2017-04-08

Jis koziris (trump)? O gal jis tėra šešiukė žento Kušnerio rankose?


„Žmogui būdinga klysti“, - sakė Narsusis kareivis Šveikas, kai pasakojo istoriją apie pasiutusį šunį, kurį geraširdis čekas pakišo žmonai po antklode, kad šis sušiltų. Taip ir mes, prieš kiekvienus rinkimus klystame, išrenkame visada „ne tuos“. O gal šiame spektaklyje visai ir nesvarbu, ką išrenki, o svarbu tai, kad tas išrinktas būna mums nematomomis virvėmis pririštas už kojų, kaip koks Chazarų kaganas.

Amerikos „koziris“ žadėjo prieš rinkimus kovoti už šeimą, taiką, dirbančiuosius, vidurinę klasę, bet praėjo vos keli mėnesiai po inauguracijos, ir nebeliko „kozirio“ pažadų. Iškrypėliai vėl tapo neliečiamaisiais, vėl Amerika svaidosi raketomis, o vidurinė klasė... laukia naujos ekonominės krizės (2008-2007 buvo „nekilnojamojo turto“ krizė, dabar ruošiama „automobilių pramonės“ krizė, nes amerikonai yra paėmę 0,5 trilijono dolerių kreditų jiems pirkti), po kurios ji liks su nuogais užpakaliais.

Ar galėjo būti kitaip toje „demokratijos šventovėje“?

Istorija sako, kad ne, kad tai dėsninga, kad visi 20 amžiaus JAV prezidentai buvo pririšti chazarų virvėmis, o tuos, kurie bandė iš pančių išsivaduoti, tuos nušaudavo, kaip kad Dž.Kenedį.

Pradedant 20 amžiumi JAV buvo valdoma ne statistų-prezidentų, o už jų nugaros esančių patarėjų.

Arturas Howden, parašęs „pulkininko“ Edward M. House JAV prezidento Vudro Vilsonas (Woodrow Wilson) patarėjo biografiją rašo: Vilsono prezidentavimo metu tikruoju Jungtinių Valstijų prezidentu buvo Hauzas, kurį rabinas Wise charakterizuoja savo užrašuose, kaip „ryšininką tarp Vilsono vyriausybės ir sionistų judėjimo“. …. čia pirmą kartą artimiausioje Amerikos prezidento aplinkoje pasirodo įtakinga „patarėjo“ figūra, nežinoma iki tol, nenumatyta jokiomis konstitucijomis ir tampanti dabar vyriausybės aparato nuolatiniu atributu.“ Tada ir pasirodo Hause kartu su Bernardu Baruchu.

Vilsonas apie Hauzą sakė: „Hauzas — mano antrasis aš, mano nepriklausomas aš. Mūsų mintys visiškai vienodos“. Hauzui priimant valstybinius sprendimus nereikėjo Vilsono pritarimo. Jis sakė: „man pakakdavo nuimti ragelį, kad nedelsiant kalbėti su valstybinės sekretoriumi“.

Hauzo ir Barucho patarimų dėka, 1913 metais JAV prezidentas pinigų spausdinimą perdavė privatiems žydų bankininkams, kurie įkūrė JAV federalinę rezervų sistemą (FRS).

Pats garsiausias iš 20 amžiaus JAV prezidentų patarėjų, o, iš tikrųjų nekarūnuotų JAV karaliumi, buvo bankininkas Baruchas.

Baruchas buvo kilęs iš Lenkijos nesemitinės kilmės aškenazių, kurie, Dooglas Reed žodžiais, dabar sudaro visą pasaulinę žydiją. Jis gimė 1870 metais Pietų Karolinoje. Šeima persikėlė į Niujorką, kur sulaukęs 30 metų Baruchas tampa įtakingu žmogumi, o derindamas biznį su politiką tapo trilijonieriu. Pradėjęs karjerą Vudro Vilsono patarėju, Beruchas tęsė „patarėjo“ karjerą iš viso trims JAV prezidentams. Paskutinysis buvo Ruzveltas.

„Jis nebuvo išrinktas į kokią nors valstybinę pareigybę, nei paskirtas į atsakingą postą, taip kad jo veikla nebuvo tikrinama. Jis buvo tarp „patarėjų“, tos visiškai naujos rūšies valdančiųjų, kurie mūsų šimtmečio pradžioje aprašyti „Protokolų“..."- rašo Reed.

„Visų pirma krenta į akis, kad jo oficialiai užregistruoti Barucho „patarimai“ buvo skirti įtvirtinti vienokią ar kitokią kontrolę“. <...> „Kiekvieną kartą, kai jie bebūtų daromos, šios „rekomendacijos“ turėjo tarnauti kovai prieš vieną ar kitą „diktatorių“: pagal eilę tai buvo tai „Kaizeris“, tai „Hitleris, tai „Stalinas“. Taip turėjo atrodyti į kontrolės spaustuvus įspaustas pasaulis, numatytas Barucho“.

Savo prezidentavimą Donaldas Trampas pradėjo „diktoriaus“ Bašaro Asado puolimu, jį apmėtydamas 59 sparnuotosiomis raketomis, nors vos prieš kelias savaites aiškino, kad reikia su juo tartis. Pretekstu tapo iš piršto išlaužta provokacija su „cheminiu ginklu“, kurio Sirijoje jau keli metai nėra. Tai koks dabar „baruchas“ jį skatina kovoti su „diktatoriais“?


Dabartinis vyriausias JAV prezidento DonaldoTrampo „patarėjas“ yra jo žentas milijardierius Džaredas Kušneris (Jared Kushner), priklausantis ortadoksaliai Chabad-Liubavič sektai.

Žinomo Ukrainos publicisto Eduardo Hodos tvirtinimu, Habad Liubavič yra žydų fašistinė sekta. Autorius yra tos nuomonės, kas ši JAV prezidento simbiozė su Habadu yra rimta grėsmė taikai visame pasaulyje.


Straipsnis apie Baruchą:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą