2017-04-15

Rusiškos propagandos specifika. Replika „Sputnikui“Lietuvių kalba leidžiamas propagandinis rusų portalas „Sputnik“ labai susirūpino keliais pabėgėlias iš Sirijos, kurių į Lietuvą neįsileido mūsų saugumas.

„Mes laukėme taip ilgai, kad mūsų nepriimtų šalis, į kurią mes net nenorėjome. Tai skaudu", — sakė Minhel, o kartu su juo krokodilo ašaras liejo jį cituojantis rusiškas „Sputnikas“.

Mes, lietuviai, turime labai skaudžią patirtį su tais „pabėgėliais“- okupantais. Po Antrojo pasaulinio karo į Lietuvą ėmė kraustytis šie nekviesti svečiai. Kai kurie iš jų, net pragyvenę Lietuvoje 70 metų nesiteikia „laužyti liežuvio“ kalbėdami lietuviškai, kiti, net gimę Lietuvoje, lietuviškai nekalba.

Taigi, turime labai blogą „svečių“ integracijos patirtį, nors šie buvo krikščionys, kilę iš vieno indoeuropiečių kamieno. Tai ką kalbėti apie musulmoną arabą, ar pusiau laukinį afrikietį? Kas gali juos kur nors integruoti ir kam abelnai jie mums reikalingi? Jei rusai nutarė makaluoti tą islamišką širšių lizdą Sirijoje, ten įvedė kariuomenę, tai lai ir pasiima pas save visus tuos sirus. Koks jiems skirtumas. Tai juk padės jų valdžiai greičiau sunaikinti rusų tautą.

Paaiškinsiu.


Rusijos Generolas Leonidas Ivašovas nesenai video laidoje sakė, kad į Rusiją yra atvežta 30 milijonų musulmonų iš Vidurinės Azijos, kad rusams Rusijoje yra iškilusi etninė ir kultūrinė grėsmė. Rusų Rusijoje yra 80-100 milijonų. 

Kodėl Rusijos valdžia nesirūpina Rusijos likimu, naikina titulinę naciją, o per savo propagandos šaltinius "Sputnikus" nori šiuo musulmonišku užkratu apkrėsti ir kitas valstybes?

Ko jiems nepaėmus dar kokių 10-20 milijonų musulmonų sirų, irakiečių, jei Rusijos valdžios tikslas sunaikinti rusų tautą? Tada būtų rusų ir atvežtinių musulmonų proporcija 2:1. Turint omeny musulmonų vislumą, po 20 metų rusų Rusijoje tikrai neliktų.  Putino-Medvevo chuntos tikslas būtų pasiektas. Dabar jiems teks kankintis su galabijamais rusais kiek ilgiau.


Generolas Ivašovas apie Rusijos valdžią pasakė: „Ne, nieko rimto iš dabartinės valdžios mes nesulauksime. Reikia suprasti, kas atėjo į valdžią per Jelcino 1993 metų spalio mėnesį suorganizuotą perversmą. Atėjo labiausiai godūs, patys nedoriausi, patys niekingiausi žmonės. Jie atėjo į valdžią ne tam, kad atkurti Rusiją.“


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą