2017-04-09

Vokiečių Temidė bando išsaugoti savo veidą migrantų išprievartautos 13-metės Lizos byloje


Vokiečių repatriantų iš buvusios TSRS organizacijos „Tarptautinis Rusijos vokiečių konventas“ pirmininkas Henrikas Grout organizacijos „Genosse“ puslapyje  papasakojo apie praeitais metais migrantų išprievartautos 13-metės mergaitės Lizos bylos eigą.

Henrikas Grout rašo:

13 mėnesių praėjo nuo tada, kai beveik šimte Vokietijos miestų įvyko protestų mitingai ir demonstracijos rusiškų vokiečių ir visų rusakalbių gyventojų prieš daugybinius teisės pažeidimus ir kriminalinius pasireiškimus iš pabėgėlių ir migrantų pusės.

Pretekstu masiniam žmonių pasipiktinimui tapo Kiolno įvykis naujametinę naktį ir konkretus seksualinės prievartos iš migrantų pusės prieš Berlyno moksleivę Lizą atvejis. Berlyno policija ir prokuratūra bandė nusišalinti nuo įvykio su 13-mete moksleive tyrimo, bet masinio visuomenės protesto pasekoje buvo priversta užsiimti šia byla. Tačiau greitai policijos viršininkas, o vėliau ir Berlyno prokuratūra pareiškė, kad prievartos prieš mergaitę nebuvo ir netgi prigrasino baudžiamaisiais veiksmais prieš tuos, kas ir toliau kalbės apie tai.

Vėliau visų metų bėgyje Vokietijos MIP laikėsi linijos apie neva 5-ją Rusijos koloną Vokietijoje, kurios šerdimi yra rusiški vokiečiai, tarp jų ir Tarptautinis konventas. Be to, nuolatos buvo demonstruojami praeitų metų protesto mitingų video, kuriuos neva inspiravo išgalvota istorija su mergaite Liza.


Milijonai televizijos žiūrovų matė panašius reportažus per pirmą ir antrą Vokietijos kanalus, kurie buvo kartojami apie dešimt kartų. Mano pasisakymai  įvardintų televizijos kanalų žurnalistams apie tai, kad prievarta prieš Lizą buvo, kad neva ši taiki mergaitės nakvynė pas pažįstamą kelia daug klausimų ir kad video įrašas su seksualinėmis scenomis dviejų vyrų su Liza, atrastas bute, kur ji nakvojo, ir nurodantis į įtartinus trijų vyrų santykius su mergaite, išgirsti nebuvo.


Tik dabar, praėjus 13 mėnesių, Vokietijos valdžia staiga suteikė eigą „Lizos bylai“, staiga aptikus video įrašą. Stulbinantis pakankamai aiškios istorijos tyrimo operatyvumas! O kiek metų ar dešimtmečių prireiks tokioms valdžioms ištiriant sudėtingesnes bylas?“ <...> Praėjus metams, valdžia vis tiktai pripažino, kad nusikaltimas prieš mergaitę buvo įvykdytas, bet visaip bando jį minimizuoti ir nuvesti į kitą plokštumą, neva niekaip nesurištą su migrantais ir prievartiniu jos dingimu 11.01.2016 metų rytą.“ <...>

„Lizos byla“ senai nustojo būti asmeniniu šeimos reikalu. Čia paliestos fundamentinės garantijos visų Vokietijos piliečių ir todėl visuomenei ne vis tiek bylos baigtis ir teismo procesas. <...>


Visuomenė nesusitaikys su šios bylos stabdymu. Tiktai nešališkas tyrimas ir teisingas teismas gali nuraminti visuomenę ir dalinai atstatyti pasitikėjimą valdžia. Kyla dar klausimas, kodėl valdžia taip ilgai tempė su pateikimu kaltinimo senai žinomiems „Lizos bylos“ figūrantams ir kas motyvavo juos dabar apie tai pareikšti? Manau, kad už viso to stovi „politkorektiškumas“, kurio Vokietijos valdžia nenukrypstamai laikosi. O tas politkorektiškumas nurodo jiems maksimaliai slėpti nusikaltimus, susijusius su migrantais ir pabėgėliais. Tai daroma tam, kad neiššaukti priešiškumą atėjūnams iš vietinių valstybės gyventojų pusės. O antras faktorius, - tai būsimi rinkimai į tris žemių parlamentus ir rugsėjo mėnesį į bundestagą. Rinkimai, laukiama, bus įtempti, gali būti net lemtingi vokiečių tautai. Čia nesiskaitymas su daugiamilijonine mase rusiškų vokiečių ir viso rusakalbio Vokietijos sociumo gali atvesti prie didelių problemų. Apie tai, kad elektoratas pajudėjo ne valdžioje esančios partijos kryptimi, tapo aišku per vietos rinkimus praeitų metų sausio mėnesį. O visai nesenai Rusijos vokiečiai sukūrė Vokietijoje naują susivienijimą, - Koordinacinį centrą „Už Vokietijos ateitį!“, kuris pareiškė apie ketinimą tikslingai agituoti už opozicinę partiją „Alternatyva Vokietijai“ (AfD). Panašu, kad bijodami to, kad AfD gali kartu su įvardintu Koordinaciniu centru sutelkti dėl „Lizos Bylos“ nepatenkintus žmones prieš dabartinę valdžią ir privertė šią valdžią parodyti kažką šioje byloje, kas galėtų sustabdyti naują socialinio protesto bangą.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą