2017-07-04

ES Giluminė valstybė (Deep State) nesuinteresuota sustabdyti nelegalią migraciją


Liepos 4 dieną EK pirmininkas Ž.K.Junkeris, išvydęs tuščią Europos parlamento posėdžių salę Strasbūre pasakė, kad Europos parlamentas – „tai juokinga, labai juokinga“. 

Turima informacija man leidžia galvoti, kad ES giluminei valstybei (Deep State) vadovauja trilijonierių Rotšildų klanas.

Jų banke buvo įdarbintas buvęs Europos Komisijos pirmininkas Emanuelis Barozu, pas juos dirbo dabartinis EK pirmininkas Žanas Klodas Junkeris, Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas ir t.t. (1,  2,  3,  4)


Rotšildų klano pažu dirba „atviros visuomenės“ ir „valstybių be sienų“ propaguotojas „gojų“ valstybėse Dž.Sorošas. Žymus ekonomistas Valentinas Katasonovas apie Dž.Sorošą sako: „Visi aktyvai to paties Džordžo Sorošo – tėra tik kapitalai, kuriuos Rotšildai perdavė patikėtiniam valdymui niekam nežinomam Vengrijos žydui pavarde Švarcas ir kuris be to atlieka Rotšildų PR-tarnybos funkcijas.“

Kodėl Sorošas neorganizuoja „atviros visuomenės“ Izraelyje ir neveža ten migrantų?


Pastaruosius kelis metus mes stebime sionistų organizuotą komediją su jų organizuota nelegalų vežimu iš Afrikos  (1, 2, 3, 4, 5):

Sicilijos prokuroras Zukarro kelia bylą sorošinėms NVO,

Libijos pasieniečiai kreipiasi į Briuselį su įrodymais apie nelegalių migrantų kontrabanda, pateikia daiktinius įrodymus.


ES "migracijos problema" - veiklos imitacija ir organizuotas oro virpinimas

Austrijos valdžia užsiima oro virpinimu ir siunčia prie Brenerio perėjos 750 kareivių. Austrijos Krone pranešė, kad prie Brenerio perėjos Alpėse, jungiančios Austriją su Italiją, siunčiama 750 karių ją apsaugoti nuo nelegalių Afrikos migrantų, keliaujančių į turtingas šiaurines ES valstybes iš Italijos. Dienraštis pateikia daugybę nuotraukų turinčių įrodyti austrams - mokesčių mokėtojams, kad pas juos valdžioje ne tik barzdotos končitos, bet ir jų gynėjai.

Melas visa tai. Toje pačioje Krone yra pažymima, kad ES komisija „lėtai reaguoja į pabėgėlių krizę“. Pranešama, kad ЕС-komisija paskelbė, kad „nori antradienį svarstyti veiksmų planą dėl nelegalios migracijos. Tačiau nekalbama apie priemones nutraukti nelegalią migraciją. Kalba eina apie tai, kaip „Briuseliui priversti likusias Europos valstybes palaikyti Italijos vyriausybę sureguliuojant pabėgėlių krizę Sicilijoje“. Giluminės valstybės statytiniai Europoje sprendžia vienintelį klausimą, kai šią juodų afrikiečių laviną, kurią į Europą vežą Rotšildų&Sorošų mafija, tolygiai paskirstyti Rytų Europoje, dar neapkrėstoje multikultūralizmu, No-go zonomis, islamo terorizmu, negrų geto.

Brenerio perėjos niekas neuždarys, ji per daug svarbi Giluminei valstybei, nes per kas met pervežama 41milijonai tonų krovinių.

Kad kariuomenės permetimas tėra oro virpinimas, parodė ir Austrijos Kanclerio Kristiano Kern ES reorganizacijos planas. Šiame plane nekalbama apie ES sienų apsaugą ar migracijos iš Afrikos sustabdymą, o tik apie tolygų šių nelegalų, melagingai vadinamų „pabėgėliais,“ paskirstymą tarp ES valstybių (7 punktas iš septynių siūlomų reformų punktų). Kaip trumpalaikė priemonė (tik!) čia minimas „užtikrinimas patikimos apsaugos išorinių sienų ir migracijos maršrutų kontrolė“.


Įtūžęs Junkeris: Europos parlamentas – tai juokinga

Liepos 4 dieną EK pirmininkas Ž.K.Junkeris, išvydęs tuščią Europos parlamento posėdžių salę Strasbūre pasakė, kad Europos parlamentas – „tai juokinga, labai juokinga“. Tai buvo Maltos pirmininkavimo Europos Tarybai pabaigtuvės. Nuo Liepos 1 dienos pirmininkavimą Europos Tarybai perėmė iš Maltos Estija, šiai progai ir buvo skirtas susitikimas Europos Parlamente.

Jeigu tai būtų ne Maltos premjeras Muskatas, o Vokietijos kanclerė Angela Merkel, „mes turėtume anšlagą“, - pasakė Junkeris. „Aš daugiau niekada nedalyvausiu tokio pobūdžio sisitikime“, reziumavo jis.

Ar gali šie žmonės spręsti bent kokius klausimus, jei jie ignoruoja karališkai apmokamas savo pareigas?Giluminės valstybės tikslai

Baltosios Europos, tos kuri nešė visam Pasauliui kultūrą ir mokslą, krikščioniškos Europos, sunaikinimas, kurį stebime dabar, sukelia daugybę istorinių paralelių. Mintis, kad šis Europos naikinimas yra pasekmė kažko paviršiuje nematomo, bet labai gerai organizuoto, valdančio Pasaulio kapitalus, žiniasklaidą, politikus, neapleidžia.

Juk negali protaujantis, sveikas žmogus natūraliai, niekieno neįtakojamas taip elgtis, kaip jie, tenai Briuselyje, Berlyne, Paryžiuje… Ar gali sveikas žmogus nusižudyti? Nužudyti savo tauta? Negali. Tik protiškai nesveikas, apnuodytas, arba terorizuojamas nusižudo.

Daug paralelių su šia diena, ypač paūmėjus ES žuvimo procesui, kyla skaitant žymaus praeito šimtmečio rašytojo, žurnalisto, istoriko Duglo Rydo (Doglas Reed) knygą "Ginčas apie Sioną" („Contraversity of Zion“).

Duglas Rydas savo knygoje „Ginčas apie Sioną“ rašo:

«…» 458 metais iki Kristaus Gimimo «…» maža Palestinos judėjų gentis paskelbė rasinę doktriną, kurios poveikis į žmonijos likimus pasirodė labiau žudantis negu sprogmenų ir epidemijų. Viešpataujančios rasės teorija buvo paskelbta judėjų „Įstatymu“. Judėjai tuo metu buvo nežymi gentis tarp tautų, pavaldžių persų karaliui, o tai, ką šiandien vadiname „Vakarais“, neegzistavo net vaizduotėje. Po dviejų tūkstantmečių krikščionių eros, vakarų kultūra, išaugusiai iš jos, dabar gresia suirimas ir žūtis. Pagrindine priežastimi šito autorius skaito minimą doktriną, gimusią Judėjoje 2500 metų atgal. «…»

Fanatikų sekta sukūrė mokymą, sugebėjusį pajungti sau protus visos tautos per dvidešimt penkis šimtmečius; iš čia jo griaunamosios pasekmės. Niekas nepajėgia paaiškinti, kodėl būtent tuo metu ir išviso kaip atsirado ši doktrina. Tai – viena iš mūsų pasaulio paslapčių. «…»

Jie gali džiaugtis – tikslas pasiektas. Keturios Rotšildų strėlės, paleistos prieš du šimtus metų, suskilo į daugybę strėlių ir pervėrė daugumos Europos valstybių širdis ir stuburus. «…»

Gyvenęs Romos klestėjimo laikais,- rašo Rydas, – Ciceronas, matyt suprato žydų rolę graikiškos civilizacijos žuvime, kurią pažymėjo Kasteinas (žydų istorikas, vert. pastaba) po dvidešimties amžių: kalbėdamas Flako procese, Ciceronas, minėdamas žydus, būtinai apsižvalgydavo: jam žinoma, pasakė jis, kad jie visi laikosi vienas kito ir geba pražudyti jį už pasisakymus prieš juos; Ciceronas patarė būti atsargiems, turint su jais reikalų. Fuscijus, Ovidijus ir Persijus išdėstė analogiškus įspėjimus, o gyvenęs Jėzaus Kristaus epochoje Seneka rašė: „Papročiai šios nusikaltėlių tautos plinta taip greitai, kad pas juos jau yra šalininkai visose šalyse ir, kad tokiu būdu nugalėtieji primeta savo įstatymą nugalėtojams“. Tuo metu Romos geografas Strabonas, tyrinėdamas paplitimą ir žydų jų skaitlingumą (o jis mūsų laikais daug didesnis, negu leidžiama parodyti statistikoje), rašė, kad nėra vietos žemėje, kur jų nebūtų. «…»

«…» Po to atėjo Mahometo ir islamo eilė. Mahometas vertino žydus ne kitaip, negu Ciceronas ir kiti, anktesnieji autoriai. Korane pasakyta: „Tu žinoma atrasi, kad pačiais žiauriausiais priešais visų tikratikių visada buvo žydai ir stabmeldžiai. «…»

«…» Purimo šventė patvirtina pagrindinius bruožus Siono istorijos, pasikartojančius nenutrūkstamai nuo senovės iki mūsų dienų: nežydų valdovų panaudojimas, sunaikinant nežydų tautas ir įgyvendinant žydų kerštą «…»

«…» Lieka paslaptimi, kaip sekta sugebėjo įpiršti savo valią karaliui Artakserksui. Po Kiro tai buvo antras monarchas marionetės rolėje, mūsų laikais vaidinti šią rolę tapo būtinybe ir visuomeninio veikėjo politinės karjeros prielaida bet kurioje apsišvietusioje Vakarų šalyje. «…»

Niekas nesupranta, kaip Ester pavyko įkalbėti Persų karalių, kad tas išžudytų beveik 70 tūkstančių geriausių Persijos sūnų, niekas nesupras, po kelių tūkstančių metų, kaip pavyko sionistams įkalbėti Europos vadovus sunaikinti Europą.


Tikslas – Didysis Izraelis – nuo Nilo iki Eufrato, arabai vejami lauk iš šios teritorijos į Europą, o iš Europos į Izraelį bėgs žydai, būtinai bėgs, nes gaujos migrantų ir migrantais pasivertusių banditų, greitai nualins, sugrauš kaip skėriai Europą, sukels terorizmo bangą Europoje (jau sukėlė) , o tada, nukentės paprasti žydai, ne tie, kurie valdo pasaulio bankus ir politikus, kaip visada, bus kalti paprasti žydai ir jie bėgs į Izraelį. To būtent ir norima.

Prasideda Jaruzalės Šventyklos atstatymo parengiamieji darbai. Nuolatiniai neramumai Al Aksos mečetėje, ant Šventykolos kalno. Ir raudona aukojimo Jahvei karvė jau rabinų-genetikų išveista. Viskas ruošiama Mošiacho atėjimui. Kas nenori viso to matyti, nemato…

«…» Babilonas žlugo 536 metais prieš Kristų. „Babilono žlugimas ir įvykiai mūsų dienų po dviejų Pasaulinių karų, šį panašumą neįmanoma paaiškinti paprastu atsitiktinumu ir, atvirkščiai, nesunku parodyti, kad šitie įvykiai buvo nukreipti sąmoningai. Dvidešimtame amžiuje Vakarų tautos, sąmoningai ar nesąmoningai paklūsta ne savo įstatymui, o judėjų, valdomi jėgos, kuri valdė jų vyriausybes“, – rašo Rydas. «…»Komentarų nėra:

Rašyti komentarą