2016-12-15

Europa mirtinai apnuodyta islamišku radikalizmu


KP speciali korespondentė Darja Aslamova pabuvojo Belgijoje ir su siaubu įsitikino, kad šalis virto placdarmu, iš kurio vachabitai pradėjo Senojo Pasaulio užkariavimą. Žemiau pateikiamas Darjos Aslamovos straipsnio „Europa mirtinai apnuodyta islamišku radikalizmu. Ar suspės surasti priešnuodį?“ fragmento vertimas.

Kodėl Europa vykdo savižudybę?

„Mama Merkel“, kaip migrantai vadina VFR kanclerę, atrodo šaltakraujė vokiška frau, be jokių sentimentų. Kiti Europos lyderiai irgi neserga „meile žmonijai“, tačiau, nuolatos vykdo masinės imigracijos politiką, kuri yra pražūtinga jų rinkėjams. Iš šalies žiūrint tai panašu į beprotybę. Pavyzdžiui, aukštas pareigas užimantis Briuselio pareigūnas, 19-metės vokiečių gražuolės Marijos Ledenburger, kurią išprievartavo ir nužudė afganas pabėgėlis, tėvas, prašo visus užjaučiančius neleisti pinigų gėlėms, o paaukoti migrantams. (Tarp kitko, pati mergaitė buvo aktyvi savanorė ir dirbo pabėgėlių stovykloje.) Galima, žinoma, pagalvoti, kad žmogus išprotėjo, bet kažkaip ne į tą pusę.

„Politkorektiškumas“ — tai liga, - sako katalikų partijos „Sivitas“ vadovas Alanas Eskada. - Po teroro aktų Paryžiuje ir Briuselyje Europos parlamentas bando prastumti praplėstą įstatymą dėl šeimų susijungimo, kad migrantai galėtų atsivežti su savimi ne tiktai žmonas ir vaikus, bet ir tėvus, senelius ir seneles, pusbrolius, dėdes. Visą klaną. Savo ruožtu, naujai atvykusiems taip pat veiks įstatymas dėl susijungimo ir jie atitemps paskui save visą kaimą ar net gentį. Todėl, migracija taps legalia ir nepertraukiama. Akivaizdu Europos populiacijos pakeitimas. Taip pat stiprėja stūmimas idėjos dėl „pozityvios diskriminacijos“ senųjų gyventojų. Anksčiau Belgijos valstybės tarnyboje galėjo dirbti tiktai žmonės turintys pilietybę. O dabar nori padaryti kvotas nepiliečiams, net policijoje ir armijoje!“

Katalikų partijos „Sivitas“ vadovas Alanas Eskada: „Europa jau dega, o mes visi žiūrim, kas kvies ugniagesius“.

„Tai yra žvalūs jauni teroristai be pasų arba net su Sirijos ir Irako pasais (teritorijose, užgrobtose IVIL liko šimtai tūkstančių pasų blankų) sutartinai eis tarnauti į Europos kariuomenes?!“

„Teisingai. Pozityvi diskriminacija taip pat neleidžia Belgijos policininkams apieškoti barzdotą vachabitą su kuprine. Jį, žinoma, galima apieškoti, bet tuo pačiu reikia apieškoti ir belgų senelę su rankine, kad laikytis politkorektiškumo! Jau senai nėra paslaptis, kas stovi už šitos migracijos bakchanalijos — Sorošas ir jo „Atvira visuomenė“. Jis siekia totalaus chaoso ir pilietinio karo Europoje, kad atvesti į valdžią pasaulio vyriausybę, kuri neva visus išgelbės“. (Europoje už migrantų priėmimą pasisako apie šimtą nevyriausybinių organizacijų (NVO), didelė dalis iš kurių sponsoriauja ES, Sorošo fondas „Atvira visuomenė“ ir Vašingtono „Migracijos politikos institutas“. Yra net bendras pranešimas „Kaip privati parama gali padėti pabėgėlių perkėlimui į ES?“ Pačios žymiausios NVO Sorošo Europoje — tai „Tarptautinio bendradarbiavimo nelegalių migrantų platforma“, kuri pasisako už išplėtimą pabėgėlių priėjimo prie socialinių paslaugų ir juridinės apsaugos galimybes, ir Oxfan, „ekologinė organizacija“. Praeitais metais mane nustebino, kaip gerai buvo organizuotas pabėgėlių migracija. Kiekviename mieste jų laukė patogios patalpos, juos pasitikdavo grupės savanorių su chalialiniu maistu, žaislais, šiltais drabužiais.)

Jeigu Sorošo ir už jo stovinčio Rokfelerio fondo veiksmai santykinai suprantami, tai kokį interesą remiant migraciją turi pati Europos Sąjunga ir už Europos mokesčių mokėtojų pinigus?! O štai kokį.


Suverenitetas kaip pavojus globalizacijai

Europos elitas senai nėra europinis. Visa tai globali kosmopolitinė angliškai kalbanti (nepriklausomai nuo gimtosios kalbos) elita. Žymus mokslininkas Samuel  Huntington dar devintą dešimtmetį sugalvojo terminą „Davoso žmonės“, „kurie kontroliuoja praktiškai visus tarptautinius institutus, daugelį pasaulio vyriausybių, o taip pat žymią dalį pasaulio ekonomikos ir karinio potencialo“. Jie „neturi poreikio nacionalinėje veikloje ir į nacionalines vyriausybes žiūri, kaip į kliūtis, kurios laimei nyksta ir nacionalines vyriausybes vertina kaip praeities liekanas, kurių vienintelė naudinga funkcija yra tame, kad talkinti jų globalistinėms operacijoms“.

„Europos Sąjungoje vyksta didysis mūšis už atskirų šalių nacionalinį suverenitetą, -sako buvęs Europos parlamento nars Filipas Kleisas. - ES mato masinę migraciją kaip savo narių kontrolės priemonę. Eurobiurokratai neapkenčia nacionalinio identiteto koncepcijos. Iš čia idėja sukišti į Europą kaip galima daugiau migrantų ir tuo pačiu visiems laikams sunaikinti nacionalinio identiškumo sąvoką ir atimti atskirų šalių suverenitetą, paliekant jiems tik administracines funkcijas. Kuo bus didesnė migracija, tuo lengviau ES kontroliuoti valstybes tokias kaip Vengrija, priversti jas imti tam tikrą pabėgėlių kvotą ir juos maitinti, net jei vengrai neturi lėšų maitinti jų pačių elgetas.

Europos elitas visiškai atitrūko nuo realybės, ji gyvena gigantiško muilo burbulo viduje. Antverpeno meras sako, kad policija per daug balta. Jis jaučiasi kaltas. Vidaus reikalų ministras giriasi tuo, kad pas potencialius teroristus atima užsienio pasus, kad jie neišvažiuotų į Siriją. Tuo pačiu metu jų nesodina į kalėjimus, nes jie dar neįvykdė nusikaltimo. Reiškia jie liks Europoje ir ruoš savo teroro aktus čia. Nėra kam mus apginti. Aš buvau paskutinis žmogus valstybėje, atlikęs privalomą karinę tarnybą. Ją panaikino, ir dabar jauni žmonės nežino, kas yra karinė disciplina, ir nemoka naudoti ginklą“.

„Civilizacijų susidūrimas“ — tai uždelsto veikimo bomba, - tvirtina geopolitikos profesorius Pjeras-Emanuelis Tomann. - Ji neišvengiamai suveiks. Mes nuėjome per daug toli su masine imigracija ir dabar priversti tvirtinti, kad islamas suderinamas su demokratija. Nesutikimas su šia teze reiškia pilietinį karą. Mes apsimetame, kad galime išvengti problemų. Jeigu jūs sakote, kad nacija turi tapti stipria, jūs nedelsiant apkaltina fašizmu. Pirmu tonu liberalizme groja Vokietija. Neva, mes daugiau nedarome karo, bet mes visai Europai duodame morales pamokas. Taip, mes buvome labai blogi, o dabar radome naują pasaulio modelį ir ruošiamės jus išmokyti, kas yra taika. Ši ideologija susilpnino Europos nacijas ir valstybes, ir mes galime labiau kontroliuoti kapitalus ir žmones. Todėl mumis lengva manipuliuoti. Valdžios tvirtina, kad dauguma musulmonų yra nuosaikūs. Tai taip. Bet revoliucijas ir karus pradeda agresyvi mažuma. Ji pasirengusi mirti, todėl būtent mažuma kuria istoriją. Prisiminkite bolševikus. Prisiminkite šitatūkstantinę minią Maidane, kuri įstūmė į chaosą Ukrainą, valstybę su 47 milijonų gyventojų!“

„Reiškia, karas?“

Mesje Tomann nudelbia akis.

„Geriau išgerkite bokalą šio nuostabaus vyno, įkvėpkite jo ypatinga buketą!“
Aš sėdžiu puikiame patogiame bute, įrengtą su dideliu subtilumu, su nuostabia biblioteka ir minkštomis sofomis, ant kurių taip patogu cituoti klasikus, vesti intelektualius pokalbius ir aptarinėti vynų privalumus. Salelė išeinančio europinio gyvenimo, tokia jaudinanti savo bejėgiškumu. O kaip jautėsi aristokratai svetainėje romantiško generolo Lafajeto, kada virš jų jau iškilo giljotinos šešėlis?

Aš prisimenu katalikų lyderio Alano Eskado žodžius: „Per vėlu. Mes vis tikimės, kad ateis nauji žmonės, dešiniosios partijos, ir Europa bus išgelbėta. Mūsų namas jau dega, o mes vis ginčijamės, kad kvies gaisrininkus“.

Darja Aslamova

vertė Algimantas LebionkaKomentarų nėra:

Rašyti komentarą