergianti ant mūsų valstybės, lietuvių Tautos.

84% apklaustų Komentaras TV žiūrovų balsavo už tai, kad Jonas Ohmanas Lietuvoje būtų paskelbtas "Persona non grata". Balsavimo rezultatai paskelbti laidos pabaigoje.2023-06-25

Nustatyta nauja vėžio priežastis

 


Mokslininkai nustatė, kad vėžys ne visada susijęs su paveldimumu ar išoriniais veiksniais. Pasirodo, kad sveikos ląstelės gali išsigimti dėl žiedinių RNR, neseniai atrastos genetinių molekulių šeimos, prijungimo prie DNR.

Programos sutrikimas

Genetinė informacija, kurią organizmas naudoja kaip funkcionavimo ir vystymosi instrukciją, yra įrašyta į DNR struktūrą. Jos fragmentai, genai - kodas įvairių baltymų sintezei,  kiekvienas atlieka tam tikrą darbą.

Genų siunčiami signalai lemia ląstelių augimo, dalijimosi greitį ir jų gyvenimo trukmę. Vėžys - tai nenormalus, nekontroliuojamas ląstelių augimas, kuris prasideda, kai atskiri genai pasikeičia ir gamina neteisingus baltymus.


Dažniausia vėžio priežastis yra įgytos mutacijos, kurios neperduodamos iš tėvų vaikams, o atsiranda gyvenimo eigoje. Procesas prasideda pasikeitus genams vienoje konkretaus organo, pavyzdžiui, krūties ar storosios žarnos, ląstelėje. Pakitę genai siunčia signalą ląstelei pradėti pagreitintą daugybinį dalijimąsi. Dėl to susiformuoja navikas.

"Vėžiniai" genai

Genų mutacijos yra paplitusios. Biologai apskaičiavo, kad vien oksiduojantys junginiai kasdien pažeidžia apie 500 bazių kiekvienos žmogaus ląstelės DNR grandinėje. Ne visi pokyčiai yra kritiniai; dauguma jų neturi jokios įtakos sveikatai.

Apskaičiuota, kad nuo penkių iki dvidešimties procentų visų vėžinių susirgimų atsiranda dėl paveldėtų genų pokyčių. Daugeliu atvejų vėžinės ląstelės susiformuoja dėl įgytų (arba somatinių) mutacijų. Senstant organizmas prasčiau sugeba jas ištaisyti, todėl vyresnio amžiaus žmonės, kurių DNR pokyčiai susikaupė per daugelį metų, dažniau serga vėžiu nei jaunesni.

Be senėjimo, virusai, tabako vartojimas, tam tikrų hormonų ir toksinų poveikis, ultravioletinė ir radioaktyvioji spinduliuotė - visi šie veiksniai gali būti veiksniai, sukeliantys genetinius sutrikimus.

Rizikos laipsnis taip pat priklauso nuo genų specializacijos. Tarp jų yra vadinamųjų onkogenų, kurių mutacijos sveiką ląstelę gali greitai paversti vėžine. Du geriausiai žinomi - HER2, aptinkamas krūties ir kiaušidžių navikuose, ir RAS, atsakingas už baltymų, padedančių ląstelėms bendrauti tarpusavyje, normaliai augti ir prireikus mirti, gamybą.

Ląstelių augimą ribojantys genai vadinami supresoriais. Jų sutrikimai taip pat lemia nekontroliuojamą ląstelių augimą, dėl kurio galiausiai gali susiformuoti navikas. Labiausiai paplitęs slopinantis genas yra p53 arba TP53. Daugiau nei pusei vėžiu sergančių pacientų jo trūksta arba jis yra pažeistas.

Paveldimos p53 geno mutacijos pasitaiko retai, priešingai nei kitų dviejų supresorinių genų - BRCA1 ir BRCA2. Šių genų pokyčiai yra paveldimi ir gali sukelti krūties, kiaušidžių, kasos ir prostatos vėžį.

DNR reparacijos genai taip pat laikomi rizikos grupe. Šie genai skirti taisyti genetinės informacijos kopijavimo klaidas, kurios atsiranda dalijimosi proceso metu. Dėl šių genų mutacijų DNR kaupiasi klaidos, kurios taip pat gali sukelti vėžį.

Neteisingas surinkimas

Ne taip seniai žmogaus ląstelėse biologai atrado naują šeimą makromolekulių, dalyvaujančių genų veiklos reguliacijoje ir ekspresijoje - žiedines RNR. Mokslininkai pastebėjo, kad didelio šių junginių kiekio atsiradimas kraujo plazmoje dažnai siejamas su onkologinių ligų išsivystymu. Šiuo metu daugiau kaip dvidešimt žiedinių RNR yra naudojami kaip onkomarkeriai ankstyvai įvairių vėžio rūšių: storosios žarnos, kiaušidžių, šlapimo pūslės, krūties, kepenų, skrandžio, inkstų ir prostatos, diagnostikai. Tačiau iki šiol buvo nežinoma, kokį vaidmenį jos atlieka naviko formavimuisi.

Australijos mokslininkai iš Flinderso universiteto Adelaidėje išsprendė šią paslaptį, nustatę, kad tam tikros žiedinės RNR gali prisijungti prie DNR ir sukelti vėžį sukeliančias mutacijas. Autoriai šį procesą pavadino "endogeninės RNR nukreiptu DNR pažeidimu".


"Išoriniai aplinkos ir genetiniai veiksniai ilgą laiką buvo laikomi pagrindinėmis vėžio priežastimis", - pranešime spaudai cituojamas profesorius Simonas Konnas (Simon Conn), vadovaujantis RNR žiedų laboratorijai Flinderso universiteto Medicininių tyrimų institute. - Tai pirmas pavyzdys makromolekulės, esančios daugelio iš mūsų organizme, kuri gali keisti DNR ir sukelti vėžį iš vidaus."

Autoriai nustatė, kad žiedinės RNR gali prisijungti prie DNR įvairiose vietose, tam naudodamos keturis skirtingus mechanizmus. Dėl to genetinėje grandinėje įvyksta pokyčių, kurie baigiasi jos plyšimu. Kad išgyventų, ląstelė įjungia DNR taisymo mechanizmą, tačiau šis procesas ne visada vyksta tobulai.

Graphical abstract

"Kadangi RNR žiedai gali pakeisti fizinį suskaidytos DNR fragmentų išsidėstymą ląstelės branduolyje, sujungus juos gali atsirasti puslapių numeracijos klaidų, panašiai kaip sujungus suplėšytos knygos dalis", - aiškina profesorius Connas.

Yra žinoma, kad toks neteisingo genetinės medžiagos surinkimo procesas, vadinamas chromosomine translokacija, gali normalią ląstelę paversti vėžine ląstele.

Šiuo metu medicininėje literatūroje yra apie 500 chromosomų pertvarkymų, atsirandančių dėl translokacijos genų susiliejimo, būdingų įvairiems vėžiniams susirgimams, aprašymų. Gydytojai visame pasaulyje jais naudojasi nustatydami vėžio tipą ir stadiją bei parinkdami gydymo būdus. Kaip šios mutacijos atsiranda, sužinota tik dabar.

Nuorodos:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1535610823001691

https://ria.ru/20230625/rak-1880032008.html


Lukašenka padėjo išspręsti situaciją su "Vagner". Įtemptos derybos

 


Birželio 24 d. Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka sėkmingai padėjo įveikti aštriausią situacijos Rusijoje etapą, susijusį su "Vagnerio" vadovu Jevgenijaus Prigožino mėginimu sukelti karinį maištą, praneša BelTA.

Baltarusijos valstybės vadovas šeštadienio popietę kontaktavo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir privačios karinės grupuotės "Vagner" vadovu Jevgenijumi Prigožinu. Derybos truko visą dieną, o galiausiai buvo rastas sprendimas.
Kaip klostėsi situacija

Anksčiau buvo pranešta, kad Rusijos federalinė saugumo tarnyba iškėlė baudžiamąją bylą privačios karinės bendrovės "Vagner" vadovui ir įkūrėjui Jevgenijui Prigožinui dėl raginimo surengti ginkluotą sukilimą. Sprendimas priimtas dėl anksčiau socialiniuose tinkluose išplatintų pranešimų ir vaizdo įrašų, kuriuose Jevgenijus Prigožinas teigia, kad Rusijos gynybos ministerija smogė smūgius "Vagner" užnugario stovykloms. Gynybos ministerija paskelbė šios informacijos paneigimą. Rusijos karinė ministerija taip pat pažymėjo, kad tai nesąmonė, kuri yra provokacija. Rusijos federalinė saugumo tarnyba pareikalavo nutraukti neteisėtus veiksmus iškėlus baudžiamąją bylą.

Apie įvykius, susijusius su Jevgenijumi Prigožinu, buvo informuotas Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Rusijos vadovo spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas patikslino, kad imtasi visų reikiamų priemonių. Vėliau D. Peskovas sakė, kad Gynybos ministerija, Federalinė saugumo tarnyba, Vidaus reikalų ministerija ir "Rosgvardija" 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę informuoja V. Putiną apie priemones, kurių imtasi vykdant valstybės vadovo nurodymus, susijusius su bandymu surengti ginkluotą maištą. 

Rusijos gynybos ministerija situaciją dėl Prigožino pavadino ginkluotu maištu. Ministerija paragino "Vagner" atstovus elgtis apdairiai ir susisiekti su teisėsaugos institucijų atstovais. 

Sergejus Surovikinas, jungtinės Rusijos karinių pajėgų grupuotės specialiosios karinės operacijos rajone vado pavaduotojas, paragino privačią karinę bendrovę "agVner" paklusti Rusijos prezidento įsakymui ir taikiai išspręsti visas problemas.


Dėl bandymo surengti karinį sukilimą keliuose Rusijos regionuose, įskaitant Maskvą ir Maskvos sritį, įvesta antiteroristinė operacija.

Birželio 24 d. rytą Rusijos prezidentas paskambino Baltarusijos prezidentui ir kalbėjosi telefonu.

Vladimiras Putinas informavo Baltarusijos kolegą apie padėtį Rusijos pietuose su privačia karine bendrove "Vagner". Valstybių vadovai susitarė dėl bendrų veiksmų.

Aleksandras Lukašenka surengė du susitikimus įvykių Rusijoje fone. Susitikimai vyko ryte ir po pietų. Į juos buvo pakviesti saugumo bloko ir kariuomenės vadovai.

Rusijos prezidento kalba

Tuo tarpu Vladimiras Putinas per televiziją pasakė kalbą, kurioje teigė, kad Rusijos vadovybė neleis pasikartoti pilietiniam karui šalyje. "Mes neleisime, kad tai pasikartotų, mes apsaugosime ir savo žmones, ir savo valstybingumą nuo bet kokių grėsmių, įskaitant vidaus išdavystę", - sakė Rusijos prezidentas.

Vladimiras Putinas "Vagner" vadovybės veiksmus pavadino išdavyste ir išdavyste. "Bet kokia vidinė suirutė kelia mirtiną grėsmę mūsų valstybingumui", - pabrėžė jis. - Veiksmai prieš tokią grėsmę bus griežti. Visi, kurie sąmoningai pasirinko išdavystės kelią, rengė ginkluotą maištą, pasirinko šantažo ir teroristinių metodų kelią, bus neišvengiamai nubausti. Jie atsakys prieš įstatymą ir mūsų žmones.

Vladimiras Putinas taip pat patikino, kad kaip prezidentas, vyriausiasis vadas ir kaip Rusijos pilietis padarys viską, kad apgintų šalį, konstitucinę santvarką, jos piliečių gyvybę ir saugumą bei laisvę.

Lukašenkos derybos su Prigožinu

Po susitarimo su Rusijos vadovu Baltarusijos prezidentas, toliau aiškindamasis situaciją savo kanalais, susitaręs su Rusijos prezidentu, surengė derybas su "Vagnerio" vadovu Jevgenijumi Prigožinu.

Derybos truko visą dieną. Jų rezultatas - pasiektas susitarimas dėl neleistinumo paleisti kraujo liejimo Rusijos teritorijoje. Jevgenijus Prigožinas pritarė prezidento Aleksandro Lukašenkos pasiūlymui sustabdyti ginkluotų "Vagnerio" vyrų judėjimą Rusijoje ir imtis tolesnių veiksmų įtampai mažinti.


"Šiuo metu ant stalo yra visiškai naudingas ir priimtinas situacijos deeskalacijos variantas su saugumo garantijomis "Vagnerio" kovotojams", - informavo Baltarusijos prezidento spaudos tarnyba.

Netrukus po sensacingos žinios apie A. Lukašenkos dalyvavimą sprendžiant situaciją pasirodė žinia, kad PMC "Wagner" kolonos apsisuko ir pasuko priešinga kryptimi. Tai pranešė "RIA Novosti", cituodama patį Jevgenijų Prigožiną.

"Suprasdami visą atsakomybę, kad abiejose pusėse bus pralietas rusų kraujas, mes apsisukame ir išvykstame priešinga kryptimi į lauko stovyklas, kaip ir buvo planuota", - sakė jis.

Taip pat buvo teigiama, kad "Vagnerio" kovotojai ketina palikti Rostovą prie Dono.

Vakaro pokalbis su Putinu

Birželio 24 d. 21 val. Baltarusijos ir Rusijos prezidentai vėl kalbėjosi telefonu. Aleksandras Lukašenka išsamiai informavo Vladimirą Putiną apie derybų su Vagnoriaus čekistų vadovybe rezultatus.


Rusijos prezidentas palaikė ir padėkojo Baltarusijos kolegai už jo darbą.

Socialiniuose tinkluose juokaujama, kad Lukašenka išgelbėjo Rusiją.


Kas žinoma apie padėtį frontuose birželio 25 d. naktį, taip pat apie pirmuosius Vagnerio dalinių maišto rezultatus.

Vladimiro Putino spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Jevgenijus Prigožinas galės palikti Rusijos teritoriją ir išvykti į Baltarusiją. Kartu bus nutraukta jam iškelta baudžiamoji byla.

Prigožinas anksčiau reikalavo pertvarkyti Gynybos ministeriją, įskaitant Sergejaus Šoigu atsistatydinimą, tačiau nepranešama, ar šie punktai bus įgyvendinti. Vis dėlto šaltiniai pažymi, kad "Vagnerio" įkūrėją, atrodo, tenkina pasiektų susitarimų sąlygos. 

Padėtis frontuose


Ukrainos 35-ajai jūrų pėstininkų brigadai nepavyko pasiekti pagrindinio dienos tikslo. Tris kartus AFU puolė Rusijos kariuomenės pozicijas Bachmute, ir visus tris kartus jiems teko trauktis ne be nuostolių.

Solidaro kryptimi priešas toliau atakuoja, tačiau ir čia rusų kovotojai sėkmingai išlaiko pozicijas.

Svatovo-Kremennoje kryptis. Čia Rusijos ginkluotosios pajėgos tęsia puolimą Serebriansko girininkijoje netoli Kreminnos, vyksta kovotojų įtvirtinimų prie Belogorovkos šturmas.

Donecko kryptis. Avdijivkos sektoriuje tęsiamos pozicijos kovos. Priešas kelis kartus bandė pulti Rusijos kariuomenės pozicijas ties Marinka, visi bandymai buvo nesėkmingi. Rusų kovotojai negaišta laiko ir žengia Novomichailovkos kryptimi.

Zaporožės kryptis. Aršiausi mūšiai vyksta prie Piatichatkos. Orechovsko sektoriuje palyginti ramu, ukrainiečiai nevykdė jokių aktyvių veiksmų, rusų kovotojai tvirtai laikosi savo pozicijų. Vremievskio atraminiame punkte vyksta mūšiai su aktyviu artilerijos palaikymu. 

Į šiaurę nuo Žerebiankos gyvenvietės bandymai priartinti ginklus prie Rusijos kariuomenės fronto linijos taip pat baigėsi nesėkme. Be to, nepatvirtintais duomenimis, prasidėjo kovos dėl Russkaja Lozovaja ir Volčansko.

Prigožino ir Lukašenkos susitarimų rezultatas. 

1. Vagnerio kovotojai, norintys toliau kovoti, pasirašys sutartį su Gynybos ministerija ir bus pavaldūs jų pasirinktiems vadams.

2. Vagnerio  kovotojai, atsižvelgiant į jų nuopelnus fronte, nebus persekiojami. 

3. Prigožinas persikelia į Baltarusiją su Lukašenkos garantijomis, byla prieš jį Rusijoje baigta. 

4. Rosgvardija jau atblokavo kelius Rusijoje, o Vagnerio grupuotė atitraukė savo kolonas į nuolatinės dislokacijos vietas.

5. Išorės jėgos, tikėdamosi karinio sukilimo, sumaišties ir pilietinio karo Rusijoje, nesugebėjo pasinaudoti susidariusia padėtimi. 

6. Tai, kas įvyko, aukščiausiu lygiu atskleidė nemažai Gynybos ministerijos darbo trūkumų, kurie artimiausiu metu bus ištaisyti. 

7. Buvo atskleista nemažai jėgų, kurias NATO šalys rengė perversmui Rusijoje, ir jos pasirodė informaciniu požiūriu. 

8. Rusijos kariuomenėje buvo surengtas ištikimybės priesaikai "visuotinis testas", kurį sėkmingai išlaikė absoliučiai visi kariškiai.

Nuorodos:

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-pomog-uregulirovat-situatsiju-s-chvk-vagner-podrobnosti-naprjazhennogo-peregovornogo-dnja-573644-2023/

https://tsargrad.tv/news/mjatezh-vagnera-ostanovili-vsu-bezuspeshno-atakujut-bahmut-svodki-svo-k-jetomu-chasu_812102


2023-06-23

Kaip gurkšnis tyro vandens: "Lietuvių kalba saulės poringėm ringuoja!"

 


Puiki laida, skirta naikinamai lietuvių kalbai, naikinamam Lietuvos švietimui. Visi matome, kad vyksta lietuvių Tautos genocidas. Vieni, tai matydami, tyli, svetimiems parsidavusios valdžios įbauginti, kiti nuolankiai kriuksi, pripuolę prie lovio, kaip Odisėjo bendražygiai, deivės Kirkės paversti kiaulėmis. Nyksta turtingiausia pasaulyje lietuvių kalba. Tai jaudina rašytoją Liudmilą Petkevičiūtę, o jos ryžtas veikti, priešintis, veikia žiūrovą, jos knygų skaitytoją.

Anotacijoje rašoma:

Kada kalba ne tik perteikia žinią, bet ir saugo, gydo bei keičia pasaulį - ji ringuoja. Ar žinojote, kad lietuvių kalba - būtent tokia? Apie mūsų kalbos burtus ir stebuklus Komentaras TV laidoje kalbasi žurnalistė Giedrė Gorienė ir rašytoja, leidėja (leidykla "Lieparas") Liudmila Petkevičiūtė.
Lenkai referendume dėl nelegalių migrantų perkėlimo tars - Ne. Tai parodė apklausa

 


Lenkų "wPalytice" rašo, kad birželio viduryje partijos "Teisė ir teisingumas" pirmininkas, Ministro Pirmininko pavaduotojas Jaroslawas Kaczynskis paskelbė apie referendumo dėl migrantų perkėlimo organizavimą. Tai Lenkijos atsakas į Europos Komisijos pateiktą ir faktiškai jau priimtą priverstinio migrantų perkėlimo planą.

"Tai pasityčiojimas iš Lenkijos, tai diskriminacija, labai įžūli! Todėl mes su tuo nesutiksime, nesutinka su tuo ir Lenkijos žmonės. Dėl to turi būti surengtas referendumas." - Seime kalbėjo Jarosławas Kaczyńskis. 


Portalo wPolityce.pl užsakymu studijos "Socialiniai pokyčiai" atliktos apklausos duomenimis, referendumo surengimo idėją palaiko lygiai pusė lenkų - tiksliau, 50 proc. Prieš referendumą pasisako 35 proc. apklaustųjų. 15 proc. neturi nuomonės šiuo klausimu.


Idėją surengti referendumą palaiko 75 proc. "Teisės ir teisingumo" rinkėjų, 31 proc. Pilietinės koalicijos rinkėjų, 51 proc. "Lenkija 2050" rinkėjų ir 59 proc. Konfederacijos rinkėjų.

Apklausa taip pat rodo, kad daugiau nei trys ketvirtadaliai lenkų visuotiniame balsavime nepritartų priverstiniam perkėlimui.

Atsakydami į klausimą:

Kaip balsuotumėte referendume dėl imigrantų iš Azijos ir Afrikos priėmimo į Lenkiją pagal ES perkėlimo planą?

- net 76 proc. respondentų atsakė, kad jie būtų prieš perkėlimo ir priėmimo planą.Už planą pasisakytų 24 proc. respondentų.

Įdomu tai, kad ne tik 92 proc. PiS rinkėjų, bet ir 43 proc. Pilietinės koalicijos rinkėjų, 76 proc. "Lenkija 2050" rinkėjų ir - tai aukščiausias rezultatas - 93 proc. Konfederacijos rinkėjų pasisakytų prieš priverstinį perkėlimą.

Apklausa atlikta naudojant CAWI (Computer Assisted Web Interview) metodą 2023 m. birželio 16-19 d., internetinėje apklausoje, visoje šalyje, reprezentatyvioje (pagal: lytį, amžių, gyvenamosios vietos dydį) lenkų imtyje. Apklausoje dalyvavo N=1041 asmuo.

https://wpolityce.pl/polityka/651775-nasz-sondaz-wysokie-poparcie-dla-referendum-ws-relokacjiEkspertai apie karo perspektyvas


https://youtu.be/sN4BfO_RT5I

V.Zelenskis į Maskvą atjos ant balto žirgo, o kraugerys V.Putinas, jei išliks gyvas, atstatinės Ukrainą.  Tokį scenarijų mums piešia viską išmanantys politologai iš sorošinių šiukšliadėžių. O ką apie Ukrainos-Rusijos karo perspektyvas mano rimti kariniai ekspertai?

Žemiau pateikiu Izraelio generolo, buvusio žvalgybos NATIV vadovo Jakovo Kedmi ir pirmojo rango kapitonas Konstantinas Sivkovas pasisakymus. Įdomi ir Olego Cariovo, buvusio daugiamečio Ukrainos Rados deputato, įvykių analizė.


https://www.youtube.com/watch?v=ZWJ5-h3-laM


2023-06-22

D. Razauskas. Marsiečiai mus apgins

Manote, juokauju? Skamba neįtikėtinai? Kaip galima valstybės saugumo strategiją grįsti tokia beprotiška viltimi?!

O kad „Lenkija mus apgins“, skamba geriau? Gal kada jau yra apgynusi? Gal galite pateikti pavyzdį, kaip per pastaruosius 600 metų Lenkija apgynė Lietuvą?

Tiesa, yra toks „apgynimo“ būdas – praryti. O ką praryji, tą jau gini kaip save patį, taip sakant.

Visus 600 bendro gyvenimo metų Lenkija, kai tik galėjo, rijo Lietuvą, nuosekliai ir atkakliai, tam pasitelkdama visas įmanomas priemones – religiją, kultūrą, politiką, karą. Ir visai atvirai ryja dabar – buvusi okupuotoji dalis jau vėl gerklėje, net Lietuvos Seimas su Prezidentūra seilėmis apvarvėję.

Ne rengiasi ginti nuo bendros grėsmės, bet naudojasi ta grėsme kaip palankia proga drąsiau kąsti ir ryti. Įkyriai, net jau nuobodžiai tas pats per tą patį ištisus šimtmečius.

Šitaip ir Rusija ne kartą mus yra „apgynusi“, tik dabar ji užsiėmusi kitkuo – mat, „gindama“ Ukrainą, šiek tiek įstrigo. Pasirengimu „apginti“ kaimynus ji su Lenkija – senos varžovės.

Užtat viltis, kad „mus apgins marsiečiai“, iš tikrųjų kur kas patikimesnė: kaip elgtųsi pasirodę marsiečiai, dar neaišku, o kaip elgiasi Lenkija ir Rusija – aišku perdėm.

Tai, žinoma, nereiškia, kad „visi lenkai blogi“. Ačiū Dievui, gerų, dorų, netgi taurių žmonių kartais atsiranda ir šen, ir ten. Beje, Rusijoje irgi.

Sunku atsisakyti vilties, kad jų dar galėtų atsirasti ir Lietuvoje, nors prie gerųjų žmogiškų savybių pridėjus protą, tikimybė skaudžiai sumažėja.

Priešingu atveju, kaip paaiškinti „strateginę partnerystę“ su Lenkija? Kas išvis ją sugalvojo?

Vargu ar galima abejoti, kad ji sugalvota pačioje Lenkijoje ir Lietuvoje paskleista per Lenkijai lojalius Lietuvos piliečius („penktąją koloną“), taip pat per tėvynės išdavikus tarp Lietuvos kultūros veikėjų bei politikų ir šiaip „naudingus kvailius“. O tokių tai Lietuvoje netrūksta, ištisos partijos! Jie kam tik nori mielai bus naudingi, tik ne tėvynei, žinoma.

Tokiomis aplinkybėmis viltis, kad mus apgins marsiečiai, iš tikrųjų atrodo ne tik patikimiausia iš visų, bet ir kone vienintelė.

Deja, pastaruoju metu ji daug patikimesnė už viltį, kad mes, šiuolaikiniai lietuviai, pajėgtume bent pamėginti apsiginti patys. Ne dėl ginklų, net ne dėl kareivių trūkumo. O dėl trūkumo kai ko labai svarbaus virš pečių ir tarp kojų. Baisu tik, kad apie ši trūkumą patyrę, net ir marsiečiai nebesiims mūsų ginti…

https://alkas.lt/2023/06/22/d-razauskas-marsieciai-mus-apgins/Ukrainos pirmosios ponios vizitas į Izraelį


Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio žmona Olena savo "Telegram" ir "Instagram" kanale papasakojo apie savo pirmąjį vizitą į Izraelį, kur ji susitiko su Izraelio vadovu Itzhaku Herzogu ir jo žmona.

"Savo vizitą Izraelyje ji pradėjo nuo susitikimo su prezidento pora", - sakoma pranešime.

Ji taip pat pridūrė, kad bendradarbiauja su Izraelio pirmąja ponia Michal Herzog dėl psichikos sveikatos projektų.

Oficialiame Ukrainos prezidento Vladimiro Zelenskio puslapyje sakoma:

Elena Zelenskaja taip pat susitiko su Izraelio valstybės ministro pirmininko žmona Sarah Netanyahu. Šalys aptarė Izraelio patirtį kuriant ir naudojant oro išankstinio perspėjimo sistemą, kad piliečiai būtų tiksliau informuojami apie pavojų.


"Jie taip pat paprašė Izraelio epidemiologų pagalbos įveikiant Kachovkos hidroelektrinės sprogimo, gresiančio visai šaliai ekologine katastrofa, padarinius. B. Netanyahu pagal profesiją yra psichologė ir ypač daug dirbo su vaikais, kurie išgyveno siaubingus įvykius, pavyzdžiui, teroristinius išpuolius, tėvų netektį ir kitas su karu susijusias situacijas. Todėl mūsų vaikų, kuriuos agresorius traumavo psichologiškai ir fiziškai, tema ir jų reabilitacijos būdai neliko nuošalyje", - sakė Ukrainos pirmoji ponia.


Izraelio spauda pažymi, kad Tą pačią dieną Ukrainos pirmoji ponia apsilankė Jad Vašem muziejuje, o taip pat buvo garbės viešnia, Izraelio sostinėje atidarant sutuoktinių Ščepaniukų, kurie buvo pripažinti Pasaulio tautų teisuoliais, vardu pavadintą alėją. Taip pat Olena Zelenska aplankė ukrainiečių karius, gydomus šioje šalyje. 

Blogeris iš JAV Sanya savo paskytoje Telegram  @sanya_florida paskelbė nuotrauką ponios Olenos Zelenskos Izraelio paso, išduoto 2023-06-19, t.y. tuo metu, kai pirmoji Ukrainos ponia buvo priimta Izraelio Prezidento.Izraelio generolas, buvęs NATIV žvalgybos vadovas Jakovas Kedmi apie Ukrainos pirmosios ponios vizitą į Izraelį papasakojo (56:19) interviu Izraelio žurnalistui Aleksandrui Valdmanui.

Aleksandras Valdmanas

Zelenskio žmona į Izraelį atvyko pirmadienį, pakviesta Izraelio prezidento Isako Hercogo. Pakvietimas buvo perduotas Karlo III karūnavimo metu. Izraelyje ji bendravo su prezidentu Isaku Hercogu. Mes ne kartą kalbėjome, kad Hercogas buvo pirmasis Izraelio prezidentas, neišdrįsęs apsilankymo Kijeve, prieš kelis metus, ceremonijoje Babij Jar priminti priimančiai pusei apie indėlį ukrainiečių nacionalistų naikinant žydus Holokausto metu. Ar pas mūsų prezidentą trumpa atmintis, ar jis nori būti vakarų trende, kviesdamas Zelenskio žmoną pas mus? Jakovas Kedmi (57:34):


Kas toks Hercogas? Smulkus nevykėlis Izraelio politikas. Nevykėlis politinėje arenoje, kuris nieko nepasiekė, kuris gėdingai apleido "Darbo partijos" vadovo postą. Ir jis įnešė savo indėlį į šios partijos krachą, ir ji šiandien toli-toli iki elektoralinio barjero. Smulkus politikas mato smulkų politinį žaidimą, kuris nori, kad visi juo būtų patenkinti, kuris neturi nuosavos bazės, savų principų, jis nori, kad jį pagirtų Amerikoje, kad apie jį parašytų gera straipsnį "New York Times" arba "Herald Tribune". Jis nori, kad pabėgę Rusijos oligarchai apie jį gerai atsilieptų, ir Izraelio laikraščiai apie jį rašytų. Jis nori, kad pro-ukrainietiška, taip vadinama, inteligentija Izraelyje jam plotų, kartu su žydų tautos išsigimėliu, kurį, mūsų nešlovei, priiminės Izraelyje, kaip nacionalinį didvyrį. Ir mūsų prezidentai smulkėja. Tai ne Chaimas Veicmanas, kuris buvo pirmuoju Izraelio prezidentu ir ne tie, kurie buvo po jo. Nors buvo ir mažiau užsitarnavę, ir mažiau verti, bet prezidentas "tuščios pareigos", kuris tik tam, kad kažkaip kažką simbolizuoti. Tai, kad šiandien simbolizuos šito išsigimėlio Zelenskio vizito metu į žydų šalį, taip tai ir atrodo, taip tai ir bus. Reiškia, kad jis pažemina save, Izraelio prezidento postą iki šitos padugnės lygio, išdaviko, išsigimėlio ir žydų tautos nešlovės. 

P.S. Iš interviu buvo pašalintas J.Kedmi teiginys, kad V.Zelenskis yra neapipjaustytas ir prisiekė ant krikščionių Biblijos inauguracijos į Ukrainos Prezidento postą metu.

Nuorodos: