2017-07-04

Kiek vokiečiams kainuoja veltėdžiai „pabėgėliai“? Skaičiai paskelbti PEGIDA mitingo metu Drezdene liepos 3 dieną. Vokiečių tautos genocidas


Kiekvieną pirmadienį Drezdeno gyventojai, miesto kuris pergyveno genocidą 2 pasaulinio karo pabaigoje, renkasi į antimigracinio judėjimo PEGIDĄ mitingą. Jų tikslas – apsaugoti savo šalį nuo naujo globalistų surengto genocido, nuo okupantų, kuriuos globalistai šiandien vadina „pabėgėliais“.

Liepos 3 dieną PEGIDA mitinge (žiūr.foto) buvo paskelbti skaičiai, kiek vokiečiams kainuos 2014-2015-2016 metais atvykusių 1,7 milijono okupantų - „pabėgėlių“. Tiek yra prieglobsčio prašytojų per šį laikotarpį. Manoma, kad šie žmonės Vokietijai kainuos 765 milijardus eurų ar net žymiai brangiau.

Portalo Pi-news korespondento žodžiais, kairieji socialiniai inžinieriai vis dar tiki, kad Vokietijoje kapitalas ir 21 amžiuje noksta ant medžių 10-, 50,- ir 200-nominalo kupiūrų pavidalu, kaip lapai, o rudenį jie surenkami į krūvas, supakuojami į polietileninius maišus ir padalinami socialinėms tarnybos. Savo ruožtu šios tarnybos apipila pinigais begalinę eilę paramos gavėjų, tarytum pūga, o federalinė vyriausybė lieka neatsakinga už šią pinigų pūgą.

2016 metais buvo paskaičiuota, kad visi šie veltėdžiai valstybei kainuos per metus 21,7 milijardus eurų.

IFO-instituto direktorius Hans-Werner Sinn tuo metu tvirtino, kad šios išlaidos sieks 450000 eurų už kiekvieną „pabėgėlį“, atskaičius jo indėlį į šalies ekonomiką.

Atvykusių į šalį „pabėgėlių“ skaičius, mitingo dalyvių nuomone yra sumažintas. Yra paskaičiuota, kad per 2014, 2015, 2016 ir praėjusį 2017 metų laikotarpį yra pateikta 1,7 milijono prašymų prieglobsčiui gauti. Jeigu skaičiuoti tiktai šiuos 1,7 milijonus „pabėgėlių“, tuomet suma jų išlaikymui artimiausioje perspektyvoje sudarys 765 milijardus eurų.

Mokslininkas finansistas iš Freiburgo Bernd Raffelhüschen šį skaičių skaito per daug optimistiniu, nes jie gauti skaičiuojant per kiek laiko įsidarbindavo ankstesniais metais atvykę labiau kvalifikuoti ir išsilavinę migrantai.

Jo vertinimu, išlaidos gali padidėti dar labiau – iki 900 milijardų eurų.

Čia dar nėra pridėtos valdymo, socialinio poveikio, medicinos draudimo, saugumo, personalo, transporto, juridinės, padaromų nusikaltimų išlaidos.Mano ankstesnės publikacijos šia tema

Vokiečiai apie imigrantus – „nereikalingos darbo rankos“ 
(Straipsnis skelbtas likviduotame portale „Šauksmas“ 2015-09-28)

Šimtai tūkstančių pabėgėlių artimiausiais mėnesį ims ieškoti sau darbo Vokietijoje. Mums reguliariai pasakoja, kad valstybė neišgyvens be naujų darbo rankų. Ekonomistai ir statistikai nesutaria vertindami atvykusių į VFR darbinius gebėjimus, bet kai kurie ekspertai tvirtai įsitikinę: dauguma pabėgėlių neatras sau vietos vokiškoje darbo rinkoje, – apie tai rašo Piotras Levskis Vokietijos rusų portale rg-rb.de.

Dar šių metų pradžioje keturiasdešimt procentų atvykstančių į VFR sudarė Kosovo gyventojai. Dabar jie praktiškai nefigūruoja paduodančių prašymus dėl politinio prieglobsčio statistikoje. Lyderio pozicijas (45%) užėmė sirai. Ketvirtadalis atvykusių – vaikai, dar ketvirtadalis – suaugę nuo 16 iki 25 metų, kitas ketvirtis – iki 35. Paduodantys prašymus laisvanoriškai gali nurodyti duomenis apie savo išsilavinimą. Federalinė žinyba migracijos ir pabėgėlių klausimais, kurios vadovas Manfred Schmidt tik ką paliko savo postą, perleidęs savo vadovo vietą darbo agentūroje Frank-Jürgen Weise, paskelbė šimto tūkstančių pabėgėlių anketų vertinimą. 13 % iš jų turi aukštąjį išsilavinimą, 18 % mokėsi gimnazijoje, 30% – paprastoje vidurinėje mokykloje, 24% – pradinėje, 8% neturi jokio išsilavinimo.

Pagal pabėgėlių anketų duomenis, 60% Sirijos pabėgėlių pareiškė, kad jų materialinė padėtis jų išvykimo šalyje buvo vidutinė arba gera. Kas ketvirtas siras, pakliuvęs į Vokietiją, turi aukštąjį išsilavinimą, dar ketvirtadalis lankė gimnaziją, dar 25% – vidurinę mokyklą ir 17% – pradinę.

Nepaisant to vedantieji VFR ekonomistai mano, kad net išsilavinę imigrantai nepajėgs greitai integruotis, jie skeptiškai vertina imigrantų šansus užimti prideramą vietą vokiškoje darbo rinkoje: dauguma neturi pakankamos kvalifikacijos. Diplomai ir atestatai neatlaiko palyginimo su vokiškais, ir net tiems, kas daug ką sugeba, pirmiausiai teks mokytis kalbos. Kad humanitarinė krizė neturėtų išimtinai negatyvaus užsitęsusio poveikio į Vokietijos biudžetą ir mokesčių mokėtojų pinigus, Miuncheno ekonomikos tyrimo instituto Ifo-Institut vadovas Hans-Werner Sinn siūlo imtis griežtų priemonių. „Tenka baimintis, kad daugelis nesugebės užtikrinti sau užimtumą esant veikiančiam minimalaus valandinio darbo užmokesčio lygiui, kuris yra 8,5 eurų, dėl žemo darbo našumo“,- skaito ekspertas, siūlydamas sumažinti minimalų valandinį atlygį.

Ekonomistas vertina papildomas išlaidas Vokietijos dėl priėmimo pabėgėlių 10 milijardų eurų. Tokias pačias išlaidas prognozuoja ir federalinė vyriausybė. Skirtumas – išlaidos išsilavinimui. Ifo-Institut jų neįskaičiuoja. O paruošimas imigrantų savistoviam dalyvavimui darbinėje veikloje numato ne tiktai mokymą vokiečių kalbos, bet ir profesinį paruošimą arba perkvalifikavimą: šios investicijos gali išaugti į milijardines. Skirtingai nei palyginti išsilavinę siriečiai, skaičius beraščių tarp jaunų pabėgėlių iš Afganistano (11% pasiekusių Vokietiją „politinių“) viršija 50% (amžiaus grupė nuo 14 iki 29 metų). Prognozės ir pasiūlymai Ifo-Instituto remiasi vyriausybės paviešintų duomenų tyrimais apie pabėgėlių skaičių: 800 000 žmonių 2015 metais. Pagal kai kurias programas, jų skaičius per metus viršys milijoną.

O ką, leiskite paklausti, liberaliai „filosofuojanti“ Lietuvos valdžią veiks su beraščiais ir protiškai atsilikusiais juodaodžiais iš Eritrėjos, kurių IQ 70%, jei vokiečiai nežino ką daryti su „aukštąjį išsilavinimą“ turinčiais sirais? Izraelis, pavyzdžiui, žino tik vieną afrikiečių integravimo būdą – gerai jiems užmokėti ir išsiųsti už valstybės sienos.

Mano giliu įsitikinimu negrų ir arabų vežimas į Lietuvą yra nusikaltimas, skurstančių Lietuvos gyventojų tolesnis skurdinimas, spartesnė diskriminuojamų lietuvių emigracija (išmokos pabėgėliams kelis kartus viršija daugumos dirbančių lietuvių pajamas), valstybės naikinimas. Šitai beprotybei būtina užkirsti kelią.

Ar paveš Merkel sukviestus dykaduonius Vokietijos arklys? Ekonomisto prognozės

(Straipsnis skelbtas likviduotame portale „Šauksmas“ 2016 sausio 11 d.)

Miuncheno universiteto Ekonominių tyrimų instituto (Ifo) profesoriaus Zino (Hans-Werner Sinn) prognozės.

„Ekonomika turi būti ekonomiška“, kažkada sakė Angelos Merkel bendramintis TSRS vadovas Leonidas Brežnevas, bet komjaunuolė Angela tada, matyt, buvo užsiėmusi chemijos mokslais ir bendraminčio neišgirdo.

Čekijos, Slovakijos ir Vengrijos vadovai jau pusę metų kartojo, kad Europai gresia dešimčių milijonų pabėgėlių banga. Po Naujųjų apie tai kalba jau ir neadekvatūs Vokietijos valdantieji, toks jų ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros ministras Gerdas Miuleris (Gerd Muller). Dašuto? Bet jie, sukvietę visus Artimųjų Rytų, Rytų ir Afrikos perėjūnus, geresnio gyvenimo ieškotojus, vis dar nepraranda vilties visą šitą musulmonišką „gėrį“  „integruoti“, išdalinti visai ES. Naivios svajonės. Nepavyks. Nepavyks ir Vokietijai. Prasiskolinusioms kaimynėms juo labiau. Apie tai kalba labai šykščiai pasirodančios ES ekonomistų prognozės.

Miuncheno universiteto Ekonominių tyrimų instituto (Ifo) profesoriaus Zino (Hans-Werner Sinn) sausio pradžioje pateikė savo prognozės.

Profesoriaus nuomone pabėgėliai Vokietijai 2016 metais kainuos 21 milijardą eurų.

„Visuotinės gerovės valstybė neišvengiamai nukentės nuo laisvos migracijos. Matomai, tai palies neturtingiausius etninių gyventojų sluoksnius. Vyriausybei teks priimti sunkų politinį sprendimą“. Zino žodžiais, jo vadovaujamo instituto ekspertų skaičiavimai rodo, kad pabėgėlių integracija Vokietijos vyriausybei kainuos 21 milijardą eurų šiais metais.

„Vyriausybė turi vengti naujų skolų, kad finansuoti šias išlaidas“, – įspėjo profesorius Zin. „ Reikia remtis einamuoju biudžetu. Dabar mes neturime proficito, 2016 metų biudžetas patvirtintas „juodojo nulio“ lygyje. Būtų teisinga dabar „susiveržti diržus“. Priešingu atveju toks likimas teks ateinančioms kartoms. Mes turime integruoti pabėgėlius bet kokiu atveju, netgi biudžeto deficito sąskaita, kurį papildyti teks keliant pensijinį amžių ir subsidijų sumažinimą: valstybė bus priversta apkarpyti išlaidas“.

Dėl beprasmio užsiėmimo integruoti tai, kas nesiintegruoja, profesorius neabejoja, nors kas jam lieka, kai Vokietijoje nebėra žodžio ir spaudos laisvių, o už neigiamą vieša pabėgėlių imigracijos vertinimą vokiečiai metami iš darbo.

Profesorius sako: „Dauguma pabėgėlių neturi jokio išsilavinimo ir nekalba vokiškai. Ir jeigu jie šnekamąja kalbą jie dar kažkaip įsisavins, tai sunkiau bus jiems įsisavinti nepažįstamą lotynišką alfabetą. Juk dauguma iš jų visiški beraščiai. Pavyzdžiui, tarp afganų labai didelis neraštingumo lygis. O Sirijoje 65% gyventojų nepajėgūs praeiti PISA testą net žemiausiu lygiu. Tarp pabėgėlių iš Sirijos yra išsilavinusių žmonių, bet beveik pusė pabėgėlių, gyvenančių Turkijos priėmimo centruose, neturi minimalių įgūdžių, reikalingų, kad adaptuotis europinėje visuomenėje. Ir tai vienas iš integracijos sudėtingumų.

„Palengvinti uždavinį gali pabėgėlių įtraukimo į darbo rinką procesas . Darbo veiklos metu jie greičiau įsisavins vokiečių kalba, užsidirbs, kas nors dalinai nuims krūvį nuo mūsų socialinės valstybės. Be to, užimtumas darbu neleis susikurti paralelinėms visuomenėms. Bet ir čia yra problemos. Viena iš jų – vis dažniau pasigirsta reikalavimai panaikinti pabėgėliams minimalaus uždarbio lygį. Neva, tokiu atveju jie sugebės lengviau rasti darbo. Bet minimalaus uždarbio panaikinimas pabėgėliams suduos į vietinius gyventojus ir atims iš jų darbo vietas.“

„Mūsų prognozė 2016 metams, kol euro ir naftos kainos palyginti nedidelės. Ilgesniam periodui mes skaičiavimų neatlikome. Pagal klasikinį vertinimą visų išlaidų taip vadinamo kartų balanso pagrindu, nepaneigiamai išeina, kad milijono pabėgėlių integracijai reikės nuo 79 iki 450 milijardų eurų – priklausomai nuo to gerai ar blogai bus realizuojama jų integracijos programa.

Autorius nenurodo skaičiavimams naudotos bazės, per daug didelė pateikiamų rezultatų paklaida, todėl neįmanoma susidaryti realaus situacijos vaizdo, o tik labai apytikrį, bet ir to pakanka, kad suprasti štai ką: tolesnei Europos integracijai ir plėtimuisi „ES variklis“ Vokietija pinigų neturės, o tai reiškia, kad vyks atvirkštinis procesas – ES dezintegracija.

Profesoriaus Zino prognozės pasirodė sausio 4 dieną, sekančią dieną pasaulis sužinojo apie pabėgėlių „integracijos“ vaisius Kiolne, Hamburge, Berlyne ir kituose Vokietijos miestuose.
Pridedu, vaizdumo dėlei, videosiužetą apie praktinę pabėgėlių „integraciją“.
„Tenai kalne ganėsi didelė kaimenė kiaulių. Demonai prašė leisti sueiti į jas. Jėzus leido.Tuomet demonai, išėję iš žmogaus, apniko kiaules. Kaimenė tuojau metėsi nuo skardžio į ežerą ir prigėrė.“ Evangelija pagal Luką VIII, 32-33.

Gyvenimas mums atskleidė stebuklingą faktą, kad priversti susinaikinti galima ne tik šetonus, kaip aprašyta Evangelijoje pagal Luką, bet ir žmones, ir ne tik pavienius žmones, bet ir ištisas tautas, ir net labai civilizuotas, pasiekusias milžiniškų aukštumų moksle, muzikoje, literatūroje, mene ir t.t.

Ar galima visą tautos praeitį demonizuoti taip, kad ji visa, tarytum varomi šetonai šoktų į jūrą ir nusiskandintų? Galima. Tai rodo vokiečių tautos pavyzdys. Pirmiausiai ją reikia apkrėsti kaltės ir atgailos jausmu, įkalti jį epigenetiniame lygmenyje.

Tam, pirmiausiai, reikia dviejų dalykų: valdyti visus masinės informacijos šaltinius ir finansus. Be to reikalinga ilgalaikė tautos sunaikinimo strategija.

Vokiečių „žaliųjų“ vadė Simone Peter pareikalavo iš Vokietijos valdžios didesnės paramos nevyriausybinėms organizacijoms, kurios užsiima nelegalių ekonominių migrantų pervežimu iš Afrikos į Europą, praneša Pi-news (žiūr. šios ponios Peter nuotrauką). Pasirodo, „šio juodojo aukso importui į Vokietiją“ reikia daugiau laivų, esami perkrauti, nes norinčiųjų atvykti gyventi į Europą negrų skaičius tik auga, po to, kai juos visus į Europą 2015 metais pakvietė Vokietijos kanclerė Angela Merkel, o dėdulė Sorošas ir Co. juos aprūpino smartfonais, instrukcijomis ir pinigais kelionei. Kiekvieną dieną į Vokietiją per Italiją ir Šveicariją atvyksta po 1000 šio „juodojo aukso“, o Vokietijos žaliesiems, kad kuo greičiau sunaikinti vokiečių tautą, to nepakanka, reikia daugiau laivų. Manoma, kad kanclerė, kuri šalį valdo „feodaliniais metodais“, skirs „žaliesiems“ tokią paramą artimiausiu metu. 

Vokietijos darbdavių sąjungos (BDA) prezidentas Ingo Kramer (ši pavardė jidiš kalba reiškia „krautuvininkas“ . Vilniaus Gaono pavardė irgi buvo Eliyahu Kramer ), pareikalavo atvirų Vokietijos sienų, nes „Vokietijai labai trūksta migrantų“, o Vokietiją pareikalavo pripažinti „imigracine valstybe“. 


Die Zeit leidėjas Josef Joffe (ivrite-gražus) pasakė: „Vokietija, kaip anglakalbės valstybės, virsta imigracijos šalimi, priimančia skirtingų odos spalvų, tikėjimo ir kilmės žmones“. „Todėl Vokietija virsta Amerika, kur jums nereikia gimti amerikiečiu, bet galite juo tapti. Tai psichinė ir moralinė revoliucija“.

Anksčiau imigracijos šalimis buvo vadinamos JAV, Austrija, Lotynų Amerikos šalys. Pastaruoju metu, masinės imigracijos agitatoriai vis dažniau stengiasi Vokietiją įvardinti imigracijos šalimi - ‘Einwanderungsland’.

2015 metais kanclerė Angela Merkel atvėrė Vokietijos sienas daugiau negu milijonui migrantų. Praėjusių metų gruodžio mėnesį Bundestago narys turkas Aydan Özoğuz siūlė Vokietijos konstitucijoje įtvirtinti nuostatą, kad Vokietija yra „daugianacionalinė imigracijos valstybė“. Istorikas Klaus-Rüdiger perspėjo, kad daugiau negu penkiasdešimties migrantų organizacijų paruoštas dokumentas subankrotins šalį ir padarys vokiečius antros rūšies žmonėmis savo tėvynėje.

Vokiečio repatrianto Andrej Triller laiškas:

Landsberg mieste netoli Niurnbergo bažnyčios šventoriuje beveik 60 metų ilsėjosi palaikai vokiečių, kurie buvo nužudyti po Niurnbergo proceso, ant kurių kapaviečių stovėjo nedideli mediniai kryžiai. Prieš kelis metus, teisingumo ministerija spaudžiama žydų bendruomenių (iki karo Vokietijoje gyveno 500000 žydų, vien tik iš buvusios TSRS Vokietija priėmė 200000 žydų) nutarė pašalinti vardus, o po to ir visai pašalinti kryžius iš kapinių. Nepaisant vietos visuomenės pasipriešinimo, kryžius iš kapų vis tiktai išrovė. Štai jis, vandalizmas valstybės lygiu. 

Kas gi vyksta šiandien VFR? Žinoma, kad Antrojo pasaulinio karo pabaigos išvakarėse JAV buvo sukurti vokiečių nacijos sunaikinimo planai, taip vadinamas Kaufmano-Morgentau planas. Pagal šį planą buvo numatoma mobilizuoti 20000 gydytojų ir sterilizuoti vokiečius. Bet po to, matomai, dėl pasikeitusių santykių su TSRS, jau negalima buvo atvirai vykdyti tokį nusikaltimą, ir šį planą pakeitė kitu. Taip atsirado amerikiečių programa „Umerziehung“ („Nacijos perauklėjimas“).

Šiandien akivaizdu, kad ši programa nepakeitė ankstesnių tikslų, tiktai ištęsė ją dešimtmečiams. O svarbiausia, kad nuslėpti nusikaltimo pėdsakus, nacijos sunaikinimas turėjo vykti pačių „perauklėtų“ vokiečių rankomis. Tai buvo eilinis eksperimentas, kaip yra padaromos, pavyzdžiui, žiurkės, žudančios kitas žiurkes. „Perauklėtų“ kartą išaugino 60-ųjų pabaigoje. Iš jų ir sudaryta didžioji dalis dabartinių VFR politikų, dabar sėdinčių Bundestage (kita dalis – VDR Štazi agentūra, kaip Merkel ir kt. http://9tv.co.il/news/2016/02/12/221613.html). O, pavyzdžiui, „žaliųjų“ pagrindą sudaro būtent jie. Savo jaunystėje jie lakstė po gatves su plakatais „Vokietija, padvėsk“, „Visi kareiviai žmogžudžiai“. Jie išniekino ir griovė ne tiktai karių kapų paminklus, bet ir vokiečių istorijos paminklus. Viename iš kairiųjų puslapių šiandien skamba grasinimas žymiam Vokietijos paminklui „ Hermannsdenkmal“, kuris buvo pastatytas paminėti vokiečių pergalei prieš romėnus Tovtoburgo miške (Detmold miestas). Kairiesiems tai „nacionalizmo simbolis.“ 

Tokius išauklėti … pavyko per propagandą laikraščiuose, radijuje, televizijoje, per mokyklų programas ir aukštosiose mokyklose. Dvidešimt metų nacional-socializmas ir „Holokaustas“ pakeitė tautos tūkstantmetę istoriją. Meno žmonės – rašytojai, menininkai, artistai – dirba reikiama kryptimi, kitaip bus pasmerkti anafemai ir liks be pragyvenimo šaltinio. Rašytojai rašo reikalingas knygas, kuria atitinkamus filmus, kur prisidengiant kova su fašizmu naikinama viskas kas tautiška. Viskas nukreipta į tai, kad išauklėti naujoje kartoje neapykantą, pasišlykštėjimą savo tėvams, giminių kapams, tautai, šaliai, istorijai. Ką gali šitie žmonės, atsidūrę politikos viršūnėje? Įgyvendinti savo jaunystės lozungus. Stengtis įtikti šeimininkams...

Prieš kelis metus visą šalį sukrėtė dvasią ir sukelianti siaubą „rottenburgo kanibalo“ istorija. Įvyko kažkas negirdėto: abiem susitarus vienas atiduoda save nužudyti ir suėsti kitam. Iš karto pažymėkim, abu buvo homoseksualistai (mylimi „vaikai“ mūsų demokratinių politikų). Po seksualinių žaidimų numatytai „paskersti“ aukai nupjaunamas lytinis organas. Žmogžudys ir „auka“ jį kepa ir bando kartu suvalgyti. Po ko kanibalas sudoroja savo „auką“ į mėsos porcijas. Visas šis procesas buvo filmuojamas video. Šis siaubingas atvejis yra nieko kito, kaip veidrodinis visuomenės būklės atspindys. Tai ir yra rezultatas taip vadinamos programos „Umerziehung“, kada viešpataujančios šalies moralinio-psichologinio kanibalizmo ideologijos pereina į savo baigiamą fazę, į fizinį kanibalizmą. Štai kur baisiausias istorijoje nusikaltimas prieš žmoniją. 

Ar galima tai su kuo nors palyginti? 

Per Antrą pasaulinį karą buvo nugalėtos dvi valstybės, Vokietija ir Japonija. Abi šalys turėjo maždaug vienodą gyventojų skaičių, po 70 milijonų. Šiandien Japonijoje gyvena 140 milijonų, o Vokietija turi tuos pačius 70 milijonų vokiečių, plius 10 milijonų užsieniečių. „Umerziehung“ rezultatas: 70 milijonų negimusių ir 70 milijonų privestų iki frustracijosKas 47 minutės VFR vyksta savižudybė. Šis moralinis-psichologinis genocidas tęsiasi jau daugiau 60 metų.

Kanibalą greitai padarys ekrano žvaigžde. Dokumentinių kadrų pagrindu, kuriuos jis padarė, jau kuriamas meninis filmas. Kam? Matomai tam, kad ir toliau griauti moralę, psichiką, daryti mūsų vaikus nenormaliais. 
Apie tokią tėvynę mes svajojome? Mūsų jaunimas prarado tautinį identitetą. Mes vežėme juos į istorinę tėvynę, kad jie vėl taptų vokiečiais, turėtų savo vokišką Tėvynę. O vietoj to jiems čia kemša į galvą ideologiją „multi-švulti.“! Tai vokiečių visuomenė? Ne, tai vokiečių genocidas. 2006 metais į šalį atvyko 7 tūkstančiai vokiečių repatriantų, išvyksta ne mažiau. Užsieniečių atvažiavo 800 tūkstančių. Tiktai kada eina kalba apie integracijos programos finansavimą, vokiečius iškelia į pirmą vietą. Kam? Tiesiog naudoja kaip „Trojos arklį“, kad už mūsų nugaros tempti šimtus tūkstančių užsieniečių iš Afrikos ir Azijos ir asimiliuoti vokiečius jų šalyje. Apie tai jau verda diskusijos rusiškų vokiečių terpėje: „Ką daryti? Mes prarandame savo šalį, mes prarandame savo vaikus, jie tarytum išslysta nuo mūsų“. Ką mums atneš pilna integracija? Ar paralelinė visuomenė yra vienintelė išeitis?

Vienas laiško laikraščiui „Junge Freiheit“ autorius su širdgėla rašo: kada gi mes turėsime patriotinę partiją, tarp CDU ir NPD?

Taip buvo jau tokie, ir dingo į nebūtį „Bund Freier Bürger“ ir „Schill-Partei“, leidžiantys paskutinį atodūsį „Offensive-D“ ir „Deutsche Partei“. Kai tik jie ėmė įrodinėti, kad jie geriausi, demokratiškesni už NPD, taip ir tapdavo jų pabaigos pradžia. Ir tik todėl, kad kairiesiems jie visi vienodi. Galima laukti, kad prieš rinkimus Bremene ir Hamburge į dienos šviesą pasirodys naujos partijos, bet jų laukia tas pats likimas. Iki to laiko, kol tautą pavyks gąsdinti NPD ir dešiniu sektoriu, ir kur įrašo visus, kam nepriimtina „multi-švulti“ ideologija.

Išvada mums, rusiškiems vokiečiams, kužda gyvenimo patirtis: pokyčiai įmanomi tiktai tada, kada tauta nustos bijoti patriotizmo. Kada išmoks ginti savo interesus, nebijodama represijų!“

Nacionalinės opozicijos lyderiai Vokietijoje net arti neprileidžiami į televiziją net dalyvavimui diskusijoje. Kukli pergalė NPD partijos viso labo žemės rinkimuose tapo pagrindu kompanijai uždrausti šią partiją. To reikalauja ir Izraelio vyriausybė. Uždrausti jau bandė, neišėjo, nes paaiškėjo, kad tie veiksmai, kurie yra uždraudimo pagrindas, neturėjo su NPD jokio ryšio, arba buvo vykdomi dalyvaujant specialiosioms tarnyboms. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad valdžia infiltravo savo agentus, pavyzdžiui, į kokią nors jaunimo patriotinę grupę. Ir agentai kurstė provokacijoms nebrandų jaunimą neteisėtiems veiksmams. Štai tai ir yra VFR „demokratijos“ veidas. Sąmoningai pastūmėti į nusikaltimą savo vaikus agentų-provokatorių pagalba, įkišti juos į kalėjimą. Ir už ką? Už norą šito jaunimo likti vokiečiais? Už tai, kad jie neprarado meilės savo išniekintai Tėvynei? Ar tai ne nusikaltimas iš politikų pusės? Ar tai ne „kanibalizmas“ valstybiniame lygyje? Gaila, kad greta neatsirado žmonių, kurie pajėgtų sustabdyti paauglius, sulaikyti nuo kraštutinumų. Kodėl? Inteligentija tiesiog bijo liestis su nacionalinėmis grupėmis ir partijomis dėl represijų iš „demokratijos“ pusės. 

Tiktai per paskutinius penkis metus daugiau negu 50 tūkstančių piliečių buvo patraukti atsakomybėn dėl politinių pasisakymų. 500000 pavardės užregistruotos taip vadinamoje „konstitucinėje priežiūroje“. Per kelis paskutinius metus 200 000 telefonų buvo VFR specialiųjų tarnybų paklausomi, ir daugiau 800 000 klausomi specialiųjų JAV tarnybų, kurios yra čempionai sekimo vokiečių piliečių ir pramoninio špionažo. Kaip siaubingas demonas iš fantastinio filmo, virš vokiečių galvų sklando skraidantis JAV-kalėjimas, ieškodamas eilinės aukos, kad pagriebti ir nunešti su savim į nežinomas salas. Kas pasakė, kad tai bus tik islamistai?

Rusijoje mažai kreipia dėmesį į tai, kaip su opozicija elgiasi VFR, o be reikalo. Tai, kas jau padaryta su Vokietija, dabar bando padaryti ir su Rusija. Jeigu tai pavyks, vakarų „demokratai“ išaugins Rusijoje kartą, kuriai bus gėda būti rusais. O paminklą „Mininui ir Požarskiui“ pavers į „rusų nacionalizmo“ simbolį, kurį visa „progresyvioji visuomenė“ Rusijoje ir Vakaruose už akių prilygino fašizmui. To tendencijos tam jau yra.“

O ar Lietuvoje geresnė padėtis?

Vilnių valdantys apsivogę liberal-švonderiai niekaip neatranda vietos J.Basanavičiaus paminklui statyti, trukdo statyti paminklą Vyčiui buvusioje Lenino aikštėje.

Vakar į Lietuvą atšliaužė nacionalines valstybes ryjantis aštuonkojis – Sorošo fondas, kurį daugelis valstybių veja lauk.

Lietuvoje nuolatos varžoma žodžio laisvė, patriotinės jėgos yra izoliuotos nuo MIP, kurios daugiausiai yra užsienio globalistų nuosavybė, kaip ir bankų sektorius. Žodžiu, visos sąlygos lietuvių tautos sunaikinimui sukurtos, o negrai ir azijatai, kurie reikalingi dar neišvarytų lietuvių asimiliavimui, sparčiai vežami.

Paskutinės autoriaus publikacijos nelegalios migracijos ir europiečių genocido tema:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą