2017-04-12

Generolas Ivašovas apie Rusijos valdžios vykdomą rusų tautos genocidą (video)
13:00 Europoje gyvena 500 milijonų žmonių, o jie priėmė 1,5 milijono migrantų, o Rusijoje gyvena – 80-100 milijono rusų, o migrantų Rusija priėmė mažiausiai 30 milijonų. Ar mes išgirsime iš valdžios žodžius apie kultūrinį pavojų, etninį pavojų?

Generolas Leonidas Ivašovas: Ne, nieko rimto iš dabartinės valdžios mes nesulauksime. Reikia suprasti, kas atėjo į valdžią per Jelcino 1993 metų spalio mėnesį suorganizuotą perversmą. Atėjo labiausiai godūs, patys nedoriausi, patys niekingiausi žmonės. Jie atėjo į valdžią ne tam, kad atkurti Rusiją.  

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą