2019-05-31

O kas „parazitų civilizaciją valdančio ekrano“ savininkai, gerbiamas A. Šliogeri? (1 dalis)Filosofas Arvydas Šliogeris gegužės 29 dieną portale „Tiesos“ paskelbė labai teisingą straipsnį „Ekrano valdoma parazitų civilizacija,“ skirtą Lietuvos ir Europos egzistencijos problemai.

Aš matau vienintelį Šliogerio straipsnio trūkumą. Pasakius „A“, reikia pasakyti ir „B“, nes tas „ekranas“ turi konkrečius savininkus, spaudančius „ekrano“ valdymo mygtukus. O ir pati ES turi labai konkrečius savininkus. Jie mums, „ekrano civilizacijos“ vartotojams, surengia butaforinius rinkimus, parenka už mus 7,5 milijardo eurų per metus kainuojančią (mūsų mokesčių sąskaita išlaikomą) 40000 galvų Briuselio parazitų gaują, kad šie mums nurodytų, kokio ilgio ir kreivumo turi būti agurkui, prezervatyvai, kiek mums reikia kormoranų Kuršių nerijoje, kaip turime mokyti ir auklėti vaikus, kad gink Die jie netaptų protingi, per kurį galą turime juo daryti, kaip turime „pozityviai diskriminuoti visuomenę“ ir kitokias kvailystes.

Mes, „ekrano“ zombiai, dar net nepriėjome prie rinkimų į Europos parlamentą balsavimo urnų, o ponia Dalia Grybauskaitė jau buvo susikrovusi lagaminus keliauti į Briuselį. Pardavė statomą namą... Juk žinojo, kad ją ten pasiims. Ne šiaipgi naikino valstybę ir vykdė lietuvių tautos genocidą, klusniai vykdė visus Briuselio nurodymus dėl „pabėgėlių“ ir viso kito mums primetamo „gero“. Ar ponia Merkel į Lietuvą pernai rudenį buvo atvykusi ne postų Briuselyje dalybų klausimu?

Kas tie ekrano valdytojai ir Europos griovėjai?Europos, baltosios, tos kuri nešė visam Pasauliui kultūrą ir mokslą, krikščioniškos Europos, sunaikinimas, kurį stebime dabar, sukelia daugybę istorinių paralelių. Mintis, kad šis Europos naikinimas yra pasekmė kažko paviršiuje nematomo, bet labai gerai organizuoto, valdančio Pasaulio kapitalus, žiniasklaidą, politikus, neapleidžia.

Juk negali protaujantis, sveikas žmogus natūraliai, niekieno neįtakojamas taip elgtis, kaip jie, tenai Briuselyje, Berlyne, Paryžiuje… Ar gali sveikas žmogus nusižudyti? Nužudyti savo tauta? Negali. Tik protiškai nesveikas, apnuodytas, arba terorizuojamas nusižudo.

Daug paralelių su šia diena, ypač paūmėjus ES žuvimo procesui, kyla skaitant žymaus praeito šimtmečio rašytojo, žurnalisto, istoriko Duglo Rydo (Doglas Reed) knygą "Ginčas apie Sioną" („Contraversity of Zion“).

Duglas Rydas savo knygoje „Ginčas apie Sioną“ rašo:

«…» 458 metais iki Kristaus Gimimo «…» maža Palestinos judėjų gentis paskelbė rasinę doktriną, kurios poveikis į žmonijos likimus pasirodė labiau žudantis negu sprogmenų ir epidemijų. Viešpataujančios rasės teorija buvo paskelbta judėjų „Įstatymu“. Judėjai tuo metu buvo nežymi gentis tarp tautų, pavaldžių persų karaliui, o tai, ką šiandien vadiname „Vakarais“, neegzistavo net vaizduotėje. Po dviejų tūkstantmečių krikščionių eros, vakarų kultūra, išaugusiai iš jos, dabar gresia suirimas ir žūtis. Pagrindine priežastimi šito autorius skaito minimą doktriną, gimusią Judėjoje 2500 metų atgal. «…» Fanatikų sekta sukūrė mokymą, sugebėjusį pajungti sau protus visos tautos per dvidešimt penkis šimtmečius; iš čia jo griaunamosios pasekmės. Niekas nepajėgia paaiškinti, kodėl būtent tuo metu ir iš viso kaip atsirado ši doktrina. Tai – viena iš mūsų pasaulio paslapčių. «…»

«…» Gyvenęs Romos klestėjimo laikais,- rašo Rydas, – Ciceronas, matyt suprato žydų rolę graikiškos civilizacijos žuvime, kurią pažymėjo Kasteinas (žydų istorikas, vert. pastaba) po dvidešimties amžių: kalbėdamas Flako procese, Ciceronas, minėdamas žydus, būtinai apsižvalgydavo: jam žinoma, pasakė jis, kad jie visi laikosi vienas kito ir geba pražudyti jį už pasisakymus prieš juos; Ciceronas patarė būti atsargiems, turint su jais reikalų. Fuscijus, Ovidijus ir Persijus išdėstė analogiškus įspėjimus, o gyvenęs Jėzaus Kristaus epochoje Seneka rašė: „Papročiai šios nusikaltėlių tautos plinta taip greitai, kad pas juos jau yra šalininkai visose šalyse ir, kad tokiu būdu nugalėtieji primeta savo įstatymą nugalėtojams“. Tuo metu Romos geografas Strabonas, tyrinėdamas paplitimą ir žydų jų skaitlingumą (o jis mūsų laikais daug didesnis, negu leidžiama parodyti statistikoje), rašė, kad nėra vietos žemėje, kur jų nebūtų.«…»

«…»Po to atėjo Mahometo ir islamo eilė. Mahometas vertino žydus ne kitaip, negu Ciceronas ir kiti, ankstesnieji autoriai. Korane pasakyta: „Tu žinoma atrasi, kad pačiais žiauriausiais priešais visų tikratikių visada buvo žydai ir stabmeldžiai.«…»

«…»Purimo šventė patvirtina pagrindinius bruožus Siono istorijos, pasikartojančius nenutrūkstamai nuo senovės iki mūsų dienų: nežydų valdovų panaudojimas, sunaikinant nežydų tautas ir įgyvendinant žydų kerštą.«…»

«…»Lieka paslaptimi, kaip sekta sugebėjo įpiršti savo valią karaliui Artakserksui. Po Kiro tai buvo antras monarchas marionetės rolėje, mūsų laikais vaidinti šią rolę tapo būtinybe ir visuomeninio veikėjo politinės karjeros prielaida bet kurioje apsišvietusioje Vakarų šalyje «…»

Niekas nesupranta, kaip Ester pavyko įkalbėti persų karalių, kad tas išžudytų beveik 70 tūkstančių geriausių Persijos sūnų, niekas nesupras, po kelių tūkstančių metų, kaip pavyko sionistams įkalbėti Europos vadovus sunaikinti Europą.“2015 metų rugsėjo mėn., per pačią Merkel, Sorošo, Briuselio pastumdėlių ir žydų kapitalo valdomų socialinių tinklų organizuotą „pabėgėlių krizę“, rašiau: „Tikslas – Didysis Izraelis – nuo Nilo iki Eufrato, arabai vejami lauk iš šios teritorijos į Europą, o iš Europos į Izraelį bėgs žydai, būtinai bėgs, nes gaujos migrantų ir migrantais pasivertusių banditų, greitai nualins, sugrauš kaip skėriai Europą, sukels terorizmo bangą Europoje, o tada, nukentės paprasti žydai, ne tie, kurie valdo pasaulio bankus ir politikus, kaip visada, bus kalti paprasti žydai ir jie bėgs į Izraelį. To būtent ir norima.“

Šiandien tai ir vyksta: pabėgėliai Vokietijos mokyklose muša žydukus (vokietukus irgi, tik jais niekas nesirūpina), plėšia žydams nuo galvų jarmulkes, o visus europiečius, nepriklausomai nuo to ar jie su jarmulkėmis, ar be jų, sprogdina, kaip tai nesenai įvyko Lione.


«…»Babilonas žlugo 536 metais prieš Kristų. „Babilono žlugimas ir įvykiai mūsų dienų po dviejų Pasaulinių karų, šį panašumą neįmanoma paaiškinti paprastu atsitiktinumu ir, atvirkščiai, nesunku parodyti, kad šitie įvykiai buvo nukreipti sąmoningai. Dvidešimtame amžiuje Vakarų tautos, sąmoningai ar nesąmoningai paklūsta ne savo įstatymui, o judėjų, valdomi jėgos, kuri valdė jų vyriausybes“, – rašo Rydas.“

Nuorodas:


2019-05-30

Suverenistinių partijų rinkimų rezultatai. Žvilgsnis iš VokietijosVokietijoje gyvenantis žydų tautybės žurnalistas Olegas Veksleris, skelbiantis intriguojančius straipsnius apie Vokietijos politinį gyvenimą (tarp jų straipsniai skirti Angelai Merkel, Vokietijos ANTIFA), pateikė ir nesenai vykusių Europos Parlamento rinkimų vertinimą. Jo dėmesio centre dešiniųjų suverenistinių partijų rinkimų rezultatai.

Veksleris pažymi, kad AfD surinktų 11% rinkėjų balsų - „tai ne ledas”. Nors tai 1% mažiau, nei rodė apklausos.

Prieš pat rinkimus buvo organizuota „isteriška zombinimo ir pjudymo kompanija dėl specialiųjų tarnybų organizuotos provokacijos prieš AfD draugišką Austrijos laisvės partiją“. Partija prarado 2% balsų, bet išlaikė visus savo mandatus EP.„Štai mūsų nuzombinti elektorato kvailiai pasidavė šiai provokacijai, nors įrašas buvo padarytas nelegaliai, pažeidžiant kelis įstatymus“, nes „girto Strache girimasis Ibicoje įvyko prieš 2 metus ir buvo išmesta į rinką kaip tik prieš šiuos rinkimus“. „Nei kapeikos nelegalių įnašų nebuvo, pats Strache atsistatydino, bet jam tai nepadėjo, laikraštis „Krone Zeitung“ buvo nupirktas sukčiaus ir milijardieriaus Benco, susieto su Kurzo Liaudies partija“.

Veksleris tvirtina, kad yra „dar milijonas priežasčių, kodėl šis purvas niekaip negalėjo prilipti prie AfD“ ir savo straipsnyje išvardina kelias iš jų:

Visų pirma, šiuose rinkimuose nebuvo 5% barjero. Dėl šios priežasties virš 12% balsų protestinių rinkėjų balsų nukeliavo mažoms partijoms, kurių atstovai pateko į Europos parlamentą.

Gerų rezultatų AfD pasiekė „naujose žemėse“. Saksonijoje ir Brandenburge AfD užėmė pirmą vietą, be to su sensacingu rezultatu: virš 30%!

Kodėl šie rinkimai tokie svarbūs? - klausia Veksleris. Jo nuomone, Merkel sistema turi eilę tabu. Svarbiausi iš jų – niekada nesudaryti koalicijos su AfD ir Kairiąja partijomis.

Tereikia AfD ir kairiesiems nors vienoje žemėje sumoje surinkti daugiau pusės mandatų, kaip tai taps taranu, kuris nušluos „Merkel sistemą“. Ir tai gali įvykti tik rytuose, kur nepamiršo Chemnitzo.

Dar vienas tabu – neleisti AfD į valdžią net komunaliniame lygyje jau griuvo. Rinkimai vyko 10 komunų. Giorloce burgomistru buvo išrinktas AfD atstovas Wippel! AfD pralaimėjimas stipriai maskavo KDS ir SDP pralaimėjimą. SDP federaliniame lygyje niekada nebuvo gavusi mažiau 20,5%, ir čia iš karto 15,8%, pramuštas eilinis dugnas, prarasta 11,5% balsų, lyginant su praėjusiais EP rinkimais. KDS pralaimėjimas (neteko 7,5%) ne toks reikšmingas. Žalieji su 20,5%, padvigubino savo rodiklį. Vekslerio žodžiais, „už žaliuosius balsuoja jaunimas, mobilizuotas masinėmis kompanijomis spaudos zombinimo“.

„Kai tik vokiečių žalieji realiai ateis į valdžią ir nuo lozungų pereis prie reikalų, t. y. ims drausti, neleisti, įvedinėti mokesčius saulei, lietui, anglies dvideginiui, uždarinėti automobilių pramonę, kuri maitina Vokietiją ir kurioje dirba milijonai žmonių, tai net sustiprintas smegenų plovimas nustos veikti. Tai gali įvykti metų bėgyje.“

Veksleris pažymi grandiozinę dešiniųjų pergalę Europoje, išskyrus Vokietiją ir Ispaniją. Jie laimėjo Britanijoje, Prancūzijoje, Italijoje. Be to jie laimėjo visoje Rytų ir Pietų Europoje, Balkanuose, Belgijoje, Švedijoje, Graikijoje ir dalyje Pabaltijo.

Kas dar maloniau, dešinieji ES užėmė ir bendrą pirmąją vietą su 181(?) mandatų, ir tai net jei neskaityti 13 Viktoro Orbano mandatų, kuriuos spauda atkakliai priskiria Liaudies partijai, nors juos iš ten jau išmetė!

Nuorodos:


2019-05-29

Replika: reikėjo rinkti prezidentu Koeną ar Levitą, ne NausėdąUkrainoje balandžio 30 dieną prezidentu išrinktas žydų tautybės atstovas Vladimiras Zelenskis, o nepraėjus nei mėnesiui, gegužės 29 dieną Latvijos prezidentu išrinktas žydas Egilas Levitas. Jo kandidatūrą per atvirą balsavimą parėmė 61 deputatas iš 100. Pergalei pakanka 51 balso. Egilas Levitas yra žydų tautybės, o jo pavardė sako, kad jis yra Levitų atstovas. Levitai Jaruzalės šventykloje buvo Koenų (žynių) padėjėjai. Tai labai kilmingi žydai.Aš manau, kad Lietuva padarė fatalinę klaidą rinkdama prezidentu Gitaną Nausėdą. Mums dabar skubiai reikia ieškoti Koeno, paties kilmingiausio žydų atstovo, ir išrinkti jį Lietuvos prezidentu per sekančius rinkimus. Užduotis sunki, bet įveikiama, nes yra aprobuoti genetiniai Koenų paieškos metodai.


Koenai

Apie Konų pieškos metodus video pristato Harvardo profesorius Anatolijus Kliosovas. Mokslininkas pasakoja apie žydų kilmę, bendrą žydų ir arabų protėvį, kur dingo dešimt Izraelio genčių, kodėl žydai tautybę nustato pagal motiną, apie koenų, levitų, sefardų ir aškenazių protėvius.

Kliosovas pasakoja, kad Koenai yra žyniai, kurie Jaruzalės Šventykloje kūreno šventą ugnį. Levitai buvo jų pagalbininkai.

Pasaulio Koenų asociacija kreipėsi į A.Kliosovą, kad šis išanalizuotų jų turimus viso pasaulio Koenų DNR fragmentų analizės duomenis ir identifikuotų, jo turimos kompiuterinės programos pagalba, kurie Koenai iš jų yra tikri. Žydai ruošiasi Šventyklos atstatymui (yra išveista raudonų aukojimui skirtų karvių veislė), todėl yra svarbu, kad šventą ugnį joje uždegtų tikras Koenas. Tyrimai parodė, kad 70 procentų Koenų yra tikrieji Koenų-žynių palikuonys. Už tyrimą prof.A.Kliosovas buvo apdovanotas Koenų aukso medaliu.

Nuorodos


2019-05-28

Marin Le Pen: Makronas turi pasitraukti iš prezidento posto, bet jis neturi „nei sąžiningumo, nei orumo“Rotšildų banko Goldman Sachs klerkas, homoseksualistas, sergantis Edipo kompleksu, - tokie buvo politologų būsimo Prancūzijos prezidento apibūdinimai. Tapęs prezidentu, jis savo moralinio degradanto įvaizdį tik sustiprino posakiais, kad neegzistuoja prancūzų kultūra, kad Prancūzija nepriklauso prancūzams. Finišas – nežmoniškas elgesys su demonstrantais, Notre Dame padegimas (faktiškas sunaikinimas) ir gegužės 26 dienos rinkimai į Europos parlamentą, kuriuos Makronas pralaimėjo Marin Le Pen vadovaujamam Nacionaliniam frontui.

Rotšildų statytinis Makronas (dar vadinamas mikronu) darė viską, kad apmulkinti prancūzus. Po gegužės 24 dieną įvykusio teroro akto, kurio metu buvo sužeista 13 žmonių, nors teroristas buvo nustatytas tą pačią dieną, bet buvo tylima. Tiktai po rinkimų į EP buvo pranešta, kad teroristas – 24 metų atvykėlis iš islamiško Alžyro.Globalistinė žiniasklaida slepia nežmonišką Makrono ir jo chuntos elgesį su „geltonųjų liemenių“ demonstrantais. Triuškinančio pralaimėjimo rinkimuose į EP nuslėpti neįmanoma. Nors nėra abejonės, kad Rotšildų berniukas Makronas dėjo visas pastangas falsifikuodamas jų rezultatus, kaip tai darė globalistinės Austrijos ir Švedijos valdžios. Nepadėjo.

Nacionalinio fronto lyderė Marin Le Pen interviu portalui Breitbart pasakė, kad Emanuelis turi pasitraukti iš prezidento posto, bet jis neturi „nei sąžiningumo, nei orumo“.

Marin Le Pen pažymėjo, kad Anglijos premjeras David Cameron pasitraukė iš premjero posto, kad anglai 2016 metų referendume balsavo už Brexit, pramjerė Theresa May irgi pasitraukė iš savo posto, kuomet rinkimus į Europos parlamentą laimėjo Brexit partija.


Le Pen pasakė Breitbart News, kad Makronas turi sekti Cameron ir May pavyzdžiu. - „Bet Makronas Makronas neturi nei sąžiningumo, nei orumo“, - pasakė Le Pen.
Le Pen Nacionalinis frontas surinko 24 procentus rinkėjų balsų, o Makronui Rotšildų įsteigta partija „La République En Marche!“(nežinia į kurią kūno vietą marširuoja mikrono respublika) 22 procentus rinkėjų balsų.

Le Pen pažymėjo dvi pagrindines Makrono pralaimėjimo priežastis: „Yra dvi pagrindinės priežastys: viena-europinė, o kita-nacionalinė. Makronas, ankstyvose kompanijos stadijose, prisistatė kaip Europos Sąjungos lyderis, kurio prancūzų tauta nebenori. Europos sąjunga neapkenčia tautos, Europos sąjunga skatina nesąžiningą konkurenciją, ypač prieš Kinijos produkciją. Ir dar daugiau, Europos sąjunga pilnai atvėrė duris migracijai, kuri ją užtvindys“.

Le Pen pasakė, kad antra priežastis – neteisingumas paprasto žmogaus atžvilgiu. Jos žodžiais, kova rinkimuose vyko ne tarp tradicinių kairiųjų ir dešiniųjų, o tarp turtingų ir vargšų, globalistų ir nacionalistų. „Globalizmas-postnacionalinė dvasia“, - pasakė politikė.„Globalistų tikslai tame, kad diskredituoti bet ką, kas gina naciją. Yra „didelis entuziazmas“ visoje Europoje dėl „bekompromisės meilės“, kurią reiškia savo šalims suverenistai. „Niekada nuo pat Europos sąjungos įsteigimo nacijų Europa nebuvo taip arti“, - pasakė Le Pen. Jos žodžiais, prancūzų ir italų delegacijos bus stambiausios nacionalinės grupės šios koalicijos Europos parlamente.

„Tai, kas dabar vyksta Europoje, turi istorinę reikšmę. Visų šalių patriotai turi susivienyti.“ - pasakė Le Pen portalui Breitbart.

Nuorodos:
http://lebionka.blogspot.com/2018/12/nuo-makrono-iki-simasiaus-liberastu.html
https://voiceofeurope.com/2018/09/international-election-observers-ruled-that-cheating-occurred-in-46-per-cent-of-the-250-swedish-polling-stations-they-visited/


Bergoglio pralaimėjo rinkimus


Marco Gervasoni gegužės 27 dieną to paties pavadinimo straipsnyje, paskelbtame portale nicolaporro.it, į Lygos ir jos lyderio Matteo Salvini pergalę Europos parlamento rinkimuose siūlo pažvelgti kitu kampu. Autorius sako, kad triuškinanti Matteo Salvini pergalė yra popiežiaus Bergoglio pralaimėjimas.

Gervasoni rašo: „Chore komentarų, apie vienų pralaimėjimus ir kitų laimėjimus niekas neatkreipė dėmesio, kad tarp 26 dienos pralaimėjusių yra dar kažkas, kuris neturėjo įlįsti į rinkimų sferą: Bergoglio. Bet vietoj to jis įlindo, jei ne tiesiogiai, žinoma, Vatikanas ir vyskupai dalyvavo kompanijoje prieš Salvinį. Gestas rimtas, pažeidžiantis įstatymus, Vatikano iššūkis ne tiek vyriausybei, kiek Matteo Salvini.“

Autoriaus žodžiais, „atsisakiusi nuo sveiko proto neutralumo politikos“, dvasininkijos viršūnė ir jų laikraščiai įsikišo karštai ir su argumentais primenančiais „juoduosius dvasininkus“ į rinkimus.Italijos respublikos istorijoje, rašo Gervasoni, buvo toks tik vienintelis atvejis 1974 metais - referendumas dėl skyrybų, per kurį katalikų Bažnyčia liko mažumoje. Dabar vieninteliu principu vyskupų manifesto buvo tai, kad „vieninga Europa“ turi priimti visus imigrantus be jokio pasirinkimo.

Autorius pastebi, kad „dar reikės palaukti kelias dienas, idant sulaukti patvirtinimo, kad dauguma praktikuojančių katalikų nekreipė dėmesio į Bergoglio prakeiksmus ir balsavo už Salvinį.“

Ilgai laukti nereikėjo, vakar po pietų Reuter paskelbė, kad Salvini laimėjo 34,9 procento rinkėjų palaikymą.

Savo straipsnį Marco Gervasoni baigia viltimi, kad „jėzuitai, kurie komanduoja Vatikane, suras kokia tai forma politinės išminties.“

Nepaisant Bergoglio ir vyskupų priešpriešos, Lyga, vedama į rinkimus Matteo Salvini, triuškinančiai laimėjo. Didžiausia jų persvara buvo tuose Italijos regionuose, kurių gyventojai labiausiai kenčia nuo atėjūnų. Salvini jaunas, aktyvus, protingas. Jis pelno didelį palaikymą tarp italų, kuo negali pasigirti popiežius Bergoglio, kurio populiarumas tragiškai krenta. Gal jo tikslas – sunaikinti katalikų bažnyčią? Tik taip galima paaiškinti visą jo pastarųjų metų veiklą popiežiaus soste.

Gėjų Bergoglio neteisia, nors jų yra vos du procentai populiacijoje. „Kas aš toks, kad juos teisti“, - sako jis, bet tuo tarpu kelias dešimtis milijonų italų ir šimtus milijonų europiečių jis smerkia už tai, kad jie nenori priimti agresyvių bemokslių Afrikos ir Azijos islamistų, kurie juos terorizuoja, prekiauja narkotikais, žagina jų žmonas ir dukteris.


Salvini partija surinko 20 procentus balsų net pietiniuose Italijos regionuose, kurie per Italijos parlamento rinkimus pernai balsavo daugiausiai už Penkių žvaigždžių partiją (Palermo – 18 procentų). Jo partijos ankstesnio separatizmo, noro atskirti turtingą Italijos šiaurę, nuo neturtingų pietų jau niekas neprisiminė. Žmonėms buvo svarbiausia jų saugumas ir imigrantai. Labiausiai nuo migracijos nukentėjusioje Lampedūzos saloje 45% jos gyventojų balsavo už Lygą. Ventimiglia, pasienio su Prancūzija mieste, kenčiančiame nuo imigrantų, Salvini partija surinko 47%.

Nuorodos:2019-05-26

Teks ir mums susimokėti už Ukrainos Maidaną: prezidento Zelenskio sponsorius Kolomoiskis siūlo skelbti šios šalies bankrotą


Nesenai iš Izraelio į Ukrainą sugrįžęs milijardierius Igoris Kolomojskis, pagrindinis naujojo šios šalies prezidento Vladimiro Zelenskio sponsorius prezidento rinkimuose, siūlo jam atsisakyti Tarptautinio valiutų fondo (TVF) pagalbos programos ir skelbti šalies bankrotą.

Kolomoiskis leidiniui Financial Times pasakė: „Mano nuomone, mes turime elgtis su mūsų kreditoriais, kaip Graikija. Tai pavyzdys Ukrainai. 2015 metais Graikija pasipriešino kreditoriams ir tapo pirma išsivysčiusia valstybe pasaulyje, kuri liovėsi mokėti TVF kreditą, nors ir laikinai“.


Kolomoiskio nuomone, Zelenskio pergalė rinkimuose parodė, kad ukrainiečiai nori reformų pertraukos, kurių reikalauja TVF, ir korupcijos išnaikinimo. Būtent šias priežastis nurodė Zelenskio rinkėjai.Kolomoiskis pažymėjo, kad jei Zelenskis klausys vakariečių, jis pakartos Porošenko likimą. Jis taip pat pareiškė, kad JAV ir ES turi nurašyti Ukrainos skolą. „Tai jūsų žaidimas, jūsų geopolitika. Jūsų nejaudina Ukraina. Jūs norite pakenkti Rusijai, ir Ukraina – tai tik pretekstas“, - pasakė jis.

Šią savaitę į Kijevą atvyko TVF misija, kuri derasi dėl Ukrainos ekonominės politikos. Pabaigusi darbą komisija turi spręsti dėl $1,3 milijardo kredito skyrimo Ukrainai. Tarp pagrindinių faktorių, kurie veikia į TVF sprendimą, - rinkos kainos už dujas gyventojams, bankų sektoriaus reforma ir valstybės biudžeto deficito sumažinimas. Nauja TVF programa stand-by buvo pasirašyta gruodžio pabaigoje ir apskaičiuota 14 mėnesių, per kuriuos Ukraina turėtų gauti 3,9 milijardus dolerių.

Ką reiškia mums Ukrainos bankrotas?

2014 metų vyriausybės perversmo Ukrainoje organizavime aktyviai dalyvavo Lietuvos prezidentė Grybauskaitė.

2013 metų gruodžio mėn. 27 dieną Vilniuje vykusiame ES ir Rytų partnerystės salių vadovų susitikime Ukraina buvo prievartaujama pasirašyti su ES asociacijos sutartį. Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovičius atsisakė ją pasirašyti. Tai jis motyvavo didele Ukrainos ekonomikos integracija su Rusija. Siūlė problemas spręsti kartu su ES ir Rusija. Jo argumentų Vilniuje niekas nenorėjo girdėti.

Grybauskaitė pasakė: „Deja, kol kas atrodo, kad šie argumentai nepasiekė Ukrainos prezidento nei ausies, nei minties, ir kol kas matome, kad pozicijos dar nėra pasikeitusios“, „Šalys narės dar kartą išgirdo argumentus iš Ukrainos prezidento. Didele dalimi Ukrainos prezidentas kalbėjo ne apie sutartį, ne apie jos pasirašymą, o apie ekonomines problemas, kurios yra šiuo metu Ukrainoje ir kurias reikia spręsti, norėjo, kad šios problemos būtų sprendžiamos tiek ES, tik ir Rusijos kartu.“

Tuojau po Janukovičiaus atsisakymo pasirašyti sutartį, JAV ir ES surengė valstybės perversmą Ukrainoje. Dabar ateina laikas mokėti sąskaitas už Ukrainos valstybės ekonomikos sunaikinimą. Ukraina tapo nauja rinka ES ir JAV prekėms, tačiau savo produkcijai čia rinkų nesurado. Dar 2017 metais Ukraina buvo faktinis bankrotas.

2013 metų gruodžio mėnesį Rusija TVF linija skyrė Ukrainai 3 milijardų dolerių kreditą. Jis buvo išduotas iš Rusijos Nacionalinės gerovės fondo lėšų ir buvo apiformintas, kaip Euro obligacijų pirkimas, kurias išleido Ukrainos iždas. 2015 metų gruodžio mėnesį Kijevas oficialiai pareiškė, kad paskolos neapmokės. Įvyko pilnas Ukrainos bankrotas pagal suverenią skolą, bet TVF šio įvykio nepastebėjo! To „Nepastebėjo“ net pagrindinės pasaulio reitingų agentūros, kurios paprastai keičia savo vertinimus po bet kokio „kostelėjimo“, pasigirdusio iš valstybės-skolininkės pusės.

Šiandien visos euro zonos narės moka už Graikijos skolas. Už jas moka ir Lietuva, nors bankrutavusios Graikijos senelių pensijos 3 kartus didesnės už Lietuvos vergetų.

Praėjusią savaitę EK pirmininkas Žanas Klodas Junkeris interviu Bild pripažino, kad stodama į euro zoną 2001 metais Graikija falsifikavo ekonomikos rodiklius. Junkeris pripažino, kad apie tai žinojo.

Dalia Grybauskaitė irgi puikiai žinojo, kuo pasibaigs Ukrainos afera. Tai stambaus masto nusikaltėlė, padariusi daugiamilijardinius nuostolius mūsų valstybei.

Nuorodos:Prezidento rinkimuose balsavau už abu Sorošo ideologijos atstovus (video)https://youtu.be/zXIT8eQPmEE

Gitanas Nausėda ir Ingrida Šimonytė - globalistai, šios globalizmo ideologijos nešėjai. Aš iš jų  neišgirdau žodžių apie lietuvių tautą, jos ateitį, kalbos išsaugojimą, tautų Europą, tačiau sulaukiau patikinimo, kad jie rems LGBT, žydų pretenzijas į išskirtinumą  ir į Lietuvos valstybės turtą. Aš balsavau už juos abu, už jų ideologinį vadovą Sorošą. Kito pasirinkimo šiuose sufalsifikuotuose rinkimuose aš neturėjau.

Ankstesni mano straipsniai rinkimų tema:
https://lebionka.blogspot.com/2019/05/vakar-daukanto-aiksteje-debatus-laimejo.html
https://lebionka.blogspot.com/2019/05/byi-gavom-taip-ir-balsavom.html
https://lebionka.blogspot.com/2019/05/sekmadieni-paaiskejo-penkis-metus.html

Rabinui Abraomui Šmulevičiui: čia jūsų mintys dėl Notre Dame padegimo, o „Community Standards“ pažeidimą FB pripaišė man

Taigi, šiandien atsidaręs FB išvydau pranešimą: You can't post, comment or use Messenger for 30 days. This is because you previously posted something that didn't follow our Community Standards. This post goes against our standards on hate speech, so no one else can see it.“

Visa tai dėl šių metų balandžio mėn. 19 d. mano bloge ir FB paskelbto straipsnio „Rabinas Abraomas Šmulevičius: Paryžiaus katedrą padegė, o Europoje neišvengiamas karas su musulmonais“.


Aš manau, kad įvyko klaida. Aš tik perpasakojau gerb. rabino Abraomo Šmulevičiaus mintis. Galvojau, kad cituodamas rabiną tikrai nepažeisiu FB standartų.

Buvau įsitikinęs, kad ir žydui Markui Cukerbergui yra artimos rabinų kalbos. Juk negali rabinas, kuris gyvena pagal Toros ir Talmudo standartus, pažeisti analogiškų FB standartų.

Suprantu, kad klaidos įmanomos. Štai kaip nutiko Chaimui:

Vienoje gatvės pusėje gyveno pamaldus Chaimas, o kitoje – Sara, į kurią įsimylėjo Chaimas. Jis nusipirko degtinės butelį, saldainių, gėlių ir išėjo pirštis. Tik žengęs į gatvę jis buvo suvažinėtas automobilio. Pateko Chaimas dangun, priėjo prie Dievo ir sako: „Čia aš Chaimas, laikausi visų Toros ir Talmudo priesakų, kodėl Mane suvažinėjai? - Atleisk Chaimai, aš suklydau, - atsakė Chaimui Dievas.

Aš esu įsitikinęs, kad ir FB suklydo, norėjo kokį Jonaitį ar Petraitį nubausti, o nubaudė Lebionką, kuris yra nekaltas avinėlis, klausantis išmintingų rabino minčių, jas perpasakojantis.

2019-05-25

Zelenskis, Kolomoiskis ir lietuviški „šabesgojai“


Ukraina – tikras „žydų rojus“. Žydų Ukrainoje yra 0,2% visų gyventojų, bet valdžioje ir ekonomikoje jie dominuoja. Šiais metais ukrainiečiai patikėjo valstybės vairą žydui Vladimirui Zelenskiui ir mūsų „šabesgojai“ suskubo pirmieji jį sveikinti. Vos sužinojęs apie rinkimų režultatus, į Kijevą nudūmė amžinas komjaunuolis, o įkandin jo, į inauguraciją, ir mūsų KGB-istinė „Magnolija“.

Prieš kelias dienas buvo pranešta, kad į Ukrainą gegužės 16 dieną „sugrįžo“ ir Zelenskio sponsorius milijardierius Igoris Kolomoiskis.Izraelio spauda, vienok, pranešė, kad Kolomoiskis ne išvažiavo, bet pabėgo iš Izraelio. Izraelio portale 9tv.co.il rašoma: „Ukrainos oligarchas Igoris skubiai išvyko iš Izraelio, bijodamas teisminio persekiojimo ir deportacijos į JAV“. JAV FTB „iš esmės jį užspaudė Izraelyje. Izraelio žvalgyba „Mosad“ jau džiaugsmingai ruošėsi jį perduoti amerikiečių kolegoms, nepaisant to, kad Izraelis niekam neišduoda saviškių. Būtent dėl šios priežasties Kolomoiskis pervažiavo savo laiku ten iš Šveicarijos.

Manoma, kad Kolomoiskis sugrįžo į Ukrainą su viltimi, kad naujai išrinktas šalies prezidentas Vladimiras Zelenskis, kurį jis palaikė prezidentinės kompanijos metu, neišduos jo JAV iš dėkingumo.  

„Tačiau akivaizdu, kad amerikiečiams toks sumanymas nepatinka. Tuo labiau, kad sugrįžęs Kolomoiskis jau suspėjo pakenkti dviems Trampo draugo Rudolfo Džuliani draugams, kurie bandė organizuoti jo susitikimą su Zelenskiu“, - portalą The Newsroom cituoja Izraelio portalas 9tv.

Geriausias Donaldo Trampo advokatas Rudolfas Džuliani viešai pakvietė naują Ukrainos valdžią pradėti Kolomoiskio veiklos tyrimą, nes šis grasino Amerikos piliečiams. Džuliani taip pat rekomendavo Zelenskiui atsikratyti savo aplinkoje nuo oligarcho žmonių. Tai lietė asmeninį Kolomoiskio advokatą Andrejų Bogdaną, kurį Zelenskis paskyrė prezidento administracijos vadovu. 

„JAV vis labiau užsklendžia žiedą aplink Kolomoiskį, kaip medžioklėje, ir šis žiedas palaipsniui mažėja“ - rašoma portale ir pažymima, kad prieš du mėnesius Džuliani Paryžiuje buvo susitikęs su Ukrainos prezidento administracijos vadovu Nazaru Cholodnickiu ir su prancūzų prokuroru. Apie pokalbių turinį nėra žinoma. Spėjama, kad kalbėta dėl Kolomoiskio ekstradicijos.

Ar tik ne pirma traukinio ir vėl bėga lietuviški „šabesgojai“?

Aleksandro Rozenbaumo daina šabesgojus.


Nuorodos:

Vakar Daukanto aikštėje debatus laimėjo Sorošas ir jo Atvira visuomenėVakar aš neišgirdau Daukanto aikštėje žodžių apie lietuvių tautą, jos ateitį, kalbos išsaugojimą, tautų Europą. Šių žodžių Sorošo leksikone nėra, jų vakar ir nebuvo. O ar galima buvo tikėtis ko kito iš šių pretendentų į prezidento postą?

Aš pavargau nuo savaitę besitęsiančių rinkimų „paštu“, nuo agitacijos rinkimų metu, kuri, kažkodėl, nėra draudžiama. Reikia pripažinti, rinkimų šou LRT suorganizuotas gerai, tik gaila, kad parinkti klausimai pretendentams į prezidento postą neapėmė esminių Lietuvai problemos – tautos išlikimo, kalbos, šeimos išsaugojimo, „pabėgėlių“. Užtai bent du klausimai buvo skirti LGBT, bei tam, kaip mes permanentiškai atgailausime prieš žydus.Po šio spektaklio ėjau miegoti ramus. Globalistė Dalia Grybauskaitė sekmadienį bus perrinkta dar dešimčiai metų. Tai kas, kad pavardė bus kita, galėtų būti pavardė kad ir Junkeris, ar Verhofstadt. Jie irgi vaikšto prisisegę LGBT ženklelius, o Rytų Europos gyventojus, ir mane kartu su jais, vadina „populistais, kvailais nacionalistais, įsimylėjusiais į savo šalis ir nemylinčius kitų“.

Tai ko aš laukiu iš grybauskaitė 2 versijos? Aš laukiu „pabėgėlių“, kurių atžvilgiu aš būsiu „pozityviai diskriminuojamas“, gaudamas 2,5 karto mažesnę pensiją, nei jiems skiriama parama, aš laukiu sprogimų pėsčiųjų zonoje, kaip vakar įvyko multikultūriniame Lione, kuomet buvo sužeista 13 žmonių, aš laukiu lietuviškos šeimos tolimesnio griovimo, LGBT paradų, kiekvieną dieną visais MIP kanalais transliuojamų virkavimų dėl holokausto aukų ir žydų turto restitucijos. Juk tam 3D printeriu ir pagaminta grybauskaitė 2 versija, kad mes toliau mirktume korupcijos, užsienio bankų savivalės ir marionetinės valdžios užraugtame liūne, raminami pasakų, kad lietuvių tauta vedama į šviesų ir sotų rytojų, bet ne į skerdyklą.

Šiandien prabudęs pagalvojau, kad vakar, tarytum, sugrįžau 50 metų atgal į sovietinę praeitį: kaip viskas buvo sušukuota ir nuglaistyta, kaip visa tai buvo paversta į beprasmį spektaklį, kai iš anksto žinoma, kad laimės „afro-europinės liaudies ir žydrųjų globalistų partija“, o visam tam paradui toliau vadovaus Siono išminčiai.


2019-05-24

Orbanas interviu Bild sukritikavo Merkel: "pabėgėliai, atvykstantys į Europą, turi būti sugrąžinti į Afriką be išimčių"


Interviu Vokietijos tabloidui Bild Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas sukritikavo Vokietijos kanclerę Angelą Merkel dėl jos pabėgėlių politikos. Orbano žodžiais, niekas už vengrus negali spręsti, kam gyventi Vengrijoje, o pabėgėliai, atvykę į Europą, turi būti deportuoti atgal į Afriką. Jis neleistų sau spręsti, kas turi gyventi Vokietijoje, o kas ne.

„Jeigu aš laikyčiausi tokios pabėgėlių politikos, kaip kanclerė, žmonės iškeldintų mane iš ofiso tą pačią dieną. Vengrai, kurie buvo dešimtmečius okupuoti, labai jautrūs dėl nacionalinės nepriklausomybės“, - pasakė Orbanas.

Orbanas patikslino, kad politika pabėgėlių klausimu-tai ne bendras ES tikslas, o valstybių narių nacionalinis klausimas, ir jis gina vengrų sprendimą:„Vengrai nusprendė: jie nenori imigracijos. Moterys ir vaikai prie mūsų sienos, žinoma, gauna pagalbą, bet ekonominių imigrantų mes nepriimam.“Vengrijos premjeras pakvietė sukurti Europos planą pabėgėlių kilmės šalyse, kuris turi apimti ekonomikos ir valdžios sukūrimą tose šalyse. Tai jis „palaikytų su džiaugsmu“.

Tačiau pabėgėliai, atvykstantys į Europą, turi būti sugrąžinti be išimčių:

„Kiekvienas išgelbėtas turi sugrįžti į Afriką. Tiktai taip mes galime užkirsti kelią šioms masinėms žūtims jūroje. Sienos turi būti apsaugotos, niekas neturi būti atvežtas ar įleistas“.

Apie išorinius pavojus ES, Orbanas pasakė, kad reikia tartis su JAV prekybos temomis. Jų būgštavimai vertinami supaprastintai, jie norėjo sumažinti savo prekybos deficitą. Rusija buvo pavojumi kai kurioms Europos valstybėms, o Vengrijai, ne. Orbano nuomone, šalys, esančioms ES rytuose, reikia garantijų iš ES ir NATO pusės.

Bild paklaustas, ar ne per toli nuėjo savo įžeidžiančia kompanija prieš Džordžą Sorošą ir ar jis yra antisemitas, Orbanas pareiškė, kad didžiuojasi šia kompanija. Antisemitizmas buvo išstumtas iš Centrinės Europos, bet gyvas Vakarų Europoje dėl imigracijos. Apie Sorošą Orbanas pasakė griežtai:

„Aš Sorošo asmenyje matau vengrų spekuliantą, atstovą kazino kapitalizmo, kuris savo pinigais skatina imigraciją“.
Kiek Vokietijai kainuoja atbėgėliai?


2018 metais Vokietijai atbėgėliai kainavo 2З milijardus eurų. Šiuos skaičius paskelbė ministrų kabinetas gegužės 15 dieną. Didžioji lėšų dalis, 7,9 milijardai eurų, buvo išleista „kovai su pabėgimo priežastimis“, 4 milijardai pašalpoms Hartz IV. Vokietijos žemėms pabėgėlių išlaikymui skirta 7,5 milijardai eurų, 1,6 milijardai skirti pabėgėlių registracijai ir apgyvendinimui tuo periodu, kuomet svarstomi prašymai prieglobsčiui suteikti, 350 milijonai - nelydimiems nepilnamečiams pabėgėliams, 1,17 milijardo – vietoms vaikų darželiuose, 2 milijardai vokiečių kalbos kursams.


Abboud Sweid 40 metų. Jis laukia 14 - to vaiko, nors niekur nedirba, gyvena iš pašalpų, kaip ir trys jo žmonos. Ši neolito kaimenė Vokietijoje gyvena iš pašalpų vaikams ir Hartz IV už З 785 eurų per mėnesį. Už butą ir komunalines paslaugas moka valstybė, ji moka ir už pvz. skalbyklės ar šaldytuvo remontą. Sirijoje šis mažamokslis žmogus dirbo medicinos broliuku. Dabar trokšta tapti vokiečiu.
Reikia pažymėti, kad tai tik ofizialios išlaidos, mažoji „aisbergo dalis“, į kurią neįeina šių atbėgėlių padaryta žala šalies saugumui, įšlaidos sveikatos apsaugai, švietimo sistemai, savivaldybių patiriamos išlaidos, kurių nekompensuoja Berlynas ir pan.

Garsiausias Vokietijos ekonomistas profesorius Hansas-Werneris Sinn savo autobiografijoje "Tiesos paieškoje" rašo, kad migrantų krizė gali kainuoti šaliai beveik vieną trilijoną eurų. Sinnas yra buvęs Angelos Merkel patarėjas ir iki 2017 metų buvęs ekonominių tyrimų IFO instituto prezidentas.

Nuo 2015 metų Vokietija priėmė 1,5 milijono migrantų, kurie, kaip sako Sinnas, nėra stomatologai, teisininkai ir branduolinės energijos mokslininkai, tačiau dažniausiai neturi kvalifikacijos ir jokio išsilavinimo. Tarp jų 59 procentai buvo beraščiai. Profesorius nuomone, šie žmonės jų gyvenimo metu niekada grąžins to, ką gavo iš Vokietijos gerovės valstybės. Kiekvienas „pabėgėlis“ Vokietijai per savo gyvenimą kainuos 450000 eurų, atskaičius jo indėlį į šalies ekonomiką.

Vokietijos federalinė vyriausybė pabėgėliams 2016 metais išleido per 21,7 mlrd. eurų. Dar tiek pat išleido savivaldybės iš savo biudžetų. Prie šių išlaidų dar reikia priskaičiuoti valdymo, socialinio poveikio, medicinos draudimo, saugumo, personalo, transporto, juridines, padaromų nusikaltimų išlaidas, imigrantų šeimų susijungimo kainą. Į savo kilmės šalis šie „pabėgėliai“ išsiunčia iš Vokietijos 343 milijonus eurų.

Visos šios išlaidos leido profesoriui Sinn sumuoti visus pabėgėlių kaštus, kurie per jų gyvenimą pasieks astronominę 1 trilijoną eurų sumą.

Autoriaus nuomone, turi būti atsisakyta ekonominių imigrantų, o įsileisti reikia tuos, kas Vokietijai yra ekonomiškai naudingi. Sinnas siūlo „pabėgėlius“ grąžinti į jų kilmės šalis, tačiau politikai nepripažįsta ekonominės realybės ir laidoja Vokietijos ekonomikos ateitį.


Už tiesos sakymą profesorius buvo pašalintas iš IFO instituto direktoriaus pareigų, išleistas į pensiją. Po jo pašalinimo, Vokietijos spaudoje neliko šio instituto informacijos apie Vokietijos ekonomikos nuostolius „pabėgėlių“ išlaikymui.

Nuorodos:

Ne kartą esu citavęs profesorių Sinn savo straipsniuose:
2019-05-23

Strache sukompromitavimu lenkai įtaria Vokietijos specialiąsias tarnybas. Stebėtinas panašumas provokacijos Austrijoje su nepavykusia provokacija Lenkijoje


Žinomas lenkų žurnalistas ir leidėjas Michał Karnowski mano, kad Austrijos laisvės partijos sukompromitavimą prieš pat Europos parlamento rinkimus surengė Vokietijos specialiosios tarnybos.

Ši specialiųjų tarnybų organizuota provokacija, dėl ko niekam nekyla abejonių, buvo kaip du vandens lašai panaši į nepavykusią provokaciją prieš Lenkų politinę sistemą. Abiem atvejais taikinys – patriotinės jėgos, pasisakančios prieš globalizaciją ir Europos tautų naikinimą.Apie politinę krizę Austrijoje prirašyta labai daug, sako Michał Karnowski portale wSieci, tačiau šis „žemės drebėjimas“, išardęs Austrijos valdančiąją koaliciją, vertas tolesnio dėmesio, nes istorija yra archi įdomi, kelianti svarbų klausimą Europos sluoksniuose: ar tai nebuvo Vokietijos specialiųjų tarnybų darbas?

Atpasakojant šią istoriją dviem žodžiais: Gegužės 17 dieną, savaitė iki rinkimų į Europos parlamentą, vokiškuose MIP („Süddeutsche Zeitung” ir „Spiegel”) buvo paskelbtas 2017 metų video, kuriame dalyvauja Austrijos vice-kancleris ir Austrijos laisvės partijos lyderis Heinz-Christian Strache ir kitas aukštas šios partijos politikas Johann Gudenus. Jie bendravo su keliais žmonėmis apartamentuose Ibicoje. Tarp jų-moteris, prisistatanti kaip Rusijos oligarcho dukterėčia. Iš tikrųjų provokatorė. Ji praneša, kad giminaitis nori investuoti į Austrijos žiniasklaidą 250 milijonus eurų ir svarsto, kaip tai gali padėti Austrijos laisvės partijai.


Strache siūlo pirkti dalį akcijų populiariame tabloide „Kronen Zeitung”, kad laikraštis užimtų jo partijai palankesnią politiką. Michał Karnowski žodžiais - „vyksta labai neįdomi prekyba“. Ir dabar įdomiausias momentas. Euronews pranešė, kad video kompromatas per specialią operaciją (originale „sting operation”) buvo įrašytas keli mėnesiai iki 2017 metų rinkimų, per kuriuos FPÖ atėjo į valdžią. Bet buvo paskelbtas būtent prieš savaitę iki rinkimų į Europos Parlamentą, kuriame laukiama dešiniųjų (far-right) ir populistų pergalės.

„Süddeutsche Zeitung”, taip ir „Spiegel” tvirtina, kad įrašą gavo gegužės pradžioje ir atsisakė atskleisti šaltinį. Karnowski nuomone, svarbu, kad kompromato mechanizmas primena tą, kuris ne taip senai buvo panaudotas prieš kompaniją Srebrna. Austrijoje provokacija pavyko, nes pataikė korupciniams gundymams neatsparų politiką. Lenkijoje provokacija žlugo, nes Tvarka ir teisingumas lyderio Jaroslavo Kačinskio pokalbyje su mecenatu Roman Giertychu nebuvo nieko panašaus į austrų politiko įrašą. Taip pat elgėsi ir Kačinskio kolegos.

Karnowski žodžiais, Lenkijoje provokacija nepavyko, nes „politikas buvo labai sąžiningas ir skaidrus, bet panaudotas metodas grėsmingai panašus į austrišką. Ar tai reiškia, kad vokiečių specialiosios tarnybos žaidžia Europoje kažkokius purvinus žaidimus? Šis klausimas girdimas Europos politiniuose užkulisiuose vis dažniau ir dažniau. Jei ne jie, tai kas? Todėl, kad abu atvejai nėra žurnalistų darbas, mano požiūriu.“ - pažymi Michał Karnowski.

Dar viena provokacijos versija


Kronen Zetung praėjus metams po rinkimų Austrijoje nupirko Vokietijos holdingas Funke Mediengruppe. Manoma, kad prie provokacijos prieš Austrijos laisvės partiją prisidėjo Izraelio pilietis Talis Zilbersteinas, 2017 metų rinkimų metu konsultavęs Austrijos socialdemokratus. Jis panašius metodus taikė visame pasaulyje. „Aš skaitau įmanomu, kad už to slepiasi Zilberšteinas“, - pasakė Austrijos kancleris Sebastian Kurz.

Be įtarimo plaunant pinigus, dokumentų padirbimo ir sukčiavimo, Zilberšteinas žinomas, kaip rinkimų Izraelyje sponsorius, pasižymėjo bendradarbiavimu su Ukrainos žydų kilmės politike Julija Timošenko (Kapitelman) 2014 metų prezidentinėje kompanijoje. Dirbdamas Kijeve, be abejonių, įsigijo daugybę pažinčių su rusakalbėmis moterimis.

Visa „laisvoji Vokietijos spauda“ - priklauso stambiausiam pasaulio finansiniam kapitalui, JAV FRS akcininkams Rotšildams, Varburgams ir pan., jiems Vokietijoje atsovauja stambiausias pasaulio investicinis fondas „Blach rock“.

Šitiems globalistams nereikalinga nepriklausoma Austrija, nereikalinga austrų tauta, juo labiau Austrijos laisvės partija.


Austrų patriotams tai ne pirmas globalistų smūgis


Aljanso už Austrijos ateitį įkūrėjas Jorgas Haideris 2008 metais žuvo neaiškiomis aplinkybėmis, pakeliui į susitikimą su rinkėjais. Oficiali versija, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas, nieko neįtikino. Liudininkai avarijos vietoje stebėjo sunkvežimį, kuris, manoma, tapo avarijos priežastimis. Haideris buvo prieš musulmonų migraciją į Austriją, prieš mečečių statybą, diegė „apsaugos nuo islamo invazijos įstatymą“.


Nuorodos: