2017-02-19

O.N.Četverikova: Migracijos „krizė“ Europoje pilnai valdoma


Šiandien prieš mūsų akis vyksta eilinė mistifikacija – visa pasaulio žiniasklaida mirga nuo pranešimų apie nelauktai ES užgriuvusią „migracijos krizę“ ir ateinantį dėl šios priežasties Europos susiskaldymą. Vienok nuodugniau žvelgiant į šią problemą tampa akivaizdu, kad ši taip vadinama krizė – pilnai valdoma ir pas ją yra konkretūs autoriai ir užsakovai…
Europos politikai labai gerbia Paneuropinės sąjungos pradininką, suvienytos Europos ideologą R.N. Kudenchove-Kalergi (1894–1972), kurį jie vadina ES „dvasiniu tėvu“. 1978 metais buvo įsteigta jo vardo premija, kuri suteikiama kas du metai už nuopelnus vienijant Europą. Jos laureatais buvo: Ronaldas Reiganas, Helmutas Kolis, Ch. Van Rompėjus, Angela Merkel ir kt. Kudenchove-Kalergi veikalai („Pan-Europa“, „Kova už Pan-Europą“). "Das Pan-Europaishe manifest", parašytas antrame praeito šimtmečio dešimtmetyje, gerai žinomas ir laikomas Europos kūrimo manifestu. Jame, be kita ko, surašyti pagrindiniai šio proceso tikslai ir uždaviniai, kurie lieka nepakitę iki mūsų dienų.

Vienu iš tokių tikslų, kurį Kudenchove-Kalergi skaito pagrindiniu ekonominiam ir politiniam Europos apjungimui, yra vieningos „Europos nacijos“ sukūrimas. Nacijos formavimą kraujo ryšių pagrindu jis skaito giliai neteisingu, autorius tam priešpastato giminystę pagal dvasią, išskirdamas „europinę naciją“ kaip dvasinę vienovę, turinčią bendrus dvasinius mokytojus (Kudenchove-Kalergi, „Pan-Europa“).
Tam, kad išspręsti nacionalines problemas Kudenchove-Kalergi siūlė atskirti nacijas nuo valstybių (kaip anksčiau buvo atskirtos religinės bendruomenės) – tam, kad klausimas nocionalinio priklausomumo taptų kiekvienam žmogui „asmeniniu“ reikalu. Ir, kadangi tautybė tuomet taps kiekvienam žmogui antraeiliu dalyku, tai turi atvesti į valstybių sienų sunykimą. Jis rašė: „Egzistuoja tiktai vienas radikalus būdas išspręsti Europos klausimą dėl sienų teisingai ir ilgam. Šis kelias tai ne sienų perkėlimas, o jų likvidacija. Europietis <…> turi nukreipti visą savo energiją į sienų likvidavimą, nacionalinių ir ekonominių <…>. Valstybių sienos sutrumpės iki regioninių ir neteks savo reikšmės“.

Be oficialių tikslų Kudenchove-Kalergi išdėstė ir savo sampratą apie Europos pertvarkymo baigtinius rezultatus, kurie pateikiami jo darbe, skirtame siauram asmenų ratui ir išleistame nedideliu tiražu. Knygoje „Praktinis idealizmas“ (1925) (žiūr.: Coudenhove Kalergi R. Praktischer idealismus. Adel – Technik – Pazifismus. Wien-Leipzig. 1925, http://mediafire.com/?wwyl5p4stattbqm) jis aprašė ateitį Europos kontinento, parodęs, kokia turi būti „europinė nacija“.
Pilnas šios knygos tekstas (vertėjo pastaba ):
Pagrindine šio veikalo idėja tapo judaizmo dvasinės lyderystės pagrindimas europinėje civilizacijoje ir būtinybė paversti žydus į „Europai vadovaujančią dvasinę rasę“. Tai išplaukė iš savotiško autoriaus visuomenės hierarchijos supratimo. Iš visos europiečių masės, kuriuos Kudenchove-Kalergi vadina „kiekybės žmonėmis“, jis išskiria dvi rases „kokybės žmonių“- kilmingą dvarininkija ir žydus, kurie kartu sudaro, jo nuomone, branduolį būsimos Europos aristokratijos. Pirmenybė, vis tiktai, atiduodama žydams: dėka „ypatingo etinio santykio su pasauliu“ ir, neva esančio jų proto pranašumo, jie sudaro taip vadinamą „smegenų dvarininkiją“ arba „dvasinę aristokratiją“, užimančią lyderių pozicijas kovoje už kovą dėl žmonijos valdymo (tipiškais jos atstovais Kudenchove-Kalergi skaito Lasalį, Trockį, Eišteiną, Bergsoną ir kt.).
Kas gi liečia kitus – „kiekybės žmones“, tai apie juos suvienytos Europos ideologas rašo: „Tolimos ateities žmogus bus sumaišyto kraujo. Rasės ir klasės išnyks pasekoje įveikimo erdvės, laiko, prietarų. Būsima eurazijos-negroidinė rasė, išoriškai panaši į senovės egiptiečių, pakeis tautų įvairovę asmenybių įvairove“. T.y. Europos vystymasis Kudenchove-Kalergi atrodė tokiu būdu: europiečiai susimaišo su kitomis rasėmis ir tautomis ir išnyksta kaip skirtingos nacijos, o jų elitas pakeičiamos žydų dvasine vadų kasta.
Nuo tų laikų vieningos Europos statytojų planai nepasikeitė, ir tai, kas šiandien vykdoma ES valstybių-narių teritorijose, pilnai atitinka „dvasinio tėvo“ projektams. Akivaizdu, kad šios perspektyvos yra nesuderinamos su nacionalinių valstybių, nacionalinių sienų ir pačių nacijų išsaugojimu. Tokiu būdu tvirtinimas, kad vykdydami beprotišką migracinę politiką Europos lyderiai nežino ką daro, yra melas.
Analitikai ir ekspertai baugina visuomenę, darydami prognozes apie ES vienybę ateityje. O tuo pačiu metu 12 rugsėjo žinomas mondializmo ideologas ir Kudenchove-Kalergi pasekėjas, „Bnai-Brit“ „Prancūzijos žydų įstaigų taryba (“CRIF“) narys, neoficialus N.Sarkozi ir F.Olando patarėjas bankininkas Žakas Attali interviu belgų laikraščiui „Le soir“ yra pareiškęs savo pasitenkinimą nauja imigracijos banga, sveikino ateinantį sumaišymą tautų ir rasių ir pareiškė: „Jūs pamatėte tiktai pavadinimą flmo „Migrantai“. Po to seks sezoniniai migrantai, o po jų kiti. Nuo to momento, kai mes pripažinsime, kad laisvės yra fundamentalios, pirmąja iš jų tampa persikėlimo laisvė. <…> Šitie žmonės pavers Europą pirmąja pasaulyje valstybe <…>. Tai normalu, kad tai kas vyksta su migrantais atves į pastatymą labiau susitelkusios ir galingos Europos <…>. Jų atvažiavimas – tai neįsivaizduojamas šansas, nes jis pakeičia europinę demografiją“.
Stebina tai, kad su pabėgėliais Izraelyje elgiamasi priešingai – jie šimtu procentų deportuojami iš šalies (vertėjo pastaba).
Vertė Algimantas Lebionka  October 15, 2015, Šauksmas
Šaltinis:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą