2017-04-11

Baltųjų genocidas


Šiuo metu Afrikoje gyvena 1 milijardas gyventojų. 2100 jų Afrikoje gyventojų bus 4 milijardai. Daugumos iš jų siekis yra persikraustyti gyventi į Europą ir ten nieko nedirbti. Įvairių sorošų NVO ir fondai aiškina afrikiečiams, kad jų Europoje laukia paruošti namai, mersedesai, firminiai drabužiai , baltos moterys išskėstomis kojomis. Afrikiečiai, atvykę į Italiją net rengia demonstracijas, kad visų tų jiems žadėtų gėrybių čia niekas jiems neduoda.

2016 metų spalio mėnesį migrantai iš Afrikos išėjo į protesto demonstraciją Venecijos regione, blokavo gatvę, ir reikalavo, kad Italija juos aprengtų žinomų dizainerių drabužiais, o ne tuo ką jiems siūlo Caritas. Šie drabužiai jiems netinka, nes nėra žinomų brendų etikečių (1).Lorenzo Chinalleto, kurio viešbutyje „Hotel Byron“ gyvena afrikiečiai pasakė, kad jie „nori dizainerių Armani ir Boss drabužių, ir Pirelli batų“. „Kai jie atvyko, pas visus juos buvo smartfonai“, - pasakė Chinalleto.

Viešbutyje „Hotel Byron“ gyventojai, užtvėrę gatvę, piktinosi ir maistu. Jiems netinka italų pasta. Atvykėliai daugiausiai iš Senegalo, Nigerijos, Somalio, Mali ir Ganos, pranešė vietos laiktraštis Il Gazetino.

Praėjusių metų gegužės mėnesį grupė „nepilnamečių vaikų“ iš Afrikos protestavo, nes „mieste per mažai pramogų“. Po to, kai jie pilnai sunaikino apgyvendinimo centrą, juo jau nebuvo įmanoma panaudoti, VRM pervežė migrantus į ištaigingą viešbutį.

2016 metų birželio mėnesį, migrantai gyvenantys mažame Sardinijos miestelyje protestavo kelias dienas, reikalaudami geresnio maisto, televizoriaus kiekviename numeryje, o taip pat autobuso kiekvieną dieną, kad juos vežtų į salos sostinę Kaljari. Įtampa miestelyje išaugo, negrai mosavo pagaliais ir sudaužė daiktus viešbutyje. Politikas iš Marčello miestelio Sardinijoje taip komentavo šį incidentą. „Tai neleistina mums, kad toliau priimti šituos žmones, kurie nevertina vaišingumo, gyvenimo veltui viešbutyje, maitinimo“.

„Tai labai paprasta, kad apkaltinti mus rasizmu ar ksenofobija, bet mes atsisakome kęsti šitą neteisybę Sardinijos žmonių atžvilgiu,“ - pasakė politikas ir pažymėjo, kad tai raumeningi vaikinai ir visi turi paskutinio modelio aifonus.

„Aš sakau, jeigu jie nori, kad būtų televizoriai kiekviename kambaryje ir netgi masažistės, jie turi būti pakrauti į laivą ir išsiųsti nedelsiant atgal į Afriką. Su „one-way ticket”.

Italijos premjeras Matteo Renzi yra pasakęs, kad nelegalūs ekonominiai migrantai yra nepakeliama našta Italijai. 2015 metais jie kainavo šaliai 1 milijardą eurų, 2016 jie kainuos 1,5 milijardus. Tai tik tiesioginės išlaidos, o jų daromas žala ekonomikai, išlaidos vidaus tvarkai palaikyti, migrantų daromų nusikaltimų žala kelis didesnė.

Kyla klausimas, kam tarnauja Europos Elitas, kad jis tiesiog paranojiškai nori pribaigti Senąjį kontinentą ir nuolatos veža šituos socialinius parazitus iš Afrikos. Dirbti, žinoma, jie nenori ir negali, nes yra dažniausiai beraščiai, arba mažaraščiai, o tokių darbų protiškai atsilikusiems žmonėms Europoje nebėra, o ypač nuo nedarbo kenčiančioje Italijoje. Šie žmonės yra ekonominė rykštė Europai.

Tik iš pirmos pažiūros gali pasirodyti, kad negrų vežimas neturi prasmės. Jis turi prasmę. Afrikiečių vežimo į Europą prasmė – baltosios rasės genocidas.

Afrikiečių migrantų masėje tik 1% pabėgėlių. Kiekvieną dieną į Italiją perkeliami tūkstančiai nelegalių migrantų iš Afrikos. Kontrabandininkai juos valtimis transportuoja į neutralius vandenis, tada iškviečia „gelbėtojus“, kurie juos perveža į Italiją.

Vyriausias Sicilijos prokuroras Carmelo Zuccaro tvirtina, kad NVO transportuoja nelegalius migrantus iš Šiaurės Afrikos į Italiją (2). Jis pažymėjo, kad „parama neteisėtai imigracijai yra kriminalinis nusikaltimas, nepriklausomai nuo motyvų.“ Prokuroro ataskaitoje sakoma, kad NVO „dirbdamos jūros gelbėjimo operacijose, padeda nusikaltėliams pasiekti savo tikslus, esant minimalioms sąnaudoms, sustiprinti jų verslo modelius, padidinti sėkmės šansus."

Prokuroras atkreipė dėmesį į gelbėjimo procedūros teisės pažeidimą, kai gelbėjamieji NVO yra transportuojami ne į artimiausią saugų uostą, kaip numato tarptautiniai susitarimai, o vežami į patį tolimiausią – į Siciliją.

Prokuroras klausia: „Ar tai ne nusikaltimas veržtis į svetimus teritorinius vandenis, kad juos paimti?“ „Yra baudžiama vežti juos į Italiją nepaisant bendradarbiavimo taisyklių, kurios nustato, kad laivai turi vežti migrantus į artimiausią uostą, žinoma, ne į Italiją“.

„Pabėgėlių“ vežimas yra gerai organizuotas verslas ir žinoma kas jo organizatoriai (3).

Šis organizuotas nelegalių migrantų vežimas tęsiasi jau ne pirmi metai (4).

Genocido apibrėžimas

Pagal Tarptautinį baudžiamąjį teismą tai baudžiamoji veika, padaryta siekiant sunaikinti visus ar dalį žmonių, priklausančių kokiai nors nacionalinei, etninei, rasinei ar religinei grupei (TBTS 6 straipsnis)(5):
  • tokios grupės narių žudymas;
  • sunkūs kūno sužalojimai ar psichinės traumos;
  • tyčinis tokių gyvenimo sąlygų tai grupei sudarymas, dėl kurių visi jos nariai ar dalis jų žūtų;
  • priemonių, ribojančių tai grupei priklausančių žmonių gimstamumą, taikymas;
  • prievartinis vienos grupės vaikų perdavimas kitai grupei.
Pagal Ženevos konvenciją – planuoti veiksmai, skirti tam tikros tautos arba gyventojų grupės sunaikinimui įgyvendinti, naikinant kultūrą, finansinę ir politinę bazę, sveikatos apsaugą ir t. t., siekiant, kad ta grupė žmonių ilgainiui išnyktų.

Visame pasaulyje Europiečiai jau dabar yra absoliuti etninė mažuma. Pagal SNO 1990 metų rezoliuciją dėl Irako, kuris užpuolė Kiuveitą, rašoma Pi-News (6), šis užpuolimas buvo įvardintas kaip bandymas sunaikinti Kiuveito tautą kitų tautų gyventojų migracijos į šią šalį būdu. Vokietija, kaip ir kitos ES valstybės, pritarė šiai rezoliucijai.

Rezoliucijoje kalbama: SNO saugumo taryba smerkia Irako bandymą pakeisti suverenios Kiuveito valstybės demografinę situaciją ir gyventojų sudėtį.

ES politikai, kurie per prievartą įvedinėja multikultūralizmą ir naikina vokiečių, prancūzų ir kitas Europos senąsias tautas, pasmerkė Kinijos vykdomą Tibeto tautos etnokultūrinį naikinimą.

Bundestagas savo nutarimu 13/4445 nuo 23.4.1996 pasmerkė Kinijos Veiklą Tibete.

Vokietija tada pareikalavo nutraukti šią Kinijos vykdomą politiką ir kiniečių perkėlimą į Tibetą.

O kodėl vežami azijatai ir afrikiečiai, kurie tiesiog mūsų akyse keičia Europos etnokultūrą?

Kodėl šie SNO standartai galioja Kiuveitui ir Tibetui, bet negalioja mažytei Lietuvai ar Estijai, Suomijai?

Šiais metais, per du pirmuosius mėnesius, į Italiją iš Libijos buvo atgabenta 70,2 procentais daugiau afrikiečių, negu pernai, rašo “Welt am Sonntag“. Italijos vyriausybė šiais metai planuoja sulaukti 250000 nekviestų svečių iš Afrikos. Dauguma jų iš Gvinėjos, Nigerijos arba Kotdivuaro, ir jie nieko bendro neturi su globalistų išgalvotais „pabėgėlais“.

Kas organizavo baltųjų genocidą?

Kosmopolitiniam „elitui“, užgrobusiam ES valdymo struktūras, pinigų gamybą, masines informacijos priemones, vidutinių protinių galimybių, bet agresyviam, gobšiam, religingam ir gerai organizuotam, nereikalingi šviesūs, ne tik odos spalva, bet ir protu, kūribingi europiečiai. Jie sudaro konkurenciją ir grėsmę šiems kosmopolitams, todėl kosmopolitinis „elitas“ planingai vykdo baltosios rasės genocidą.

Taikomi keli europiečių ir jų civilizacijos naikinimo būdai (7):

  • Europiečių gimstamumo mažinimas diegiant homoseksualizmą, iškrypėlių santuokas, skatinant abortus ir teisiškai persekiojant tam besipriešinančius;
  • Į Europą vežami žmonės iš labiausiai atsilikusių pasaulio kraštų su žemu IQ, kad juos maišyti su europiečiais ir sumažinti europiečių intelektualinį potencialą;
  • Švietimo naikinimas, europiečius paverčiant funkcionaliais beraščiai;
  • Europiečių varymas į negrynųjų pinigų konclagerį, kurio savininkai yra „pinigų šeimininkai“ kosmopolitai; planuojamas priverstinis europiečių čipavimas.
  • Baltosios rasės žmonių valios ir savivertės naikinimas per diegimą kolektyvinės kaltės prieš tuos pačius kosmopolitus už, neva, buvusius praeities nusikaltimus. Tam kuriami „tolerancijos centrai“, „holokausto muziejai“.
Siekdamas nuslopinti europiečių pasipriešinimą, kosmopolitinis „elitas“ organizuoja teroristų gabenimą į Europą, o šiems nekliudomai įvykdžius teroro aktus, jie įveda karo stovį. Taip buvo padaryta Prancūzijoje po teroro akto Bataclan koncertų salėje. Po pusės metų (koks sutapimas!karo stovis buvo dar pratęstas pusei metų įvykus teroro aktui Nicoje. Dabar karo stovis Prancūzijoje bus tęsiamas amžinai, nes jo metu draudžiamos demonstracijos, susirinkimai ir t.t. Ko ir reikėjo kosmopolitams, kad palaužti žmonių pasipriešinimą. Prisidengiant karo stoviu, taip uždraudus milijoninius protestus, prieš žmonių valią kosmopolitinis elitas Prancūzijoje prastūmė įstatymą leidžiantį homoseksualistų „santuokas“, įvedė naują darbo kodeksą. Esant karo stoviui kosmopolitinis „elitas“ gali savivaliauti ir naikinti baltųjų rasę nekliudomai.

Nuorodos:

Ankstesnis autoriaus straipsnis šia tema:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą