2017-07-14

Italijos vyriausybė ir Frontex pačios skatina migraciją iš Afrikos, o Lietuva prie to prisideda, siųsdama ten savo gelbėtojus


Nuo trečiadienio iki ketvirtadienio Italijos pakrančių apsauga koordinavo virš 20 gelbėjimo operacijų prie Libijos krantų, ko pasekoje 4100 nelegalių migrantų buvo pervežta į Italiją.

Kiekviena dieną į Italiją atvežami šimtai ar tūkstančiai Afrikiečių. Nuo metų pradžios jau atgabenta 85-100000 nelegalių ekonominių migrantų (pabėgėlių tarp jų – 2-3%). Jų skaičius nuo 2016 metų išaugo 21% .

Italijos partijos „Šiaurės lyga“ pirmininkas Mateo Salvini sako, kad dėl to kalta anemiška Italijos vyriausybė, kuri nesiima reikiamų veiksmų, kad uždaryti uostus ir nutraukti nelegalų perkėlimą į Italiją.

Ketvirtadienį Salvini Tviteryje apkaltino Italijos vyriausybę „skatinant nelegalią migraciją“, dalyvavimu nemokamame nelegalų perkėlime iš Libijos į Italiją.

Senatorius Roberto Calderoli, nuo šios partijos, apkaltino Italijos vadovybę sąmoningu nelegalios imigracijos skatinimu.

Jis pasakė: „Kodėl Europos pakrančių apsaugos agentūros Frontex laivai ir paprastos NVO vykdo gelbėjimo operacijas prie Libijos krantų, o po to veža migrantus į Italijos uostus, o ne į Tunisą ar Maltą?“

„Tiesiog todėl, kad mes norime, kad imigrantai čia atvažiuotų“, - pasakė senatorius.

2017 metais į Italiją atvyko ekonominiai migrantai iš Nigerijos (14,504), Bangladeš (8,268), Gvinėjos (7,844), Kot d'Ivuaro (7,455), Gambijos (5,022), Senegalo (4,914), Mali (4,862), Eritrėjos (4,553), Maroko (4,190) ir Sudano (4,051).


Šios savaitės Italijos imigrantų vežimo operacijos vyko jau po to, kai ES valstybės-narės informavo Italiją, kad nepadės Italijai priiminėti daugiau migrantų.

Frontex operacijose, kurių tikslas, pasirodo, yra nelegalių migrantų transportas iš Afrikos į Europą,
dalyvauja Lietuvos gelbėtojai. Ar Lietuvos valdžia, marinanti badu savo pensininkus ir iš Lietuvos varanti lauk jaunimą, supranta ką daro? Ar jie supranta, kad daro nusikaltimą savo tautai? Kad dalį tų beraščių ir nekvalifikuotų dykaduonių teks vėliau pasiimti į Lietuvą ir šią naštą užkrauti ant kupros jų naikinamai lietuvių tautai?

Paskutinės mano publikacijos migracijos tema:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą