2022-08-27

Arkivyskupas Viganò apie žiniasklaidą

 

JAV portalo "LifeSiteNews" 25-mečiui skirtoje kalboje arkivyskupas Vigano pasakė, kad šis leidinys „kovoja prieš giluminės valstybės klaidas ir melą”, jis yra „oazė, kurioje daugybė sielų rado atgaivą po to, kai civilinė ir religinė valdžia jas paliko likimo valiai”.

Kalbos video: https://rumble.com/v1h27w3-abp.-vigan-lifesitenews-fights-back-against-the-errors-and-lies-of-the-deep.html

Arkivyskupas pasakė:

- Brangūs LifeSiteNews bičiuliai, atrodo, kad praėjo vos keleri metai nuo tada, kai grupė Šiaurės Amerikos katalikų, skatinami troškimo ginti Tiesą, pradėjo didelį nuotykį, kuris šiandien, praėjus dvidešimt penkeriems metams, pasirodė esąs apvaizdos nulemtas ir labai sėkmingas darbas. Apvaizdos palaimintas darbas, t. y. Apvaizdos palaimintas poelgis, nes būtina pasipriešinti klaidų ir melo sumaiščiai, kamuojančiai pasaulį tiek socialiniais ir politiniais, tiek religiniais ir dvasiniais klausimais.

Todėl pakalbėkime apie "gerą spaudą", vartodami tipiškai katalikišką posakį, kuris šiandien sąmoningai pamirštas. Šventasis Jonas Bosko ir palaimintasis Jokūbas Alberionas kalbėjo apie gerąją spaudą, suvokdami žiniasklaidos galią tiek skleidžiant gėrį, tiek blogį. "Mes išstumiame blogą spaudą, nes ji yra rykštė, baisesnė už marą, badą ir karą", - sakė Pamaldžiosios šventojo Pauliaus draugijos, šiandien simboliškai pervadintos Šventojo Pauliaus holdingu, įkūrėjas.

Tačiau šiandien išstumti "blogąją spaudą" yra daug sudėtingiau nei anksčiau, nes gyvename paradokse, kai klaidas ir melą prieš apreikštąją Tiesą skleidžia ir propaguoja vadinamoji katalikiška žiniasklaida, vadinamoji "geroji spauda". Kita vertus, sunku tikėtis, kad katalikiškoji spauda nepropaguos masoniškojo irenistinio ekumenizmo ar stabmeldiškos pagonybės, kai pats Bergoglio ją "magisteriškai" primeta kaip naują doktriną, kuriai visi privalo paklusti.

Anksčiau "geroji spauda" turėjo užduotį būti Tiesos balsu, nes ji skleidė tą pačią Tiesą, kurios moko Bažnyčia. Dabar, kai Bažnyčią užtemdė atkritusių ištvirkėlių sekta, nenuostabu, kad bergždžia žiniasklaida veikia kaip eretiškų savo ideologinio referento, sėdinčio Romoje, skelbiamų erezijų skleidėja. Nenuostabu ir tai, kad tarp režimo spaudos prioritetų pelnas iškeliamas aukščiau už teisingą informaciją, o tai patvirtina, kiek doktrininių ir moralinių nukrypimų lydi - sakyčiau, nepermaldaujamai - merkantilinis mentalitetas, būdingas protestantiškam mąstymui.

Didysis "LifeSiteNews" nuotykis mums rodo Apvaizdos darbą: jos išmintingą įsikišimą į pasaulio ir Bažnyčios įvykius, pasitelkiant kartais netikėtas priemones ir rezultatus, kurie pranoksta paprastą žiniasklaidos sėkmę. Kuo labiau Tiesą neigia ir nuo minios slepia tie, kurie turėtų ją drąsiai skelbti, tuo labiau ji randa naujus kelius ir naujas ištakas, kaip nesustabdoma srauni upės srovė. Jei upės vagos kryptis nukreipiama, srovė randa kitų būdų pasiekti žiočių. Kai yra stabilumas ir tvarka, ši srovė eina tinkama vaga, drėkindama laukus ir malšindama bandų troškulį. Tačiau dabartinės pilietinės ir bažnytinės revoliucijos sukeltos netvarkos sąlygomis ta pati srovė užlieja viską, ką randa savo kelyje, ypač prie jūros: tiltus, pasėlius ir miestus.

Prieš 25 metus į posusirinkiminės krizės dykumą išsiveržė trykštantis gaivaus ir tyro vandens šaltinis. Tuomet - visi su jauduliu tai prisimename - tas šaltinis numalšino kelių ištroškusių sielų troškulį tarsi oazė tarp dykumos kopų. Šiandien tas šaltinis maitina įsitvirtinusią upę, iš kurios semiasi milijonai žmonių, ieškodami palengvėjimo šio maištingo pasaulio karštyje ir skaidraus vandens viduryje šios apostazės, kuri drumsto tikėjimo ir moralės šaltinius. Juk visi yra ištroškę: ir tie, kurie pažįsta tiesą, iš kurios yra atimta, ir tie, kurie klaidų ir sumaišties tamsoje klaidžioja ir neranda ramybės.

Jūsų, brangūs LifeSiteNews draugai, vaidmuo šiuo metu yra labai svarbus, nes klaida nebepripažįstama kaip tokia, kaip ir tiesą neigia tie patys žmonės, kurie turėtų mus ginti nuo klaidos ir melo.

Valstybė ir vyriausybės - Bideno ir Trudeau - mums meluoja. Europos Sąjunga, PSO, Jungtinės Tautos ir NATO mums meluoja. Jie mus apgaudinėja dėl krizių - psichopandemijos, karo Ukrainoje, visuotinio atšilimo, energijos ir maisto produktų normavimo - nes nori, kad skausmingai sutiktume su tariamais sprendimais, slepiančiais atvirai neįvardijamus tikslus: pasaulio gyventojų skaičiaus mažinimą, suverenių tautų naikinimą ir pavergimą, priklausomybę nuo ekonominių ir finansinių galingųjų, gyventojų skaičiaus kontrolę ir pagrindinių piliečių laisvių ribojimą. Gilioji valstybė sulaužė socialinę sutartį, išardydama ryšį tarp valstybės galios ir jos tikslo - bonum commune.

Gilioji Bažnyčia mums meluoja, kai nori, kad tikėtume, jog sinodinis būdas skirtas mokymo Bažnyčios ir besimokančios Bažnyčios bendradarbiavimui skatinti, nors iš tikrųjų jis tarnauja ganytojų autoritetui iš vidaus pakirsti, išardydamas neišardomą ir esminį ryšį, egzistuojantį tarp valdžios ir jos tikslo, kuris yra salus animarum. Ji melavo mums vakar, kai Mišių išniekinimą laikė actuosa participatio; ji meluoja mums šiandien, kai panaikina apaštališkąją liturgiją vardan vienybės, kurią nedvejodama sugriovė įvesdama Novus Ordo. Ji mums meluoja, kai ekumenizmo ir visuotinės brolybės vardan tyli apie tiesą, kurią eretikai neigia.

Jis mums meluoja, kai sutikimą su ydomis ir nuodėmėmis maskuoja kaip gailestingumą, o paskui demonstruoja negailestingą ir žiaurų pyktį tiems, kurie nori likti ištikimi Evangelijai: tai netikras gailestingumas, kuris yra prielaida amžinam pasmerkimui vargšų nusidėjėlių, kurių joks prelatas nekviečia atgal pas Dievą, kurių joks vyskupas neina ieškoti tarp uolų ir drebulynų, kad sugrąžintų į avių kaimenę. Iškreiptas gailestingumas, kuris prieštarauja antgamtiniam gailestingumui, pagrįstam dieviškąja Tiesa, ir kuris iš Dievo pasisavina atleidimo didybę, parduodamas ją tiems, kurie, neigdami nuodėmės egzistavimą, panaikina kančią ir Atpirkimą.

"LifeSiteNews" yra oazė, kurioje daugybė sielų rado atgaivą po to, kai civilinė ir religinė valdžia jas paliko likimo valiai. Jei šios titaniškos pastangos, profesionalumo ir kompetencijos diegimas, apaštalavimo ir teisingos informacijos veikla būtų išgelbėjusi bent vieną sielą, atnešusi jai Gailestingumo šviesą ir atvedusi ją pas Dievą, jūsų įsipareigojimas nebūtų buvęs veltui. Tačiau visi žinome, kad sielų, kurias Viešpats palietė per jūsų apaštalavimą, yra daug, labai daug.

Tegul tai būna tikra jūsų paguoda, nes esate tikri, kad gausite amžinąjį ir nesuteptą atlygį, kurio šviesoje visi jūsų darbai, aukos ir pasiaukojimas įgauna prasmę ir antgamtinę vertę.

Ad multos annos, brangūs draugai. Su Dievo palaiminimu ir po Švenčiausiosios Mergelės apsiaustu.

Carlo Maria Viganò, arkivyskupas. 2022 m. rugpjūčio 9 d.

https://www.lifesitenews.com/opinion/abp-vigano-lifesitenews-fights-back-against-the-errors-and-lies-of-the-deep-state/?utm_source=opinion&utm_campaign=usa


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą