2016-12-09

Atėjūnai griauna Prancūziją, o „elitas“ jiems nuolaidžiauja


Atėjūnai („pabėgėliai“, „atbėgėliai“) siaubia Prancūziją, kurios prosionistinis „elitas“ galutinai atsiskyrė nuo europiečių ir atėjūnams nuolaidžiauja. Atėjūnai jiems reikalingi Europos skaldymui, griovimui, jos pavergimui. Europiečius šis „elitas“, matyt norėdamas pasityčioti, ėmė sistemingai vadinti „populistais“. Šitam degeneratyviam „elitui“ ir jo nuosavybėje esančiai MIP visi, kas myli savo tėvynę, tradicijas, papročius, šeimą, ar yra krikščionių tikėjimo, dabar yra „populistai“, tai, suprask, tokie blogi žmonės, atgyvenos, priešingai tiems, geriems, kurie susitaikė su savo dalia globaliame sionistų „gyvulių ūkyje“ ir nedrįsta mūkti ar spardytis šitų nusikaltėlių vedamas į jų valdomą globalizmo tautų skerdyklą.

Atėjūnų terorizuojama Prancūzijos policija.

Atėjūnai niekina Prancūzijos respubliką, valdžios atstovus policininkus, o sionistinis šios „šalies“ valdančiųjų „elitas“ jiems nuolaidžiauja.

Portale Gatestone rašoma, kad 15 jaunų musulmonų gauja Paryžiaus priemiestyje Val-Fourré, tapusiame no-go zona, mėtė į policijos pareigūnus akmenis ir molotovo kokteilius, sudegino policijos automobilius ir sužeidė keturis policininkus. VRM ministras, kuris dabar jau eina premjero pareigas, Bernaras Kaznev pasakė, kad šie jaunuoliai „truputi laukiniai“. Policija ir opozicija jam atsakė, kad jie „ne truputi laukiniai“ o yra nusikaltėliai, kurie užpuolė policininkus ir pasikėsino juos nužudyti.

Šiais metais du Prancūzijos policininkai musulmono ekstremisto buvo papjauti, o 300 sužeista. Neapsikęsdami su susiklosčiusia situacija Prancūzijoje policininkai buvo surengę Paryžiuje lapkričio 24 dieną protesto demonstraciją, kuriai pasak Gatestone MIP neskyrė praktiškai jokio dėmesio. Policijos protesto akcijos įvairiuose Prancūzijos miestuose nenutyla iki šiol.

Nuo atėjūnų kenčia ne tik prancūzai policininkai, bet ir mokytojai ir medikai.

Atėjūnai negerbia prancūzų pedagogų, jų mokyklų. Gatestone pateikiama daugybė per paskutinius kelis mėnesius įvykdytų atėjūnų vaikų užpuolimų prieš prancūzus mokytojus įvairiuose Prancūzijos miestuose, per kuriuos pedagogai patyrė įvairaus sunkumo traumas.

Spalio 16 dieną Tourcoing miesto ligoninėje atėjūnai iš Šiaurės Afrikos žiauriai sumušė gydytoją, kitas gydytojas buvo velkamas už plaukų. Į ligoninę įsiveržusi penkiolikos afrikiečių gauja suniokojo ją, terorizavo kitus čia esančius ligonius. Ligoninės gydytojai ir medicinos seserys iki šiol šoke.

Pagal galiojančią tvarką, Prancūzijoje bet koks nelegalus migrantas, atvykęs į šalį turi teisę leisti savo vaikus į valstybinę mokyklą ir gauti šias paslaugas veltui. Prieš tokią tvarką gruodžio 8 dieną pasisakė „Nacionalinio fronto“ lyderė Marin Le Pen. Ji pareiškė, kad dės visas pastangas, kad ši ydinga praktika būtų panaikinta. Ji mano, kad kiekvienas nelegalas pats turi susimokėti už visas paslaugas, kurios teikiamos už prancūzų mokesčių mokėtojų pinigus. Tai liečia ne tik švietimą, bet ir ypač brangias medicinos paslaugas. Taip pat Le Pen pasisako už kardinalų išmokų sumažinimą nelegalams.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą